SzgHalok 4. teszt (Útválasztás diasor)

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


A 2008. 03. 11-ei tesztben voltak a 3. tesztbol is kerdesek.

Ekkor szerepelt:

 • 2007. 10. 15.
 • 2008. 03. 11.

Tartalomjegyzék

Miért nem kell feltétlenül ismernünk az Interneten történő kommunikációhoz a partnerünk címét?

 • Mert a neki szóló üzenetekben elhelyezhetjük a cím helyett a globális egyedi nevét is
 • Mert elküldhetjük a csomagot mindenkinek szóló címmel és elhelyezve benne a nevét, a többiek figyelmen kívül fogják hagyni
 • Egyik válasz sem jó (Ha ismerjük a nevét -> ARP, vagy DNS - ARP üzeneteket nem küldözgethetünk csak úgy az Interneten)

Mi a szerepük a forgalomszabályozásban a forgalomleíróknak (traffic descriptors)?

 • Lehetővé teszik, megalapozzák szolgáltatási szerződések megkötését
 • Lehetővé teszik a szolgáltató részére a hálózati szolgáltatás igénybevételének ellenőrzését
 • Egyik válasz sem jó
 • Lehetővé teszik a hálózat megfelelő méretezését

A távolság-vektor (routing) módszer végtelenig számolását oly módon szüntethetjük meg, hogy végesre korlátozzuk a hálózatban lehetséges távolságokat.

 • Hamis (ki kell egészíteni a távolság-vektort a létrejöttére utalómegjegyzésekkel)
 • Igaz

A távolság-vektor routing módszernél a csomópontok a többi csomóponttól ÁLTALUK MÉRT TÁVOLSÁGUKAT közlik a szomszédaikkal.

 • Hamis (elképeléseiket közlik, ami nem feltétlenül az általuk mért távolság)
 • Igaz

Minden hierarchikus címzés lehetővé teszi az útvonal-irányítók számára a munkát megkönnyítő cím-aggregációt?

 • Nem, mert például az Ethernet címek felső szintje és a végpontok elhelyezkedése nem hozható kapcsolatba
 • Egyik válasz sem jó.
 • Igen, mert mindig elég a hierarchia felső szintje szerint végezni az útvonal-irányítást

Az átvitelszabályozás (flow control) és a torlódásszabályozás semmilyen kapcsolatban sincs egymással.

 • Hamis (flow control tekinthető a congestion control eszközének - előzzük meg a torlódást, mielőtt az bekövetkezne)
 • Igaz

A forgalomszabályozás (flow control) az áramkörkapcsolt hálózatok egyik fontos eszköze a túlzott terhelés megakadályozására.

 • Hamis (áramkörkapcsolt hálózatban nincs értelme)
 • Igaz

Milyen nagyságrendű számítást igényel a legrövidebb út meghatározása egy olyan hálózatban, amelynek N csomópontja és E összeköttetése van? (Egy összefüggést, képletet kell megadni)

[math] O(E *log E) [/math]

Az összeköttetések létrehozását, fenntartását, elbontását szolgáló jelzések továbbítása történhet:

 • Külön hálózaton
 • A felhasználói információ továbbítására használt sávon kívül
 • A felhasználói információ továbbítására használt sávon belül
 • Külön csatornában
 • Egyik válasz sem jó

Milyen részfeladatokra bontható a routing?

 • Megismerni a hálózatot alkotó csomópontok és összeköttetések (linkek) aktuális struktúráját, állapotát
 • Megoldani az aktuálisan fellépő útvonal-kijelölési vagy útválasztási feladatokat
 • A hálózat aktuális állapotának ismeretében mindegyik csomópontban olyan információs bázist generálni, amelynek használatával meg lehet oldani az útvonal-kijelölési vagy útválasztási feladatokat
 • Egyik válasz sem jó

Milyen információt gyűjthetünk a hálózat állapotáról az útvonaltáblák kitöltéséhez?

 • Az egyes csomópontok melyik végpontokat (beleértve LAN-okat) szolgálják ki
 • Az egyes csomópontok melyik másik csomópontokkal vannak összekötve
 • Egyik válasz sem jó
 • Hol helyezkedhetnek el földrajzilag a csomópontok

Routing csak összeköttetésmentes csomagkapcsolt hálózatban van, mert az áramkörkapcsolt hálózatok dedikált átviteli csatornákat használnak, az összeköttetés-alapú csomagkapcsolás pedig lényegében virtuális áramkörkapcsolás.

 • Hamis (összeköttetés alapúnál is kell, de csak a kapcsolat kiépítésénél)
 • Igaz

Elosztott routing esetén a csomópontok általában önállóan, saját kezdeményezésként közölnek routing információt a többiek részére.

 • Igaz
 • Hamis

Milyen eszközt használnak a csomópontok az útvonal-kijelölés, illetve az útválasztás elvégzésére?

 • Keresési algoritmusokat
 • Táblázatban nyilvántartott adatokat
 • Számítási algoritmusokat
 • Egyik válasz sem jó

Milyen információt juttatnak el a csomópontok és kiknek a link state (összekötés állapot) routing módszer esetén?

 • A csomópontok elmondják a szomszédaiknak a velük kapcsolatos tapasztalataikat
 • A csomópontok elmondják a hálózatokról alkotott elképzeléseiket mindenkinek
 • Egyik válasz sem jó ( a csomópontok elmondják mindenkinek a szomszédaikról nyert tapasztalataikat)

Az összeköttetés-mentes módon működő csomagkapcsolt hálózatban nincs a kommunikáló végpontok között előre "kiépített" (lerögzített) összeköttetés, minden csomagot valamennyi csomópont "emlékezet nélkül" megvizsgál és csomagonként egyedi döntést hozva továbbít

 • Igaz (a valóságban azért nem teljesen emlékezet nélkül, hisz a routing tábla mi ha nem "emlékezet")
 • Hamis

Milyen kiegészítésekre van szükség a széles értelemben vett routingot illetően, ha mobil végpontokat is meg akarunk engedni a hálózatban?

 • Idegen (foreign) ügynök
 • Otthoni (home) ügynök
 • A mobil végpont felkészítése az ügynökökkel való párbeszédre
 • A mobil végpont mozgási jellemzőinek korlátozása
 • Egyik válasz sem jó

A CSMA/CD és a CSMA/CA között a rendszertervező szabadon választhat.

 • Hamis (az ütközés detektálás - CD - nem mindig kivitelezhető)
 • Igaz

Mi jelenti a legfőbb különbséget az áramkör- és a csomagkapcsolás között a csatornahasználat szempontjából?

 • az áramkörkapcsolás osztottan használja a csatornákat
 • Egyik válasz sem jó
 • a csomagkapcsolás dedikált csatornákat alkalmaz

A távolság-vektor (routing) módszer a Dijkstra algoritmust használja a hálózatról összegyűjtött információból az útvonaltáblák kitöltéséhez.

 • Hamis (Bellman-Ford algoritmus)
 • Igaz

Milyen működési fázisokat alkalmaznak az összeköttetés alapú módon működő hálózatokban?

 • Egyik válasz sem jó (ez nem)
 • forgalom lekérdezése
 • összeköttetés elbontása
 • felhasználói információ-átvitel
 • összeköttetés létesítése

Melyek a hálózatok alapvető működési módjai?

 • Egyik válasz sem jó
 • csomagkapcsolt működésmód
 • összeköttetés-mentes működés
 • összeköttetés alapú működés
 • áramkör kapcsolt működés

A centralizált vezérlésű hozzáférési módszereknek milyen fajtáit ismeri?

 • Lekérdezés
 • Foglalás
 • Probing
 • Bejelentkezés
 • Előjegyzés
 • Egyik sem jó

Információtovábbító-HÁLÓZAT kialakítására azért van szükség, mert ezáltal nagyszámú felhasználó részére gazdaságosan és használhatóan lehetővé válik, hogy a populáció bármely tagjával időszakosan információcserét hajtson végre.

 • Igaz
 • Hamis

Az alábbiak közül mely(ek) routing feladat(ok)?

 • Megismerni a hálózatot alkotó csomópontok és összeköttetések (linkek) aktuális struktúráját, állapotát
 • A hálózat aktuális állapotának ismeretében mindegyik csomópontban olyan információs bázist generálni, amelynek használatával meg lehet oldani az útvonal-kijelölési vagy útválasztási feladatokat
 • Megoldani az aktuálisan fellépő útvonal-kijelölési vagy útválasztási feladatokat
 • Egyik válasz sem jó

Miért előnyös a csomagkapcsolásban a továbbított adategységek méretének korlátozása?

 • Egyik felsorolt válasz sem jó
 • Nem okoz beláthatatlan időtartalmú foglaltságot a továbbítási útvonalon egy-egy adategység (komplett üzenet)
 • Csökken a csomagolási késleltetés
 • A továbbított csomag meghibásodása esetén kedvezőbb lehet a csatorna kihasználtsága


-- OBrien - 2008.03.16. -- csacsiga - 2008.06.17.

Átnézve, javítva (2010.05.16.): Csirke, Szilveszter, Cipka

Megjegyzés: nem minden válasz logikus és egyértelmű - de elvileg ezt kérik számon (és a diákból lehet általában hivatkozni)