Villamos energetika

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Villamos energetika
Tárgykód
VIVEAB01
Régi tárgykód
VIVEA207
Általános infók
Szak
villany
Kredit
5
Ajánlott félév
4/6*
Keresztfélév
nincs
Tanszék
VET
Követelmények
Labor
3 alkalom
KisZH
nincs
NagyZH
1 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli és
opcionális szóbeli
Elérhetőségek
Levlista
villenerg
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
@sch.bme.hu


A tantárgy célja a villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos azon alapismeretek oktatása, amely minden villamosmérnöknek szükséges és egyben megalapozás azok részére, akik a Villamosenergia-rendszerek vagy a Energiaátalakító rendszerek szakirányon folytatják a tanulmányaikat. Betekintés nyújt a villamosenergetika fő területein (termelés, szállítás, szolgáltatás, környezeti hatások) megnyilvánuló paradigmaváltásba, a modern technológiákba és eljárásokba. A tárgy fontos ismereteket ad a villamosenergetika-rendszerek működése és üzemeltetése témakörben is.


Követelmények

 • Előkövetelmény: A Jelek és rendszerek 2 tárgy aláírásának megszerzése.
 • Jelenlét: A 7-ből 5 gyakorlaton, és mindhárom laboron kötelező részt venni.
 • KisZH: 2020 tavaszától nincsen kisZH! (régebben minden gyakorlat elején 10 perces kiszárthelyit kellett írni. A legjobb három eredménye számított. Csak 0-ást vagy 5-öst lehetett szerezni. Az aláírás feltétele legalább két 5-ös kisZH volt. Pótlási lehetőség nem volt. A kisZH feladatai az előre kiadott segédletből kerültek ki, esetleg más számokkal.)
 • NagyZH: A félév során 1 darab nagyzárthelyit kell megírni. A ZH 5 darab egyenként 8-12 pontos feladatból áll. Elméleti, levezetős kérdés is előfordulhat! Az elérhető maximum 50 pontból legalább 20 pontot kell szerezni az elégségeshez. Egy feladatért csak akkor jár pont, ha legalább a 40%-a hibátlan.
 • Pótlási lehetőségek: Egy labor pótolható a pótlási héten. A nagyZH pótolható egyszer a szorgalmi időszakban. Nincs pótpótZH!
 • Vizsga: Írásbeli vizsga szóbeli kiegészítés lehetőségével. Ha az írásbeli eredménye legalább elégséges, akkor a vizsgaeredmény legfeljebb egy jeggyel változtatható a szóbelin. Az írásbeli feladatkiosztása és pontrendszere azonos a zárthelyiével. Legalább négyes zárthelyivel (a rendes ZH-n) lehetőség van a pótlási héten elővizsgázni.
 • Végső jegy: Amennyiben a vizsgán kapott jegy legalább elégséges, akkor annak érdemjegye 70% súllyal, és a nagyzárthelyi (vagy a pótzárthelyi) érdemjegye 30% súllyal. Elégtelen vizsgajegy esetén a végső érdemjegy elégtelen.

Segédanyagok

Hasznos anyagok

 • Horváth István: Villamosművek feladatgyűjtemény - A tárgyhoz ajánlott irodalom. A vizsga számolós példái ebből vannak!
 • Képletgyűjtemény - Kézzel írt, szkennelt. Nem fedi le a teljes anyagot!
 • Helyettesítőképek - A transzformátorok zérus sorrendű helyettesítőképei. A ZH/vizsga 10 beugró kérdése között gyakran feltűnik 1-1 ezek közül.
 • A tárgyhoz általában kiadnak egy ellenőrző kérdéssort is:
  • 2004 - Egész jól lefedi a teljes anyagot. Számos ZH/vizsga feladat megoldási elve is megtalálható benne.
  • 2007 - Kézzel írt, scannelt.
  • 2010 - ZH/vizsgakészüléshez erősen ajánlott, gyakran kérnek számon ezekhez kísértetiesen hasonló feladatokat. A végén van hibajegyzék is.
  • 2011 - Csak a kérdéssor.

Ezek a jegyzetek, nem konkrétan ehhez a tárgyhoz készültek, de szorosan kapcsolódnak a tárgy tematikájához. Van köztük egy-két elég hasznos anyag is:

 • Elektrotechnika jegyzet - Részben elektrotechnikás anyagok vannak benne, de jól összefoglalja az ott tanultakat.
 • Összefoglaló jegyzet - Egyfázisú rendszer, teljesítmények, szimmetrikus háromfázisú rendszer, a villamos hálózat felépítése, szimmetrikus összetevők, hálózatág feszültségesés viszonyai.
 • Villamosgépek - Villamos gépek mágneses mezeje, váltakozóáramú tekercselések.
 • Transzformátorok - Egyfázisú transzformátorok alapjai.
 • Parkvektor - A háromfázisú vektorok módszere.

Előadások és gyakorlatok

2020 tavaszi félév

Innetől kezdve indult a távoktatás, ppt-k nem voltak az előadásokhoz. A gyakorlatok anyaga azonban továbbra is frissül.

Régebbi anyagok

 • 2011/12 tavaszi félév előadásainak kézzel írt jegyzete (15 - ZH konzultáció, 21 - Vizsga konzultáció):
Ha valakinek van kedve, bontsa szét ezt a kupacot, külön-külön egymás alá pakolva az előadásokat és melléjük írva, hogy melyik miről szól. Előre is köszi ;)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nagyzárthelyi

 • A ZH 5 darab egyenként 8-12 pontos feladatból áll.
 • Az elméleti, levezetős kérdés is előfordulhat, de többségében gyakorlati példák.
 • Az elérhető maximum 50 pontból legalább 20 pontot kell szerezni az elégségeshez.
 • Ha bármely feladat eredménye kisebb, mint a feladatra adható összpontszám 40%-a, akkor az a feladat automatikusan 0 pontot ér. Zh-n, pót ZH-n és vizsgán egyaránt érvényes!

Rendes ZH

Pót ZH

Pótpót ZH

Kis ZH

2020 tavasza óta nincsen kisZH!

A beugrókérdések változhatnak, az aktuális feladatsorok mindig elérhető a tanszéki honlapon.

Nem mindegyik feladatsorban voltak megoldások. Itt gyűjtöttük össze a megoldással nem rendelkező feladatsorok megoldásait:

Laborok

Az NFL és a TVM labor elején beugrót kell írni. A beugrókérdések ettől eltérőek is lehetnek, de azért iránymutatásnak jók.

Az NFL mérés

A beugrója 2 részből áll.

 • 1. rész: Biztonsági tudnivalók, többnyire a segédlet pirossal kiemelt részeiből, elsősorban a Feszültségmentesítés szabványos lépései ÉS a mérőtérbe való bemenetel/tartózkodás feltételei. De nem csak ezehből lehetnek. Ebben a részben a hiba a beugró elbukását jelenti. Hasonló az Elektrotechnika Nagyfesz beugróhoz. A mérőtérben tartózkodás feltétele a zárt ruházat is! Rövid nadrágban hazaküldenek!
 • 2. rész: Elméleti háttér A mérési segédlet elméleti anyagát lefedő kérdések, NEM csak az ellenőrző kérdésekből! Ebben a részben megadott hibalehetőség van, szóban lehet javítani néhány labveznél.

A mérésen mért eredményekből rövid, de formailag megfelelő jegyzőkönyvet kell csoportosan elküldeni utólag a mérésvezetőnek.

A TVM mérés beugrója

Jellemzően 5 pont amiből 2 pont elérése tekinthető sikeres beugrónak. Előfordulhat a szóbeli javítás. A beugró kérdések a segédletben ismertetett anyagrészből vannak, ugyanakkor elég részletes tudást is számon kérhetnek. A segédletben található képletek gyakorlati feladatban való alkalmazása, és egy két képlet szimbólumainak megmagyarázása szintén követelmény.

A beugró megírása után már nem dobnak ki semmilyen amatőr kérdés után. A jegyzőkönyv a mérésen kerül kitöltésre Excel táblázatban.

VGM labor

VGM laboron nem szokott beugró lenni, de azért nem árt tájékozódni, nem változott-e a rendszer.

Vizsga

 • 2013/14:
  • 2014.05.21 - elővizsga A és B csoport, hivatalos megoldásokkal
  • 2014.05.28 - A és B csoport, hivatalos megoldásokkal
  • 2014.06.02 - A és B csoport, hivatalos megoldásokkal
  • 2014.06.06 - A és B csoport, hivatalos megoldásokkal

Tesztek

A tárgy oktatása a koronavírus-járvány idején (2020 tavasz)

A 2019/2020. tanév tavaszi félévében a szorgalmi időszak hatodik hetében a BME átállt a távoktatásra. A Villamos energetika oktatása a következő módon zajlott:

 • Dr. Ladányi József minden héten előre felvette és feltöltötte az előadásokat a Microsoft Teams rendszerbe; az előadások időpontjában konzultáció volt, amelynek a keretein belül az előadással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket lehetett feltenni.
 • A gyakorlatokat szintén előre rögzítették és a gyakorlatok időpontjában konzultációra volt lehetőség.
 • A laborgyakorlatokat is megtartották, beugró egyiken sem volt: a TVM és a VGM vezetett labor volt, az NFL laborhoz jegyzőkönyvet kellett készíteni, amit a laboralkalom utáni egy héten belül el kellett küldeni a laborvezetőnek.
 • A zárthelyit a VIK moodle rendszerében tartották meg, 60 pontos volt, amiből minimum 24 pontot kellett elérni. Felépítése a következő volt: 20 darab 1-1 pontos igaz-hamis, 5 darab 4-4 pontos számolásos példa, 1 darab két részfeladatból álló nagy feladat 2x10 pontért.
 • Az év végi vizsgát szintén a VIK moodle rendszerében tartották meg, 90 pontos volt, amiből minimum 36 pontot kellett elérni. Felépítése a következő volt: 30 darab 1-1 pontos igaz-hamis, 20 darab 2-2 pontos feleletválasztós példa, 1 darab nagy feladat 2x10 pontért.
  • 36-49.5 pont között kötelező szóbeli vizsgát kellett tenni az érdemjegyért.
  • 50-63 pont között megajánlott kettes érdemjegyet lehetett kapni (felül lehetett írni szóbelivel).
  • 63 pont felett megajánlott hármas érdemjegyet lehetett kapni (felül lehetett írni szóbelivel).

Tippek

 • A négy előspecializációs tárgy közül, ezt vagy a mikroelektronikát érdemes kihagyni a negyedik félévben, amennyiben nem ezekre a specializációkra mentek.
 • A ZH-ban eléggé sablon feladatok vannak. Mindenképpen érdemes előtte átnézni a régi, hivatalos megoldásokkal ellátott feladatsorokat.
 • Az "elővizsga" elsőre jó választásnak tűnhet, azonban semmi sem garantálja, hogy könnyebben teljesíthető lenne, mint az összes többi vizsga. Sőt volt olyan év is, amikor az elővizsga nehezebb volt, mint némelyik utána következő vizsga.
 • A vizsgákra a legjobb felkészülési stratégia az, ha végigoldod a régi, hivatalos megoldásokkal rendelkező ZH és vizsgasorokat. Évről évre előfordul, hogy ismételődnek a feladatok minimális változtatással, de ami sokkal fontosabb, hogy egy-egy hivatalos megoldásból el lehet lesni a trükköket, amik segítségével már könnyen megoldható egy új, de hasonló feladat.
 • Ha valamit nagyon nem értesz, akkor érdemes lehet a segédanyagok között található régi ellenőrző kérdéssorok kidolgozásai között kutakodni. Sok hasznos elméleti anyag és feladatkidolgozás fellelhető bennük.
 • Ha a mintatanterv szerinti 6. félévre hagyod, akkor szinte biztosan ütközni fog, viszont ha a 4. félévben mind a 4 előspec tárgyat felveszed, akkor 5 vizsgád lesz. Nem lehetetlen mind a 4 tárgyat a 4. félévben teljesíteni, de nem feltétlenül ajánlott mindenkinek.


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév
Megjegyzés:
A csillaggal jelölt négy szakirány-előkészítő tárgy közül egy a 6. félévben.


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév