SzgHalok 3. teszt (Többszörös hozzáférés, Kapcsolás-jelzés-címzés diasor)

A VIK Wikiből
(SzgHalokTeszt03 szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


Ekkor szerepelt:

 • 2007. 10. 01.
 • 2008. 03. 04.

Tartalomjegyzék

Melyik kapcsolási módnak felel meg a hullámhossz-kapcsolás? (Egyszavas válasz fogadható el!)

 • áramkörkapcsolás

Az FDMA, TDMA és CDMA minden szempontból egyenértékű, lényegében a rendszer tervezője önkényesen választhat közülük.

 • Hamis
 • Igaz

Az alábbi felsorolásból melyik lényeges kapcsolási fajta hiányzik? Áramkörkapcsolás, csomagkapcsolás, virtuális áramkörkapcsolás, hullámhossz-kapcsolás.

 • üzenetkapcsolás

Milyen tulajdonságok jellemzik az egyszerű Aloha hozzáférési eljárást?

 • az igazságosságot (egyenlősdit) hosszú időszakra teljesíti
 • kihasználtsága igen alacsony
 • késleltetése korlátos
 • stabilitása nagyon jó
 • egyik válasz sem jó

Milyen igények esetén előnyös a csomagkapcsolás alkalmazása?

 • lökésszerű (börsztös) forgalom
 • állandó sebességű folyamatos adatátvitel
 • dedikált csatornahasználat
 • késleltetés-ingadozásra való érzékenység
 • egyik válasz sem jó

A vezérjel átadással NEM biztosítható az igazságos csatornahasználat.

 • Hamis
 • Igaz

Összeköttetés-alapú csomagkapcsolt hálózatokban a csomóponti eszközök kizárólag routerek lehetnek.

 • Hamis
 • Igaz

A centralizált vezérlésű hozzáférési módszereknek milyen fajtáit ismeri?

 • Foglalás
 • Probing
 • Lekérdezés
 • Előjegyzés
 • Bejelentkezés
 • Egyik válasz sem jó

Milyen jellemzői vannak a kapcsolásnak?

 • A létrehozott összeköttetés nem mindig fizikai.
 • Két, nem szomszédos csomópont között összeköttetést hoz létre.
 • Egyik válasz sem jó.
 • A létrehozott összeköttetés mindig közvetlen.

A vivőérzékelő módszer nem érzékeny a körbefordulási időt jellemző [math] a [/math] paraméter értékére, mert a vivő érzékelése igen rövid idő alatt megtörténik.

 • Hamis
 • Igaz

A virtuális áramkörkapcsolás az összeköttetés-alapú csomagkapcsolás megfelelője.

 • Igaz
 • Hamis

Mi a többszörös hozzáférés alapvető szerepe?

 • Erőforrások többszörös kihasználása
 • Források jelének nyalábolása
 • Rugalmas hálózati elérés biztosítása
 • Takarékoskodás az átviteli közeggel
 • Sikertelen hozzáférési kísérlet ismétlési lehetőségének biztosítása

A felsoroltak közül melyek az áramkörkapcsolás jellemzői?

 • Az összeköttetés idejére kiépített csatornán az információtovábbítás valódi időben történik
 • Kizárólagos használatú (dedikált) fizikai szintű csatorna épül ki a felhasználók között
 • A hálózati csomópontok esetenként rövid időre tárolhatják a felhasználói információt, ha torlódást észlelnek
 • A felhasználói információ továbbítására a hálózat szabadon változtathatja az útvonalat az összeköttetés alatt
 • Egyik válasz sem jó

Az FDMA elvileg a legjobb többszörös hozzáférési módszer, és technikailag is (a megvalósítását tekintve) előnyös.

 • Hamis
 • Igaz

Melyek a jellemzői a csomagkapcsolásnak?

 • A küldő a továbbítandó információt részekre, ún csomagokra tördeli
 • A csomagok azonosítására mindig globálisan egyedi címeket kell alkalmazni (datagram kapcsolásnál csak)
 • A küldő a töredékeket (csomagokat) egyszerre továbbítja a hálózatra
 • Egyik válasz sem jó
 • A csomagok csak kötött útvonalon haladhatnak


Milyen válaszokat adhatnak a felhasználók a "lekérdezés" (roll-call polling) nevű centralizált hozzáférési módszer esetén?

 • Nem válaszol semmit
 • Nincs továbbítandó üzenetem
 • Elküldi az üzenetet
 • Rögtön kész vagyok
 • Egyik válasz sem jó


A CSMA/CD és a CSMA/CA között a rendszertervező szabadon választhat.

 • Hamis (ütközés detektálás (CD) nem mindig lehetséges)
 • Igaz

Körülbelül hány áramkör kapcsolása végezhető el telefonminőség esetén, ha a TSI (Time Slot Interchanger) memóriájának elérési ideje 50ns?

 • 1250

Milyen esetekben javít *lényegesen* a hatékonyságon a csoportos lekérdezés (probing)?

 • Egyik válasz sem jó (pl.: Ha nagy a körbefordulási idő, és átlagosan KEVESEN várnak üzenetükkel a kérdezésre)
 • Ha nagy a körbefordulási idő, és átlagosan sokan várnak üzenetükkel a kérdezésre
 • Ha rövid körbefordulási idő mellett gyakori a nemleges válasz

Információtovábbító hálózat kialakítására azért van szükség, mert ezáltal nagyszámú felhasználó részére gazdaságosan és használhatóan lehetővé válik, hogy a populáció bármely tagjával időszakosan információcserét hajtson végre.

 • Igaz
 • Hamis

Körülbelül hány információt hordozó fénysugár nyalábolható össze egyetlen fényvezetőre, ha a DWDM módszert használva 2nm-es közt használunk a szomszédok között?

 • 75

Az áramkör-kapcsolt hálózatokban az összeköttetésmentes működés rendkívül gyümölcsöző, és széles körben használt.

 • Hamis (nem lehet összeköttetésmentes működést
 • Igaz

Az összeköttetés-mentes módon működő csomagkapcsolt hálózatban nincs a kommunikáló végpontok között előre "kiépített" (lerögzített) összeköttetés, minden csomagot valamennyi érintett csomópont "emlékezet nélkül" megvizsgál és csomagonként egyedi döntést hozva továbbít.

 • Igaz (a kérdés ebben a formában értelmetlen, de sejthető, hogy mi volt a Moodle-ben a kérdés)
 • Hamis

Milyen alapvető módokon lehet továbbítani a felhasználói jelzéseket a hálózatban?

 • sávon belüli (in-band) módszerrel
 • Egyik válasz sem jó
 • sávon kívüli (out-of-band) módszerrel

Melyik multiplexelési módnak felel meg a hullámhossz osztású nyalábolás? A multiplexelési módszerek hárombetűs rövidítése az elfogadott válasz.

 • FDM

Hogyan határozzuk meg a többszörös hozzáférési módszer jellemzőit elsődlegesen jellemző *a* paramétert?

 • Megmérjük a kérdés elküldése a válasz megérkezése közötti időt
 • a továbbítási sebességet megszorozzuk a távolsággal
 • Egyik válasz sem jó (a= D/T , ahol D-terjedési késleltetés, T-csomaghossz időben)
 • Adott távolságot osztunk az átlagos hosszúságú csomag továbbításához szükséges idővel

Az információ-továbbító hálózatokban a kapcsolás alatt mindazt a módszert, technikát értjük, amelynek révén egy csomópont információ-továbbító csatornát hoz létre két szomszédos (közvetlen összekötésben lévő) hálózati csomópont között.

 • Hamis (Kapcsolás: azon eljárások, technikák összessége, amelyek kapcsolt számítógép-ill. távközlési hálózatokban két, NEM SZOMSZÉDOS csomópont között „kapcsolatot”hoznak létre )
 • Igaz

Melyek a hálózatok alapvető működési módjai?

 • Egyik válasz sem jó
 • Összeköttetés mentes működés
 • Összeköttetés alapú működés
 • Áramkör kapcsolt működésmód
 • Csomagkapcsolt működésmód

Milyen tulajdonságú kommunikációs csatornák hozhatók létre a hálózatokban?

 • Időszakos (felhasználói jelzésre létrehozott)
 • Egyik válasz sem jó
 • fizikailag kiépített
 • Permanens (tartós, jellemzőn a hálózat üzemeltetője által kijelölt)
 • logikailag kijelölt

Mi a legfőbb előnye a virtuális áramkörkapcsolásnak, mint összeköttetés alapú csomagkapcsolásnak?

 • az összeköttetés alapú működés lehetőséget teremt a fellépő kommunikációs igények explicit korlátozására
 • egyik válasz sem jó
 • az összeköttetés miatt a felhasználó biztos lehet az információ továbbítás útvonalában
 • beengedés-szabályozással megelőzhetővé válik az elviselhetetlen mértékű torlódás

Mi okozza a blokkolást az áramkörkapcsolt hálózat csomópontjában (kapcsolójában) forgalmi túlterheléskor?

 • kívánt kimenet már használatban van egy másik csatorna részére
 • a csomópont valamennyi tárolója már megtelt (tároló megtelése nem blokkolást okoz def. szerint...)
 • egyik válasz sem jó
 • nincs szabad út a kapcsolóban az összekötni kívánt be- és kimenet között

Az üzenetkapcsolás melyik tulajdonsága volt forradalmian újnak tekinthető a bevezetése körüli időkben?

 • az osztott csatornahasználat
 • a felhasználói igények blokkolásának a "kiváltása" átviteli késleltetésre
 • egyik felsorolt válasz sem jó
 • a felhasználói információnak a csomóponti tárolási képessége

Mekkora átviteli sebesség esetén lesz a hozzáférés teljesítőképességére jellemző [math] a [/math] paraméter értéke egységnyi, ha 1 km a távolság és 1 kbit a csomaghossz?

 • 300 kbit/s
 • 300 Mbit/s (c = 3 * 10^8 m/s-al számolva, a = D/T ből D=1000m/c, T = 1000bit/x, a=1 helyettesítéssel lineáris egyenlet megoldása)
 • 100 Mbit/s
 • 1 Gbit/s
 • Egyik válasz sem jó

Mi határozza meg alapvetően a körbefordulási időt kis [math] a [/math] paraméterérték esetén?

 • csomaghossz

Válassza ki az állítások közül a helyeset!

 • Az adatszóró hálózat jellegzetesen lokális környezetben működik.
 • Az adatszóró hálózatban nem alkalmaznak kapcsolást a végpontok közötti kommunikációs csatornák létrehozására.
 • Az adatszóró hálózat lényegében áramkörkapcsolást végez
 • Egyik felsorolt válasz sem helyes

Milyen absztrakt alkotóelemekből épülnek fel az információtovábbító hálózatok?

 • fényvezetőkből
 • csomópontokból (node)
 • összekötésekből (link)
 • rádiócsatornákból
 • végpontokból (end system)
 • egyik válasz sem jó

Milyen vivőérzékeléses problémákra jelentenek megoldásokat a "foglalt hang" és az RTS->CTS eljárások?

 • Mindkét módszer alkalmas az exponált terminál problémájának kezelésére
 • Az ég világon semmire, ezek a telefon hálózatban és a modemes adatátvitelben alkalmazott módszerek
 • Az egyik válasz sem jó
 • Mindkét módszer alkalmas az árnyékolt terminál problémájának kezelésére
 • A foglalt hang módszer elkerülhetővé teszi, hogy mással kommunikáló felhasználót megzavarjuk az üzenetküldéssel

Miért előnyös a csomagkapcsolásban a továbbított adategységek méretének korlátozása?

 • Egyik felsorolt válasz sem jó
 • csökken a csomagolási késleltetés
 • nem okoz beláthatatlan időtartamú foglaltságot a továbbítási útvonalon egy-egy adategység (komplett üzenet)
 • a továbbított csomag meghibásodása esetén kedvezőbb lehet a csatorna kihasználtsága

Létrejön-e blokkolás a csomagkapcsolókban?

 • a csomagkapcsolás velejárója a forgalmi túlterhelésnél bekövetkező csomag(forgalom)torlódás
 • az összeköttetés alapú csomagkapcsolás működhet blokkolást alkalmazó módon is
 • a torlódás eredménye az átlagosnál nagyobb csomagkésleltetés, esetleg csomagvesztés
 • az áramkörkapcsolással megegyező módon nem jön létre blokkolás
 • Egyik válasz sem jó

Melyek az áramkörkapcsolás legfontosabb jellemzői?

 • a csomópontok tárolás-mentesen továbbítják a felhasználó információit
 • nincs forgalom-torlódás csak kiszolgálás előtti esetleges blokkolás
 • fizikai kapcsolat épül ki a kommunikáló végpontok között
 • a kommunikáló végpontok között kiépülő fizikai csatorna dedikált használatú
 • Egyik válasz sem jó


Jelölje ki a hamis állítást az alábbiak közül:

 • A csomagkapcsolt hálózat csak összeköttetés-mentes módon működhet
 • Az áramkörkapcsolt hálózat működhet összeköttetés alapú, és összeköttetés-mentes módon.
 • Az áramkörkapcsolt hálózat működése csak összeköttetés-mentes módon lehetséges.
 • Az áramkörkapcsolt hálózat csak összeköttetés alapú módon működhet.

A sávon kívüli jelzésátvitelt nevezik közös csatornásnak is.

 • Igaz (common channel signaling - CCS)
 • Hamis

Az ISDN-ben Common Channel Signaling csak hálózaton belül, a csomópontok között történik.

 • Hamis
 • Igaz

Adjon EGY példát az ISDN-ben használt Q.931 jelzés-üzenet kérdőjellel jelzett mezőjének kitöltésére!

 • Alerting

Mi NEM tartozik az ISDN-ben használt ITU No 7-es jelzésrendszer funkciói közé?

 • Felhasználói információ továbbítása
 • Számhordozhatóság biztosítása
 • Díjmentes hívások kezelése
 • Hívásfelépítés, -menedzselés, -lebontás
 • Mobil szolgáltatások (roaming, autentikáció) támogatása

Milyen működési fázisokat alkalmaznak az összeköttetés alapú módon működő hálózatokban?

 • Egyik válasz sem jó.
 • felhasználói információ-átvitel
 • összeköttetés elbontása
 • forgalom lekérdezése
 • összeköttetés létesítése


-- OBrien - 2008.03.04.

-- Tommy - 2008.03.04.

-- Estrica - 2008.03.04.

-- FaPe - 2008.03.04.

-- viko - 2008.03.04.

-- dnet - 2008.03.04.

-- Jaga - 2008.03.04.

Átnézve, javítva (2010.05.16.): Csirke, Szilveszter, Cipka

Megjegyzés: nem minden válasz logikus és egyértelmű - de elvileg ezt kérik számon (és a diákból lehet általában hivatkozni)