Fizika űrmérnököknek

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Fizika űrmérnököknek
Tárgykód
TE80MU00
Általános infók
Szak
MSc Űrmérnök
Kredit
4
Ajánlott félév
tavasz
Tanszék
TTK KJK
Követelmények
NagyZH
2 db
Házi feladat
gyakorlatokra
Vizsga
nincs
Elérhetőségek


A tantárgy célja az űrmérnök szak hallgatói számára szükséges alapozó fizikai ismeretek átadása, összefoglalása, és az alapvető fizikai számítások készségszintű elsajátítása. A tárgyban két fő terület jelenik meg: a bolygómozgás és űreszközök pályaszámításához szükséges mechanikai ismeretek alapjai, és az űrkörnyezet megismerésének alapjait jelentő sugárzás- és plazmafizikai alapismeretek. A tárgy a Világegyetem alapvető felépítésével kapcsolatos ismereteink vázlatos összefoglalásával indul, majd az űr megismerésének alapvető méréstechnikai alapjait ismerteti. Ez után a Naprendszerre fókuszálva és a mechanika alapjaitól felépítve alkalmazható tudást nyújt alapvető égi mechanikai számítások és speciálisan az űreszközök irányításával kapcsolatos számítások kivitelezéséhez. Az űreszközök működési környezetét átvezetésül használva az űrre jellemző sugárzásos és anyagi környezet fizikai alapjait mutatja be. Ennek hangsúlyos részét képezi a plazmafizikai alapok elsajátítása egészen a magnetohidrodinamika alapjainak megértéséig. A plazmafizikai fogalmak tárgyalásához kapcsolódóan az űreszközök tervezése szempontjából releváns fizikai fogalmak is átismétlésre kerülnek, mint az anyagok mágnesezhetősége, a hőtranszportfolyamatok és a dózisfogalmak. A tárgy elősegíti, hogy a hallgatók a képzés során később elhangzó speciális szakmai ismereteket egy egységes rendszerbe tudják foglalni, és alapvető számításokat el tudjanak végezni.

Követelmények

Az előadásokra esetenként önállóan kell anyagokat feldolgozni, ami az előképzettségtől függően különböző időráfordítást igényelhet. Ezeket az órai munka során interaktív módon feldolgozzuk. A gyakorlatokra az első alkalom kivételével kis házi feladatot kell készíteni. A félév során a mechanika témakörből egy nagy zárthelyi dolgozat lesz a témakör lezárása után, és a félév végén szintén nagy zárthelyi dolgozat lesz a félév teljes anyagából.

Segédanyagok

A Világegyetem felépítése

A Világegyetem szerkezeti felépítése és kialakulásának mai elmélete: Ősrobbanás, táguló világegyetem, Hubble-törvény, vöröseltolódás, kozmikus háttérsugárzás, részecskefizikai korszakok, atomok kialakulása, csillagok és galaxisok létrejötte és fejlődése, bolygók, fekete lyukak, kémiai elemek keletkezése. Sötét anyag és sötét energia.

A Világegyetem megismerésének eszközei

Sugárzások és sugárforrások az űrben. A kozmosz kutatásának eszközei: távcsövek, rádió- és röntgencsillagászat, műholdas és űrszondás megfigyelések (Hubble, Chandra, Voyager, New Horizons, NuSTAR, Planck), földi megfigyelő eszközök és módszerek (Auger-, Cserenkov, IceCube, Solar neutrínó kísérletek). Meteoritok, holdi és marsi kőzetek elemzése, annak eszközei. A kozmikus sugárzás földi észlelése.

A Föld helye a Világegyetemben

Az univerzum, a Tejútrendszer, a Naprendszer, a Föld űrrepülés szempontjából történő bemutatása, Föld alakja, légköre.

Koordinátarendszerek

Inerciarendszerek, forgó koordináta-rendszerek, Galilei-transzformáció, speciális relativitáselmélet, tömeg-energia ekvivalencia, Lorentz-transzformáció, időmérés. Általános relativitás elve, a gravitáció hatása a tér görbületére, a gravitáció hatása az idő mérésére.

A mechanika alapjai

Tömegpontok mechanikájának alapjai. Rakétamozgás kinematikája, pozíció, orientáció, sebességkomponensek.

A megadott linken található egy angol nyelvű film a tenzorokról. Mivel a tenzorok ismerete fontos az előadás anyagának megértéséhez, ezt az anyagot az előadás előtt szükséges feldolgozni: https://www.youtube.com/watch?v=f5liqUk0ZTw

Számítások tömegpontokkal, pályák

Hajítások, rakétamozgás, bolygó pályák. Kepleri pályák, kéttest probléma, pályaháborgások alapjai. Jellegzetes Föld körüli pályák. Többtestprobléma alapjai, kaotikus pályák, kezdeti feltételekre érzékenység.

Zárthelyi

Első ZH

Második ZH