Jelek és jelfeldolgozás

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Jelek és jelfeldolgozás
Tárgykód
VIHVBB01
Általános infók
Szak
üzemmérnök
Kredit
5
Ajánlott félév
4
Keresztfélév
N/A
Tanszék
HVT
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
1 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek

A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók megismerkedjenek a jelek – mint fizikai információhordozók – fogalmával, tulajdonságaikkal, leírási módjaikkal, digitális eszközökkel történő feldolgozásuk lehetőségeivel. A tantárgy bemutatja az analóg és digitális jelek matematikai kezelésének és feldolgozásának néhány lehetőségét, így a jelek és rendszerek idő- és frekvenciatartománybeli leírását. A hallgatók megismerkedhetnek a legfontosabb mérőjelekkel és azok alkalmazhatóságával.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • A ZH legalább elégséges szintű (40%) teljesítése.
 • A gyakorlatokon való részvétel erősen ajánlott.
 • Pótlási lehetőségek:
  • A ZH póthéten egyszer pótolható, pót-pót ZH már nincs.

A vizsgaidőszakban

 • A vizsga legalább elégséges (40%) teljesítése szükséges.

Félévvégi jegy

 • A félévvégi jegyet a vizsgán elért eredmény adja.
 • Ponthatárok:
Pont Jegy
0 - 40 1
41 - 55 2
56 - 70 3
71 - 85 4
86 - 100 5

Tematika

Előadás

 • 1. hét: jelek: FI / DI, FÉ / DÉ, determinisztikus / sztochasztikus; rendszerek: MIMO / SISO, (nem)lineáris, (időin)variáns, (a)kauzális, stabilis / labilis, LTI; hálózatok: Kirchhoff-, jelfolyam-; jelfeldolgozás: szintézis, analízis, transzformációk, tömörítési eljárások, kódolás
 • 2. hét: állapotváltozós leírás: SISO, folytonos / diszkrét idejű; jelfolyamhálózatok: karakterisztikák (forrás, nyelő, erősítő, FI-integrátor, DI-késleltető); összekapcsolási kényszerek: összegző, elágazás, egyszerű; FI-válasz numerikus közelítése: előrelépő / hátralépő Euler-séma
 • 3. hét: vizsgálójelek FI-rendszerek analízisében: speciális jelek (egységugrás, (Dirac)-impulzus), általánosított derivált, impulzusválasz, konvolúciótétel és annak tulajdonságai (kommutatív, disztributív, asszociatív), rendszerjellemzők (kauzális, stabilis)
 • 4. hét: vizsgálójelek DI-rendszerek analízisében: DI-jelek (egységugrás, (Dirac)-impulzus, exponenciális és szinuszos függvény), műveletek (eltolás, levágás / ablakozás), impulzusválasz (LTI, FIR, GV-stabilitás), ugrásválasz, rendszerjellemzők (kauzális, stabilis)
 • 5. hét: rendszeregyenlet; állandósult válasz: szinuszos válasz és annak komplex leírása (Euler-reláció), műveletek fazorokkal (összeadás, szorzás, késleltetés); átviteli karakterisztika

Gyakorlat

 • 1. hét: műveletek komplex számokkal, mértani sor összegzése, függvények deriváltja és intergáltja, mátrixok sajátértéke
 • 2. hét: állapotváltozós normálalak (ÁVLNA), előre- / hátralépő Euler-séma (MATLAB), jelfolyamhálózati rendszer állapotváltozós leírásának normálalakja
 • 3. hét: FI-rendszerek: GV-stabilitás meghatározása impulzusválaszra, jellemzés gerjesztés-válasz kapcsolat alapján
 • 4. hét: az előző hét folytatása: FI-rendszerek: impulzusválasz kiszámítása ugrásválasz alapján és fordítva, rendszer válaszának kiszámítása gerjesztésekre impulzusválasz alapján; DI-rendszerek: rendszeregyenlet és állapotváltozós leírás megadása hálózati rajz alapján

Segédanyagok

GitEgylet segédletek:

ZH

 • 2020/21 tavasz - 2021-ben kiadott minta feladatok
 • 2022 tavasz - 2022-ben kiadott minta feladatok (megegyezik a 2023-assal is)

Vizsga

Ajánlott irodalom


1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév