Felhő alapú rendszerek

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Felhő alapú rendszerek
Tárgykód
VIIIMA05
Általános infók
Szak
info MSc
Kredit
4
Ajánlott félév
1
Tanszék
IIT
Követelmények
KisZH
Nincs
NagyZH
Van
Vizsga
Nincs
Elérhetőségek


A tantárgy a korszerű számítási felhők alapismereteire, megoldásaira és alkalmazásaira koncentrál. Az alapfogalmak tisztázásán túl bemutatja a jellemző telepítési és szolgáltatási modelleket, minőségi és biztonsági kritériumokat. A tárgy hallgatói megismerik a gyakorlatban alkalmazott virtualizációs technikákat és azokat az elterjedt szoftver megoldásokat, protokollokat, szabványokat és interfészeket, amelyek a korszerű felhő alapú szolgáltatások kialakításához a gyakorlatban felhasználhatók. Megismerkednek továbbá a felhő alapú informatikai rendszerek tervezésének, fejlesztésének, üzemeltetésének, és minőségellenőrzésének módszereivel és eszközeivel. Átfogó ismereteket kapnak a szoftverminőséggel kapcsolatos leggyakrabban alkalmazott megközelítésekről, modellekről, szabványokról. Megismerik a szoftver termék és a terméket előállító folyamat jellemzőit és ezeket a felhő alapú rendszerek sajátosságait figyelembe véve értelmezni tudják. Megértik az ISO 9001, CMMI, SPICE szerkezete és auditálása közötti hasonlóságokat és különbségeket, képesek lesznek több szoftverminőségi modellt is integráltan alkalmazni.

Követelmények

A tanórákon a jelenlétet a félév folyamán több, előre nem jelzett alkalommal ellenőrizzük, aláírást nem kaphat az, aki ezek alapján az órák több, mint 30%-áról hiányzott. Előre bejelentett időpontokban legalább 5 db ellenőrző dolgozat, valamint a 12. tanulmányi héten (előre egyeztetett időpontban) egy nagy zárthelyi megírására kerül sor.

Eredmény

A végső jegyet a 3 legjobb ellenőrző dolgozat pontszámának átlaga és a nagy zárthelyi pontszámának súlyozott átlaga adja. A nagy zárthelyi eredménye 2-szeres, az ellenőrző dolgozatok átlaga pedig 1-szeres súllyal lesz figyelembe véve.

Pótlás

  • A szorgalmi időszakban a sikertelen vagy meg nem írt nagy zárthelyi egyszer pótolható.
  • A pótlási héten a sikertelen nagy zárthelyi ismételten pótolható.
  • Az ellenőrző dolgozatok nem pótolhatók, azokból csak a 3 legjobbat vesszük figyelembe.


1. félév (tavasz)
2. félév (ősz)
Egyéb
Szakirányok