Laboratórium 1

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Sebők Bence (vitalap | szerkesztései) 2017. augusztus 31., 16:16-kor történt szerkesztése után volt. (új tad)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Laboratórium 1
Tárgykód
VIMIAC05
Régi tárgykód
VIMIA304
Általános infók
Szak
villany
Kredit
5
Ajánlott félév
5
Keresztfélév
nincs
Tanszék
MIT
Követelmények
Labor
11+1 alkalom
KisZH
laborbeugrók
NagyZH
1 db
Házi feladat
minden laborra
Vizsga
nincs
Elérhetőségek
Levlista
labor1@sch.bme.hu


A tárgy elsődleges célja a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek és készségeinek fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg, amelynek keretében:

 • Ismereteket szereznek, illetve mélyítenek el a szakmájuk szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre és mérőeszközökre vonatkozóan.
 • Elsajátítják a mérések megtervezésének, összeállításának és végrehajtásának alapvető módszereit, valamint az alaplabor eszközeinek használatát.
 • Gyakorolják a mérési eredmények kiértékelési módszereit, illetve eljárásait, és megismerik a mérések dokumentálásának valamint a mérési eredmények további felhasználásának legfontosabb szabályait.

A megszerzett ismeretekkel és készségekkel a hallgatók képesek kell legyenek:

 • Egyszerűbb elektrotechnikai, elektronikai, illetve digitális technikai problémákhoz kapcsolódó mérési feladatok önálló megtervezésére és kivitelezésére.
 • A mérési eredmények helyességének/megfelelőségének megítélésére.

Követelmények

 • Előkövetelmény: A Méréstechnika és Elektronika 1 című tárgyak teljesítése.
 • Ajánlott: Digitális technika 2 tárgy teljesítése.
 • Jelenlét: Minden mérésen kötelező részt venni.
 • Labormérések: Minden mérés elején beugrót kell írni. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető. A 4. méréstől kezdve minden mérésre házi feladatot is kell készíteni. A 4-11 mérések esetén a végzett munkát a mérésvezető osztályzattal értékeli: [math] JEGY=0.4*B+0.3*M+0.3*J [/math], ahol B - Beugró és házi, M - mérés, J - jegyzőkönyv.
 • Pótlási lehetőségek: Az előírt 11 mérésből a félév során maximum 2 mérés pótlására biztosítanak lehetőséget, függetlenül attól, hogy elégtelen eredménnyel zárult mérés, vagy pedig távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé. Az első három mérésre alapvetően építenek a további mérések, ezért ezeket a 3. mérés hetének végéig pótolni kell.
 • NagyZH: A ZH alkalmával olyan feladatokat kell megoldani, amelyek lefedik a mérések anyagát, és a laborgyakorlatok során megszerzett, vagy ott elmélyített ismereteket kérnek számon. (Mérési módszerek, egyszerűbb kapcsolási rajzok, műszerek összekötésével kapcsolatos feladatok, stb.)
 • Ellenőrző mérés: Ennek keretében a hallgató abban a laboratóriumban, ahol a gyakorlatokat is végezte, az elvégzett 11 mérés anyagából egy gyakorlati feladatot kap, amelyet adott idő alatt el kell végeznie, arról rövid jegyzőkönyvet kell készítenie. Semmilyen segédeszköz/jegyzet nem használható. A mérésvezető a mérés végén ellenőrző kérdéseket tesz fel, és a munka színvonala, a mérési jegyzőkönyv tartalma, valamint a kérdésekre adott válasz alapján osztályzatot ad.
 • Félévközi jegy:
  • A félévközi jegy számításának módja (kerekítés szabályai szerint): [math] JEGY=0.6*F+0.2*EM+0.2*ZH [/math]
  • F - Az eredményesen elvégzett 4-11 gyakorlatokon kapott osztályzatok számtani átlaga.
  • EM - Az ellenőrző mérés osztályzata.
  • ZH - A zárthelyi dolgozatra kapott osztályzat.
  • A félévközi osztályzat elégtelen, ha a hallgató nem végezte el eredményesen mind a 11 mérést, vagy EM és ZH közül bármelyik elégtelen.

Mérési segédanyagok

Nagyzárthelyi

Egyéb segédanyagok

 • Az aktuális mérési segédanyagok elérhetőek a tanszéki honlapon.
 • A tárgyhoz szükséges könyv: Péceli Gábor – Dabóczi Tamás: Hallgatói segédlet a Laboratórium 1 című tárgy méréseihez.
 • A tárgyhoz szükséges műszerismertető: Péceli Gábor – Dabóczi Tamás: Műszerismertető segédlet a Laboratórium 1 című tárgy méréseihez.


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév
Megjegyzés:
A csillaggal jelölt négy szakirány-előkészítő tárgy közül egy a 6. félévben.