Adatkezelés

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Adatkezelés
Tárgykód
VITMBB01
Általános infók
Szak
üzemmérnök
Kredit
6
Ajánlott félév
3
Keresztfélév
N/A
Tanszék
TMIT
Követelmények
Labor
van
KisZH
van
NagyZH
1 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek


A tantárgy célja az adatok strukturált tárolása alapelveinek, az adatbáziskezelő rendszerek felépítésének és működési alapjainak, az adatbázisok és az adatelemzési technológiák kapcsolatainak megismertetése, illetve alkalmazási készség kialakítása alapvető adatbázis-kezelési és üzemeltetési feladatokban.


Követelmények

Előtanulmányi rend

A szorgalmi időszakban

 • A laborok 70%-os sikeres teljesítése elvárt. Két féle labor létezik: gyakorlat és SQL labor.
  • A gyakorlatokon "hagyományos" feladatokat kell megoldani, általában papíron.
  • Az SQL laborokon készült eredményeket a félév végén el kell küldeni az előadónak.
 • A ZH legalább elégséges szintű (40%) teljesítése (összegző teljesítményértékelés).
 • Pótlási lehetőségek:
  • A ZH szorgalmi időszakban egyszer pótolható.
  • A laborok az utolsó két laboralkalom pótolhatóak.

A vizsgaidőszakban

 • A vizsga legalább elégséges (40%) teljesítése szükséges.

Félévvégi jegy

 • Az évvégi jegy a vizsgajegy alapján alakul majd ki ezen ponthatárok alapján:
 • Ponthatárok:
Pont Jegy
0 - 39 1
40 - 54 2
55 - 69 3
70 - 84 4
85 - 5

Tematika

A tárgyhonlapon minden fontos infó meg van adva. Az előadásokon a szemeszter első felében adatbázismodellezésről lesz szó, a második felétől kezdődik majd az SQL.

Előadás

 • 1. hét (videó): DIKW, adatbázis, -kezelő rendszerek, -rétegek, SQL (DDL, DML, DQL)
 • 2. hét (videó): ER-modell (Chen's Notation): kapcsolatok
 • 3. hét (videó): (extended) ER-modell: kardinalitás, opcionalitás, számosság (bináris, ternális), gyenge egyedhalmaz, determináló és IS-A kapcsolat
 • 4. hét: relációs adatmodell: Descartes-szorzat, reláció(s séma), domain, aritás (videó); primary & foreign key, számosság (videó); halmazelmélet (unió, metszet, kivonás); szelekció, projekció, természetes illesztés (videó)
 • 5. hét: relációs adatmodell: Θ-join, outer join (videó); ER-modell: ismétlés
 • 6. hét: ((relációs adatmodell dekompozíciója)); fizikai adatmodell: kulcs, rekord; HDD, blokk (rekorméret, rekordok száma, blocking factor, blokkok minimális száma), heap (keresés, beszúrás)
 • 7. hét: ...
 • 8. hét: ...
 • 9. hét: SQL: DDL, DML, DQL; története (videó), CREATE TABLE, data types (videó); SELECT & FROM: arithmetic operators, null values, column alias, literal character string, duplicate rows (videó); WHERE: dates (TO_DATE()) (videó), comparison operators, IN, LIKE, NULL, logical operators, rules of precedence; ORDER BY (videó); single & multi-row functions: case & character-manipulation functions, number functions (ROUND, TRUNC, POWER, SQRT, ROUND, TRUNC, CEIL, FLOOR, MOD, SIN(H), COS(H), TAN(H), LN), FROM dual, date functions (videó); group functions: AVG, SUM, MIN, MAX, COUNT, HAVING, nesting (videó)
 • 10. hét: az előző hét folytatása: NATURAL JOIN, USING, traditional join, ON, BETWEEN, LEFT / RIGHT / FULL OUTER JOIN, CROSS JOIN (videó); subqueries: syntax, in-line view, single- / multiple-row query, subqueries, ANY, ALL, NOT IN, NVL (videó); set operators: UNION (ALL), INTERSECT, MINUS (videó); DML: INSERT INTO, UPDATE, SELECT FOR UPDATE (NOWAIT / WAIT), DELETE (videó)
 • 11. hét: szünet
 • 12. hét: a 10. hét folytatása: CREATE / DROP / ALTER TABLE, ADD, MODIFY, DROP COLUMNS, RENAME (COLUMN) TO (videó); constraints, NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY / FOREIGN KEY, CHECK, DELETE / DISABLE CASCADE, CASCADE CONSTRAINTS (videó); CREATE (OR REPLACE) ((NO)FORCE) VIEW AS (WITH CHECK OPTION / READ ONLY (CONSTRAINT)), ROLLBACK, DROP VIEW (videó); (B-tree) indexes (videó)
 • 13. hét: az előző hét folytatása: CREATE (UNIQUE) INDEX ON, USING INDEX, DROP INDEX (videó); CREATE SEQUENCE, MINVALUE / MAXVALUE, INCREMENT BY, START WITH, CACHE, NOCYCLE, CURRVAL / NEXTVAL (videó); CREATE (PUBLIC) SYNONYM FOR, DROP SYNONYM, GRANT SELECT ON TO PUBLIC; desc dictionary, -- more rows / columns, DESCRIBE, user_objects, user_tables, user_tab_columns, user_constraints, user_cons_columns (videó); dynamic performance tables / views, V$ (videó)

Labor

A feladatsorok a tárgyhonlapra vannak feltöltve.

 • 1. hét: elmaradt
 • 2. hét: szünet
 • 3. hét: ER-diagram készítése (film, iskola)
 • 4. hét: az előző hét ismétlése és folytatása: ER-diagram készítése (film, iskola, lízing)
 • 5. hét: elmaradt
 • 6. hét: relációs algebra: gyakorlás (egyetem)
 • 7. hét: az előző hét folytatása; relációs algebra: gyakorlás (munkahely)
 • 8. hét: szünet
 • 9. hét: fizikai adatmodell: gyakorlás ((egyszintes) ritka / sűrű index, bucket hash)
 • 10. hét: az előző hét folytatása; felkészülés a ZH-ra
 • 11. hét: Oracle SQL Developer (segédlet): bevezetés
 • 12. hét: Oracle SQL Developer (INIT fájl, segédlet): tábla módosítása, lekérdezések, adatmanipuláció
 • 13. hét: Oracle SQL Developer (VASUT fájl, segédlet): tábla módosítása, lekérdezések, adatmanipuláció
 • 14. hét: pótalkalom

ZH

Elején igaz-hamis feladatok, végén fizikai szervezéses számolások várhatóak (gyakorlat). A többi feladat feleletválasztós, hasonlóak a 2020-as ZH (online) feladataihoz. 2022 őszén a ZH összesen 7 pontos volt (min. 3 pont az elégségeshez), a PótZH már több pontos volt.

Vizsga

Hasonlít a ZH-ra.

 • 2020. ősz
 • 2022. őszi változtatás: SQL már NINCS a vizsgán (az SQL "számonkérése" a laboron, feladatokkal történik)
  • Feladatok:
   • 1) ER diagramm párosítása a megfelelő sémával (4db 2-2 pontért)
   • 2) 5db igaz-hamis kérdés (1-1p) eldöntése, hogy relációalgebrával lekérdezhető-e az állítás
   • 3) B*-fa adatigény, rekordelérési idő számítás (4+2p)

Tippek

Az "Adatbázisok" tárgy a Mérnök-informatikusoknál nagyon hasonlít (ezért érdemes lehet onnan is tanulni), de nem teljesen ugyanaz.


1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév