Mikro- és makroökonómia

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Mikro- és makroökonómia
Tárgykód
GT30A001
Általános infók
Szak
info/villany
Kredit
4
Ajánlott félév
info: 5
villany: 6
Keresztfélév
van
Tanszék
GTK Közgazdaságtan Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
1(+1) db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek
Levlista
mikmak
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
@sch.bme.hu


A tantárgy a közgazdasági alapműveltséghez tartozó alapvető fogalmak, elvek és összefüggések megismertetésével,illetve a közgazdasági elméletépítés logikájának bemutatásával nemcsak a mindennapi életben előforduló közgazdasági jelenségek megértéséhez járul hozzá, hanem a tágabb értelemben vett társadalmi jelenségek megértését is segíti.


Követelmények

Előtanulmányi rend

A szorgalmi időszakban

 • Jelenlét: Az előadásokon való részvétel nem kötelező és ezt nem is ellenőrzik. Azonban például Vigh László előadó előszeretettel ad fel az előadásain bónusz feladatokat, amik megoldásáért a leggyorsabb megoldók néhány ZH illetve vizsga bónuszpontot szerezhetnek.
 • NagyZH: A tárgyból az aláírás megszerzéséért egy kötelező zárthelyit kell legalább elégségesre (40%) teljesíteni. Ez a félév első anyagrészéből, mikroökonómiából van.
  A ZH felépítése:
  • 7 darab 2 pontos elméleti jellegű 5 válaszlehetőséges tesztkérdés
  • 4 darab 3 pontos számítási feladat
A két részből nincs külön-külön minimumkövetelmény. Az első ZH egyszer évközben és egyszer a pótlási időszakban pótolható.
 • Megajánlott jegy: A megajánlott jegy előfeltétele a legalább elégséges első ZH teljesítése, akár pótalkalmon is (pótpóton már nem). Akinek ez megvan, az a félév vége felé írhat (nem kötelező) egy második zárthelyit, melynek felépítése és pontozása azonos az első zárthelyiével, a témája pedig a félév második anyagrésze, a makroökonómia. A megajánlott jegy a két legalább elégséges szintű ZH összpontszámából adódik, a vizsga százalékos ponthatárainak megfelelően. A legkisebb megajánlható jegy változó, általában közepes, de van amikor elégségest is megajánlanak. A megajánlott jegy elfogadása nem kötelező, vizsgával felülírható.
 • Pótlási lehetőségek:
  • A mikro ZH pótolható egyszer szorgalmi időszakban, egyszer pedig póthéten, viszont ott már különeljárási díj fejében.
  • Az évvégi makró ZH NEM pótolható.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: Ha elmész vizsgázni, akkor az esetleges megajánlott jegyed automatikusan törlődik. Vizsga esetén a végső jegyet csakis a vizsgán elért pontszám határozza meg.
  A vizsga felépítése:
  • Összesen 15 darab 2 pontos elméleti jellegű 5 válaszlehetőséges tesztkérdés vegyesen a mikro- és makroökonómia témakörökből
  • 5 darab 3 pontos számítási feladatokat tartalmazó 5 válaszlehetőséges tesztkérdés mikroökonómiából - A számítás levezetését is kérik!
  • 5 darab 3 pontos számítási feladatokat tartalmazó 5 válaszlehetőséges tesztkérdés makroökonómiából - A számítás levezetését is kérik!
Az egyes részegységekből nincs külön-külön minimumkövetelmény. Az elégségeshez minimum 40%-ot kell elérni.

Félévközi/Félévvégi jegy

 • Ha megajánlott jegyed van, akkor a két ZH alapján számítódik ki a jegy. Ha nincs megajánlott jegy, akkor teljes mértékben a vizsga adja a félévvégi jegyet.
 • Ponthatárok: (Eredmény [E])
E % Jegy
0 - 39 1
40 - 55 2
56 - 70 3
71 - 85 4
86 - 100 5

iMSc pontok

 • Nincs

Mikroökonómia

Segédanyagok

 • Alapfogalmak - A mikroökonómia témakörhöz tartozó szinte összes alapfogalom, részletes magyarázatokkal.
 • Jelölések - Jelölések, képletek
 • Típusfeladatok - A zárthelyiben és a vizsgában könnyen megérthető típusfeladatok vannak, amiket itt megnézhetsz.
 • Andriska jegyzet - Készült a tárgyhoz egy hivatalos jegyzet. Benne van a teljes mikro és makro rész érthető példákkal és ábrákkal. A jegyzet tartalmazhat hibákat.
 • Számítási feladatok kidolgozva - Nemrég készült, egy újabb, leginkább gyakorlati jegyzet tárgyhoz ami "Mikmak for dummies" néven fut. Leginkább azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik nem megérteni akarják a tárgyat, hanem csak átmenni belőle, ugyanis csak képleteket, jelöléseket és számolásokat tartalmaz.
 • KhanAcademy Interaktív oktató videók találhatóak ezen oldalon, sajnos még csak angolul.

Zárthelyi

Mikro kikérdező

Makroökonómia

Segédanyagok

Zárthelyi

Makro kikérdező

Vizsga

Segédanyagok

 • Megpróbáltam összeszedni mindent amit találtam a tárgyal kapcsolatban egy mappába. Van benne banán, Andriska jegyzet és minden ami kellhet a vizsgához:

Vizsgára érdemes átnézni a mikro és makro rész típusfeladatait, mert egy biztos alapot nyújt, ami mellett jól tippelve (vagy alapos tudással) akár jó jegy is szerezhető, nem csak a ponthatáros kettes.

Vizsgák

Vizsga kikérdező

A tárgy oktatása a koronavírus-járvány idején (2020 tavasz)

A 2019/2020. tanév tavaszi félévében a szorgalmi időszak hatodik hetében a BME átállt a távoktatásra. A Mikro- és makroökonómia oktatása a következő módon zajlott:

 • Haragh Ágnes és Dr. Vigh László minden héten megtartották az előadásokat a Microsoft Teams-en keresztül.
 • A mikroökonómia zárthelyit a GTK moodle rendszerében kellett megírni. A zárthelyi 26 pontos volt, amiből legalább 10 pontot kellett elérni az aláírás megszerzéséhez. Felépítése a következő volt: 7 darab 2-2 pontos feleletválasztós kérdés, 4 darab 3-3 pontos számolási feladat.
 • Megajánlott jegyért ebben a félévben is volt lehetőség makroökonómiából második zárthelyit írni, amit szintén a GTK moodle rendszerében tartottak meg. A ZH 25 pontos volt, teljesítéséhez ebből is legalább 10 pontot el kellett érni. Felépítése a következő volt: 10 darab 1-1 pontos igaz-hamis kérdés, 4 darab 4-4 pontos számolási feladat. A megajánlott év végi érdemjegy a két ZH összpontszáma alapján a következőképpen alakult:
  • 20-28.5: 2
  • 29-36.5: 3
  • 37-43.5: 4
  • 44 felett: 5
 • Az év végi vizsgát szintén a GTK moodle rendszerében tartották. A ZH 36 pontos volt, teljesítéséhez legalább 14 pontot el kellett érni. A vizsga 1-1 pontos igaz-hamis és 2-2 pontos feleletválasztós kérdéseket, valamint 3-3 pontos mikro- és 4-4 pontos makroökonómia számolási feladatokat tartalmazott. Az év végi érdemjegy a vizsga pontszáma alapján a következőképpen alakult:
  • 14-19.5: 2
  • 20-25.5: 3
  • 26-30.5: 4
  • 31 felett: 5

Tippek

 • Mindenképpen érdemes ráhajtani a megajánlott jegyre, mert fele akkora energiabefektetéssel teljesíthető általa a tárgy, vagy ugyanannyi energiával jobb jegy szerezhető. A kulcs a számolási feladatokban rejlik. Azokat érdemes oda-vissza begyakorolni. Aki érti is a számolásokat, az már IQ-ból is jópár pontot össze tud szedni az elméleti kérdésekből is. Eredőben pedig közel maxos számolásokkal és egy felemás elmélettel már szerezhető egész jó megajánlott jegy is.
 • Akinek jól sikerült az első ZH-ja, annak mindenképpen érdemes elmenni a makro zárthelyit megírni a megajánlott jegyért. Próba-szerence alapon azonban nem sok remény van. A számolásokat mindenképpen érdemes jól begyakorolni a makro ZH-ra is.
 • Órára sokan nem járnak be (itt nincs is RFID a gólyáknak) és Andriska (volt előadó) jegyzete alapján készülnek. A jegyzet végigolvasásával meg lehet érteni a tárgyat, sok érthető példa és ábra van benne, egyhuzamban elolvasni viszont nagyon sok, érdemes több részletben tanulmányozni, nem pedig ZH/vizsga előtti utolsó este.
 • Egy "gyengébb" megajánlott jegyet nem biztos, hogy érdemes kockáztatni egy vizsgával, ugyanis aki elmegy vizsgázni, az automatikusan elveszíti a megajánlott jegyet. Általánosságban elmondható, hogy a vizsgán több energiát kell befektetni adott jegyért, mintha ugyanazt a jegyet megajánlottként szeretnénk elérni.


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév