Rendszerarchitektúrák

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Rendszerarchitektúrák
Tárgykód
VIMIMA08
Általános infók
Szak
MSc Villamosmérnök
Kredit
4
Ajánlott félév
1. félév (tavasz)
Keresztfélév
nincs
Tanszék
MIT
Követelmények
Jelenlét
?
Labor
nincs
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
1 db
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek


Követelmények

2015

A házi feladat teljesítése az aláírás megszerzésének a feltétele. A vizsgán 10 kérdés és minden kérdés 10 pontot ér.

Steve

2014

Vizsgán 10 kérdés, minden kérdés 10 pont, házi feladat nem számít a jegybe. Ponthatárok ugyanazok.

2013

Egy házi feladat előírt színvonalú elkészítése. A házi feladat jegy négyszeresének és a vizsga pontszámának (maximum 80 pont) összegéből alakul ki a végleges jegy az alábbiak szerint:

 • 40%-tól elégséges (2)
 • 55%-tól közepes (3)
 • 70%-tól jó (4)
 • 85%-tól jeles (5)

Segédanyagok

Házi feladat

Vizsgák

2015.05.28.
 • Milyen funkcionális egységekből épülnek fel az AD átalakítók? mért előnyös a soros AD átalakítók használata?
 • Buszrendszerek csoportosítása, az egyes csoportoknak a jellemzése(rendszerbusz, gyors-lassú periféraiabuszok, áramkörön kialakított buszok)
 • Arbitráció fogalma és példa egyes arbitrációs algoritmusokra. A buszoknál a hídmeghajtó részt vehet-e az arbitráció folyamatában?
 • Blackfin funkcionális egységei
 • Egy adott Blackfin-es műveletet kellett értelmezni. Hány órajel alatt megy végbe? A megadott regiszterek milyen értéket vesznek fel?(Blackfines diákban megtalálható "elvileg" )
 • PCI és PCI Express buszcsalád összehasonlítása. A generációváltás programozói szempontból jelentett-e nehézséget?
 • AMBA APB-OPB busztopológia, annak előnyei
 • Labview: 3 fő rész megadva: Host, FPGA és a harmadik. Ezeknek a részegységeknek a jellemzése
 • LAbview: SUBVI típusai, azoknak a jellemzése, összehasonlítása
Steve
2014.06.05.
 • 50-75-1M Ohm változtatható bemeneti ellenállású bemeneti aszinkron fokozat rajza, valamint milyen kapcsolóval csinálnánk mindezt
 • GMR galvanikus leválasztás rajta, miért jó, van-e DC átvitele
 • Soros kimenetű, bemenetén túlmintavételező A/D miért jó
 • Peremfeltételes vizsgálat, JTAG nem szokványos felhasználása
 • LabView kérdés a RIO-val kapcsolatban, annak 3 szintjéről (Host,Real-Time,FPGA)
 • Kihozatal,MTBF,MTTR,hibaráta,kádgörbe
 • Wake-up rádiófokozat szenzorhálózatokban
 • AMBA AHB-APB és PLB-OPB topológia, és ez miért jó
 • Milyen utasításkészletet/utasításokat tartalmaz a Blackfin és ezek miért jók
2014.05.29.
 • programozható analóg bemeneti fokozat, egységek szerepe stb.
 • táblázatot kellett csinálni, amiben fel kellett sorolni milyen galvanikus leválasztások vannak és ezeket össze kellett hasonlítani sebesség, fogyasztás, DC átvitel
 • 2-2 példa rendszerbusz (PCI, ISA, ...), gyors periféria (USB, Ethernet ..), lassú periféria (soros, párhuzamos port, CAN, UART, stb.), on chip buszok(JTAG, I2C, SPI, ...)
 • hierarchikus és egyszerű busz összehasonlítása, és példák ezekre
 • BFM-ről kellett írni
 • RISC és DSP konvergencia definiálása + Blackfin
 • processzor energiafelhasználásának csökkentése (feszültség és frekvencia csökkentés)
 • JTAG egy scan egységének a blokkvázlatát kellett leírni
 • szenzorhálózatról kellett írni, pontosabban hogy van sok szenzor és mi van ha kiesik egy aztán 10%, 50% stb., és hogy akkor van gond, ha kialakulnak elszigetelt szenzor csoportok
