Bevezető matematika B

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Bevezető matematika B
Tárgykód
TE90AX54
Általános infók
Szak
üzemmérnök
Kredit
3
Ajánlott félév
1
Tanszék
TTK Analízis Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
nincs
Elérhetőségek


A tantárgy közvetlen célja a középiskolai matematikai ismeretek rendszerezett összefoglalása, egységes tudásszint kialakítása. Minden témakörben legalább a (K3) tudásszint, azaz az alkalmazási készség elérése a cél. Emellett a tárgy további célja a problémamegoldási készség, matematikai szemlélet és elvont gondolkodásmód fejlesztése, valamint a precíz, igényes mérnöki munka iránti elkötelezettség kialakítása.


Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • Az órákon a részvétel kötelező. A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.
 • A ZH-kon semmiféle segédeszköz nem használható.
 • Amennyiben a Bevezető matematika tárgyból elért eredmény legalább elégséges, akkor a nulladik zárthelyi dolgozat eredményétől függően a hallgató pluszpontokat kaphat az alábbi esetekben. Ha a nulladik zh eredménye 60-79% közötti, akkor Bevezető matematikából az összpontszám további 5%-a, ha a nulladik zh eredménye legalább 80%-os, akkor Bevezető matematikából az összpontszám további 10%-a kapható. A félévközi jegy kialakítása a két félévközi zárthelyi (pótlások utáni) összeredményén alapul.
 • Pótlási lehetőségek:
  • A ZH-k a félév közben legalább egyszer pótolhatóak. Javítás esetén előzetesen jelentkezni kell az oktatónál. Póthéten még van lehetőség egy pótpótzárthelyire különeljárási díj fejében, viszont itt márcsak az egyik ZH pótolható, és már jelentkezni kell erre a Neptunban.

Félévvégi jegy

 • A tárgy félévközi jeggyel zárul. Elégtelentől különböző félévközi jegyet az kap, aki részt vesz a gyakorlatok legalább 70%-án, és az 1. és 2. zárthelyi dolgozatot külön-külön legalább 40%-ra megírta.
 • Ponthatárok:
Eredmény % Jegy
0 - 39.9 1
40.0 - 54.5 2
54.6 - 69.5 3
69.6 - 84.5 4
84.6 - 100 5

Tematika

Előadás anyagok

 • 2018 ősz
  • 1. előadás: Logikai műveletek. Bizonyítási módszerek: direkt bizonyítás, indirekt bizonyítás, teljes indukció, skatulyaelv.
  • 2. előadás: Halmazok. Számtani és mértani sorozatok.
  • 3. előadás: Műveletek törtekkel, hatványokkal, gyökökkel. Nevezetes azonosságok, a hatványozás és gyökvonás azonosságai.
  • 4. előadás: A logaritmus fogalma. Arány- és százalékszámítás.
  • 5. előadás: Másodfokú egyenletek, megoldóképlet, diszkrimináns, gyökök és együtthatók közti összefüggések, teljes négyzetté alakítás, gyöktényezős alak. Másodfokú paraméteres egyenletek. Másodfokúra visszavezethető magasabb fokú egyenletek. Törtes egyenlőtlenségek.
  • 6-7. előadás: Gyökös, abszolút értékes, exponenciális és logaritmusos egyenletek és egyenlőtlenségek.
  • 8. előadás: A függvény fogalma, értelmezési tartomány, értékkészlet, inverzfüggvény, összetett függvény fogalma. Függvénytranszformációk. Függvények jellemzése értékkészlet, zérushely, monotonitás, szélsőérték, periodicitás, paritás szempontjából. Elemi függvények grafikonja. Feladatok: a Bevezető matematika példatár 1.3 fejezete. Megoldások: 2.3 fejezet.
  • 9-10. előadás: Trigonometria. Feladatok: a Bevezető matematika példatár 1.6 fejezete, és további gyakorló feladatok: 9-10. előadás gyakorlat.
  • 11-12. előadás: Koordinátageometria. Feladatok: a Bevezető matematika példatárr 1.8 fejezete.
  • 13. előadás: Kombinatorika és valószínűségszámítás.
  • 14. előadás: Ismétlés, konzultáció.

Gyakorlati anyagok

Segédanyagok

Jegyzetek

Feladatgyűjtemény

ZH

1. zárthelyi

2. zárthelyi

Tippek


1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév