Villamosmérnök BSc záróvizsga

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Nánási Norbert (vitalap | szerkesztései) 2023. június 13., 16:24-kor történt szerkesztése után volt. (→‎Korábbi feladatsorok (2018-))
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Általános ismertető

Villamosmérnök BSc szakon a záróvizsga, ami egyben az MSc felvételi a következő részekből áll:

 • Jelek és rendszerek 2 és Villamos energetika (1/3 súllyal - 15 pont)
 • Szakmai ismeretek (2/3 súllyal - 30 pont)
  • Digitális technika 1-2 (10 pont)
  • Elektronika 1-2 (10 pont)
  • Méréstechnika (10 pont)

Felkészülést segítő források.

A záróvizsga előtti időszak jellemzően információhiányos és sietős, következő dolgokért szoktunk aggódni:

 • Ne felejts el a záróvizsgára jelentkezni a neptunban és a tanszékeden is!
 • Érdemes naponta nézegetni a kari honlap híreit, az írásbeli beosztással kapcsolatos információk ide kerül ki, a pontos beosztás és az eredmények pedig a tanulmányi portálon találhatók.
 • A szóbeli pontos beosztása nem ritkán csak pár nappal a védés előtt derül ki, a tanszékeden érdemes érdeklődni.
 • A záróvizsgára magaddal kell vinni a felvételi azonosítószámodat, valamint ne indulj el számológép, toll és üres lapok nélkül!
 • Amint neptunba bekerült a diplomát szerzett státusz és a megszerzés időpontja, rohanj a KTH-ba oklevél igazolást kérni, az ott kapott dokumentumokat haladéktalanul töltsd fel a felvi.hu-ra!


Abszolutórium (2014-től kezdetteknek)

 • A záróvizsga írásbeli részének nem, de a szóbelinek és a védésnek feltétele az abszolutórium megszerzése. Ez automatikusanan történik, de lehet, hogy csak a szóbeli előtti napon.
 • Az abszolutórium feltételei:
  • Alapképzés tárgyainak a teljesítése, beleértve a kötelező 2 féléves testnevelést és az előírt szigorlat(oka)t (149 kredit)
  • Specializációs és ágazati tárgyak teljesítése (28 kredit)
  • Kötelezően választható gazdaság- és humánismereti tárgyak teljesítése (4 + 4 kredit)
  • Szakdolgozat-készítés tárgyból a kredit megszerzése (15 kredit)
  • Szakmai gyakorlat teljesítése (240 óra)
  • Összesen legalább 210 kredit teljesítése (szabadon választható tárgyakkal együtt)

Témakörök

Ez a lista a korábbi (2018-) feladatsorok tipikus feladatai és a hivatalosan kiadott témakörök felhasználásával készült. Részletesebben lásd a kari honlapon!

Digitális technika 1-2:

 • Kombinációs hálózatok
 • Sorrendi hálózatok
 • MSI alkalmazás technika
 • 8085-assembly

Elektronika 1-2:

 • Tranzisztoros kapcsolások analízise
 • Műveleti erősítős kapcsolások analízise
 • DC/DC átalakítók
 • Stabilizátorok, referencia áramkörök
 • Termikus méretezés
 • PLL, fázisdetektorok, szabályozók

Méréstechnika:

 • Hibaszámítás
 • Feszültség és áram mérése, jelreprezentációk
 • Idő- és frekvenciamérés
 • Impedanciamérés
 • Oszcilloszkópok
 • Spektrumanalizátorok

Jelek és rendszerek 1-2:

 • Jel- és rendszerelméleti alapfogalmak
 • Folytonos idejű hálózatok analízise időtartományban
 • Folytonos idejű hálózatok analízise frekvenciatartományban
 • Nemlineáris hálózatok
 • Diszkrét idejű hálózatok analízise időtartományban
 • Diszkrét idejű hálózatok analízise frekvenciatartományban
 • Mintavételezés és jelrekonstrukció
 • Diszkrét idejű szimuláció

Villamos energetika:

 • Transzformátorok
 • Szimmetrikus összetevők módszere
 • Teljesítményszámítás

Korábbi feladatsorok (2018-)

A feladatsorok megtalálhatók itt is.

Az ismert hibákat tartalmazó megoldókulcsokat ** jelöli!

Őszi féléves záróvizsgák

Tavaszi féléves záróvizsgák

Próbavizsgák

Ismert hibák a megoldókulcsokban

 • 2019 január:
  • Jelek: 2. feladat, impulzusválasz: az e) impulzusválaszban 0,5 helyett -0,5 a helyes

Régi típusú feladatsorok (2008-2017)

A feladatsorok megtalálhatók itt is.

A régi típusú záróvizsgában matematika rész is van, azonban a 2014-től induló képzés része a matematika szigorlat, így a felvételi anyagból kikerült a matematika. Helyette a digitális technika 2, elektronika 2 került bele, illetve a méréstechnika anyagrésze is bővült az oszcilloszkópok és spektrumanalizátorok témakörökkel.

Az ismert hibákat tartalmazó megoldókulcsokat ** jelöli!

Őszi féléves záróvizsgák

Tavaszi féléves záróvizsgák

Ismert hibák a megoldókulcsokban

 • 2010 január:
  • Jelek 4. feladat: lemaradt a rajzon a μ a farád elől
 • 2011 május:
  • Matematika 5. feladat, második kérdés: Nem létezik.
  • Méréstechnika 3. Feladat: B - 43 dB a helyes válasz.
 • 2012 május:
  • Digit 2. feladat: c állapotban 00 oszlopban a,0 kellene, hogy legyen
 • 2012 január:
  • Elektronika 1. feladat: UBE0 = 600 mV-al kell számolni.
 • 2013 május:
  • Méréstechnika 1. feladat: B - 0,18% a helyes válasz.
  • Méréstechnika 2. feladat: A megadott adatokkal 200 mV jön ki. 20 mV akkor lenne, ha h1=0,5% lenne.
 • 2017 január:
  • Jelek: 5. feladat második kérdésénél csak úgy jön ki a "helyes megoldás", ha a gerjesztés oldalon +4u[k-2] helyett, -4u[k-2] van! A feladatban megadott értékekkel yg[k]=18,125*(0,6)k jön ki.
 • 2017 május:
  • Elektronika: Hibásan megadott transzfer karakterisztika! A Mester lefelejtette a négyzetre emelést.

Részletes kidolgozások

Segédanyagok

Jelek és rendszerek

Villamos energetika

Digitális technika

Méréstechnika

Elektronika 1-2

Más szakok felvételi vizsgái

Szóbelik a különböző szakirányokon

 • Beágyazott rendszerek és irányító rendszerek
  • 2014 ősz: A záróvizsgán Dr. Tevesz Gábornál vizsgáztam MAR-ból. Csak a kiadott jegyzetből kérdez, de abból viszont minden anyagrész előkerülhet. Maximálisan segítőkész, igyekszik olyan témát feldobni, ami legalább egy kicsit is kapcsolódik a szakdolgozat témájához. Nem kell megijedni, ha egy-két apróbb részlet nem ugrik be elsőre, ha elakadsz segít továbblendülni. A végén korrektül és jóindulatúan osztályzott.
  • 2015 ősz: MAR: előszeretettel kérdezik a CAN-t, bitről bitre, mindent.
 • Infokommunikációs rendszerek
  • 2011 őszi félév: A záróvizsgán Vida Rollandnál vizsgáztam, a választott tárgyam a HTA volt. Csak a saját anyagrészéből kérdezett, a kapcsolástechnikából semmit. A vizsga korrekt volt, a többiek elmondása alapján is kijelenthetem, hogy nagyon barátságosan osztályoztak.
  • 2014 tavaszi félév: A szakdolgozat védése után Dr. Csopaki Gyulánál vizsgáztam, HTA-ból. A GSM hálózatok jelzésrendszerét kérdezte, mást nem. Korrekt volt, a témáról beszélgettünk, ahol megakadtam segített - barátságosan osztályoztak, értékeltek.
  • 2014 őszi félév: Én Adamis Gusztávnál vizsgáztam, szintén HTA-ból. Szintén maximálisan jófej volt, kapcsolóközpontokra, S- és T-kapcsolókra, BORSCHT-funkciókra kérdezett rá. Csak néhány percig tartott az egész.
  • 2014 őszi félév: Dr. Csopaki Gyula, HTA. S és T kapcsolókat kérdezte, ezek sebességeit (T kapcsoló ->kb. 1 időszelet, S kapcsoló -> áramköri késleltetés) és a távközlésben a beszéd céljára átvitt frekvenciatartományt. Barátságos osztályzás volt.
 • Mikroelektronikai és elektronikai technológia
 • Smart Grid
  • 2022/23 őszi félév: Nagytöbbségében a tárgynak azt a részét kérdezték amelyre a szakdolgozatod kitér. Például nekem napelemes szakdolgozatom volt, HMKE-s kérdéseket kaptam. Viszont voltak olyanok akiknél a tárgy más részeibe is belekérdeztek. Rendesek voltak, nem az volt a céljuk hogy megbuktassanak.

Az oklevél eredmény kiszámítása

Miután az írásbeli- és a szóbeli záróvizsgával kiegészített szakdolgozat védés is lezajlott, az oklevél eredményét a következő képlet alapján állapítják meg (lásd itt):

 • [math] oklevél eredmény = 0.2 \cdot ZV + 0.3 \cdot D + 0.3 \cdot TÁ + 0.2 \cdot SZ [/math]

ahol ZV jelöli az írásbeli- és szóbeli záróvizsgára kapott érdemjegyek számtani átlagát, D jelöli a védésnél a szakdolgozatra megállapított érdemjegyet, jelöli a teljes tanulmányi időszakban megszerzett összes kreditre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagot két tizedes jegyre kerekítve (azaz a kumulált súlyozott tanulmányi átlagot), valamint SZ jelöli a Matematika A2 szigorlatra kapott érdemjegyet.

Az oklevél minősítése az alábbi táblázatban szereplő értékek szerint alakul:

 • Ponthatárok: (Oklevél eredmény [E])
E Minősítés
2,00≤E<2,50 elégséges
2,50≤E<3,50 közepes
3,50≤E<4,50
4,50≤E kiváló

Kitüntetéses az oklevél minősítése, ha a vizsgázó a) a záróvizsga minden tantárgyából jeles eredményt ért el, b) diplomamunkájának vagy szakdolgozatának a záróvizsgán megállapított érdemjegye jeles, c) amennyiben van, akkor valamennyi, az oklevél megszerzéséhez szükséges szigorlatának osztályzata jeles és d) a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó halmozott súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,25. Javítóvizsgával, ismétlő javítóvizsgával vagy ismételt tantárgyfelvétellel javított elégtelen (1) érdemjegy a kitüntetéses oklevél kiadását nem zárja ki.

Tippek

 • Szóbeli előadás tanácsok
 • A záróvizsgára való készülés alapvetően ismétlés, ennek ellenére sok időt vesz igénybe. Minimum 1.5-2 hét, de ettől sokkal több is lehet attól függően ki mennyire mélyen sajátította el annak idején az adott tárgyak anyagát. A tapasztalatok szerint a példák többsége legalább típus szinten ismétlődik az évek során, de mindig vannak új példatípusok is! A tárgy blokkok többségéhez elérhetőek mintapéldák, érdemes ezzel kezdeni a készülést.
 • A vizsga megoldására a viszonylag nagy számú feladat ellenére csak 120 perc áll rendelkezésre. Ez jó időbeosztást, és tempós munkát kíván.


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév
Megjegyzés:
A csillaggal jelölt négy szakirány-előkészítő tárgy közül egy a 6. félévben.