Fizika 2

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Nagy Marcell (vitalap | szerkesztései) 2019. június 11., 17:58-kor történt szerkesztése után volt. (Vizsgakurzus minden vizsgás tárgyból van, a keresztfélév fogalma nem arra vonatkozik.)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
Ez az új tanterv tárgya, a régiért lásd: Fizika 2 (régi)


Fizika 2
Tárgykód
TE11AX22
Általános infók
Szak
villany
Kredit
4
Ajánlott félév
2
Keresztfélév
nincs
Tanszék
Fizika Tanszék
Követelmények
KisZH
6 db
NagyZH
1 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek
Levlista
vfizika2
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
@sch.bme.hu


A Fizika 2 az első féléves Fizika 1 folytatása, az előző féléves mechanika, hőtan után az elektromosságtant és az ehhez kapcsolódó modern fizikai ismereteket (kvantummechanika elemei) tárgyalja. A tananyag szorosan követi az Alvin Hudson – Rex Nelson: Útban a modern fizikához ("Hudson-Nelson") tankönyv fejezeteit, kezdve a Coulomb-erő tárgyalásától egészen a kvantumeffektusokig. A tárgy elméleti anyaga így a könyv alapján egyéni úton is elsajátítható (a tantárgy részletes követelményrendszerében is ezt írja a bőséges és részletes írásos segédanyagra hivatkozva). Az előadásokon így hivatalosan is csak a tankönyvbeli fogalmak, levezetések részletesebb tárgyalása történik, de nem feltétlenül a tankönyvben leírttal egyező módon. Néhol olyan matematikai ismeretekre támaszkodik az előadó, melyek Matematika A3-ból csak a félév végén kerülnek elő.

A gyakorlatokon példafeladatokat oldanak meg, és a harmadik alkalomtól kezdve és az utolsó gyakorlatot kivéve mindig van egy kisZH az előző gyakorlat anyagából, melyek teljesítése része az aláírás feltételeinek. Gyakorlatvezetőtől függően az adott téma elméleti része is újra átbeszélésre kerülhet. A vizsga számítási példái általában ugyanolyan jellegűek, mint a gyakorlatokon is megoldott példák, így ajánlott azoknak a mélyebb megértése.


Követelmények

 • Előkövetelmény: A Matematika A1 - Analízis és a Fizika 1 című tárgy teljesítése.
 • Jelenlét: A félév során 7 darab gyakorlat van, ezek közül legalább 5 alkalommal kötelező megjelenni, és ezt ellenőrzik is!
 • KisZH: A harmadik gyakorlattól kezdve négy alkalommal kiszárthelyit kell írni, ami az előző gyakorlat feladataihoz, házi feladataihoz hasonló. Ezek közül hármat legalább kettesre teljesíteni kell. A bukott kisZH-k kétszer pótolhatóak, azonban a pótpót-alkalmon az ÖSSZES témakörből újra írni kell! Fontos: Pótpótolni vagy csak kisZH-t, vagy csak NagyZH-t lehet!
 • NagyZH: Egy nagyzárthelyi van, 4 számpéldából (4*3=12 pont), 2 kifejtős elméleti kérdésből (2*3=6 pont) és 12 elméleti mondatkiegészítős kérdésből (12 pont) áll. Összesen legalább 12 pontot kell elérni. Két pótlási lehetőség van, azonban pótpót-nagyzárthelyit csak azok írhatnak, akiknek legalább a pótkisZH íráson meglett a 3 darab elégséges kiszárthelyi.
 • Vizsga: A tárgyból írásbeli vizsgát kötelező tenni. A vizsga három részből áll: 15db 1 pontos mondatkiegészítős kérdés, 4db 5 pontos megoldandó feladat (ezekben nagyon ritkán szerepelnek számok és általában paraméteresen kell megadni a megoldást), és 5db 3 pontos kifejtős elméleti kérdés. Erre 2 óra áll rendelkezésre. A vizsga csak akkor számít elégségesnek, ha az összes pontszámnak a 40%-a megvan (20 pont az 50ből), és az elméleti kérdésekből minimum 5 pontot szereztél, és a megoldandó feladatokon minimum 6 pontot elértél. A végleges jegybe beleszámítanak valahány százalékban a kisZH és nagyZH pontszámok is, valami magic algoritmus alapján, viszont csak akkor számítják be, ha elégséges vizsgajegyet szereztél.

Segédanyagok

Gyakorlat

Könyvek, jegyzetek

 • A tantárgy hivatalos könyve: Alvin Hudson – Rex Nelson: Útban a modern fizikához
 • Dr. Takács Csaba (Miskolci Egyetem): Elektrodinamika, optika - 84 oldalas vázlatos jegyzet, egész tanulható. Vannak benne kidolgozott példák, ábrák, differenciális és integrális alakok is.
 • Ellenőrző kérdések és válaszok - Az előadók által megoldásra javasolt elméleti kérdések gyűjteménye. Bővítsétek!
 • Fizika 2 jegyzet Hallgatói jegyzet a régi tanterv szerinti Fizika 2 tárgyból
 • KhanAcademy Interaktív oktató videók találhatóak ezen oldalon, sajnos még csak angolul.
 • KhanAcademy Interaktív oktató videók találhatóak ezen oldalon, sajnos még csak angolul. Fizika 2

Videotórium

 • A tárgyhoz készült 20 részes videósorozat 2013 tavaszi félévében Bokor Nándor előadásában.

Egyéb segédanyagok

Régi zárthelyi dolgozatok

 • A zárthelyi dolgozat két részből áll és összesen 30 pontos, melyből legalább 12 pontot kell elérni az elégségeshez.
  • Az első rész 6 darab 3 pontos egyszerű számpéldát tartalmaz. A számolás menetére kapható részpontszám is.
  • A második rész 12 darab 1 pontos mondatkiegészítős elméleti kérdésből áll.
 • Ezekhez itt található egy gyűjtemény: Fizika 2 - Elméleti kérdések

Rendes ZH

Pót ZH

PótPót ZH

Vizsgák

Fontos: Keresztféléven kicsit más a számonkérések módja! Ott előszeretettel van a mondatkiegészítős feladatok helyett igaz-hamis feladat, melynél a rossz válasz pontlevonással jár.

A kiegészítős mondatokhoz a Fizika 2 - Elméleti kérdések címen található egy gyűjtemény. Kéretik frissíteni, akár emlékezetből is, de csak akkor írjátok az ellenőrzötten helyes megoldások közé, ha az tényleg 100%-osan jó is! Amennyiben nem vagytok teljesen biztosak a válaszban akkor a nem ellenőrzötten helyes megoldások közé írjátok csak be!

Továbbá a "Hudson-Nelson" tankönyv fejezeteinek végén található elméleti kérdésekhez az Ellenőrző kérdések és válaszok címen található egy oldal, ahol a többségét már megválaszolták. Szintén kéretik frissíteni, de csak ellenőrzötten helyes megoldásokkal!

Rendes vizsgák

 • 2007/08:

Keresztféléves vizsgák

IMSc

Az IMSc-s tanköröknek – infósoknak és villanyosoknak közösen – külön kurzust tartanak, így a tematika nem teljesen ugyanaz, de nem tér el lényegesen a normáltól. Az előadásokat Bokor Nándor tartja, amik rendkívül érdekesek és egyben könnyen érthetők is.

A követelmény szempontjából nincs változás, 6 KisZH és egy NagyZH-n kell túlesni, amik nagyrészt olyan feladatok, amik már gyakorlatokon előfordultak. A NagyZH-n 15 igaz-hamis kérdésből és 10 nagypéldából áll. Az igaz-hamis feladatoknál a rossz válasz pontlevonással jár, és a nagypéldáknál nincs részpontszám. Ennek ellenére nem nehéz jól megírni. Otthoni gyakorlásra adnak egy példasort, amik nagyon hasonlítanak a ZH feladataihoz, ajánlott rajtuk végigmenni.

Ha a KisZH-k és a NagyZH-k jól sikerülnek plusz pontot jelenthetnek a vizsgán, továbbá az előadásokon kiadhatnak házi feladatot, ami általában egy kicsit komolyabb levezetés, így összesen akár 30-40 pontot is össze lehet szedni a 100 pontos vizsgához (érdemes kihasználni ezeket).

Tippek

 • Szerencsére a feladatok jó része meglehetősen sablonos, így kellő mennyiségű gyakorlás után nem jelenthet gondot sem a ZH sem a vizsga.
 • A vizsgára érdemes átbogarászni a Hudson-Nelson idevágó részeit, mert az elméleti kérdések szinte egy az egyben abból kerülnek ki. Az sem ritka továbbá, hogy a könyvben kidolgozott számpéldákat kérnek vissza.
 • A mondatkiegészítős feladathoz érdemes átbújni a régi vizsgákat/zárthelyiket, mert viszonylag gyakran ismétlődnek. Ezenkívül a könyv ide is nagyon hasznos.
 • Érdemes a kisZH-kat és a nagyZH-t jól megírni és nemcsak az aláírásra hajtani, mert az ezekkel gyűjthető extra vizsga pontok akár egy teljes jegyet is jelenthetnek.
 • Ajánlott a gyakorlatokon előkerült feladatokat alaposan áttanulmányozni, mert a ZH/vizsga számolós részében elég gyakran visszaköszönnek egy az egyben ugyanezek, minimális változtatással.
 • Az MIT egyetem fizika előadások felvételei, jegyzetek, anyagok stb http://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/#physics
 • Érdemes bemenni a NagyZH és vizsga előtti konzultációra, itt a gyakorló feladatok közül néhány kiválasztottat átbeszélitek, valamint az igaz hamis részt is végigveszitek.
 • Összességében az a véleményem, hogy a tantárgyból viszonylag egyszerű jó jegyet szerezni, és emellett még akkor is érdekes lehet, ha épp nem a fizika a kedvenc tárgyad.

Verseny

A tantárgyból rendeznek tanulmányi versenyt.

A Fizika II. versenyen a VIK bármely hallgatója részt vehet, bár főként azoknak javasolt, akik az aktuális a félévben vették fel a Fizika II. tárgyat. A feladatok megoldásához nem szükséges "különleges tudás", modellszintű gondolkodás viszont igen. Nem csak a teljes megoldásokat fogadják el! A jó ötleteket is pontozzák. Az első díj megszerzéséhez nem kell minden feladatot megoldani. Néhány probléma alapos végiggondolása és a feladat "tökéletes" megoldása több pontot érhet, mint sok "félmegoldás". A versenyzőknek 4 óra áll rendelkezésre a feladatok megoldására.


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév
Megjegyzés:
A csillaggal jelölt négy szakirány-előkészítő tárgy közül egy a 6. félévben.