Laboratórium 2

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Laboratórium 2
Tárgykód
VIMIAC13
Régi tárgykód
VIMIAC07
Általános infók
Szak
villany
Kredit
5
Ajánlott félév
6
Keresztfélév
nincs
Tanszék
MIT
Követelmények
Labor
11+1 alkalom
KisZH
laborbeugrók
NagyZH
1 db
Házi feladat
4-11. laborra (opcionális, kivéve 11.)
Vizsga
nincs
Elérhetőségek
Levlista
labor2
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
@sch.bme.hu


A tárgy keretében folyó képzés elsődleges célja – a Laboratórium 1 című tárgy folytatásaként - a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek elmélyítése és ilyenirányú készségeinek további fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg, amelynek keretében:

 • További ismereteket szereznek, illetve mélyítenek el a szakmájuk szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre, rendszerekre, illetve fejlesztő-, valamint mérőeszközeikre vonatkozóan.
 • Bővítik ismereteiket a mérések megtervezése, összeállítása és végrehajtása, valamint a laboratóriumban rendelkezésre álló eszközök használata terén.
 • Gyakorolják a mérési eredmények kiértékelési módszereit, illetve eljárásait, és bővítik az összetettebb mérések dokumentálásával, valamint a mérési eredmények további felhasználásával kapcsolatos ismereteiket.

A megszerzett ismeretekkel és készségekkel a hallgatók képesek kell legyenek:

 • Az előtanulmányaikkal megalapozott, szakma-specifikus problémákhoz kapcsolódó, összetettebb mérési feladatok önálló megtervezésére és kivitelezésére,
 • A mérési eredmények helyességének/megfelelőségének megítélésére, és mindezek dokumentálására.


Követelmények

 • Előkövetelmény: A Laboratórium 1 című tárgy teljesítése, valamint a Szabályozástechnika tárgy párhuzamos felvétele.
 • Ajánlott:Az Elektronika 2 című tárgyból kreditek megszerzése.
 • Jelenlét: Minden mérésen kötelező részt venni.
 • Labormérések: Minden mérés elején beugrót kell írni. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető. A 4. méréstől kezdve minden mérésre házi feladatot is lehet készíteni. A 4-11 mérések esetén a végzett munkát a mérésvezető osztályzattal értékeli: [math] JEGY=0.4*B+0.3*M+0.3*J [/math], ahol B - Beugró, M - mérés, J - jegyzőkönyv. A hibátlan szorgalmi házi feladat javíthat az adott mérés osztályzatán.
 • Pótlási lehetőségek: Az előírt 11 mérésből a félév során maximum 2 mérés pótlására biztosítanak lehetőséget, függetlenül attól, hogy elégtelen eredménnyel zárult mérés, vagy pedig távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé. Az első három mérésre alapvetően építenek a további mérések, ezért ezeket a 3. mérés hetének végéig pótolni kell.
 • NagyZH: A ZH alkalmával olyan feladatokat kell megoldani, amelyek lefedik a mérések anyagát, és a laborgyakorlatok során megszerzett, vagy ott elmélyített ismereteket kérnek számon. (Mérési módszerek, egyszerűbb kapcsolási rajzok, műszerek összekötésével kapcsolatos feladatok, stb.)
 • Ellenőrző mérés: Ennek keretében a hallgató abban a laboratóriumban, ahol a gyakorlatokat is végezte, az elvégzett 4.-11. mérés anyagából egy gyakorlati feladatot kap, amelyet adott idő alatt el kell végeznie, arról rövid jegyzőkönyvet kell készítenie. Semmilyen segédeszköz/jegyzet nem használható. A mérésvezető a mérés végén ellenőrző kérdéseket tesz fel, és a munka színvonala, a mérési jegyzőkönyv tartalma, valamint a kérdésekre adott válasz alapján osztályzatot ad.
 • Félévközi jegy:
  • A félévközi jegy számításának módja (kerekítés szabályai szerint): [math] JEGY=0.6*F+0.2*EM+0.2*ZH [/math]
  • F - Az eredményesen elvégzett 4-11 gyakorlatokon kapott osztályzatok számtani átlaga.
  • EM - Az ellenőrző mérés osztályzata.
  • ZH - A zárthelyi dolgozatra kapott osztályzat.
  • A félévközi osztályzat elégtelen, ha a hallgató nem végezte el eredményesen mind a 11 mérést, vagy EM és ZH közül bármelyik elégtelen.

Segédanyagok

 • Az aktuális mérési segédanyagok elérhetőek a tárgy honlapján.
 • A tárgyhoz szükséges könyv: Péceli Gábor – Dabóczi Tamás: Hallgatói segédlet a Laboratórium 2 című tárgy méréseihez.
 • A tárgyhoz szükséges műszerismertető: Szűcs László: Műszerismertető segédlet a Laboratórium 2 című tárgy méréseihez.
 • A tárgyhoz létezik facebook csoport, íme
 • Minden évben készül magunk között táblázat, ahová a lehetséges beugrókat gyűjtjük, illetve tapasztalatinkat osztjuk meg:


Ezek az aloldalak már nagyjából fullosak, de még hiányzik pár apróság!
Ide írjátok a laborokról szerzett tapasztalataitokat - Mire kell figyelni, mik a gyakori hibák amiket nem kéne újból elkövetni, tippek-trükkök.
A beugró kérdések nagyjából fullosak, de néhol van egy-két problémás kérdés. az adott témák zsenijeit szeretném arra kérni, hogy NE tartsák magukban a tudást! ;)

Nagyzárthelyi

A tárgy oktatása a koronavírus-járvány idején (2020 tavasz)

A 2019/2020. tanév tavaszi félévében a szorgalmi időszak hatodik hetében a BME átállt a távoktatásra. A Laboratórium 2 oktatása a következő módon zajlott:

 • A távoktatás kezdetén elkészült egy módosított mérőcsoport beosztás, ami tartalmazta azt, hogy az adott csoportnak mikor és melyik mérése lenne.
 • A méréseket a műszerek hiányából adódóan újra gondolták, módosított mérési útmutatók készültek, hogy a laboratóriumi mérések által nyújtott ismereteket a mérések tényleges elvégzése nélkül is el tudják sajátítani a hallgatók. A hallgatóknak a módosított mérési útmutatók és segédletek (pl.: Microsoft Teams rendszerbe feltöltött videók) alapján kellett hétről-hétre elkészíteni a jegyzőkönyveket.
 • A laborfoglalkozások idejében a laborvezetők a Microsoft Teams rendszeren belül konzultációt tartottak, amelyen a méréssel kapcsolatos kérdéseiket tehették fel a hallgatók. A hallgatóknak a mérési időpont végéig kellett feltölteni az adott méréshez tartozó jegyzőkönyvüket egy arra dedikált netes felületre (https://hf.mit.bme.hu/).
 • A mérésvezetők ezen a netes felületen keresztül értékelték a jegyzőkönyveket. Hogyha valakinek elégtelen lett volna a jegyzőkönyve, akkor azt egy másik mérési időpontig újból el kellett készítenie és feltöltenie a netes felületre. Itt is érvényes maradt az, hogy egy hallgató maximum két laborfoglalkozást pótolhatott.
 • A tárgyból az ellenőrző mérést ebben a félévben nem tartották meg.
 • A zárthelyit a VIK moodle rendszerében tartották. A ZH 44 pontos volt és 11 darab 4-4 pontos kérdést tartalmazott (minden mérésből egyet), jellegre hasonló volt a normál oktatási rendben megtartott zárthelyihez. A ZH ponthatárok a következőképpen alakultak:
  • 0-16: 1
  • 17-23: 2
  • 24-30: 3
  • 31-37: 4
  • 38-44: 5
 • Az év végi érdemjegyet ebben a félévben az alábbi módszer szerint állapították meg: érdemjegy= 0.7*m + 0.3*zh, ahol m a jegyzőkönyvekre kapott osztályzatok számtani átlagát és zh a zárthelyire kapott osztályzatot jelentette.
 • A távoktatás alatt készült jegyzőkönyvek minden mérésre, házikkal együtt (nem aktuális, de használható lehet): 2020 tavasz

Tippek

Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév
Megjegyzés:
A csillaggal jelölt négy szakirány-előkészítő tárgy közül egy a 6. félévben.