Informatika 2

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Informatika 2
Tárgykód
VIAUAB01
Régi tárgykód
VIAUA203
Általános infók
Szak
villany
Kredit
5
Ajánlott félév
4
Keresztfélév
nincs
Tanszék
AUT
Követelmények
Labor
7 számítógépes gyakorlat
KisZH
számítógépes gyakorlat beugrók
NagyZH
1 db
Házi feladat
1 db
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek
Levlista
info2@sch.bme.hu


Az Informatika 2. tárgyban folyó képzés elsődleges célja a hallgatók megismertetése a számítógépes hálózatok, az adatbázis kezelés és a formális nyelvek legfontosabb ismereteivel, ami a későbbiekben hasznosan segítheti a továbbhaladásukat valamint a villamosmérnöki tevékenységüket.

A megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretekkel a hallgatók képesek kell legyenek:

 • Egyszerűbb hálózati rendszerek kezelésére, elemzésére, az itt felmerülő problémák kezelésére.
 • Egyszerűbb adatbázisok tervezésére, használatára.
 • Egyszerűbb ember-számítógép valamint számítógép-számítógép kapcsolatok szisztematikus definiálására és megvalósítására.

A kitűzött célok megvalósulása érdekében a hallgatók a képzés során a számítógépes laborban komplex feladatokat oldanak meg.


Követelmények

 • Előkövetelmény: A programozás alapjai 2 című tárgy teljesítése.
 • Számítógépes gyakorlat: A félév során 7 (6+1) számítógépes gyakorlatot van. Ezek elején beugró van, kivéve az utolsót, ahol a (kész) házi feladatot kell bemutatni. Az aláírás megszerzéséhez a 6-ból legalább 4 gyakorlat sikeres elvégzése szükséges. Laborokat a félév közben van lehetőség pótolni, a gyakorlatvezetőkkel előre egyeztetve be lehet ülni egy másik csoport időpontjában pótlására. A félév végén pótlásra nincsen külön lehetőség. Az elmaradt gyakorlatokat "teljesítettnek" veszik és nem pótolják!
 • Házi feladat: A félév során a hallgatóknak házi feladatként egy egyszerű WEB alkalmazást kell elkészítenie. A feladatot a kiadott határidőig specifikálni kell (10. hét vége), és a specifikációtfel kell tölteni a honlapra, bemutatása az utolsó gyakorlaton esedékes. Az elkészült feladatra és a dokumentációra együtt maximum 10 pontot lehet kapni (8+2), melyből legalább (összesen) 4 pont elérése szükséges az aláíráshoz. A pótbemutatás esetén a pótlási héten a gyakorlat szokásos idejében kell bemutatni a gyakorlatvezetőnek, erre később nincsen lehetőség. Amennyiben valaki a pótlási héten szeretné bemutatni, azt előre jelezze a laborvezetőnek.
 • NagyZH: A félév során 1 darab nagyzárthelyit kell megírni. A zh anyaga az addig elhangzott anyagból van (jellemzően hálózatok, és adatbáziskezelés). Témakörönként nincs minimum feltétel. Az elégségeshez a 40 pontból legalább 18-öt kell elérni (45%)! Lehetőség van pótlásra, valamint díjköteles pótlásra is (pótpót).
 • Vizsga: A vizsga írásbeli, ami összesen 70 pontos. Három témakör van: adatbázisok (~25 pont), számítógép-hálózatok (~24 pont), valamint formális nyelvek (~21 pont). Témakörönként 2-4 darab kérdés. Az elégségeshez minden témakörből legalább 20%-ot kell teljesíteni, és összességében el kell érni legalább 31 pontot (45%).
 • Végső jegy: A vizsgaosztályzat a vizsgán elért eredmény (70%), a félévközi nagy ZH (20%) és a házi feladat eredményétől (10%) függ. Végső pontszám: Házi pontszám + ZH pontszám fele + vizsgapontszám.
 • Ponthatárok:
Pont Jegy
0 - 40 1
41 - 57 2
58 - 71 3
72 - 85 4
86 - 100 5

Segédanyagok

Tanszéki jegyzetek

 • Előadásdiák - Az adatbázisok és a számítógép hálózatok részhez tartozó jól összeszedett diasorok aktuális verziója mindig elérhető a tanszéki honlapon.
 • Automaták és nyelvek - Szinte teljes egészében lefedi a témakört. Érdemes alaposan végigtanulmányozni, mert gyakran egy az egyben az ebben kidolgozott példákat adják fel a vizsgákon.
 • Laborsegédletek - Érdemes ezeket is átnézni a ZH/vizsgára, mert mindig van 1-2 kérdés ezekből is.
 • Adatbázisok - Régebbi jegyzet. Az előadásdiákból érdemesebb tanulni.
 • Számítógép hálózatok - Régebbi jegyzet. Az előadásdiákból érdemesebb tanulni.

Régebbi segédanyagok

A tárgy előadásmódja és számonkérése 2013 tavaszán kismértékben megváltozott! Már nem ezek az ellenőrző kérdések a mérvadóak, azonban gyakorláshoz nagyon hasznosak.

 • A tárgyhoz számos hasznos segédanyag található Dr. Iváncsy Szabolcs honlapján.
 • Számítógép hálózatok - A régen kiadott vizsgakészülést segítő kérdések hivatalos megoldása, Dr. Iváncsy Szabolcs honlapjáról. Legfrissebb verzió a fent említett honlapon!
 • Adatbáziskezelés - A régen kiadott vizsgakészülést segítő kérdések hivatalos megoldása, Dr. Iváncsy Szabolcs honlapjáról. Legfrissebb verzió a fent említett honlapon!

Előadás 2020

Számítógépes laborok

Az alábbi linkeken megtalálható az egyes laborok beugró kérdéseinek kidolgozása.

A ténylegesen feltett beugró kérdéseket a gyakorlatvezetők önkényesen határozzák meg. Ezek a segédlet végén található ajánlott ellenőrző kérdések, azonban ezektől sokkal nehezebbeket is kérdezhetnek. Ezen kérdések betanulása nem váltja ki a segédlet alapos megtanulását!

FIGYELEM: A jelenlegi kidolgozás a 2013-as tavaszi laborok alapján készült! A laborok pontos tematikája és a beugrókérdések évről évre változhatnak! Kérlek folyamatosan aktualizáljátok és bővítsétek ki az új, aktuális beugró kérdésekkel!

 1. Socket kezelés
 2. HTML, CSS - böngészők programozása
 3. Adatbázis tervezés
 4. Adatbázisok használata
 5. PHP alapok
 6. Hálózati kommunikáció monitorozása
 7. Házi feladat bemutatása

Nagyzárthelyi

Figyelem: 2015 tavaszi félévben kicsit megváltozott a tárgy oktatásának módja, így a számonkérések jellege is kicsit más lett.

Rendes ZH


Pót ZH

Pótpót ZH

Vizsgák

A vizsga anyaga az adatbázisok, automaták és nyelvek valamint a számítógép hálózatok témakörök.

Az adatbázisokhoz legjobb az előadásdiákat alaposan áttanulmányozni. A feladatok általában rövidek és egyszerűek, azonban gyakran rákérdeznek csak egy fél előadásdián említett dologra is!
Az automaták és nyelvek témakörhöz Vajk istván - Automaták és nyelvek című jegyzetéből érdemes készülni.
A számítógép hálózatokat az előadásdiákból a legcélszerűbb tanulni. A tárgy tematikája és számonkérése 2013 tavaszán kisebb-nagyobb mértékben megváltozott, így a korábbi kidolgozott kérdések már nem fedik pontosan az anyagot!

A lentebb lévő vizsgák néhol elég hiányosak, rossz minőségűek. A legtöbb csak emlékezetből lettek leírva. Gyakorlásnak azonban jók.

Figyelem: 2015 tavaszi félévben kicsit megváltozott a tárgy oktatásának módja, így a számonkérések jellege is kicsit más lett.


Figyelem: 2020 tavaszi félévben a koronavírus miatt nem volt ZH, így az adatbázisok is szerepeltek a vizsgában, és a vizsga online került lebonyolításra.


A tárgy oktatása a koronavírus-járvány idején (2020 tavasz)

A 2019/2020. tanév tavaszi félévében a szorgalmi időszak hatodik hetében a BME átállt a távoktatásra. Az Informatika 2 oktatása a következő módon zajlott:

 • Dr. Asztalos Márk és Dr. Vajk István minden héten előre felvette és feltöltötte az előadásokat a Microsoft Teams rendszerbe; az előadások időpontjában konzultáció volt, amelynek a keretein belül az előadással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket lehetett feltenni.
 • A számítógépes laborokat szintén előre videóra rögzítették és a laborok időpontjában konzultációra volt lehetőség, beugró nem volt. Minden laboralkalomkor kiadtak egy feladatsort, aminek a megoldását a laboralkalmat követő két héten belül fel kellett tölteni az AUT-os honlapra; ha sikerült megoldani és időben feltölteni a feladatokat, akkor igazolták a hallgató jelenlétét az adott laboron.
 • A házi feladatot ugyanúgy el kellett készíteni, mint ahogy normál oktatási rendben is. A házi feladat bemutatása a Microsoft Teams-en keresztül történt.
 • A zárthelyit a technikai nehézségekre hivatkozva nem tartották meg. Aláírást a hallgató a labor foglalkozásokon való részvétele (7 laboralkalomból 4-et teljesített) és a házi feladat sikeres bemutatása után szerzett.
 • Az év végi vizsgát a VIK moodle rendszerében tartották meg, 36 pontos volt, amiből minimum 36 pontot kellett elérni. A vizsga igaz-hamis kérdésekből, SQL/HTML/PHP kódírásból állt. Az év végi érdemjegyet a vizsga pontszáma alapján határozták meg, a standard ponthatárok mellett.

Tippek

 • A tárgy alapjában véve egész jó, a házi ugyan nem sokban kötődik a tananyaghoz, de cserébe elég érdekes.
 • Az automaták és nyelvek részét az előadásoknak mindenképpen érdemes látogatni, mert a jegyzetből elég nehezen érthető meg az anyag, viszont előadáson számos példa elhangzik az algoritmusokra és nagyon jó táblajegyzet készül.
 • Az adatbázisok rész a diasorokból könnyen elsajátítható (érdemes mindjárt ki is próbálni a tanult utasításokat), azonban nagyon alaposan át kell tanulmányozni a diákat, mert nem ritka hogy rákérdeznek egyetlen dia egyetlen fél mondatára is.
 • A számítógép hálózatok rész elég nehezen tanulható a diákból, a régi jegyzet pedig elég elavult. Szóval itt is érdemes bejárni előadásra, hátha ott sikerül megérteni az anyagot.
 • A vizsga előtti konzultációra mindenképpen érdemes elmenni és az automaták részből megkérdezni minden algoritmust amit nem értetek. Az előadó készségéggel megold mindent, amit elé tesztek, tehát célszerű már előre felkészülni példákkal.


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév
Megjegyzés:
A csillaggal jelölt négy szakirány-előkészítő tárgy közül egy a 6. félévben.


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév