Kalkulus

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Kalkulus
Tárgykód
TE90AX55
Általános infók
Szak
üzemmérnök
Kredit
6
Ajánlott félév
1
Tanszék
TTK Analízis Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
1 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek


A tantárgy közvetlen célja a műszaki tudományokban és informatikában használt alapvető matematikai eszközök (lineáris algebrai alapfogalmak; numerikus sorozatok, sorok; egyváltozós függvények kalkulusa; komplex számok aritmetikája) ismertetése, kiemelt figyelemmel a mérnöki gyakorlatban felmerülő alkalmazásokra. Minden témakörben legalább a (K3) tudásszint, azaz az alkalmazási készség elérése a cél. Emellett a tárgy további célja a problémamegoldási készség, matematikai szemlélet és elvont gondolkodásmód fejlesztése, valamint a precíz, igényes mérnöki munka iránti elkötelezettség kialakítása.


Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • Tárgykövetelmény összefoglaló
 • A jelenlét: az órákon kötelező. A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrzik.
 • A ZH: sikeres teljesítéshez legalább a maximális pontszám 40%-át kell elérni (max 100 pont, részpontszám van, feladatonként 20 pont).
 • Az aláírás feltétele a gyakorlatok 70%-án való részvétel, és a zárthelyi sikeres (legalább 40%-os) teljesítése.
 • Pótlási lehetőségek:
  • A félév folyamán az esetleges sikertelen zárthelyi első alkalommal díjmentesen pótolható egy újabb időpontban.
  • Van javítási lehetőség is a pótzárthelyivel egy időpontban. A javítódolgozatot nem kötelező beadni, aki beadja, annak a két eredmény közül a jobbat veszik figyelembe.
  • Ha a pótzárthelyi is sikertlen lesz, akkor pótlási héten lesz még egy díjköteles pótlási alkalom (pótpótzárthelyi), ahova már a Neptunban kell feljelentkezni. Javítási lehetőség itt már nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Van vizsga, írásbeli. Csak érvényes aláírással lehet vizsgát tenni.
 • Írásbeli vizsga, időtartama 110 perc. A vizsgán elérhető maximális pontszám 100 pont, mely 6 feladatból (15-20 pont/feladat) jön össze. Valamint van 2 bónusz feladat, mely közül az egyikkel plusz pontok (15 pont) szerezhetőek, a másik pedig akkor kerül kijavításra, amennyiben a vizsga pontszáma nem éri el a szükséges 40%-ot.

Félévvégi jegy

 • Legalább 40%-os vizsgadolgozat esetén a vizsgadolgozat eredményét és a félévközi zárthelyi eredményét 50-50%-os súllyal átlagolva kapjuk a végső jegyet.
 • Ponthatárok:
Eredmény % Jegy
0 - 39.9 1
40.0 - 54.5 2
54.6 - 69.5 3
69.6 - 84.5 4
84.6 - 100 5

Tematika

Előadás anyagok

Gyakorlati anyagok

Segédanyagok

Egyéb segédanyagok

ZH

Vizsga

Tippek


1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév