Makro Kikérdező

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Mikro- és makroökonómia


Mikmak - feleletválasztós
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(-)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

Adott az alábbi koordinátarendszer, amely egy keynesiánus gazdaság IS- és LM-görbéjét tükrözi. Az 'A' pontban

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. az áru- és pénzpiac is túlkeresletes,
 2. az áru- és pénzpiac is túlkínálatos,
 3. az árupiac túlkeresletes, a pénzpiac túlkínálatos,
 4. az árupiac túlkínálatos, a pénzpiac túlkeresletes.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Egy keynesi modellben a munkanélküliség

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a tőke növekedésével emelkedik,
 2. a nominálbér nagyságától függ,
 3. [math]\frac{N^S - N^D}{N^D}[/math]
 4. értékét az aktuális nominálbér határozza meg.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Keynesi pénzpiac számára melyik változó endogén?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Árszínvonal.
 2. Kamatláb.
 3. Nominálbér.
 4. Tőkeállomány.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A transzferjövedelem csökkentésének hatására

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. az IS-görbe párhuzamosan balra tolódik,
 2. az IS-görbe párhuzamosan jobbra tolódik,
 3. az LM-görbe meredeksége változik,
 4. az IS-görbe meredeksége módosul.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Ha a kamatláb csökken,

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a beruházási kereslet csökken – kiszorítási hatás miatt,
 2. a reál pénzkereslet nő – az óvatossági és spekulatív pénztartási szándékból eredően,
 3. a megtakarítások nagysága emelkedik – mivel a megtakarítási függvény pozitív meredekségű egyenes.
 4. Az összes eddigi válasz helyes.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Tegyük fel, hogy egy keynesi gazdaságban (szokásos koordinátában) függőleges az AD- görbe. Ennek háttere mi lehet az alábbiak közül?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Csak autonóm adót szed a kormány, vagyis adókulcs zérus.
 2. A beruházás kamatérzékenysége zérus.
 3. A fogyasztási határhajlandóság 1.
 4. Ezek közül bármelyik érvényessége ezt eredményezi.
 5. A felsoroltaknak együttesen kell fennállnia az említett helyzethez.

Amennyiben a makrogazdasági jövedelem kisebb, mint az árupiaci egyensúlyt biztosító jövedelemszint, akkor a következő időszakban

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a nem szándékolt árukészletek nőnek,
 2. a nem szándékolt árukészletek csökkennek,
 3. a nem szándékolt árukészletek nem változnak,
 4. az árupiacon túlkínálat alakul ki.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A GDP meghatározható

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. adott országban egy év alatt megtermelt jövedelmeinek összegeként,
 2. adott országban egy év alatt megtermelt hozzáadott értékek összegeként,
 3. a gazdasági szektorok kiadásainak összegeként.
 4. Mindegyik előző válasz helyes.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A jegybankpénz mennyiségének változása NEM hat a forgalomban lévő (M1) pénzmennyiségre, ha

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. a kötelező tartalékráta zérus,
 2. a pénzkereslet jövedelemrugalmassága 0,
 3. a kamatláb értéke megegyezik a kötelező tartalékráta értékével,
 4. a kötelező tartalékráta 1.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Mi NEM jellemző a háztartási szektorra?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Termelés.
 2. Erőforrásokkal való gazdálkodás.
 3. Újraelosztott jövedelem felhasználása.
 4. Tőkepiaci befektetés.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Egy háromszektoros gazdaság árupiacát elemezve az autonóm adó multiplikátora

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyenlő a kormányzati vásárlások multiplikátorával,
 2. nagyobb, mint a kormányzati vásárlások multiplikátora, ha az adókulcs zérus,
 3. kisebb, mint a magánberuházások multiplikátora, mert a megtakarítások egyenlők a beruházásokkal.
 4. Mindegyik eddigi válasz igaz.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A következő ábra egy keynesi modell árupiacára vonatkozik. Milyen tényezők hatására módosulhatott az árupiaci összkeresletet kifejező görbe az (1)-gyel jelöltből a (2)-essel jelöltté?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A kormányzati kiadások nagyobb mértékben nőttek, mint az adóbevételek.
 2. Csökkent az adókulcs és javultak a beruházók profitvárakozásai.
 3. Az adókulcs nőtt, a transzferkifizetések és a kormányzati vásárlások is nőttek.
 4. Csökkent a rendelkezésre álló jövedelem, de ennél nagyobb mértékben növekedtek a kormányzati vásárlások.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A keynesi pénzpiac egyensúlyba kerül

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a pénzkínálat változása révén,
 2. a jövedelem megfelelő változása miatt,
 3. a piaci kamatláb alkalmazkodása révén,
 4. az árszínvonal megfelelő változásával.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A keynesi modellben

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a fogyasztási függvény meredeksége nem nagyobb, mint az adófüggvény meredeksége,
 2. a megtakarítási függvény meredeksége kisebb, mint a fogyasztási függvény meredeksége,
 3. a pótlólagos keresletnövelésből származó jövedelemnövekedés nem nagyobb, mint amekkora az eredeti keresletnövekedés volt,
 4. egyensúlyi jövedelem esetén a megtakarítási hányad egyenlő a fogyasztási hányaddal.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A keynesi rendszer alapfeltevései értelmében melyik állítás HAMIS?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Mivel a gazdaságpolitikusok is tévedhetnek, ezért jobb, ha nem alkalmaznak aktív gazdaságpolitikát.
 2. Az árak lefelé merevek.
 3. Jellemzően kényszerű munkanélküliség van.
 4. Nincs szükségszerűen egyensúly.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Adott egy lineáris fogyasztási függvény. Az autonóm adó ( T0 ) növelése

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. a függvényt [math]T_0[/math] mértében felfelé tolja,
 2. a függvényt [math]T_0[/math] mértékben lefelé tolja,
 3. a függvényt [math]\frac{1}{1-c} \cdot T_0[/math] mértékben felfelé tolja,
 4. a függvényt [math]\hat{c} \cdot T_0[/math] mértékben lefelé tolja.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Ha a GDP nagyobb, mint az GNP, akkor

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. a hazai vállalatok külföldön több jövedelmet realizálnak, mint a külföldi vállalatok a hazai gazdaságban,
 2. a külföldről több transzferjövedelem áramlik be, mint amennyi hazai transzferjövedelem a külföld felé áramlik,
 3. a hazai vállalatok száma itthon meghaladja a külföldi vállalatok számát ugyancsak itthon értelmezve,
 4. több tényezőjövedelem áramlik kifelé, mint amennyi befelé.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Egy négyszektoros gazdaságban az árupiaci egyensúly feltétele

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. I = S,
 2. I + G + X - T = S - IM ,
 3. I + G + T = S + X - IM ,
 4. G -T + I -S = X -IM .
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A keynesi modellben a jövedelemnövekedés hatására a pénzkereslet

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. csökken
 2. nem változik.
 3. Az összes eddigi válasz helyes lehet, attól függően, hogy a kamatláb hogyan alakul.
 4. Egyik előző válasz sem helyes.

Keynesi modellben a fogyasztási hányad

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. megmutatja, hogy a jövedelem 1%-kos változtatására miként reagál a fogyasztási kereslet,
 2. megmutatja, hogy a jövedelem egy egységnyi változtatására miként reagál a fogyasztási kereslet,
 3. megadja az aktuális fogyasztás és a jövedelem hányadosát,
 4. meghatározható a fogyasztás és megtakarítás hányadosaként.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A pénz elszámolási egység funkciója

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. révén lehetővé válik a különböző termékek összehasonlíthatósága, a pénz tulajdonképpen a közös mértékegység,
 2. azt jelenti, hogy a pénz követi az árumozgásokat,
 3. szerint a pénz forgalomból kilépve vagyonként is funkcionálhat,
 4. szerint a pénz fizetőeszköz.
 5. Egyik előző válasz sem helyes

Adott az alábbi koordinátarendszer, amely egy keynesiánus gazdaság IS- és LM-görbéjét tükrözi. Az ’A’ pontban

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. az áru- és pénzpiac is túlkeresletes,
 2. az áru- és pénzpiac is túlkínálatos,
 3. az árupiac túlkeresletes, a pénzpiac túlkínálatos,
 4. az árupiac túlkínálatos, a pénzpiac túlkeresletes.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Az aktivitási ráta

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a foglalkoztatottak számának és a népesség nagyságának arányát adja meg,
 2. a foglalkoztatottak számának és a munkaképes korú népesség nagyságának arányát adja meg,
 3. az aktív népesség és a munkaképes korú népesség nagyságának arányát adja meg
 4. (NS-N#/ND
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A pénzkereslet csökken, ha

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. csökken a jövedelem,
 2. csökken a kamatláb,
 3. csökken az árszínvonal,
 4. csökken a forgalomban lévő pénzmennyiség.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Az IS-görbe meredeksége függ

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a fogyasztási hányadtól,
 2. az adókulcstól,
 3. az autonóm beruházástól,
 4. minden másodlagos jövedelemtől.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Keynesi modellben az árupiac endogén eleme

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. a nominálbér,
 2. a reálbér,
 3. az árszínvonal,
 4. a jövedelem.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Melyik/melyek nem a pénz funkciója/funkciói?

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. Elszámolási egység funkció.
 2. Fizetőeszköz funkció.
 3. Vagyontartási eszköz funkció.
 4. a) és b)
 5. Az összes felsorolt elem a pénz funkciói közé sorolható.

A munka határterméke

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. az AD-görbe munka szerinti deriváltja,
 2. nő, ha a foglalkoztatottak száma csökken,
 3. profitmaximum esetén egybeesik a nominálbérrel.
 4. Az összes eddigi válasz helyes.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A monetáris politika eszköze

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. az autonóm adó,
 2. az adókulcs,
 3. a transzfer.
 4. Az összes eddigi válasz helyes.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A munkanélküliségi ráta

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a munkanélküliek számának és az aktív népesség nagyságának arányát adja meg,
 2. a munkanélküliek számának és a munkaképes korú népesség nagyságának arányát adja meg,
 3. és a foglalkoztatási ráta összege egységnyi,
 4. [math]\frac{N^S-N}{N^D}[/math]
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A kiadási multiplikátor – amennyiben az állami szektor bevételeit kizárólag autonóm adóból szedi

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. [math]\frac{1}{1-c \cdot z}[/math]
 2. [math]\frac{c}{1-c(1-z)} [/math]
 3. [math]\frac{1}{1-c}[/math]
 4. [math]c \cdot z[/math]
 5. Egyik előztő válasz sem helyes.

Az AD-görbe

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. lehet függőleges is,
 2. minden pontja mögött áru- és pénzpiac együttes egyensúlya áll fenn,
 3. az árszínvonal változásának hatására nem mozdul el.
 4. Az összes eddigi válasz helyes.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A pénzpiac számára endogén elem

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. az árszínvonal,
 2. a jövedelem,
 3. a kamatláb,
 4. a pénzkínálat.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A transzfer növelése

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. a fogyasztási függvényt lefelé tolja,
 2. a rendelkezésre álló jövedelmet csökkenti,
 3. az egyensúlyi jövedelmet nem módosítja,
 4. a fogyasztási hányad növekedéséhez vezet.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A beruházás kamatérzékenysége zérus. Melyik állítás helyes ekkor?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. A fogyasztásnak csak autonóm eleme van.
 2. Az LM-görbe vízszintes.
 3. Az LM-görbe függőleges.
 4. Az IS-görbe függőleges.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Nem tartozik a fiskális politika eszköze közé

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. az autonóm adó,
 2. a kötelező tartalékráta,
 3. a transzfer.
 4. Az összes eddigi válasz helyes.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A munkanélküliségi ráta

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. a munkanélküliek számának és az össznépesség nagyságának arányát adja meg,
 2. a munkanélküliek számának és a munkaképes korú népesség nagyságának arányát adja meg
 3. és a foglalkoztatási ráta összege egységnyi,
 4. [math]\frac{N^S-N}{N^D}[/math]
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A kiadási multiplikátor – amennyiben az állami szektor adófüggvénye [math]T = T_0 - z \cdot Y[/math] alakú –

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. [math]\frac{1}{1-c \cdot z} [/math]
 2. [math]\frac{c}{1-c(1-z)}[/math]
 3. [math]\frac{1}{1-c}[/math]
 4. [math]c \cdot z[/math]
 5. Egyik előztő válasz sem helyes.

Az LM-görbe

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. esetében teljesül, hogy [math]\frac{M^S}{P} = L^D[/math]
 2. minden pontja mögött áru- és pénzpiac együttes egyensúlya áll fenn,
 3. az árszínvonal változásának hatására nem mozdul el.
 4. Az összes eddigi válasz helyes.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A pénzpiac endogén eleme

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. az árszínvonal,
 2. a jövedelem,
 3. pénzkereslet,
 4. a kamatláb.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A transzfer csökkentése

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. a fogyasztási függvényt felfelé tolja,
 2. a rendelkezésre álló jövedelmet növeli,
 3. az egyensúlyi jövedelmet nem módosítja,
 4. a fogyasztási hányad növekedéséhez vezet.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Az infláció

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. közvetlen hatása egy rezsicsökkentésnek,
 2. egyszeri árszínvonalemelkedés,
 3. mögött egy termék áremelkedése húzódik meg,
 4. mértékétől függően beszélhetünk kúszó, vágtató, hiper fajtájáról.
 5. Az összes eddigi válasz helyes.


A munkanélküliségi ráta azt mutatja meg, hogy

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a munkaképes korú lakosság hány százaléka nem talál munkát,
 2. az aktív népesség hány százaléka nincs foglalkoztatva,
 3. mekkora a munkanélküliek számának a foglalkoztatottak számához viszonyított aránya,
 4. mekkora a munkanélküliek számának és az inaktív népesség számának hányadosa.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A keynesi modellben a reálbérfüggvény

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a reálbért az árszínvonal függvényében fejezi ki,
 2. a tervezett létszámhoz rendeli hozzá a hatékony felhasználást biztosító reálbért,
 3. megmutatja, hogy adott reálbér mellett mekkora a munkakereslet,
 4. a reálbért fejezi ki a nominálbér függvényében.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A pénzkereslet függ

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. a jövedelemtől,
 2. a nominális kamatlábtól,
 3. az inflációs várakozásoktól.
 4. Az előzőek mindegyikétől.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Az árszínvonal csökkenése következtében lefelé tolódik

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a beruházási függvény,
 2. az LM-görbe,
 3. az aggregált makrokeresleti görbe,
 4. a fogyasztási függvény.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Az IS-görbe negatív meredekségű, mert

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a beruházási kereslet ellentétes irányban változik a kamatlábbal,
 2. a beruházási kereslet arányos a jövedelemváltozással,
 3. a fogyasztási kereslet fordítottan arányos az adókkal,
 4. a kormányzati kiadások csökkentik a magánszektor beruházási keresletét.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Az M2 pénzmennyiség

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. tartalmazza a teljes jegybankpénz-mennyiséget,
 2. csak azt a jegybankpénz-mennyiséget tartalmazza, amely a kereskedelmi bankok jegybanki tartalékát képezi,
 3. csak a bankrendszeren kívüli M0 pénzmennyiséget tartalmazza,
 4. az M0 pénzmennyiség mellett a határidős betéteket is magában foglalja.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A keynesi modellben

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. nem létezhet szisztematikus munkanélküliség,
 2. a munkakereslet növekedése növeli a nominálbért,
 3. a vállalati szektor határozza meg az árszínvonalat,
 4. a kamatláb a pénzpiac exogén változója.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A keynesi modellben a munkanélküliség mértéke független

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. az árupiaci kereslettől,
 2. a kamatlábtól,
 3. az alkalmazott technológiától.
 4. Minden eddigi válasz igaz.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Adott az alábbi koordinátarendszer, amely egy keynesiánus gazdaság IS- és LM-görbéjét tükrözi. Az ’A’ pontban

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. az áru- és pénzpiac is túlkeresletes,
 2. az áru- és pénzpiac is túlkínálatos,
 3. az árupiac túlkeresletes, a pénzpiac túlkínálatos,
 4. az árupiac túlkínálatos, a pénzpiac túlkeresletes.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

A transzfer növelésének hatására

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. az IS-görbe párhuzamosan balra tolódik,
 2. az IS-görbe párhuzamosan jobbra tolódik,
 3. az LM-görbe meredeksége változik,
 4. az IS-görbe meredeksége módosul.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Egy keynesiánus modellben csökken az árszínvonal. Ennek hatására

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. az IS- és LM-görbe is távolabb kerül az origótól,
 2. az LM-görbe eltolódik, de az AD-görbe helyzete nem változik,
 3. az LM- és AD-görbe is eltolódik,
 4. az IS- és LM-görbék helyezete változatlan, de az AD esetében látszik a módosulás a görbe meredekségében is.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.


Ha csökken az adókulcs,

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. mérséklődik a rendelkezésre álló jövedelem,
 2. az árupiac egyensúlyát biztosító jövedelem nem változik,
 3. a fogyasztási függvény és a 45º-os egyenes metszéspontja alacsonyabb jövedelemszint mellett lesz,
 4. az állami szektor kiadásai csökkennek.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Ha a vállalati szektor profitvárakozásai javulnak,

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a beruházási kereslet csökken,
 2. a beruházási kereslet nő,
 3. a pénzkereslet csökken,
 4. a pénzkereslet nő.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.

Infláció

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. tartós árszínvonal-emelkedés,
 2. áremelkedés,
 3. nominálbérek növekedése,
 4. minden esetben rossz hatással van a gazdaság teljesítményére.
 5. Egyik előző válasz sem helyes.