MikMak Kikérdező

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Mikro- és makroökonómia


Mikmak - feleletválasztós
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(-)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

Összgazdasági szinten az elsődleges jövedelmek összege:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. a bruttó nemzeti jövedelem
 2. a rendelkezésre álló jövedelem
 3. egyik válasz sem igaz
 4. a GDP
 5. a nettó hazai termék

Ha a reálpénzmennyiség nő, akkor az LM görbe

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. nem változik, hanem a görbe mentén felfelé mozdulunk el
 2. jobbra tolódik
 3. nem változik, hanem a görbe mentén lefelé mozdulunk el
 4. balra tolódik
 5. attól függően tolódik jobbra, vagy balra, hogy mi okozta a reálpénz mennyiség növekedését

Az alábbi jövedelmek közül jelölje meg azt, amelyik nem elsődleges jövedelem:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. az előzőek mindegyike elsődleges jövedelem
 2. kamat
 3. munkabér
 4. transzfer
 5. profit

Restriktív pénzpolitika azt jelenti, hogy

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. csökkentik a kamatlábat › csökken a pénzmennyiség › csökken a kereslet › csök ken a jövedelem,
 2. a jegybank növeli a kötelező tartalékrátát › csökken a pénzmennyiség › csökken a kereslet › csökken a jövedelem,
 3. a jegybank vállalkozók által kibocsátott értékpapírokat ad el › csökkenti a saját hite lezési lehetőségeit › csökken a pénzmennyiség › csökken a kereslet › csökken a jövedelem.
 4. egyik sem igaz.
 5. a központi bank vásárol állami értékpapírokat › csökken a pénzmennyiség › csök ken a kereslet › csökken a jövedelem,

Ha a belföldi reálkamatláb magasabb, mint a külföldi reálkamatláb, akkor

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik sem igaz.
 2. több pénzt teremtett a külföldi partner jegybankja.
 3. javul a hazai gazdaság devizamérlege,
 4. javul a külföldi partner devizamérlege,
 5. nő a hazai gazdaságban a valutakereslet,

Ha az árszínvonal és a nominális pénzkínálat egyaránt 15 százalékkal nő, akkor

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem helyes
 2.  ???
 3. az AD görbe jobbra-felfelé tolódik, miközben LM változatlan
 4. az IS és az AD egyaránt jobbra-felfelé tolódik
 5. az LM görbe jobbra-lefelé tolódik, miközben az AD változatlan

A makrogazdasági körforgás összefüggései alapján a jövedelem meghatározható:

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik előző válasz sem helyes
 2. Y = C+ I + G + IM – X
 3. Y = W+TRH – C-TH - SH
 4. Y = SH + Sv + SÁ + SK
 5. Y = W + Tv + Sv - TRv

Ha a folyó fizetési mérleg többletet mutat, akkor egy nyitott gazdaságban

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a hazai pénzkínálat nő, ezért az LM görbe jobbra tolódik
 2. a hazai pénzkínálat csökken, ezért az LM görbe balra tolódik
 3. fix árfolyam esetén sem az LM, sem a BP görbe nem változik
 4. egyik fenti válasz sem helyes
 5. a hazai valuta felértékelődik, ezért a BP görbe jobbra tolódik

Hazai bankrendszerünkben pénzt teremthet:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. az előző intézmények mindegyike
 2. egyik válasz sem igaz
 3. csak a központi bank
 4. csak a kereskedelmi bankok
 5. a nem monetáris pénzintézetek

A központi bank csökkenti a nominális pénzkínálatot, ha

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. c) nyílt piaci mőveletek keretében államkötvényeket vásárol.
 2. d) a) és b) válasz is helyes
 3. a) növeli a kötelező tartalékrátát
 4. b) nyílt piaci mőveletek keretében államkötvényeket ad el
 5. e) a) és c) válasz is helyes

Ha a folyó fizetési mérleg többletet mutat, akkor egy nyitott gazdaságban

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a hazai pénzkínálat nő, ezért az LM görbe jobbra tolódik
 2. egyik fenti válasz sem helyes
 3. a hazai valuta felértékelődik, ezért a BP görbe jobbra tolódik
 4. fix árfolyam esetén sem az LM, sem a BP görbe nem változik
 5. a hazai pénzkínálat csökken, ezért az LM görbe balra tolódik

Az SNA rendszer mutatói közötti összefüggéseket figyelembe véve egy adott évben biztos, hogy:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. GDP nagyobb, mint NNI.
 2. GNI nagyobb, mint GNDI,
 3. egyik előző válasz sem helyes.
 4. GDP nagyobb, mint GNDI,
 5. GDP nagyobb, mint GNI,

Tegyük fel, hogy a vállalkozókat az állam egy új béradó bevezetésével sújtja. Ennek makrogazdasági hatása, hogy

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a munkakeresleti görbe változatlansága mellett alakul ki az új munkapiaci egyensúly,
 2. egyik sem igaz.
 3. változatlan munkakínálat esetén csökken a reálbér,
 4. növekszik a reálbér.
 5. növekszik a munkakínálat,

Expanzív költségvetési politika esetén a kamatláb emelkedik, mivel

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a megnövekvő jövedelem miatt növekszik a pénzkereslet, s a változatlan pénzkínálat mellett nő a kamatláb
 2. a kereslet növekedése növeli az árszínvonalat, ami megemeli a kamatlábat
 3. a növekvő adóterhek csökkentik a gazdaság szereplőinek rendelkezésére álló pénz mennyiségét, s a kialakuló pénzpiaci túlkereslet hatására növekedni fog a kamatláb.
 4. a kiszorítási hatás miatt csökkennek a beruházások és ezáltal növekszik a kamatláb
 5. pénzkibocsátással finanszírozott költségvetési politika esetén a növekvő pénzkínálat miatt emelkedik a kamatláb

Döntse el, hogy az inflációra vonatkozóan melyik állítás igaz!

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. A kínálati inflációt kiválthatják a kormány túlzott kiadásai.
 2. A keresleti infláció esetén nő az árszínvonal, de csökken a jövedelem.
 3. A kínálati infláció független a termelési költségektől.
 4. Egyik sem igaz.
 5. A keresleti infláció esetén nő az árszínvonal, de a jövedelem is nő.

Rögzített nominálbérek mellett az árszínvonal növekedésének hatására

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. a makrokínálat csökken,
 2. a makrokínálat nőhet is és csökkenhet is a munkapiaci helyzettől függően.
 3. a makrokínálat nem változik,
 4. egyik válasz sem igaz.
 5. a makrokínálat nő,

A munkanélküliség csökkenthető

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem igaz.
 2. az iskolai tanulás idejének növelésével,
 3. a tőkeállomány csökkentésével.
 4. a nominális bérek növelésével,
 5. anti-inflációs politikával – feltéve, hogy a szóban forgó gazdaságra a Phillips-görbe érvényes,

Egy kormány célja a makrokereslet növeléseAbban az esetben, ha a pénzpiac viszonylag rugalmatlan, akkor inkább

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a monetáris politika eszközeit érdemes alkalmazni,
 2. egyik válasz sem igaz.
 3. a költségvetési politika eszközeit érdemes alkalmazni,
 4. antiinflációs gazdaságpolitikát érdemes alkalmazni,
 5. bármelyik gazdaságpolitika ugyanolyan hatékonysággal alkalmazható.

Ha a belföldi kamatláb nagyobb, mint a külföldi kamatláb, akkor

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. csökken az áruimport,
 2. egyik sem igaz.
 3. nő a tőkeimport,
 4. csökken a tőkeimport.
 5. nő az áruexport,

Amennyiben a központi bank értékpapírokat ad el kereskedelmi bankoknak, akkor

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. változik a kötelező tartalékráta
 2. csökken a forgalomban lévő pénzmennyiség
 3. nő a kereskedelmi bankok jegybanki tartaléka
 4. egyik válasz sem igaz
 5. bővül a kereskedelmi bankok hitelezési kerete

Restriktív monetáris politika következménye:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. az IS görbe balra tolódik,
 2. az LM görbe jobbra tolódik.
 3. egyik válasz sem igaz
 4. az AD görbe jobbra tolódik,
 5. az AS görbe balra tolódik,

A fiskális gazdaságpolitika kiszorító hatásán azt értjük, hogy

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a profitvárakozások romlása csökkenti a vállalati szektor beruházási keresletét
 2. a kormányzati áruvásárlások növelése csökkenti a beruházási keresletet
 3. a fogalomban lévő pénz mennyiségének növelésével csökken a kamatláb
 4. egyik válasz sem igaz
 5. az adók növelésének eredményeként csökken a költségvetési deficit mértéke

A nyitott gazdaság IS görbéje balra tolódik, ha ceteris paribus az ország fő külkereskedelmi partnereinél recesszió következik be, és így

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem helyes
 2. a külföldi árszínvonal gyorsabban nő a hazai árszínvonalnál.
 3. a központi bank leértékeli a hazai valutát.
 4. emelkedik a hazai reálkamatláb és ezért visszaesnek a beruházások.
 5. visszaesik az export

Tegyük fel, hogy egy gazdaságban adott időszakban a nettó export negatív és a nemzetközi jövedelemáramlások összesített egyenlege szintén negatív. Ebben az esetben az adott országra biztosan érvényesül, hogy

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. SK < 0
 2. C+I+G>GDP
 3. GNI = GNDI
 4. GDP > GNI
 5. egyik előző válasz sem helyes

Egy nyitott gazdaságban, fix árfolyam mellett a jövedelem nem növelhető

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik fenti esetben sem
 2. expanzív monetáris politikával
 3. a kormányzati kiadások növelésén alapuló expanzív gazdaságpolitikával
 4. a beruházások ösztönzésén alapuló gazdaságpolitikával
 5. az adók csökkentésén alapuló expanzív gazdaságpolitikával

Expanzív költségvetési politika esetén a kamatláb emelkedik, mivel

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem igaz
 2. a megnövekvő jövedelem miatt növekszik a pénzkereslet, s a változatlan pénzkínálat mellett nő a kamatláb
 3. a kiszorítási hatás miatt csökkennek a beruházások és ezáltal növekszik a kamatláb
 4. a növekvő adóterhek csökkentik a gazdaság szereplőinek rendelkezésére álló pénz mennyiségét, s a kialakuló pénzpiaci túlkereslet hatására növekedni fog a kamatláb
 5. pénzkibocsátással finanszírozott költségvetési politika esetén a növekvő pénzkínálat miatt emelkedik a kamatláb

Ha a központi bank nyílt piaci mőveletekkel változtatja meg a pénzmennyiséget, akkor

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. értékpapírokat ad el a kereskedelmi bankoknak,
 2. egyik válasz sem igaz.
 3. értékpapírokat vásárol külföldi kibocsátóktól,
 4. saját tőkéjének megterhelésével bocsát ki pénzt.
 5. a kormány visszavásárolja a korábban eladott értékpapírokat kereskedelmi bankoktól,

A kormány adócsökkentéssel

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. javít az állami költségvetés helyzetén
 2. egyik válasz sem igaz
 3. ösztönzi a vásárlásokat, amelyek a beruházásokon keresztül csökkentik a kamatlábat
 4. növeli a felhasználható jövedelmet, ezért nő a termelés és csökken a piaci kamatláb
 5. növeli a keresletet, ösztönzi a termelést, amely a pénzpiacon keresztül azonban a kamatláb növelését váltja ki

Ha a reáljövedelem nő, akkor a tervezett kiadások

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem helyes
 2. emelkednek, mert nő a beruházási kereslet
 3. emelkednek, mert nőnek az adóbevételek és így a kormányzati vásárlások is
 4. emelkednek, mert nőnek a megtakarítások s így a beruházások is
 5. emelkednek, mert nő a fogyasztási kereslet

Amennyiben a makrogazdasági jövedelem nagyobb, mint az árupiaci egyensúlyt biztosító jövedelemszint, akkor

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. az árukészletek csökkenni fognak
 2. az árupiacon túlkereslet van
 3. az árukészletek nem változnak
 4. egyik előző válasz sem helyes
 5. az árukészletek nőni fognak

Amennyiben a kormányzat 100 egységgel növeli vásárlásait és az egyösszegő adókat, akkor 75%-os fogyasztási határhajlandóság és 0% adókulcs mellett

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a makrojövedelem 100 egységgel nő
 2. a makrojövedelem 200 egységgel nő
 3. a makrojövedelem 100 egységgel csökken
 4. a makrojövedelem 400 egységgel nő
 5. egyik válasz sem helyes

Keresleti inflációt válthat ki

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. az autonóm fogyasztás csökkenése,
 2. egyik válasz sem igaz.
 3. a tartalékráta csökkenése
 4. a termelési tényezők drágulása,
 5. az autonóm beruházások csökkenése,

Amennyiben a kötelező tartalékráta 20% és a kereskedelmi bankok jegybankpénz állománya 400 egység, akkor a bankrendszer által teremthető pénzmennyiség:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. 1600
 2. 800
 3. 200
 4. 1000
 5. 4000

Egy nyitott gazdaságban az árupiaci kereslet

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. C + I + G + X
 2. C + I + G + X - IM
 3. C + I + G - T + X - IM
 4. C + I + G - T + X
 5. egyik válasz sem igaz

A központi bank teremtette pénz abban különbözik a kereskedelmi bankok által teremtett pénztől, hogy

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. az előbbi elfogadása világszerte kötelező
 2. az előbbi nem létezhet számlapénz formájában
 3. az utóbbi elfogadása nem kötelező
 4. csak az előbbi létezhet készpénz formájában
 5. egyik válasz sem igaz.

Változatlan makrogazdasági jövedelemszint mellett a háztartási szektor megtakarítási határhajlandóságának növekedése

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. az árupiacon túlkeresletet okoz
 2. növeli az egyensúlyi jövedelmet
 3. csökkenti a háztartás árupiaci keresletét
 4. egyik előző válasz sem helyes
 5. növeli a háztartási szektor pénzkeresletét

Az IS görbe meredekebbé válik

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik fenti esetben sem
 2. a beruházások kamat-érzékenységének csökkenésével
 3. a pénzkereslet kamat-érzékenységének csökkenésével
 4. a fogyasztási határhajlandóság növekedésével
 5. mindegyik fenti változás következtében

A tervezett beruházások nőnek, ha

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. nőnek a tervezett megtakarítások
 2. nő a jövedelem
 3. egyik előző válasz sem helyes
 4. javulnak a profitkilátások
 5. az előzőekben felsorolt esetek bármelyikében

Ha a külföldről beáramló munkaerő növeli a belföldi munkakínálatot, akkor

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. balra tolódik a munkakeresleti függvény és jobbra tolódik a munkakínálati függvény
 2. egyik sem igaz
 3. jobbra tolódik a munkakínálati függvény és nő az egyensúlyi reálbér
 4. a munkakínálati függvény jobbra tolódik és csökken az egyensúlyi reálbér
 5. jobbra tolódik a munkakeresleti függvény és az egyensúlyi reálbér csökken

Ha 50 000 Ft jövedelem esetén a háztartási szektor ennek 80 %-át elfogyasztja, akkor pozitív autonóm fogyasztást és lineáris fogyasztási függvényt feltételezve keynesiánus gazdaságban

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. fogyasztási határhajlandóság kisebb, mint 0,8
 2. ennyi információból semmiféle következtetést nem tudunk levonnia fogyasztási határhajlandóság alakulására vonatkozóan
 3. az autonóm fogyasztás nagyságától függően az előzőek bármelyike előfordulhat
 4. a fogyasztási határhajlandóság 0,8
 5. a fogyasztási határhajlandóság nagyobb, mint 0,8

Ha egy gazdaság fogyasztási függvénye lineáris és a zérus jövedelem mellett létezik pozitív fogyasztási kereslet, valamint MPC = 0,8, akkor

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. a fogyasztási hányad = 0,8
 2. egyik válasz sem igaz
 3. a kiadási multiplikátor = 4
 4. MPS = 0,1
 5. a beruházási multiplikátor = 5

Ha egy nyitott gazdaságban az import értéke meghaladja az export értékét, akkor

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. C+ I + G < GDP
 2. I < SH + SV + SÁ
 3. C+ I + G > GDP
 4. I > SH + SV + SÁ + SK
 5. egyik válasz sem helyes

Ha a jövedelem nő, akkor az LM görbe

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. nem változik, hanem a görbe mentén felfelé mozdulunk el
 2. nem változik, hanem a görbe mentén lefelé mozdulunk el
 3. jobbra tolódik
 4. egyik fenti válasz sem helyes
 5. balra tolódik

Ha egy kormány olyan gazdaságpolitikát folytat, amelyre jellemző, hogy a kormányzati vásárlások ? a jövedelemadó mértéke = a háztartási szektornak juttatott transzferek, akkor a korábbi helyzethez képest

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem igaz.
 2. az adómultiplikátor nagyobb, mint a beruházási multiplikátor.
 3. a felhasználható jövedelem változatlan,
 4. minden eddigi válasz igaz.
 5. az egyensúlyi jövedelem nő,

Magas munkanélküliség mellett a „helyes” költségvetése politika:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. az állami kiadások csökkentése és/vagy az adók növelése, hogy csökkentse a makro keresletet.
 2. az állami kiadások növelése és/vagy az adók csökkentése, hogy csökkentse a makro keresletet,
 3. egyik válasz sem igaz.
 4. az állami kiadások növelése és/vagy az adók csökkentése, hogy növelje a makrokeres letet,
 5. az állami kiadások csökkentése és/vagy az adók növelése, hogy növelje a makrokeres letet,

A rövid távú módosított Phillips-görbe szerint

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem helyes
 2. minél magasabb a munkanélküliségi ráta, annál nagyobb az inflációs ráta.
 3. minél magasabbak a nominálbérek, annál nagyobb a munkanélküliségi ráta
 4. átváltás van a munkanélküliség és az infláció között.
 5. minél magasabbak a nominálbérek, annál nagyobb az inflációs ráta

Kétszereplős gazdaságban a tervezett beruházás ....... egyenlő a tervezett megtakarítással.

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. csak a teljes foglalkoztatást biztosító jövedelemszinten
 2. minden esetben
 3. csak a pénzpiaci egyensúlyt biztosító kamatláb mellett
 4. bármely jövedelemszinten
 5. csak az árupiaci egyensúlyt biztosító jövedelemszinten

Egy kétszereplős gazdaság árupiacán érvényesülő kiadási multiplikátor

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. 1/(1-MPS)
 2. -MPC/(1-MPC)
 3. egyik válasz sem igaz
 4. 1/(1-MPC)
 5. MPS/(1-MPC)

A pénzkereslet nem más, mint

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. az a pénzmennyiség, amit el akarunk költeni
 2. egyik válasz sem helyes
 3. az állam által tartalékolni kívánt pénzmennyiség
 4. a pénz befektetésére irányuló törekvés
 5. az a pénzmennyiség, amit az emberek tartani kívánnak

A béralku eredményeként konstans nominálbérek mellett alakul ki a munkapiaci egyen súlyAz árszínvonal emelkedése ekkor

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. növelheti és csökkentheti is a foglalkoztatottak számát a háztartási szektor döntésétől függően.
 2. egyik válasz sem igaz.
 3. növeli a foglalkoztatottak számát,
 4. csökkenti a foglalkoztatottak számát,
 5. nem változtatja meg a foglalkoztatottak számát,

Egy gazdaságban a kötelező tartalékráta 8 %. Ha egy kereskedelmi bank 6250 m Ft hitelt akar nyújtani, akkor ...... mFt jegybanki tartalékra van szüksége.

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem helyes
 2. 781,25
 3. 625
 4. 250
 5. 500

A transzferkifizetések növelése az AD-AS rendszerben

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a makrokínálati görbét balra tolja.
 2. makrokeresleti görbét jobbra tolja,
 3. egyik válasz sem igaz.
 4. a makrokeresleti görbét balra tolja,
 5. a makrokínálati görbét jobbra tolja,

Egy gazdaság keresleti oldalát az IS/LM modell írja le. Az állam növelni szeretné a foglalkoztatást, de csökkenő kamatláb mellett. Milyen gazdaságpolitikai kombináció biztosíthatja ezt (tegyük fel, hogy az IS és LM a szokásos alakú)?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Restriktív fiskális politika és expanzív monetáris politika együttes alkalmazása
 2. Expanzív fiskális politika és restriktív monetáris politika együttes alkalmazása.
 3. Restriktív fiskális politika és restriktív monetáris politika együttes alkalmazása.
 4. Önmagában az expanzív fiskális politika minden esetben elegendő
 5. Expanzív fiskális politika és expanzív monetáris politika együttes alkalmazása.

Egyensúlyi jövedelem esetén egy háromszereplős zárt gazdaságban

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem helyes
 2. a beruházások értéke megegyezik a magánszféra és az állami megtakarításainak öszszegével,
 3. a beruházások értéke megegyezik a magánszféra (háztartások és vállalatok) megtakarításainak értékével,
 4. a beruházások értéke megegyezik a költségvetési deficit (abszolút értékének) összegé vel,
 5. a beruházások értéke biztosan nagyobb, mint a magánszféra megtakarításainak értéke.

A rögzített árfolyam rendszerének alkalmazása feltételezi, hogy

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a kormány árupiaci beavatkozásokat alkalmaz,
 2. a központi bank a deviza túlkeresletét, illetve túlkínálatát eltünteti,
 3. a központi bank a kamatláb-politikával stabilan tartja a valutaárfolyamot,
 4. egyik válasz sem igaz.
 5. a gazdaság egy többoldalú szerződés-rendszerén belül mőködik.

Amennyiben a kormányzat a háztartásnak 100 egységnyi transzfert fizet, akkor ez a háztartási szektor fogyasztási keresletét

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. 100 egységgel csökkenti
 2. 100 egységnél kisebb mértékben növeli
 3. 100 egységnél nagyobb mértékben csökkenti
 4. 100 egységgel növeli
 5. egyik előző válasz sem helyes

Egy gazdaság keresleti oldalát az IS-LM modell írja leTegyük föl, hogy a jegybank növeli a nominális pénzkínálatot. Ennek hatása

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. változatlan jövedelem mellett a kamatláb esése
 2. a jövedelem növekedése, a kamatláb esése
 3. a jövedelem csökkenése, a kamatláb emelkedése
 4. a jövedelem növekedése, a kamatláb emelkedése
 5. a jövedelem változatlan kamatláb melletti növekedése

A nyitott gazdaság IS görbéje balra tolódik, ha ceteris paribus

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. a központi bank leértékeli a hazai valutát.
 2. emelkedik a hazai reálkamatláb és ezért visszaesnek a beruházások.
 3. egyik válasz sem helyes
 4. az ország fő külkereskedelmi partnereinél recesszió következik be, és így visszaesik az export
 5. a külföldi árszínvonal gyorsabban nő a hazai árszínvonalnál.

Feltéve, hogy a munkapiacon pillanatnyilag érvényesülő árszínvonal és rögzített nominál bérek mellett a gazdaságban önkéntes és kényszerő munkanélküliség is létezik, akkor az ár színvonal emelkedése:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. mindkét fajta munkanélküliséget növeli,
 2. növeli a kényszerő munkanélküliséget és csökkenti az önkéntes jellegőt,
 3. csökkenti a kényszerő munkanélküliséget és növeli az önkéntes jellegőt,
 4. egyik válasz sem igaz.
 5. mindkét fajta munkanélküliséget csökkenti

A bruttó és nettó nemzetgazdasági mutatók között az a különbség, hogy

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. a bruttó a termelési, a nettó a jövedelemadatokat tartalmazza
 2. a bruttó egy ország állampolgárai által bárhol a világon megtermelt, a nettó csak az országhatáron belül megtermelt termékeket és jövedelmeket tartalmazza
 3. a bruttó a halmozott, a nettó a halmozatlan termelést jelenti
 4. egyik válasz sem igaz.
 5. a bruttó az adózatlan, a nettó az adózott jövedelmeket tartalmazza

A kormányzat egyensúlyban lévő költségvetés megőrzése mellett növelni kívánja a makrogazdaság kibocsátását 500 egységgelEnnek érdekében 80 %-os fogyasztási határhajlandóság mellett

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. 60-al emeli a kormányzati kiadásokat és 50-el a transzfereket,
 2. 400-al emeli az adókat és a transzfereket is,
 3. 100-al növeli a kormányzati kiadásokat és 50-el csökkenti az adókat.
 4. egyik előző válasz sem helyes.
 5. 100-al emeli a kormányzati kiadásokat és az adókat is,

Amennyiben a központi bank a kötelező tartalékrátát 20 százalékról 10 százalékra csökkenti, akkor készpénz hiányában

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. a kereskedelmi bankok pénzteremtési lehetősége felére csökken
 2. a kereskedelmi bankok pénzteremtési lehetősége 10 százalékkal nő
 3. egyik előző válasz sem helyes
 4. a kereskedelmi bankok pénzteremtési lehetősége kétszeresére nő
 5. a kereskedelmi bankok pénzteremtési lehetősége 10 százalékkal csökken

Az IS-LM rendszerben az autonóm adó csökkenése

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. növeli a piaci kamatlábat
 2. egyik válasz sem igaz
 3. nem hat a piaci kamatlábra
 4. csökkenti a piaci kamatlábat
 5. attól függően növeli, vagy csökkenti a piaci kamatlábat, hogy a beruházási vagy a pénzkereslet reagál erősebben az adó változására

A pénzpiaci összefüggések alapján a pénzpiaci egyensúlyi kamatláb biztosan emelkedikminden egyéb tényező változatlansága mellett, ha

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. a jövedelem csökken és az árszínvonal nő
 2. jövedelem nő és az árszínvonal csökken
 3. egyik válasz sem igaz
 4. a jövedelem és az árszínvonal csökken
 5. a jövedelem és az árszínvonal nő

A termelőfelhasználás

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. forrása az amortizáció
 2. a GDP és az NDP különbsége
 3. egyik válasz sem helyes
 4. nem része a GDP-nek
 5. az elhasználódott tőkeállomány pótlása

A súrlódásos ( frikciós) munkanélküliség oka lehet

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a magas minimálbér.
 2. a munkakínálat korlátozott mobilitása.
 3. a munkapiaci információáramlás tökéletlensége, a munkahelykeresés időigényessége
 4. a nominálbérek rugalmatlansága.
 5. a fentiek mindegyike

Az alábbi gazdaságpolitikai intézkedések közül melyiknek van kamatlábnövelő hatása:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. az adó növelése.
 2. költségvetési deficit csökkenése,
 3. egyik válasz sem igaz.
 4. a kötelező tartalékráta csökkentése,
 5. a jegybank értékpapír-vásárlása,

Ha egy ország a valutáját leértékeli, akkor

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. romlik a kereskedelmi mérlege akkor is, ha az import csökken
 2. több hazai terméket tudnak külpiacokon értékesíteni
 3. csökken az exportja,
 4. egyik sem igaz
 5. olcsóbbak lesznek a külföldi termékek.

Amennyiben a makrogazdasági kibocsátás és a pénz forgási sebessége nem változik, akkor a forgalomba kerülő pénz mennyiségének növelése:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. az árszínvonalat növeli
 2. nem hat az árszínvonalra
 3. az árszínvonalat csökkenti
 4. a bankok által alkalmazott kamatlábakat növeli
 5. egyik előző válasz sem helyes

Az értékcsökkenés (amortizáció)

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. része a GDP-nek, de nem része a GNDI-nek.
 2. része az NDP-nek, de nem része a GDP-nek.
 3. része a GDP-nek, de nem része az NDP-nek.
 4. része GDP-nek, de nem része a GNI-nek.
 5. Egyik fenti válasz sem helyes.

A fogyasztási határhajlandóság növekedése

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. csökkenti a kormányzati kiadások multiplikátorának hatását,
 2. mindegyik előző válasz helyes
 3. növeli az adó-multiplikátor hatását,
 4. csökkenti a magánszektor beruházásának multiplikátor hatását,
 5. csökkenti az AE görbe meredekségét.

A nemzetközi fizetési mérleg

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. nem tartalmazza a külföldnek nyújtott szolgáltatások egyenlegét,
 2. az országba bejövő és kiáramló pénz összessége,
 3. csak a nemzetközi tőkemozgásokat tartalmazza.
 4. egyik előző válasz sem helyes.
 5. a külkereskedelmi mérleg része,

Az alábbi intézkedések közül melyik nem tartozik a fiskális politikához?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. adónövelés,
 2. kamatemelés,
 3. szociális kiadások csökkentése,
 4. állami beruházások növelése.
 5. egyik válasz sem igaz.

A makrogazdaság háromszereplős modelljében a makrojövedelem a következőképpen határozható meg (tegyük fel, hogy a vállalati szféra nem jut transzfer jellegő jövedelemhez):

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. W+ TH + SH
 2. C + Tv+ SV
 3. C+ TH + SH
 4. W+ Tv + Sv
 5. egyik sem helyes

Az IS-LM-modell segítségével

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. az árupiac és a munkapiac kölcsönhatása írható le
 2. egyik válasz sem igaz
 3. a pénzpiacon kialakuló infláció és a munkapiacon megfigyelhető munkanélküliség értelmezhető
 4. a pénzpiac árszínvonal-meghatározó szerepe tisztázható
 5. a pénzpiac és az árupiac kapcsolatrendszere jellemezhető

Ha a kormány vásárlásait ugyanolyan mértékben növeli, mint az autonóm adókat, akkor

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem igaz.
 2. az AD-görbe jobbra tolódik
 3. az IS-görbe balra tolódik,
 4. az IS-görbe helyzete nem változik,
 5. az AS-görbe jobbra tolódik,

Az adómultiplikátor

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. negatív előjelő
 2. egyik válasz sem helyes
 3. pozitív előjelő
 4. nagyobb, mint a kormányzati kiadások multiplikátora
 5. kisebb, mint a kormányzati kiadások multiplikátora, de nagyobb, mint a magánberuházások multiplikátora.

Az alábbi autonóm tényezők jövedelmi multiplikátora abszolút értékben megegyezik az IS-LM rendszerben

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. az autonóm fogyasztásé és a transzfereké
 2. fogyasztási és megtakarítási határhajlandóságé
 3. kormányzati vásárlásoké és az autonóm adóé
 4. egyik válasz sem igaz
 5. az autonóm fogyasztásé és a kormányzati vásárlásoké

Az aggregált kereslet nő (az AD görbe jobbra mozdul), ha

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik előző esetben sem
 2. az adók nőnek
 3. kormányzati vásárlások nőnek
 4. az árszínvonal kínálati okok miatti csökken
 5. a fenti esetek mindegyikében

Ha a kormány vásárlásait ugyanolyan mértékben növeli, mint az autonóm adókat, akkor –

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. az IS-görbe helyzete nem változik, b.) az IS-görbe meredeksége változik,
 2. a többi tényező változatlansága mellett –
 3. az IS-görbe balra tolódik,
 4. az AD-görbe jobbra tolódik,
 5. egyik előző válasz sem helyes

Változatlan makrogazdasági jövedelemszint mellett a háztartási szektor megtakarítási határhajlandóságának növekedése

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. az árupiacon túlkeresletet okoz
 2. csökkenti a háztartás árupiaci keresletét
 3. növeli a háztartási szektor pénzkeresletét
 4. növeli az egyensúlyi jövedelmet
 5. egyik előző válasz sem helyes

Ha az állami beruházásokat értékpapírok eladásából finanszírozzák, akkor

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem igaz
 2. az LM görbe balra tolódik
 3. az IS görbe balra tolódik
 4. a kamatláb nőni fog
 5. az LM görbe jobbra tolódik

Rost Andrea, híres operaénekesünk a nyáron USA-ban turnézik. A fellépésekért kapott gázsija:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. része az USA GNDI-jának
 2. része a magyarországi GNI-nak
 3. része az USA GDP-jének
 4. az előzőek közül több válasz is helyes
 5. része a magyarországi GDP-nek

A makrogazdasági jövedelemáramlás háromszektoros modelljében hogyan írható fel a munkabér?

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. Munkabér = C-SH-TRH-TH
 2. Munkabér = C- SH+TRH-TH
 3. Munkabér = C+ SH+TRH-TH
 4. Munkabér = C+ SH+TRH+TH
 5. Munkabér = C+ SH-TRH+TH

Rögzített nominálbérek mellett a foglalkoztatás növekedésének hatására

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem igaz.
 2. a makrokínálat nőhet is és csökkenhet is a munkapiaci helyzettől függően.
 3. a makrokínálat nem változik,
 4. a makrokínálat nő,
 5. a makrokínálat csökken,

Az IS görbe ......................értéke közti összefüggés árupiaci egyensúly esetén

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egyik fenti válasz sem helyes
 2. a reálkamatláb és a jövedelem
 3. a reálkamatláb és a megtakarítások
 4. a beruházások és a megtakarítások
 5. a reálkamatláb és a beruházások

Az adócsökkentés által kiváltott folyamat sorrendje

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik sem igaz.
 2. adócsökkentés › felhasználható jövedelem nő › fogyasztási kereslet nő › beruházási kereslet nő › jövedelemnövekedés,
 3. adócsökkentés › jövedelemcsökkentés › árupiaci túlkínálat › árszínvonal csökkenés,
 4. adócsökkentés › keresletnövekedés › árszínvonal-emelkedés,
 5. adócsökkentés › felhasználható jövedelem nő › adóterhek növekedése.

Egy makrogazdaságban a rendelkezésre álló jövedelmet és a GDP –t összevetve igaz, hogy:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik előző válasz sem helyes
 2. a rendelkezésre álló jövedelem minden esetben kisebb, mint a GDP
 3. ha T > TR, akkor – egyéb tényezők változatlansága mellett – a rendelkezésre álló jövedelem nagyobb, mint a GDP
 4. ha TR > T, akkor – egyéb tényezők változatlansága mellett – a rendelkezésre álló jövedelem nagyobb, mint a GDP
 5. a rendelkezésre álló jövedelem minden esetben nagyobb, mint a GDP

Ha a munkanélküliek száma változatlan, akkor nő a munkanélküliségi ráta, ha

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. minden előző esetben
 2. a foglalkoztatottak száma emelkedik
 3. az előzőekben felsoroltak egyike sem befolyásolja a munkanélküliségi rátát
 4. az inaktív népesség száma nő, miközben az aktív népesség változatlan
 5. a gazdaságilag aktív népesség száma csökken

Az M2 pénzmennyiségbe nem tartozik

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a kereskedelmi bankok jegybanki tartaléka
 2. az M1 pénzmennyiség
 3. a központi bank által kibocsátott teljes bankjegy-mennyiség
 4. egyik válasz sem helyes
 5. a készpénz

Rögzített nominálbérek mellett az árszínvonal növekedésének hatására

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem igaz
 2. a makrokínálat nem változik
 3. a makrokínálat nőhet is és csökkenhet is a munkapiaci helyzettől függően
 4. a makrokínálat nő
 5. a makrokínálat csökken

A nominális pénzkínálat nő, ha

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. egy vállalat kifizeti tartozását egy másik vállalatnak
 2. egyik válasz sem igaz
 3. egy kereskedelmi bank kamatot szed adósától
 4. egy háztartás készpénzt vesz fel a banki folyószámlájáról
 5. egy vállalat hitelt vesz fel a kereskedelmi bankjától

Ha a kormány növeli az áruvásárlásra szánt kiadásait, akkor

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem igaz.
 2. nő a kereslet és a piaci kamatláb, a forgalomban lévő pénzmennyiség pedig változat lan marad,
 3. nő a kereslet, a forgalomban lévő pénzmennyiség és a piaci kamatláb,
 4. csökken a kereslet és a kamatláb, de nő a forgalomban lévő pénzmennyiség,
 5. csökken a kereslet és a pénzmennyiség, de nő a piaci kamatláb.

Az alábbi gazdaságpolitikai intézkedések közül melyiknek van kamatlábnövelő hatása:

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. a jegybank értékpapír-vásárlása,
 2. költségvetési deficit csökkenése,
 3. a kötelező tartalékráta csökkentése,
 4. egyik válasz sem igaz.
 5. az adó csökkentése

A Say törvény azt mondja ki, hogy a gazdaságban

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a reáljövedelem csak a kínálati oldaltól függ, s a reálkibocsátás változásai maguk után vonják a reálkereslet ugyanolyan irányú és mértékő változásait
 2. a reáljövedelem nagyságát általában a kínálati oldal határozza meg, kivéve a beruházási és likviditási csapda esetét, amikor az összkeresleté a meghatározó szerep
 3. egyik válasz sem igaz
 4. a reáljövedelem csak a keresleti oldaltól függ, s a reálkereslet változásai maguk után vonják a reálkibocsátás ugyanolyan irányú és mértékő változásait
 5. a reáljövedelem nagyságát a keresleti és kínálati oldal kölcsönhatása alakítja ki

Tegyük fel, hogy egy gazdaságban a nettó export (X – IM) pozitív. Ebben az esetben az adott országra vonatkozóan biztosan érvényesül az alábbi összefüggés:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik fenti válasz sem helyes.
 2. GDP > GNI.
 3. C + I + G < GDP
 4. C + I + G > GDP
 5. GNI > GNDI.

Az IS görbe annál ................, és így a fiskális politika annál .........., minél nagyobb a beruházások kamatérzékenysége.

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. meredekebb, kevésbé hatékony;
 2. meredekebb, hatékonyabb;
 3. laposabb, hatékonyabb;
 4. laposabb, kevésbé hatékony
 5. a beruházások kamatérzékenységének semmi köze az IS görbéhez

Az alábbi megállapítások közül hamis: A külföldi munkavállalók hazautalt jövedelme

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik előző válasz sem helyes
 2. része a GNDI-nak
 3. része a GNI-nak
 4. része a GDP-nek
 5. része az NNDI-nak

Egy gazdaság keresleti oldalát az IS/LM modell írja leAz állam növelni szeretné a fog lalkoztatást, de változatlan kamatláb mellettMilyen gazdaságpolitikai kombináció biz tosíthatja ezt (tegyük fel, hogy az IS és LM a szokásos alakú)?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Restriktív fiskális politika és expanzív monetáris politika együttes alkalmazása.
 2. Expanzív fiskális politika és expanzív monetáris politika együttes alkalmazása
 3. Restriktív fiskális politika és restriktív monetáris politika együttes alkalmazása.
 4. Önmagában az expanzív fiskális politika minden esetben elegendő
 5. Expanzív fiskális politika és restriktív monetáris politika együttes alkalmazása.

A pénzmennyiség növelésével a kormány növeli az összkeresletet és

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. csökkenti a foglalkoztatottságot
 2. növeli a költségvetési deficitet
 3. egyik válasz sem igaz
 4. csökkenti a munkanélküliséget
 5. növeli a munkakínálatot

A megtakarítási függvény meredeksége azt mutatja meg, hogy a fogyasztók

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a pótlólagos jövedelemegység hányad részét fordítanák fogyasztói beruházásokra
 2. egyik válasz sem igaz
 3. a jövedelmük hány százalékát kívánják megtakarítani
 4. a jövedelem egy százalékos változásakor a fogyasztás hány százalékkal fog változni
 5. minden újabb jövedelemegység hány százalékát szándékozzák megtakarítani

Ha az aggregált output nagyobb, mint az aggregált kiadások, akkor

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a készletek a gazdaságban nőnek,
 2. akkor a megtakarítások nagyobbak a beruházások összértékénél.
 3. a készletek a gazdaságban csökkennek,
 4. egyik válasz sem helyes.
 5. a gazdaság konjunktúrában van,

A GNDI az összgazdasági szinten

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. rendelkezésre álló jövedelem
 2. egyik válasz sem helyes
 3. keletkezett elsődleges jövedelmek összege
 4. megtermelt termékek és szolgáltatások összege
 5. az ország állampolgárainak összes transzferjövedelme

Jelölje be, hogy az alábbiak közül melyik állítás nem igaz a mai pénzre

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. csak a központi bank teremtheti
 2. a bankrendszer passzívája
 3. egyik előző válasz sem helyes
 4. hitelpénz
 5. a nem banki szektor aktívája

A pénz kínálata (az M1)

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. a gazdasági szereplők megtakarítását jelenti
 2. forgalomban levő bankjegyek mennyisége
 3. a bankok által nyújtott hitelek mennyiségét jelenti
 4. kizárólag a folyószámlapénzt jelenti
 5. a készpénzt is, a folyószámlapénzt is jelenti

Az LM görbe ....................... értéke közti összefüggés pénzpiaci egyensúly esetén

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. a pénzmennyiség és a jövedelem
 2. a reálkamatláb és megtakarítások
 3. a beruházások és megtakarítások
 4. egyik fenti válasz sem helyes
 5. a reálkamatláb és a jövedelem

A nyugdíj-korhatár emelése

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. növeli a munkakínálatot és a reálbérek csökkenésének irányába hat
 2. egyik válasz sem igaz
 3. csökkenti a munkakínálatot és a reálbéreket
 4. növeli a munkakínálatot és csökkenti a nominálbéreket
 5. csökkenti a munkakeresletet

A transzferek multiplikátorának értéke nő, ha

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. a megtakarítási határhajlandóság csökken
 2. az autonóm fogyasztás csökken
 3. egyik válasz sem igaz
 4. az autonóm fogyasztás nő
 5. a megtakarítási határhajlandóság nő

A munkanélküliség csökkentésének egyik módja

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a vállalati adóterhek növelése
 2. egyik válasz sem igaz
 3. a lakossági fogyasztás adóterheinek növelése
 4. a szociális kiadások csökkenése
 5. a pénzmennyiség csökkenése

A munkanélküliségi ráta

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a munkanélküliek számának és a foglalkoztatottak számának hányadosa.
 2. a munkanélküliek számának és a munkaképes lakosság létszámának hányadosa.
 3. a munkanélküliek számának és az aktív népesség számának hányadosa.
 4. a munkanélküliek számának és az inaktív népesség számának hányadosa
 5. egyik fenti válasz sem helyes.

Magas munkanélküliség mellett a „helyes” pénzügyi politika:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. növelni a pénzkínálat növekedési rátáját, s ezzel növelni a makrokeresletet
 2. csökkenteni a pénzkínálat növekedési rátáját, s ezzel csökkenteni a makrokeresletet,
 3. csökkenteni a pénzkínálat növekedési rátáját, s ezzel növelni a makrokeresletet,
 4. egyik válasz sem igaz.
 5. növelni a pénzkínálat növekedési rátáját, s ezzel csökkenteni a makrokeresletet,

A nominális pénzkínálat nő a kétszintő bankrendszerben, ha

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem igaz
 2. egy vállalat kifizeti tartozását egy másik vállalatnak
 3. egy kereskedelmi bank kamatot szed adósától
 4. egy háztartás készpénzt vesz fel a banki folyószámlájáról
 5. egy vállalat hitelt vesz fel a jegybanktól

Amennyiben egy gazdaságban munkanélküliség van és a munkakínálat állandó, akkor a reálbér növekedése

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. csökkenti a munkakeresletet és a foglalkoztatottságot
 2. növeli a munkakereslet és a foglalkoztatottságot
 3. növeli a munkakeresletet és a munkanélküliséget
 4. csökkenti a munkakeresletet és a munkanélküliséget
 5. egyik sem igaz

A nominális pénzkínálat csökken, ha a központi bank

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik előző válasz sem helyes
 2. növeli a diszkontrátát
 3. a nyílt piaci mőveletek során értékpapírokat vásárol
 4. növeli a betéti kamatokat
 5. növeli a tartalékrátát

Amennyiben a kormányzat növelni kívánja a gazdaság outputját, akkor:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem igaz.
 2. csökkenti az adókat,
 3. a jegybankon keresztül növeli a forgalomban lévő pénz mennyiségét,
 4. az előzőek közül bármelyik eszköz növeli az outputot
 5. növeli a transzfereket.

Ha határidős (lekötött) betétünkből 100.000 Ft-ot kiveszünk és folyószámlánkon látra szóló betétként helyezünk el, akkor

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. az M2 pénzmennyiség nem változik és az M1 pénzmennyiség 100.000 Ft-tal nő
 2. az M2 pénzmennyiség 100.000 Ft-tal csökken és az M1 pénzmennyiség 100.000 Ft-tal nő
 3. az M2 pénzmennyiség és az M1 pénzmennyiség egyaránt 100.000 Ft-tal nő
 4. az M2 pénzmennyiség és az M1 pénzmennyiség sem változik
 5. egyik fenti válasz sem helyes

Britney Spears májusban fellép Budapesten. A fellépésért kapott gázsija:

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. része az USA GDP-jének.
 2. az előzőek közül több válasz is helyes.
 3. része a magyarországi GDP-nek,
 4. része a magyarországi GNI-nak,
 5. része az USA GNDI-jének,

Amennyiben egy adott évben a vizsgált ország területén létrehozott elsődleges jövedelmeket összegezzük, akkor kiszámoljuk az adott ország

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem igaz
 2. bruttó kibocsátását
 3. bruttó hazai termékét
 4. bruttó nemzeti jövedelmét
 5. bruttó rendelkezésre álló jövedelmét

Válassza ki, melyik helyes!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az infláció a megszerzett jövedelmek újraelosztásával jár együtt.
 2. Mindegyik előző válasz helyes
 3. Az infláció a pénz elértéktelenedését jelenti.
 4. Az infláció rendszerint az árszínvonal tartós növekedésében nyilvánul meg.

Amennyiben a makrojövedelem nő, akkor ennek közvetlen hatása, hogy

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. nő a fogyasztás
 2. nő a megtakarítás
 3. egyik előző válasz sem helyes
 4. az a és c válasz is helyes
 5. nő a beruházás

Mi az expanzív pénzpolitika hatásmechanizmusa?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nő a pénzmennyiség › csökken a kamatláb › nő a beruházás › nő az árupiaci ke reslet › nő a termelés és a jövedelem
 2. Csökken a pénzmennyiség › csökken a piaci kamatláb › nő a beruházási kereslet › nő az összkereslet és a jövedelem.
 3. Nő a pénzmennyiség › nő a kamatláb › csökken a beruházás › nő a jövedelem.
 4. Nő a pénzmennyiség › nő a fogyasztási kereslet › nő az összkereslet › nő a terme lés › nő a jövedelem.
 5. egyik válasz sem igaz.

A kötelező tartalékráta növelésének közvetlen hatása:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a pénzkínálat növekedése
 2. a pénzkínálat csökkenése
 3. a pénzkereslet növekedése
 4. a pénzkereslet csökkenése
 5. a kamatláb csökkenése

A folyó termelő felhasználás értéke

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem igaz
 2. része a GDP-nek
 3. megegyezik a hozzáadott értékkel
 4. halmozódást okoz
 5. a munkamegosztás fokának növekedésével csökken

Amennyiben a kormány a fiskális gazdaságpolitika eszközeit felhasználva – deficites költségvetés mellett – gazdaságélénkítő programba kezd, akkor

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. növeli a kormányzati áruvásárlásokat,
 2. csökkenti a transzferkifizetéseket,
 3. egyik előző válasz sem helyes.
 4. növeli az adókat,
 5. csökkenti a költségvetési deficitet,

Az árszínvonal növekedése felfelé tolja a

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. a beruházási függvényt
 2. az aggregált makrokeresleti görbét
 3. a fogyasztási függvényt
 4. egyik válasz sem igaz
 5. az LM-görbét

A kormányzat egyensúlyban lévő költségvetés megőrzése mellett növelni kívánja a makrogazdaság kibocsátását. Ennek érdekében

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. azonos mértékben csökkenti a kormányzati kiadásokat és az adókat.
 2. egyik előző válasz sem helyes.
 3. azonos mértékben emeli a kormányzati kiadásokat és a transzfereket,
 4. azonos mértékben emeli a kormányzati kiadásokat és az adókat,
 5. azonos mértékben emeli az adókat és a transzfereket,

A munkanélküliség oka lehet:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. mindegyik előző válasz helyes
 2. nem eléggé szakképzettek a munkát vállalni szándékozók.
 3. hogy a gazdaság válságban van,
 4. hogy az emberek folyton ki- és belépnek a munkaerőpiacra,
 5. hogy a munkaerő mindig a magasabb munkabérért harcol,

Vágtató infláció esetén

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a nominálkamat alacsony, a reálkamat alacsony.
 2. a nominálkamat magas, a reálkamat magas,
 3. a nominálkamat magas, a reálkamat alacsony,
 4. a nominálkamat alacsony, a reálkamat magas,
 5. egyik válasz sem igaz.

Az IS-görbe jobbra tolódása jelezheti, hogy

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem igaz
 2. várhatóan nőni fog a munkanélküliség
 3. a kormány növelte a háztartásoknak juttatott transzfer-kifizetéseket
 4. nőtt a forgalomban lévő pénzmennyiség
 5. a gazdaságban csökkent az aggregált kereslet

A BP-görbe feletti pontok azt jelentik, hogy

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik válasz sem igaz.
 2. deviza-túlkínálat jellemzi a gazdaságot,
 3. a gazdaságban rögzítettek az árfolyamok.
 4. a fizetési mérleg deficites,
 5. a folyó fizetési mérleg egyensúlyban van,

Ha a megtakarítási határhajlandóság nő, akkor

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik fenti válasz sem helyes
 2. a beruházási multiplikátor értéke nő
 3. a fogyasztási függvény párhuzamosan följebb tolódik
 4. a fogyasztási függvény párhuzamosan lefelé tolódik
 5. Több válasz is helyes

Ha valamely ország vállalkozóinak az egységnyi külföldi valutáért többet kell fizetniük saját valutájából, akkor

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. minden eddigi válasz igaz.
 2. a külkereskedelmi tevékenység változatlan formában folytatódik.
 3. a vállalkozók importja nő,
 4. egyik sem igaz.
 5. a vállalkozók exportja nő,

Ha az állam a kormányzati vásárlások növekményét a nettó adók emelésével fedezi, akkor ez a lépés a jövedelem-kiadási (adókulcs nélküli) modellben bizonyosan

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a kormányzati vásárlások növekedésével azonos mértékben növeli az egyensúlyi jövedelmet
 2. a kormányzati vásárlások növekedésével kisebb mértékben növeli az egyensúlyi jövedelmet
 3. nem érinti az egyensúlyi jövedelmet
 4. a kormányzati vásárlások növekedésénél nagyobb mértékben növeli az egyensúlyi jövedelmet
 5. csökkenti az egyensúlyi jövedelmet

Inflációnak nevezzük

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a külföldről begyőrőző árszínvonal-emelkedését.
 2. azt az árszínvonal-emelkedést, amelyet nem az állam váltotta ki,
 3. az árszínvonal tartós emelkedését,
 4. egyik válasz sem igaz.
 5. a pénz folyamatos leértékelését,

Amennyiben a reálbér eltér az egyensúlyi reálbértől és a nominálbérek rögzítettek, akkor

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. a foglalkoztatottak létszámát a munka kínálata határozza meg,
 2. egyik válasz sem igaz.
 3. az árszínvonal emelkedésével csökken a makrogazdasági kibocsátás,
 4. a kibocsátás csak a technológia fejlesztésével növelhető.
 5. az árszínvonal emelkedésével nő a makrogazdasági kibocsátás,

Egy makrogazdaságban a GNI kisebb, mint a GDP. Ebben az esetben biztos, hogy

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik előző válasz sem helyes
 2. több tényező jövedelem áramlik ki az országból, mint be
 3. az export kisebb, mint az import
 4. a GNDI is kisebb, mint a GDP
 5. több transzfer áramlik ki az országból, mint be

A kérdéseket diákok gyűjtötték össze, ha hibát találsz, egyeztess másokkal és ha mindenki ugyanazon véleményen van, javítsátok ki.