 • 2014.05.29. vizsga
2013.06.12.
 • bemeneti túlvezérlés feladata, áramköri megvalósítása
 • bi-stabil jelfogó használatának előnye a bemeneti fokozatban, egytekercses típus vezérlőjeleinek idődiagrammja
 • Milyen áramköri megoldást/alkatrészt alkalmazna a bemeneti fokozatok leválasztott tartományában található egységeinek/konfigurációs kapcsolóinak vezérlésére?
 • AMBA 3 szintjének használati tulajdonságai (topológia, átvitel típusa/sebessége/választéka, sávszélesség, masterek-slavek száma)
 • socket alapú IP interfész fejlesztés szerepe, előnyei
 • Milyen utasítástípusokkal és funkcionális egységekkel támogatja a Blackfin processzor a DSP műveleteket?
 • processzor dinamikus teljesítmény szabályozása, paraméterek időbeli beállításának folyamata
 • Szenzoregységek blokkvázlata (4 legfontosabb funkcionális elem és szoftverkomponens)
2013.05.29.
 • programozható mérésadatgyűjtő bemeneti fokozat
 • galvanikus leválasztás típusai, tuljdonságok: sebesség, sávszélesség, energiaigény
 • TEDS, virtuális TEDS, kétvezetékes megoldás
 • egyszerű és hierarchikus busztopológia - példa, tulajdonságok: huzalozási komplexitás, periféria illeszthetőség
 • BFM mire alkalmas
 • processzor teljesítmény dinamikus állítása
 • RISC - DSP konvergálás, Blackfin előnyös tulajdonságai
 • szenzor node-os rendszer élettartam definíciók
2011.06.02.
 • 75Ohm és 1MOhm között változtatható bemeneti ellenállású egységerősítésű, aszimmetrikus bemenetű, nem-invertáló erősítőkapcsolás felrajzolása és magyarázata
 • AMBA AHB-APB buszrendszer alkotóelemei, ezek funkciója, ábra
 • Buszrendszerek típusai topológia szerint, ...
 • ARM utasításkészlet jellemzői (RISC alapelvek közül, amiket az ARM alkalmaz, szinte mindet alkalmazza), nem volt rá utalás, de elvárták, hogy a Thumb utasításkészletről is írj)
 • Programozható logikai eszközök alkalmazásának előnyei a hw.tervezés, tesztelés során, FPGA-k működési elve, alapvető (logikai blokk, IO blokkok, szorzó, blokk RAM, de nem kell részletesen)
 • Wake-Up rádióvevő feladata, működése, hogyan lehet vele hatékonyabbá tenni az energiafelhasználást
összesen 10 kérdés volt, közel azonos pontszámokkal.
2010.06.03.
 • Programozható mérésadatgyűjtő bemeneti fokozatának tipikus blokkvázlata
 • Bemeneti túlvezérlés védelem feladata, áramköri megoldásai, eszközei
 • Egy egytekercses két stabil állapotú SET/RESET típusú relés lehetséges meghajtófokozata és a hozzátartozó hullámforma
 • AMBA busz rendszer 3 szintű kommunikációs kapcs. hálózata. Jellemezze a 3 szint tulajdonságait (kommunikációs topológia, átvitelek típusa, sebesség/sávszélesség, master/slave-ek száma stb.)
 • Socket IP interfész fejlesztés szerepe? Miért előnyös az IP a fejlesztők számára?
 • Mi a NoC, mi jellemzi az így kialakított rendszert? Az ismertetett ST Spidergon rajza, előnye!
 • Blackfin processzor műveletvégző egységének fontosabb jellemzői. Hogyan támogatja a videó adatfeldolgozást?
 • Mikor használunk szoftver profilingot? Mit tudunk azonosítani a használatával?
 • Szenzoregységek blokkvázlata, 4 legfontosabb funkcionális elem. Definiálja az ehhez tartozó szoftverkomponenseket.
 • Egy szenzorhálózati egységben az energia hatékonyság az egyik legfontosabb szempont. Ha egy ATmega processzor 4MHz-en 16,5mW-ot, egy ARM Thumb processzor 40MHz-en 75mW-ot fogyaszt, akkor melyik processzort érdemes választani?


1. félév (tavasz)
2. félév (ősz)
3. félév (tavasz)
Egyéb