„Mérnöki menedzsment” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(2016 őszi ppzh hozzáadása)
660. sor: 660. sor:
 
# Sorolja fel a tantárgyban megismert vásárlói magatartás típusokat! (1 pont)
 
# Sorolja fel a tantárgyban megismert vásárlói magatartás típusokat! (1 pont)
 
# Sorolja fel, hogy az infokommunikáció fejlődésének egyes időszakaiban milyen volt a tipikus ágazati szabályozás (1 pont)
 
# Sorolja fel, hogy az infokommunikáció fejlődésének egyes időszakaiban milyen volt a tipikus ágazati szabályozás (1 pont)
 +
}}
 +
{{Rejtett | mutatott='''2017.01.04.''' | szöveg=
 +
# Írjon le egy - a tantárgy keretében megismert - döntési paradoxont! (3 pont)
 +
# Ismertesse az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) alapításának célját, indokait és felépítését! (3 pont)
 +
# Részletezze a piaci mechanizmus (és a verseny) korlátait és hiányosságait! (3 pont)
 +
# Mi az, és minek a része a vertikális stratégia? (1 pont)
 +
# Mi az a projektmenedzsmentben megismert WBS? (1 pont)
 +
# Jellemezze az adaptív vállalati kultúrát legalább 4 ismérvével! (1 pont)
 +
# Mit jelent a kérdőjelek termék életfázis a BCG mátrixban? (1 pont)
 +
# Mit értünk ex-ante szabályozáson? (1 pont)
 +
# Mi a rádióinterferencia? (1 pont)
 
}}
 
}}
 
{{Lábléc_-_Villamosmérnök_mesterszak}}
 
{{Lábléc_-_Villamosmérnök_mesterszak}}
 
{{Lábléc - Mérnök informatikus mesterszak}}
 
{{Lábléc - Mérnök informatikus mesterszak}}

A lap 2017. január 4., 12:15-kori változata

Mérnöki menedzsment
Tárgykód
VITMMB03
Általános infók
Szak
msc villany és infó
Kredit
4
Ajánlott félév
2, 4
Keresztfélév
van (ősszel magyarul, tavasszal angolul indul a tárgy)
Tanszék
TMIT
Követelmények
NagyZH
1 db
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek


Segédanyagok

ZH

2010. őszi mintazh
 1. Ismertesse, hogy mit értünk mérnöki menedzsmenten, mint diszciplínán! A szakterület innovációjának menedzsmentje beletartozik-e? Miért? (3 pont)
 2. Mit foglal magába egy vállalati jövőkép bővebb változata (cégfilozófia), tömören ismertesse az összetevőket! (3 pont)
 3. Egy műszaki termék éves eladási száma 40 ezer. Egyik termékfejlesztő egy új terméket tervez a meglevő termék lecserélésére, azonban ennek az eladási száma bizonytalan (világpiactól függ). Ha a világpiac kedvezően alakul (melynek esélye 20%), akkor az éves eladási szám 100 ezer lesz; kedvezőtlen esetben pedig 20 ezer lesz. Csupán az eladások szempontjából mi lesz a cégvezetőség döntése arról, hogy bevezessék-e az új terméket vagy maradjon-e a régi? Válaszát indokolja! (3 pont)
 4. Mit értünk elektronikus hírközlésen? (1 pont)
 5. Mit jelentenek a SWOT egyes betűi (magyarul)? (1 pont)
 6. Mi a különbség a DSS és GDSS között? (1 pont)
 7. Mi az a WBS a projekteknél? (1 pont)
 8. Melyek a vezetői hatalom forrásai? (1 pont)
 9. Melyik az a tudásfajta, amelyik nem megfogható, hanem az egyén személyes tudását tartalmazza? (1 pont)
2010. őszi zh A csoport
 1. Ismertesse, hogy mit értünk mérnöki menedzsmenten, mint diszciplínán! A szakterület innovációjának menedzsmentje beletartozik-e? Miért? (3 pont)
 2. Ismertesse a Balanced Scorecard (BSC) módszer négy szempontját, mit mutat meg a stratégiai térkép? (3 pont)
 3. Ismertesse az innováció komplex modelljét! (3 pont)
 4. Mit értünk szakmai kompetencián? (1 pont)
 5. Mi az ügyvezetés három dimenziója? (1 pont)
 6. Mi a különbség a DSS és GDSS között? (1 pont)
 7. Mit ad meg a vezetői hatalom három forrása együttesen és metszetében? (1 pont)
 8. Mit értünk a tudástranszfer sűrűségén? (1 pont)
 9. Lehet-e cég feltaláló? Indokolja a választ! (1 pont)
2010. őszi zh B csoport
 1. Ismertesse az információs társadalom intelligens infrastruktúrájának rétegeit és változási trendjeiket! (3 pont)
 2. Mit foglal magába egy vállalati jövőkép bővebb változata (cégfilozófia), tömören ismertesse az összetevőket! (3 pont)
 3. Ismertesse az innováció fogalmát és alapeseteit az Oslo kézikönyv szerint! (3 pont)
 4. Sorolja fel az ICT egyes korszakait egy-egy jellemzőjükkel! (1 pont)
 5. Mi a Pareto módszer? (1 pont)
 6. Egy vállalatnál el kell dönteni, hogy a bevételből az egyes részlegek mekkora összeget kapjanak. Milyen ennek a döntésnek a döntési logikája? (1 pont)
 7. A vállalatok transzformációjában, átalakításában melyik lépések jelenti az áttörést, a "visszafordíthatatlanságot"? (1 pont)
 8. Vállalatoknál kinek a feladata a tudás kodifikációjának tervezése és irányítása? (1 pont)
 9. Mi a szabadalmi helyzet, ha valakinek munkaköréhez tartozik, hogy új dolgokat kutasson és hozzon létre? (1 pont)
2010. őszi pótzh
 1. Ismertesse az egyéni és szervezeti szakmai kompetencia összetevőit! (3 pont)
 2. Ismertesse a SWOT módszert, célját, komponenseit! (3 pont)
 3. Ismertesse az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) alapításának célját és indokait! (3 pont)
 4. Mi az EU szóhasználata magyarul és angolul a távközlés fogalmára? (1 pont)
 5. Az ICT menedzserek kötelező üzleti prioritásai mire vonatkoznak? Soroljon fel legalább négyet! (Gartner felmérés) (1 pont)
 6. Mi van a BCG portfólió mátrix két tengelyén? Hol helyezkedik el a mátrixban a "fejős tehén"? (1 pont)
 7. Létezik-e mindig kritikus út a projektek ütemezésénél? Ha igen, hogyan lehet ezt belátni? Ha nem, akkor mutasson ellenpéldát! (1 pont)
 8. Melyik a két alapvető tudásmenedzsment megközelítés? (1 pont)
 9. Milyen innovációs intézmények működnek a BME-n? Soroljon fel legalább hármat! (1 pont)
2010. őszi pótpótzh
 1. Ismertesse Bono hat gondolkodó kalap módszerét! (3 pont)
 2. Ismertesse a tantárgyban megismert döntési logikákat! (3 pont)
 3. Melyek az innovatív vállalat tulajdonságai, főbb típusai? (3 pont)
 4. Melyek a munkahelyi sikeresség legfőbb elemei (USA felmérés)? (1 pont)
 5. Mit jelent az ügyvezetés dualitása? (1 pont)
 6. Sorolja fel a Balanced Scorecard (BSC) módszer négy szempontját! (1 pont)
 7. Nem kritikus úton lévő tevékenység tD időt csúszik egy projektben. Mennyit fog csúszni az egész projekt, ha:
  • tD kisebb, mint a tevékenységhez tartozó tartalékidő?
  • tD nagyobb, mint a tevékenységhez tartozó tartalékidő? (1 pont)
 8. Hogyan hívják azt a szervezetekre jellemző tudást, mely független azoktól, akik létrehozták és szervezeti stabilitása van? (1 pont)
 9. Mely szervezet adja ki a Magyar Innovációs Nagydíjat, milyen vállalatnak ítélik oda? (1 pont)
2011.01.04. zh pótlás
 1. Adja meg a stratégia definícióját, beleértve öt fő attribútumát! (3 pont)
 2. Ismertesse az AHP döntési módszert! (3 pont)
 3. Ismertesse a tudásháromszöget! (3 pont)
 4. Sorolja fel az információs értéklánc integrációjának legalább négy korlátját! (1 pont)
 5. Sorolja fel az EIT ICT laboratóriumának legalább négy tematikus területét! (1 pont)
 6. Állítsa helyes sorrendbe az alábbi stratégiaalkotási lépéseket! (Az a - e megfelelő sorrendjének megadásával)
  • a) SWOT analízis b) jövőkép c) üzleti stratégia d) stratégiai állásfoglalás e) funkcionális stratégia (1 pont)
 7. Miket tartalmaz a projekt alapító dokumentum? (1 pont)
 8. Soroljon fel legalább négyet az innováció globális feladataiból! (1 pont)
 9. Milyen információforrásokból lehet felépíteni egy technológiai elemzést? (1 pont)
2011. őszi zh A csoport
 1. Ismertesse a vezetői tevékenység összetevőit, a vezetők 7 sapkáját! (3 pont)
 2. Mutasson egy példát egy olyan többszempontú döntési problémára, amely kiválasztásos típusú döntési logikával rendelkezik! Ismertesse, hogy milyen módszerrel és hogyan oldaná ezt meg! (3 pont)
 3. Ismertesse az innovációs menedzser feladatait! (3 pont)
 4. Mit értünk szinergián? (1 pont)
 5. Mi a sikeresség 2x2 komponense, adja meg betűrövidítésüket is! (1 pont)
 6. Sorolja fel a projektmenedzsment alkalmazásának legalább négy területét! (1 pont)
 7. Mi az adaptív vállalati kultúra célja, és mi Ön szerint a két legfontosabb ismérve? (1 pont)
 8. Mit nevezünk tacit tudásnak? (1 pont)
 9. Mit véd a forma mintaoltalom? (1 pont)
2011. őszi zh b csoport
 1. Ismertesse Bono hat gondolkodó kalap módszerét! (3 pont)
 2. Ismertesse a Critical Path Method lényegét! (3 pont)
 3. Melyek a természetes stratégiák, és mi szerint rendezzük őket? (3 pont)
 4. Mi az alapja a távközlés, az informatika és a média konvergenciájának? (1 pont)
 5. Mit jelent az ügyvezetés dualitása? (1 pont)
 6. Mi a Gantt-diagram? Mik a hátrányai? (1 pont)
 7. Mi a vezetői döntés hatékony megvalósításának feltétele? (1 pont)
 8. Ábrázolja a tudáskonverzió körfolyamatát, és nevezze meg elemeit! (1 pont)
 9. Mit jelent a Delphi módszer? (1 pont)
2011. őszi pótzh
 1. Ismertesse az ügyvezetés három dimenzióját! (3 pont)
 2. Ismertesse a MAUT döntési módszert! (3 pont)
 3. Ismertesse az innováció komplex modelljét! (1 pont)
 4. Sorolja fel az információs társadalom intelligens infrastruktúrájának rétegeit! (1 pont)
 5. Mi a PEST/STEP módszer? (1 pont)
 6. Soroljon fel legalább négy csoportos döntéstámogatási módszert! (1 pont)
 7. Soroljon fel logikai sorrendben legalább négyet a vállalatok átalakításának lépései közül! (1 pont)
 8. Mi a különbség az emberi és a beágyazott tudás között? (1 pont)
 9. Mi a különbség a találmány és a szabadalom között? (1 pont)
2011. őszi pótpótzh
 1. Tömören ismertesse az ügyvezetés legalább hat jellegzetességét! (3 pont)
 2. Ismertesse a PERT projektmenedzsment időtervezési módszert! (3 pont)
 3. Ismertesse a BME-n folyó innovációs tevékenységet! (3 pont)
 4. Sorolja fel az ICT egyes korszakait egy-egy jellemzőjükkel! (1 pont)
 5. Mi a főtt béka effektus mondanivalója? (1 pont)
 6. Mi van a BCG portfólió mátrix két tengelyén? Hol helyezkedik el a mátrixban a "fejős tehén"? (1 pont)
 7. A vállalatok transzformációjában, átalakításában melyik lépés jelenti az áttörést, a "visszafordíthatatlanságot"? (1 pont)
 8. Mit nevezünk explicit tudásnak? (1 pont)
 9. Sorolja fel a tudásháromszög elemeit! (1 pont)
2013. őszi zh A csoport
 1. Soroljon fel legalább négyet az IT menedzserek alapvető üzleti prioritásai közül, és fejtsen ki közülük legalább kettőt! (3 pont)
 2. Ismertesse a játékelméletben használatos nyeregpontot! (3 pont)
 3. Ismertesse a termékfejlesztés lehetséges céljait, eredményeit és típusait! (3 pont)
 4. Mi az alapja a távközlés, az informatika és a média konvergenciájának? (1 pont)
 5. Mi és minek a része a horizontális stratégia? (1 pont)
 6. A diplomamunka melyik projekt fajtába sorolható? (1 pont)
 7. Melyek a vezetői hatalom forrásai? (1 pont)
 8. Melyek az innováció információforrásai? (1 pont)
 9. Mit értünk franchise-on? (1 pont)
2013. őszi zh B csoport
 1. Ismertesse a szervezetek vezetésének értelmezését, céljait, feladatait és erőforrásait! (3 pont)
 2. Mi a különbség a játékelméletben a tiszta és a kevert stratégia között? Az előző definíción túl mennyiben lesz más a játék "megoldása" (azaz melyiknél mit értünk a játék megoldása alatt)? (3 pont)
 3. Ismertesse a termék életciklus menedzselésének legalább két szakaszát! (3 pont)
 4. Mit jelent az ügyvezetés dualitása? (1 pont)
 5. Sorolja fel a természetes versenystratégiákat a BCG mátrix alapján! (1 pont)
 6. Miért van plusz költség vonzata egy projekt határidőből való kicsúszásának? (1 pont)
 7. Jellemezze az adaptív vállalati kultúrát legalább 4 ismérvével! (1 pont)
 8. Sorolja fel a bevételnövelés módjait! (1 pont)
 9. Mit értünk használati mintaoltalmon? (1 pont)
2013. őszi zh angol
 1. List at least four mandatory business priorities of IT managers and give details about two of them! (3 points)
 2. Explain in details the saddle point applied in game theory! (3 points)
 3. Explain in details the aims and types of product development! (3 points)
 4. What is the basis of convergence of telecoms, IT and media? (1 point)
 5. What and whose part is horizontal strategy? (1 point)
 6. What kind of project type is the final project at a university? (1 point)
 7. What are the sources of managerial power? (1 point)
 8. What are the information sources of innovation? (1 point)
 9. What do we mean by franchise? (1 point)
2013. őszi pótzh
 1. Ábrázolja a stratégiai piramist az egyes rétegeinek megfelelő sorrendű megnevezésével, és részletezze az egyes rétegeket! (3 pont)
 2. Ismertesse a játékelméletben a Nash-féle egyensúlypontot! (3 pont)
 3. Ismertesse a hype-görbe módszertant! (3 pont)
 4. Mit jelent az ügyvezetés korlátozott racionalitása? (1 pont)
 5. Mi az, és minek a része a vertikális stratégia? (1 pont)
 6. A kooperatív játékelméletben hol érhető tetten a versengés és hol (kik között figyelhető meg) kooperáció? (1 pont)
 7. Mit ad meg a vezetői hatalom három forrása együttesen és metszetében? (1 pont)
 8. Mit jelent a sztárok termék életfázis a BCG mátrixban? (1 pont)
 9. Mit jelent a földrajzi eredetjelző? (1 pont)
2014. őszi zh A csoport
 1. Tömören ismertesse a vezetői tevékenység hét összetevőjét (hét sapkáját)! (3 pont)
 2. Hasonlítsa össze a tudásmenedzsment tantárgyunkban megismert kodifikációs és perszonalizációs megközelítéseit! (3 pont)
 3. Ismertesse a tantárgyban megismert árképzési formákat! (3 pont)
 4. Mi a főtt béka effektus mondanivalója? (1 pont)
 5. Sorolja fel a Balanced Scorecard (BSC) módszer lépéseit! (1 pont)
 6. Soroljon fel legalább 4 vezetési helyzetet! (1 pont)
 7. Sorolja fel a vezetési stílusokat a munkatárs támogatása és irányítása szerint! (1 pont)
 8. Sorolja fel a termék életciklus időbeli fázisait! (1 pont)
 9. Mit értünk franchise-on? (1 pont)
2014. őszi zh B csoport
 1. Ismertesse az MAUT döntési módszert! (3 pont)
 2. Ismertesse a vezetői készségeket! (3 pont)
 3. Ismertesse az innováció fogalmát és alapeseteit az Oslo kézikönyv szerint! (3 pont)
 4. Mit értünk szinergián? (1 pont)
 5. Sorolja fel a Balanced Scorecard (BSC) módszer négy szempontját! (1 pont)
 6. Mi az a projektmenedzsmentben megismert WBS? (1 pont)
 7. Sorolja fel az egyéni kompetencia összetevőit! (1 pont)
 8. Mit jelent a döglött kutyák termék életfázis a BCG mátrixban? (1 pont)
 9. Mi a védjegy? (1 pont)
2014. őszi pótzh
 1. Ismertesse a stratégia megvalósításának piramisát! (3 pont)
 2. Ismertesse a tudásátvitel lehetséges útjait! (3 pont)
 3. Mit értünk a fogyasztó árérzékenységén? Hogyan jellemezzük? (3 pont)
 4. Az ICT menedzserek kötelező üzleti prioritásai mire vonatkoznak? A hat közül soroljon fel legalább négyet (a tantárgyban ismertetett Gartner felmérés alapján)! (1 pont)
 5. Mit értünk a stratégia megalapozottságán? (1 pont)
 6. Mi a Gantt diagram? Mik az előnyei és hátrányai? (1 pont)
 7. Sorolja fel a szervezeti kultúra dimenzióit Hofstede szerint! (1 pont)
 8. Sorolja fel a tudásháromszög elemeit! (1 pont)
 9. Sorolja fel a tantárgyban megismert vásárlói magatartás típusokat! (1 pont)
2015. őszi zh A csoport
 1. Ismertesse a portfólió elemzés BCG módszerét, adja meg célját, rajzolja fel a BCG mátrixot, abban helyezze el legalább a fejős tehenet! (3 pont)
 2. Ismertesse a vezetői hatalom forrásait, összefüggésüket és szerepüket a döntések hatékony megvalósításában! (3 pont)
 3. Hogyan történik, és mik a lényeges elemei egy termék piaci bevezetésének? (3 pont)
 4. Melyek a munkahelyi sikeresség legfőbb elemei (a tantárgyban ismertetett USA felmérés alapján)? (1 pont)
 5. Sorolja fel a tantárgyban megismert stratégiai módszereket! (1 pont)
 6. Mit értünk a CPM hálótervezési technikában kritikus úton? (1 pont)
 7. Mit értünk akvizíción a vállalatok kapcsolataiban? (1 pont)
 8. Ábrázolja a tudáskonverzió körfolyamatát, és nevezze meg elemeit! (1 pont)
 9. Mit értünk kereslet-orientált árképzésen? (1 pont)
2015. őszi zh B csoport
 1. Mit foglal magába a cégstratégia? Tömören ismertesse az összetevőit! (3 pont)
 2. A vezetőknek fontos feladataik vannak munkatársaik menedzselésében. Ismertessen e feladatok közül legalább hármat! (3 pont)
 3. Soroljon fel legalább négyet az innováció alapesetei közül, és fejtsen ki legalább kettőt! (3 pont)
 4. Mi az ügyvezetés lényege tömören? (1 pont)
 5. Sorolja fel a természetes versenystratégiákat a BCG mátrix alapján! (1 pont)
 6. Mit értünk erőforrás simításon? (1 pont)
 7. Adja meg a szakmai kompetencia három összetevőjét! (1 pont)
 8. Hogy hívják azt a szervezetekre jellemző tudást, mely független azoktól, akik létrehozták és szervezeti stabilitása van? (1 pont)
 9. Adjon meg legalább két piaci szegmentáció típust piac-termék diagramjával együtt! (1 pont)
2015. őszi zh C csoport
 1. Ismertessen egy üzleti alapstratégiát a versenyelőny típusa szerinti osztályozásból! (3 pont)
 2. Ismertesse a projektmenedzsment költségterv készítésének módjait! (3 pont)
 3. Imsertesse a tudásháromszöget! (3 pont)
 4. Soroljon fel legalább 4 tipikus érdekcsoportot egy vállalat piaci környezetében! (1 pont)
 5. Hol találkozott a SWOT betűszóval a tantárgy tananyagában? Mit jelentenek egyes betűi (angolul és magyarul)? (1 pont)
 6. Melyek a vezetői hatalom forrásai? (1 pont)
 7. A vállalatok transzformációjában, átalakításában melyik lépés jelenti az áttörést, a "visszafordíthatatlanságot"? Miért? (1 pont)
 8. Mit értünk tudástérképen? (1 pont)
 9. Sorolja fel a tantárgyban megismert vásárlói magatartás típusokat! (1 pont)
2016. tavaszi zh A csoport angol
 1. List at least four mandatory business priorities of IT managers and give details about two of them! (3 points)
 2. Explain in details the Gantt-diagram time planning technique! (3 points)
 3. Explain in details the methods to increase revenue! (3 points)
 4. What do we mean by synergy? (1 point)
 5. Draw the layers of the strategic pyramid in logical order! (1 point)
 6. The duration of a job is 1 month in optimistic case, 5 months in pessimistic case and most likely 1,5 month. What is the expected duration of the job in case of PERT projectmanagement method? (1 point)
 7. List at least 4 steps of corporate transformation in logical order! (1 point)
 8. List at least 4 basic types of innovation with examples! (1 point)
 9. When is a price non-elastic? (1 point)
2016. tavaszi zh B csoport angol
 1. Explain at least 6 characteristics of management! (3 points)
 2. The most common nmistake in network planning in projectmanagement is that we do not realize that some activities can be executed in a paralel way (eg. activities A and B are drawn in chain instead of in paralel). Why is this mistake a problem? Can it happen that after the network planning when we are doing the resource planning the network of the activities has to be modified? If yes, why? If not, why not? (3 points)
 3. List at least 4 phases of the product development in logical order and explain in details at least 2 of them! (3 points)
 4. What does the limited rationality of management mean? (1 point)
 5. Which questions should be answered by the mission of the company? (1 point)
 6. What are the sources of managerial power? (1 point)
 7. Which step means the breakthrough in the transformation of companies? Why? (1 point)
 8. Give the open innovation chain model! (1 point)
 9. What dows the geographical indication mean in intellectual property rights? (1 point)
2016. tavaszi pótzh angol
 1. Explain in details Edward de Bono's six thinking caps method! (3 points)
 2. Explain in details the managerial styles classified according to the classical types! (3 points)
 3. Give detailed description of product pricing and price calculation methods! (3 points)
 4. List at least 4 mandatory business priorities of the IT/ICT professionals, managers! (1 point)
 5. What are measured along the axes of the BCG portfolio matrix? Where is the cash cow in the matrix? (1 point)
 6. List at least four managerial situations! (1 point)
 7. What do we mean by tacit type of knowledge? (1 point)
 8. List the elements of the knowledge triangle! (1 point)
 9. What do we mean by franchise? (1 point)
2016. ősz zh A csoport
 1. Ismertesse a Porter féle öt-erős ágazati versenyanalízis modellt! (3 pont)
 2. Imertesse a PERT projektmenedzsment időtervezési módszert! (3 pont)
 3. Ismertesse az innováció fogalmát és alapeseteit az Oslo kézikönyv szerint! (3 pont)
 4. Mi a főtt béka effektus mondanivalója? (1 pont)
 5. Sorolja fel a Balanced Scorecard (BSC) módszer négy szempontját! (1 pont)
 6. Mit értunk a CPM hálótervezési technikában kritikus tevékenységen? (1 pont)
 7. Melyek a vezetői hatalom forrásai? (1 pont)
 8. Mit nevezünk tacit tudásnak? (1 pont)
 9. Sorolja fel a tudásháromszög elemeit! (1 pont)
2016. ősz zh B csoport
 1. Ismertesse az üzleti alapstratégiák versenyelőny típusa szerinti osztályozását! (3 pont)
 2. Soroljon fel legalább 4 ellentétpárt a növekvő illetve hanyatló vállalkozásokra vonatkozóan! (3 pont)
 3. Ismertesse a Nemzeti Innovációs Hivatal tevékenységét! (3 pont)
 4. Mit értünk egy feladat delegálásán? (1 pont)
 5. Kinek szól egy vállalkozás küldetése? (1 pont)
 6. Ön egy kis cégnél mérnöki tevékenységet folytat, ahol összesen 8 mérnök dolgozik (Önnel együtt). Egy féléves projektnél a projektterv alapján a 17. héten 11 mérnökre lenne egyszerre szüksége. Hogyan tudná áthidalni ezt a problémát? (1 pont)
 7. Soroljon fel legalább 4 vállalati életciklus fázist egy-egy jellemzőjével, a fázisok logikai sorrendjében! (1 pont)
 8. Mit értünk kodifikáción a tudásmenedzsmentben? (1 pont)
 9. Milyen innovációs intézmények működnek a BME-n? Soroljon fel legalább hármat! (1 pont)
2016. ősz zh C csoport
 1. Mit foglal magába egy vállalati jövőkép bővebb változata, tömören ismertesse az összetevőket! (3 pont)
 2. Ismertesse a MAUT döntési módszert! (3 pont)
 3. Ismertesse a szervezeti kultúráról a tantárgyban tanultakat! (3 pont)
 4. Soroljon fel Vogelauer munkastílus elemzésében szereplő legalább 2 vizsgált tulajdonságpárt! (1 pont)
 5. Mi jellemező a fókuszált költségminimáló stratégiára (terjedelem, differenciáltság, orientáció, tipikus előfordulás)? (1 pont)
 6. Nem kritikus úton lévő tevékenység tD időt csúszik egy projektben. Mennyit fog csúszni az egész projekt, ha:
  • a) tD kisebb, mint a tevékenységhez tartozó tartalékidő?
  • b) tD nagyobb, mint a tevékenységhez tartozó tartalékidő? (1 pont)
 7. Mit értünk akvizíción a vállalatok kapcsolataiban? (1 pont)
 8. Ismertessen egy a munkatárs támogatása és irányítása szerinti vezetési stílust! (1 pont)
 9. Tudásátvitel lehetséges útjai közül melyik az, ami a kollégiumi tanulószobákban zajlik, amikor felsőbb évesek átadják tapasztalataikat az alsóbb évfolyamosoknak? Miért? (1 pont)
2016. ősz pótpótzh
 1. Ismertesse a szervezetek vezetésének értelmezését, céljait, feladatait és erőforrásait! (3 pont)
 2. Ismertesse a tantárgyban megismert döntési logikákat! (3 pont)
 3. Ismertesse a vezetési stílusokat a klasszikus osztályozás szerint! (3 pont)
 4. Soroljon fel legalább 4 tipikus érdekcsoportot egy vállalat piaci környezetében! (1 pont)
 5. Sorolja fel a versenyelőny típusa szerinti alapstratégiákat! (1 pont)
 6. Soroljon fel logikai sorrendben legalább négyet a vállalatok átalakításának lépései közül! (1 pont)
 7. Soroljon fel legalább négyet az innováció globális feladataiból! (1 pont)
 8. Mi van a BCG portfólió mátrix két tengelyén? Hol helyezkedik el a mátrixban a "fejős tehén"? (1 pont)
 9. Soroljon fel legalább 4 vezetési helyzetet! (1 pont)

Vizsga

2010.12.14.
 1. Egy webfejlesztő cég 2 design-t (D1 és D2) készít egy informatikai honlaphoz. A cég érdeke, hogy a honlap látogatottság minél nagyobb legyen (ugyanis az a bevétellel egyenesen arányos). A látogatottságot egy külső tényező is befolyásolja: két nagy informatikai cég fuzionálása megtörténik-e vagy sem. Ebben a kockázatos döntési pontban még nem lehet tudni, hogy létrejön-e a fúzió, de azt lehet tudni, hogy a fúzió 75%-os valószínűséggel megtörténik. D1-es design a fúzió esetén 400 ezer, fúzió nélküli esetben 100 ezer látogatót vonz. D2-es design a fúzió esetén 200 ezer, fúzió nélküli esetben 400 ezer látogatót vonz. Melyik design-t érdemes alkalmazni az informatikai honlaphoz és miért? (3 pont)
 2. Ismertesse az innovációk elfogadási folyamatát! (3 pont)
 3. Ismertesse a szabályozás eszközrendszerét! (3 pont)
 4. Mi az EIT, és mi a célja? (1 pont)
 5. Mi a sikeres vezetői team összeállításának kulcsa? (1 pont)
 6. Mit jelent a földrajzi árujelző? (1 pont)
 7. Melyek a szabályozó hatóságok tevékenységi körei? Az alábbiak közül melyik(ek) a kakukktojás(ok)? (1 pont)
  • Szabályalkotás, jogszabály alkotás, jogszabály előkészítés, szabályalkotás, törvényhozás.
 8. Mi a technológiai semlegesség elve az infokommunikáció szabályozásában? (1 pont)
 9. Mit jelent a másodlagos spektrum kereskedelem haszonbérleti formája? (1 pont)
2010.12.21.
 1. Ismertesse az információs értékláncot, korlátait és integrációját! (3 pont)
 2. Ismertesse az MTA tudománypolitikáját! (3 pont)
 3. Ismertesse a frekvenciagazdálkodás nemzetközi szabályozási rendszerét! (3 pont)
 4. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek (EIT) hol van a székhelye, mikor alakult (+-1év), és milyen formában foglalkozik ICT témákkal? (1 pont)
 5. Van-e valaki egy vállalkozás ügyvezetője, vezérigazgatója, első számú operatív vezetője fölött? Ha van, ki az? (1 pont)
 6. Mi a vállalkozás alapítói kelepce? (1 pont)
 7. Mit véd a forma mintaoltalom? (1 pont)
 8. Az ex-ante és ex-post szabályozás között mi a különbség? (1 pont)
 9. Mit értünk rádióhullámon a frekvenciagazdálkodásban? (1 pont)
2011.01.04.
 1. Adja meg a stratégia definícióját, beleértve öt fő attribútumát! (3 pont)
 2. Ismertesse az AHP döntési módszert! (3 pont)
 3. Ismertesse az informatikai biztonság összetevőit, biztonsági technikáit, mechanizmusait! (3 pont)
 4. Sorolja fel az információs értéklánc integrációjának legalább négy korlátját! (1 pont)
 5. Sorolja fel az EIT ICT laboratóriumainak legalább négy tematikus területét! (1 pont)
 6. Miket tartalmaz a projekt alapító dokumentum? (1 pont)
 7. Milyen információforrásokból lehet felépíteni egy technológiai elemzést! (1 pont)
 8. Mivel és mikor kezdődött, illetve mi a legutóbbi három fejezete a távközlés liberalizációnak az EU-ban? (1 pont)
 9. A rádióhullámok mely kategóriáját szabályozza a frekvenciagazdálkodás? (1 pont)
2011.01.11.
 1. Mit foglal magába a vállalati stratégia? Tömören ismertesse az összetevőket! (3 pont)
 2. Tervezze meg az ábrán megadott mérnöki feladat ütemtervét, azaz töltse ki a hiányzó részeket (jelmagyarázat az ábra jobb felső sarkában látható)! Adja meg a kritikus utat is! (3 pont)
  • ábra: Mernokimenedzsment vizsga 20110111.jpg
 3. Ismertesse a tantárgyban megismert vásárlói magatartás típusokat! (3 pont)
 4. Mi az alapja a távközlés, az informatika és a média konvergenciájának? (1 pont)
 5. Sorolja fel az ügyvezetés legalább négy jellegzetességét! (1 pont)
 6. Mit jelentenek a SWOT egyes betűi (angolul és magyarul)? (1 pont)
 7. Gyógyszerek esetében hány évig védhető a hatóanyag szabadalommal? (1 pont)
 8. Mi a digitális átállás, és mikor van a határnapja az Európai Unióban? (1 pont)
 9. Sorolja fel a rádiószabályozás engedélyezési módjait! (1 pont)
2011.01.18.
 1. Ismertesse a szervezeti célok sikeres megvalósításának összetevőit, összefüggésüket és a menedzsment team kívánatos képességét! (3 pont)
 2. Ismertesse a tantárgyban ismertetett döntési logikákat! (3 pont)
 3. Ismertesse az NGN-t és referencia architektúra síkjait! (3 pont)
 4. Sorolja fel az információs társadalom intelligens infrastruktúrájának rétegeit! (1 pont)
 5. Mi az ügyvezetés három dimenziója! (1 pont)
 6. Melyek igazak az alábbi állítások közül? (indoklás nélkül) (1 pont)
  • Az üzleti szegmens több piaci szegmensből állhat.
  • Piaci szegmens meghatározott ügyfélkör és termékkör metszete.
  • Az üzleti szegmens homogén üzleti stratégiájú piaci szegmensek együttese.
 7. Tudásátvitel lehetséges útjai közül melyik az, ami a wiki oldalakon (pl.: Sch wiki) zajlik, amikor a felsőbb évesek leírják tapasztalataikat az alsóbb évfolyamosoknak? Miért? (1 pont)
 8. Az ex-ante és ex-post szabályozás között mi a különbség? (1 pont)
 9. Mit törekszik megakadályozni a frekvenciagazdálkodás? (1 pont)
2011.12.15.
 1. Ismertesse a Balanced Scorecard (BSC) módszer négy szempontját, mit mutat meg a stratégiai térkép? (3 pont)
 2. Ismertesse a PERT projektmenedzsment időtervezési módszert! (3 pont)
 3. Ismertesse az infokommunikáció szabályozástól való elvárásokat! (3 pont)
 4. Mi az Európai Unió szóhasználata magyarul és angolul a távközlés fogalomra? (1 pont)
 5. Mi a főtt béka effektus mondanivalója? (1 pont)
 6. Mit nevezünk explicit tudásnak? (1 pont)
 7. Melyek az innovációt ösztönző tényezők? (1 pont)
 8. Mi a különbség az ex-ante és ex-post szabályozás között? (1 pont)
 9. Mely két fő területre terjednek ki a frekvenciagazdálkodás feladatai? (1 pont)
2011.12.20.
 1. Ismertesse Vogelauer munkastílus elemzési módszerét! (3 pont)
 2. Ismertesse az AHP döntési módszert! (3 pont)
 3. Ismertesse a szabályozás eszközeit! (3 pont)
 4. Mit jelent az ügyvezetés korlátozott racionalitása? (1p)
 5. Sorolja fel Edward de Bono legalább 4 gondolkodó kalapjának színét és a hozzátartozó megközelítéseket! (1 pont)
 6. Mi az a WBS a projekteknél? (1 pont)
 7. A vállalatok átalakításának alábbi lépéseit helyezze sorrendbe! (1 pont)
  • A változás halaszthatatlanságának érzékeltetése
  • Vezetési struktúra jövőképhez igazítása
  • A változtatás jövőképének kommunikálása
  • Eredmények megszilárdítása, további változások elérése
  • Gyors sikerek elérése
 8. Ismertesse a nyílt innovációs láncot! (1 pont)
 9. Mi a technológiai semlegesség elve az infokommunikáció szabályozásában? (1 pont)
2012.01.06.
 1. Ismertesse az információs társadalom intelligens infrastruktúrájának rétegeit és változási trendjeiket! (3 pont)
 2. Ismertesse a tantárgyban megismert projektirányítási módszertanokat! (3 pont)
 3. Ismertesse az Európai Unió 2002-es elektronikus hírközlés szabályozási csomagját! (3 pont)
 4. Sorolja fel az ügyvezetés legalább 4 jellegzetességét! (1 pont)
 5. Mit értünk üzleti szegmensen? (1 pont)
 6. Soroljon fel legalább négy vezetési helyzetet! (1 pont)
 7. Soroljon fel legalább négyet az innováció alapesetei közül, és adjon mindegyikre egy-egy példát! (1 pont)
 8. Sorolja fel az infokommunikáció fejlődésének időszakait! (1 pont)
 9. Mit értünk rádióinterferencián? (1 pont)
2012.01.13.
 1. Mit foglal magába egy vállalati jövőkép bővebb változata, tömören ismertesse az összetevőket! (3 pont)
 2. Ismertesse a projektmenedzsment költségterv készítésének 2 módját! (3 pont)
 3. Hogyan történik a szolgáltatók piaci együttműködésének szabályozása az infokommunikációban? (3 pont)
 4. Sorolja fel az EIT ICT laboratóriumainak legalább 4 tematikus területét! (1 pont)
 5. Ábrázolja a stratégiai piramist az egyes rétegeinek megfelelő sorrendű megnevezésével! (1 pont)
 6. Soroljon fel legalább négyet a vállalatok átalakításának tipikus hibáiból! (1 pont)
 7. Sorolja fel a tudás megszerzésének legalább 4 módját! (1 pont)
 8. Mi az ársapka szabályozás lényege? (1 pont)
 9. Milyen típusú árverések elméletének és eljárásának kidolgozásáért nyert 1994-ben Harsányi János magyar származású tudós közgazdasági Nobel díjat? (1 pont)
2012.01.20.
 1. Adja meg a stratégia általános definícióját, beleértve öt fő jellemzőjét! (3 pont)
 2. Ismertesse a vezetővé válás folyamatát! (3 pont)
 3. Ismertesse a piacra lépés szabályozását (engedélyezést) az infokommunikációban! (3 pont)
 4. Mi az EIT, és mi a célja? (1 pont)
 5. Sorolja fel Vogelauer munkastílus elemzésében szereplő legalább 4 vizsgált tulajdonságot! (1 pont)
 6. Mit értünk erőforrás simításon? (1 pont)
 7. Mit értünk kodifikáción? (1 pont)
 8. Mit jelent a földrajzi eredetjelző? (1 pont)
 9. A rádióhullámok mely kategóriáját szabályozza a frekvenciagazdálkodás? (1 pont)
2012.05.24.
 1. Miért van szükség stratégiára? Fejtse ki néhány mondattal! (3 pont)
 2. Ismertesse a Gantt-diagram időtervezési technikát! (3 pont)
 3. Ismertesse az infokommunikációban alkalmazott árszabályozást! (3 pont)
 4. Mit értünk szinergián? (1 pont)
 5. Mit értünk üzleti szegmensen? (1 pont)
 6. Az alábbi állítások növekvő (N) vagy hanyatló (H) vállalatra érvényesek? (1 pont)
  • A vállalatvezetőség irányítja a szervezetet. N vagy H?
  • Minden tilos, kivéve, amit engedélyeznek. N vagy H?
 7. Soroljon fel az innovációs menedzser feladataiból legalább négyet! (1 pont)
 8. Sorolja fel a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legalább 4 feladatát! (1 pont)
 9. Sorolja fel a rádiószabályozás engedélyezési módjait! (1 pont)
2013.12.19.
 1. Mit foglal magába a cégstratégia? Tömören ismertesse az összetevőit! (3 pont)
 2. Rövid magyarázattal mutassa meg, hogy mennyiben különbözik a nemkooperatív mátrixjáték és a bimátrixjáték megoldása! (3 pont)
 3. Sorolja fel a termékfejlesztés folyamatának legalább négy elemét logikai sorrendben, és részletezzen közülük legalább kettőt! (3 pont)
 4. Soroljon fel legalább 4 tipikus érdekcsoportot egy vállalat piaci környezetében! (1 pont)
 5. Hol találkozott a SWOT betűszóval a tantárgy tananyagában? Mit jelentenek egyes betűi (angolul és magyarul)? (1 pont)
 6. Soroljon fel logikai sorrendben legalább négyet a vállalatok átalakításának lépései közül! (1 pont)
 7. Soroljon fel legalább négyet az innováció alapesetei közül, és adjon mindegyikre egy-egy példát! (1 pont)
 8. Mikor rugalmatlan egy termék ára? (1 pont)
 9. Hol kell teljesülnie a Nemzetközi Rádiószabályzat követelményeinek? (1 pont)
2014.01.03.
 1. Ismertesse a Porter-féle öt-erős ágazati versenyanalízis modellt! (3 pont)
 2. Leggyakoribb hiba a projektek hálótervezésénél, hogy nem veszik észre azt, hogy bizonyos tevékenységek párhuzamosíthatók. Pl. A-t és B-t egymás után rajzolják, amikor egyszerre is végre lehetne hajtani. Miért gond ez a jellegű hiba? A hálótervezés után erőforrás tervezésnél előfordulhat-e, hogy módosítani kell a tevékenység hálót? Ha igen: miért? Ha nem: miért nem? (3 pont)
 3. Ismertesse a jelentős piaci erő (JPE) fogalmát és elemzésének folyamatát az infokommunikáció szabályozásában! (3 pont)
 4. Soroljon legalább négyet a vezető tevékenység összetevői (a vezetők 7 sapkája) közül! (1 pont)
 5. Sorolja fel a projektháromszög elemeit! (1 pont)
 6. A vállalatok transzformációjában, átalakításában melyik lépés jelenti az áttörést, a "visszafordíthatatlanságot"? (1 pont)
 7. Ismertesse a zárt innovációs láncot! (1 pont)
 8. Sorolja fel a vásárlók értékének elemeit! (1 pont)
 9. Hol kell teljesülnie az európai rádiószabályozás követelményeinek? (1 pont)
2014.01.10.
 1. Ismertesse az üzleti alapstratégiák versenyelőny típusa szerinti osztályozását! (3 pont)
 2. Egy kooperációs játékban mikor elérhető és mikor elfogadható egy adott koalíció számára egy x=(x1, ... , xn) kifizetés-vektor? (3 pont)
 3. Ismertesse a hype-görbe módszertant! (3 pont)
 4. Sorolja fel az ügyvezetés három dimenzióját! (1 pont)
 5. Sorolja fel a Porter-féle öt-erős ágazati modell elemeit! (1 pont)
 6. Soroljon fel legalább négy tevékenységek közötti kapcsolattípust a projektmenedzsmentben! (1 pont)
 7. Mi a különbség az emberi és a beágyazott tudás között? (1 pont)
 8. Sorolja fel a tantárgyban megismert vásárlói magatartás típusokat! (1 pont)
 9. Mit értünk ex-ante szabályozáson? (1 pont)
2014.01.17.
 1. Adja meg a stratégia általános definícióját, beleértve öt fő jellemzőjét! (3 pont)
 2. Diplomamunka elkészítésével kapcsolatban soroljon fel minimum 3 kritikus és 3 nem kritikus sikerkritériumot és indokolja választását! (3 pont)
 3. Ismertesse a piacra lépés szabályozását (engedélyezést) az infokommunikációban! (3 pont)
 4. Sorolja fel a digitális konvergencia fázisait! (1 pont)
 5. Állítsa helyes sorrendbe az alábbi stratégia-alkotási lépéseket: a., SWOT, b., jövőkép, c., üzleti stratégia, d., stratégiai állásfoglalás, e., funkcionális stratégia (1 pont)
 6. Soroljon fel legalább négyet a vállalatok átalakításának tipikus hibáiból! (1 pont)
 7. Sorolja fel a tudásháromszög elemeit! (1 pont)
 8. Sorolja fel a BCG mátrix termék életfázisait és jelentésüket! (1 pont)
 9. Mi a különbség az engedélymentesség és a regisztráció között a rádiószabályozásban? (1 pont)
2014.01.24.
 1. Tömören ismertesse a vezetői tevékenység hét összetevőjét (7 sapka)! (3 pont)
 2. Ismertesse a Gantt-diagram időtervezési technikát! (3 pont)
 3. Ismertesse a bevételnövelés módjait! (3 pont)
 4. Mit jelent az ügyvezetésben a korlátozott racionalitás? (1 pont)
 5. Ábrázolja a stratégiai piramist az egyes rétegeinek megfelelő sorrendű megnevezéssel! (1 pont)
 6. Soroljon fel legalább 4 vezetői készséget! (1 pont)
 7. Soroljon fel legalább négyet az innováció globális feladataiból! (1 pont)
 8. Mi a különbség a találmány és a szabadalom között? (1 pont)
 9. Mit és hogyan mér a Herfindahl-Hirschmann index? (1 pont)
2014.06.06. angol
 1. Explain in details the steps of the Balanced Scorecard (BSC) method! (3 points)
 2. Explain in details the hype cycle method! (3 points)
 3. Explain in details the international regulation system of frequency management! (3 points)
 4. Where did you meet the SWOT acronym in the subject and what do its letters mean? (1 point)
 5. List the genecric business strategies according to the type of the competitive advantage! (1 point)
 6. Explain in details one of the classical types of the managerial styles! (1 point)
 7. What does the "cash cows" life phase mean int the BCG matrix? (1 point)
 8. What do we mean by ex post regulation? (1 point)
 9. What do we mean by significant market power (SMP) in the infocommunications regulation? (1 point)
2014.06.13. angol
 1. Explain in details the steps of CPM! (3 points)
 2. Explain the procedure and the elements of preparing a business plan! (3 points)
 3. Explain in details the procedure of market entry in infocommunications! (3 points)
 4. What and whose part is vertical strategy? (1 point)
 5. List the decision theory paradoxes learnt in the subject! (1 point)
 6. List the managerial styles according to the classical classification! (1 point)
 7. What are the information sources of innovation? (1 point)
 8. What do we mean by ex ante regulation? (1 point)
 9. Where should the mandatory requirements of the Radio Regulations be fulfilled? (1 point)
2014.12.18.
 1. Ismertesse a PERT projektmenedzsment időtervezési módszert! (3 pont)
 2. Ismertesse a vezetési stílusokat a klasszikus osztályozás szerint! (3 pont)
 3. Hogyan történik a szolgáltatók piaci együttműködésének szabályozása az infokommunikációban? (3 pont)
 4. Ábrázolja a stratégiai piramist az egyes rétegeinek megfelelő sorrendű megnevezéssel! (1 pont)
 5. Mi van a BCG portfólió mátrix két tengelyén? Hol helyezkedik el a mátrixban a "fejős tehén"? (1 pont)
 6. Soroljon fel logikai sorrendben legalább négyet a vállalatok átalakításának lépései közül! (1 pont)
 7. Milyen K+F+I forrásokat ismer (hazai, EU-s)? Soroljon fel legalább négyet! (1 pont)
 8. Sorolja fel, hogy az infokommunikáció fejlődésének egyes időszakaiban milyen volt a tipikus ágazati szabályozás! (1 pont)
 9. Mit értünk rádióinterferencián? (1 pont)
2015.01.07.
 1. Ismertesse a CPM projektmenedzsment időtervezési technika lépéseit! (3 pont)
 2. Ismertesse a szakmai kompetenciáról a tantárgyban tanultakat! (3 pont)
 3. Részletezze a piaci mechanizmus korlátait, hiányosságait! (3 pont)
 4. Soroljon fel legalább 4 tipikus érdekcsoportot egy vállalat piaci környezetében! (1 pont)
 5. Állítsa helyes sorrendbe az alábbi stratégia-alkotási lépéseket! (Az a-e betűk megfelelő sorrendjének megadásával) a) SWOT analízis, b) jövőkép, c) üzleti stratégia, d) stratégiai állásfoglalás, e) funkcionális stratégia. (1 pont)
 6. Melyek a vezetői hatalom forrásai? (1 pont)
 7. Mit nevezünk explicit tudásnak? (1 pont)
 8. Sorolja fel a tantárgyban megismert árképzési formákat! (1 pont)
 9. Mi a rádióinterferencia? (1 pont)
2015.01.14.
 1. Milyen következménye lehet annak, ha egy projekt nem készül el határidőre? A vállalat szempontjából rövid és hosszú távon miért fontos a projekt lezárása? (3 pont)
 2. Ismertesse a vezetés pilléreit, a ,,6 Dimenziót"! (3 pont)
 3. Ismertesse a tantárgyban megismert vásárlói magatartás típusokat! (3 pont)
 4. Az ICT menedzserek kötelező üzleti prioritásai mire vonatkoznak? A 6 közül soroljon fel legalább 4-et (a tantárgyban ismertetett Gartner felmérés alapján)! (1 pont)
 5. Sorolja fel a Porter-féle öt-erős ágazati modell elemeit! (1 pont)
 6. Ábrázolja a tudáskonverzió körfolyamatát, és nevezze meg elemeit! (1 pont)
 7. Soroljon fel legalább négyet az innováció alapesetei közül, és adjon mindegyikre egy-egy példát! (1 pont)
 8. Mi a védjegy? (1 pont)
 9. Mit értünk ex-post szabályozáson? (1 pont)
2015.01.21.
 1. Miért van szükség stratégiára? Fejtse ki néhány kulcsszóval és gondolattal! (3 pont)
 2. Ismertesse a BME-n folyó innovációs tevékenységeket! (3 pont)
 3. Ismertesse a szabadalom fogalmát és jellemzőit, a szabadalmi bejelentés és fenntartás körülményeit! (3 pont)
 4. Mit jelent az ügyvezetés korlátozott racionalitása? (1 pont)
 5. Soroljon fel logikai sorrendben legalább 4 stratégiai tervezési lépést! (1 pont)
 6. A vállalatok transzformációjában, átalakításában melyik lépés jelenti az áttörést, a "visszafordíthatatlanságot"? Miért? (1 pont)
 7. Mit nevezünk tacit tudásnak? (1 pont)
 8. Sorolja fel a BCG-mátrix termék életfázisait és jelentésüket! (1 pont)
 9. Mit és hogyan mér a Herfindahl-Hirschmann index? (1 pont)
2015.01.28.
 1. Ismertesse Vogelauer munkastílus elemzési módszerét! (3 pont)
 2. A kodifikáció ismertetése nélkül mutassa be, hogy mi a kodifikációs tudásmenedzsment célja a vállalatoknál, és milyen módon tudják ezt elérni! (3 pont)
 3. Mit tud a franchise-ról? Fejtse ki részletesen! (3 pont)
 4. Mit jelent az ügyvezetés dualitása? (1 pont)
 5. Sorolja fel a természetes versenystratégiákat a BCG mátrix alapján! (1 pont)
 6. Soroljon fel logikai sorrendben legalább négyet a vállalatok átalakításának lépései közül! (1 pont)
 7. Sorolja fel az egyéni kompetencia összetevőit! (1 pont)
 8. Ábrázolja a tudáskonverzió körfolyamatát, és nevezze meg elemeit! (1 pont)
 9. Mik a jogi eszközei a frekvenciagazdálkodás magyar nemzeti szabályozásának? (1 pont)
2015.06.03.
 1. Ismertesse az AHP döntési módszert! (3 pont)
 2. Ismertesse a tudásteremtés és konverzió körfolyamatát, és adjon legalább egy-egy példát az egyes fázisokra! (3 pont)
 3. Ismertesse a piacra lépés szabályozását (engedélyezést) az infokommunikációban! (3 pont)
 4. Mit értünk üzleti szegmensen? (1 pont)
 5. Hogyan lehet rövidíteni a projektmenedzsmentben megismert kritikus utat? (1 pont)
 6. Sorolja fel a vezetési stílusokat a klasszikus osztályozás szerint! (1 pont)
 7. Sorolja fel a tantárgyban megismert árképzési formákat! (1 pont)
 8. Mi a technológiai semlegesség elve az infokommunikáció szabályozásában? (1 pont)
 9. Hol kell teljesülnie a Nemzeti Rádiószabályzat követelményeinek? (1 pont)
2015.12.18.
 1. Ismertesse az AHP döntési módszert! (3 pont)
 2. Soroljon fel logikai sorrendben legalább négyet a vállalatok átalakításának lépései közül, és fejtsen ki legalább kettőt! (3 pont)
 3. Ismertesse a piacra lépés szabályozását (engedélyezést) az infokommunikációban! (3 pont)
 4. Mi az, és minek a része a horizontális stratégia? (1 pont)
 5. Mi a Gantt-diagram? Mik az előnyei és hátrányai? (1 pont)
 6. Mit nevezünk explicit tudásnak? (1 pont)
 7. Soroljon fel legalább négyet az innováció alapesetei közül, és adjon mindegyikre egy-egy példát! (1 pont)
 8. Mit jelent a földrajzi eredetjelző? (1 pont)
 9. Mi a különbség az engedélymentesség és a regisztráció között a rádiószabályozásban? (1 pont)
2016.01.06.
 1. Mi a CPM? Ismertesse lépéseit! (3 pont)
 2. Ismertesse az innovációk elfogadási folyamatát! (3 pont)
 3. Mi a szabadalom és a használati mintaoltalom, és mi a hasonlóság és a különbség közöttük? (3 pont)
 4. Állítsa helyes logikai sorrendbe az alábbi stratégia-alkotási lépéseket (Az a-e megfelelő sorrendjének megadásával): a) SWOT analízis b) jövőkép c) üzleti stratégia d) stratégiai állásfoglalás e) funkcionális stratégia. (1 pont)
 5. Soroljon fel legalább 4 vezetési helyzetet! (1 pont)
 6. Ismertessen egy klasszikus osztályozás szerinti vezetési stílust! (1 pont)
 7. Mit jelent a döglött kutyák termék életfázis a BCG mátrixban? (1 pont)
 8. Időben hogyan változik a szektor specifikus, a verseny- és a biztonságszabályozás? (1 pont)
 9. Egy ország területén hol kell teljesülnie a Nemzetközi Rádiószabályzat követelményeinek? (1 pont)
2016.01.13.
 1. Ábrázolja a stratégiai piramist az egyes rétegek megfelelő sorrendű megnevezésével, és részletezze az egyes rétegek tartalmát! (3 pont)
 2. Ismertesse a szakmai vezetői készségeket! (3 pont)
 3. Ismertesse a vásárlók értékének meghatározását! (3 pont)
 4. Mit értünk szinergián? (1 pont)
 5. Sorolja fel a versenyelőny típusa szerinti alapstratégiákat! (1 pont)
 6. Sorolja fel a vezetési stílusokat a klasszikus osztályzás szerint! (1 pont)
 7. Sorolja fel a tudásháromszög elemeit! (1 pont)
 8. Mit értünk piacszegmentáláson? (1 pont)
 9. Mi a technológiai semlegesség elve az infokommunikációs szabályozásban? (1 pont)
2016.06.03. angol
 1. Explain in details the AHP multi-criteria decision model! (3 points)
 2. Compare the codification and personalisation approaches of knowledge management! (3 points)
 3. How does the regulation of cooperation among service providers happen in infocommunications? (3 points)
 4. What is and whose part is vertical strategy? (1 point)
 5. What is the Gantt-diagram? What are its advantages and disadvantages? (1 point)
 6. List at least 4 features of managerial culture! (1 point)
 7. What does the "cash cow" life phase mean in the BCG matrix? (1 point)
 8. What and how measures the Herfindahl-Hirschmann index? (1 point)
 9. What is the lower and upper frequency limites of frequency management? (1 point)
2016.12.13.
 1. Ismertesse a szervezetek vezetésének értelmezését, céljait, feladatait és erőforrásait! (3 pont)
 2. Ismertesse a tantárgyban megtanult döntési logikákat! (3 pont)
 3. Ismertesse a BCG mátrix elemeit a forgalom, a fajlagos költség, a profit és a vevők szempontjából (3 pont)
 4. Soroljon fel legalább 4 tipikus érdekcsoportot egy vállalat piaci környezetében (1 pont)
 5. Sorolja fel a versenyelőny típusa szerinti alapstratégiákat (1 pont)
 6. Soroljon fel logikai sorrendben legalább négyet a vállalatok átalakításának lépései közül (1 pont)
 7. Soroljon fel legalább négyet az innováció globális feladataiból? (1 pont)
 8. Sorolja fel a tantárgyban megismert vásárlói magatartás típusokat! (1 pont)
 9. Sorolja fel, hogy az infokommunikáció fejlődésének egyes időszakaiban milyen volt a tipikus ágazati szabályozás (1 pont)
2017.01.04.
 1. Írjon le egy - a tantárgy keretében megismert - döntési paradoxont! (3 pont)
 2. Ismertesse az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) alapításának célját, indokait és felépítését! (3 pont)
 3. Részletezze a piaci mechanizmus (és a verseny) korlátait és hiányosságait! (3 pont)
 4. Mi az, és minek a része a vertikális stratégia? (1 pont)
 5. Mi az a projektmenedzsmentben megismert WBS? (1 pont)
 6. Jellemezze az adaptív vállalati kultúrát legalább 4 ismérvével! (1 pont)
 7. Mit jelent a kérdőjelek termék életfázis a BCG mátrixban? (1 pont)
 8. Mit értünk ex-ante szabályozáson? (1 pont)
 9. Mi a rádióinterferencia? (1 pont)
1. félév (tavasz)
2. félév (ősz)
Egyéb
Főspecializációk


1. félév (tavasz)
2. félév (ősz)
Egyéb
Szakirányok