Számvitel I/H gyakorló kérdések, témakörszám: 7

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Számvitel
Számvitel
A vagyon számbavételéhez kapcsolódó ismeretek
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-Tartalomjegyzék

A QR mutató általános esetben 1:1 arányig elfogadhatónak mondható.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A QR mutató általános esetben 1:2 arányig elfogadhatónak mondható.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett eszközök mérlegcsoportjai: a készletek, a követelések, az értékpapírok és a pénzeszközök.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett eszközök mérlegcsoportjai: az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszközök.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett pénzügyi eszközök között azokat a kölcsönkövetéleseket, értékpapírokat, részesedéseket és pénzeszközöket kell megjeleníteni, melyek tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett pénzügyi eszközökön belül a befektetési célú részesedések és értékpapírok, a tartós követelések, valamint a tartósan lekötött pénzeszközök szerepelnek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett pénzügyi eszközökön belül külön mérlegtételeken kell megjeleníteni a kapcsolt vállalkozásban levő tartós részesedéseket és adott kölcsönöket valamint a tartósan adott kölcsönök esetében az egyéb részesedési viszonyban álló vállalatoknak nyújtott kölcsönöket is.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett pénzügyi eszközökön értékcsökkenés nem, csak értek vesztés számolható el.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A bekerülési érték meghatározásánál a kiindulási alapot jelentheti: a levonható ÁFA-t nem tartalmazó számla szerinti ár; az előállítás közvetlen önköltsége; az apportérték; a megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztású javaslat szerinti érték; a piaci érték, az átadónál szereplő nyilvántartási érték.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A cég akkor tekinthető likvidnek, ha működési bevételeiből képes folyamatosan fedezni működési kiadásait, azaz rövid tavú kötelezettségei kifizetéséhez a rendelkezésére álló likvid vagy likviddé tehető forgóeszközök fedezetet nyújtanak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A céltartalékok alapvetően abban különböznek a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásától, hogy az utóbbi esetében a pontos összeg és a felmerülés időpontja is ismert, míg a céltartalékok esetében a felmerülés időpontja és/vagy összegének nagysága bizonytalan.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A céltartalékok eredményt csökkentő tételek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelmélet kidolgozása Nicklisch nevéhez fűződik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelmélet kidolgozása Schmalenbach nevéhez fűződik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelméletek a vállalkozás eszközeit, forrásait időérték elv alapján, aktualizált bekerülési értéken mutatják ki.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelméletek a vállalkozás eszközeit, forrásait időérték elv alapján, napi piaci értéken mutatják ki.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelméletek a vállalkozás eszközeit, forrásait realizációs elv alapján, aktualizált bekerülési értéken mutatják ki.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelméletek alapján összeállított mérleg a vállalkozás vagyonáról nem ad reális képet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelméleteknél a mérleg összeállításának fő célja a vállalkozás adott időszakban elért eredményének meghatározása, bemutatása.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelméleteknél a mérleg összeállításának fő célja a vállalkozás vagyonának meghatározása, bemutatása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A forgóeszközök között szerepelhetnek olyan vagyoni elemek is, melyeknek gazdasági élettartama meghaladja az egy évet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A forgóeszközök mérlegcsoportjai: a készletek, a követelések, az értékpapírok és a pénzeszközök.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hátrasorolt kötelezettségek esetén a kölcsönt nyújtó fél hozzájárul ahhoz, hogy ha felszámolási vagy csődeljárás indul az adós vállalkozás ellen, akkor követelése csak akkor kerül kiegyenlítésre, ha a többi hitelező és a tulajdonosok kifizetésre kerültek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett tőke összege, amelyet a tulajdonosok alapításkor, tőkeemeléskor, valamint a folyamatos működés során az eredményből a vállalkozás rendelkezésére bocsátanak, a vállalkozásnál hagynak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A jegyzett, de meg be nem fizetett tőke az egyetlen követeléstartalmú tétel, amely a forrás oldalon szerepel a mérlegben.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A jelenlegi számviteli gyakorlat a speciális céghelyzetben (csőd, felszámolás, egyesülés,) levő vállalatok számára statikus mérleget ír elő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A jelenlegi számviteli gyakorlatban nem alkalmaznak dinamikus mérleget, ezeket csak a XX. század középen alkalmaztak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A jelenlegi számviteli gyakorlatban nem alkalmaznak statikus mérleget, ezeket csak a XX. század középen alkalmaztak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kis- és középvállalkozásoknak össze szabad állítaniuk a beszámolójukat, azt alátámasztó leltár nélkül is.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kritikus helyzetben levő vállalatoknál cél a vagyonelemek fordulónapi piaci értéken való megállapítása, az időszaki realizált eredmény csak másodlagos, ezért az összeállításra kerülő mérleg dinamikus.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kritikus helyzetben levő vállalatoknál cél a vagyonelemek fordulónapi piaci értéken való megállapítása, az időszaki realizált eredmény csak másodlagos, ezért az összeállításra kerülő mérleg statikus.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A káreseményeket, hiányokat a tárgyi eszközöknél, az immateriális javaknál terv szerinti értékcsökkenésként kell elszámolni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A káreseményeket, hiányokat a tárgyi eszközöknél, az immateriális javaknál térvén felüli értékcsökkenésként kell elszámolni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A káreseményeket, hiányokat felmerülésükkor azonnal ráfordításként kell elszámolni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A káreseményeket, hiányokat minden eszköz esetében térvén felüli értékcsökkenésként kell elszámolni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

==A kötelezettségek (és részben a céltartalékok, passzív időbeli elhatárolások) testesítik meg az Mérlegben a vállalkozás idegen forrását.==

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kötelezettségek a tulajdonosoknak a vállalkozás eszközeire vonatkozó igényét jelenítik meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A különböző mérlegelméletek azonos mérlegcélokon alapulnak, a gyakorlati megvalósításban keresendő az eltérés.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A különböző mérlegelméletek eltérő mérlegcélokból indulnak ki.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltár a mérleg valóságtartalmának hitelesítését szolgáló dokumentum.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltáreltéréseket először a szintetikus, majd ezt követően az analitikus nyilvántartásokon kell átvezetni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltáreltéréseket először az analitikus, majd ezt követően a szintetikus nyilvántartásokon kell átvezetni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltárkészítés időpontját és módját a számviteli törvénykötelező érvénnyel minden gazdálkodó számára előírja.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltárkészítési kötelezettség a törvényben egyértelműen meghatározott, a számviteli törvény a tulajdonosokra bízza a leltározás módjának és idejének meghatározását.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltározás a vállalat eszközeinek mennyiségi felvételét jelenti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltározás az a tevékenység, amelynek keretében a vállalkozás vagyonát mennyiségben és értekben felvesszük, és az így kapott tételes kimutatásban (leltár) szereplő értékeket összevetjük a könyveinkben vezetett értékekkel.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltározás elvégezheti folyamatosan vagy fordulónappal.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltározást az eszközök esetében mindig mennyiségi felvétellel kell elvégezni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltárértékelés azt jelenti, hogy a leltározás befejeztével a vállalat megállapítja, hogy a leltár mekkora valószínűséggel fedi le a tényleges vagyoni helyzetet. Az eredményül kapott százalékos értéket a leltáron fel kell tűntetni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltárértékelés egyrészt a mennyiségben felvett anyagi javak pénzértékre történi átszámítását, másrészt a mennyiségi felvételt nem igénylő anyagi és nem anyagi javak pénzértékének esetleges módosítását jelenti.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltárértékelés keretében feltárásra kerülnek a tényleges és a könyv szerinti vagyon esetleges eltérései, melyeket a beszámoló összeállítása előtt a nyilvántartásokban helyesbíteni kell.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A likviditási gyorsráta (QR) = (Forgóeszközök – Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A likviditási gyorsráta (QR) = (Forgóeszközök – Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A likviditási gyorsráta (QR)= (Követelések + Értékpapírok + Pénzeszközök) / Kötelezettségek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A likviditási gyorsráta (QR)= (Követelések + Értékpapírok + Pénzeszközök) / Rövid lejáratú kötelezettségek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A likviditási gyorsráta azt mutatja meg, hogy a cég képes-e kötelezettségeinek eleget tenni meglévő pénzeszközeinek, és rövid időn belül pénzformát olti rövid lejáratú követeléseinek felhasználásával.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A likviditási gyorsráta azt mutatja meg, hogy a cég képes-e rövid tavú kötelezettségeinek eleget tenni meglévő pénzeszközeinek, és rövid időn belül pénzformát olti rövid lejáratú követeléseinek felhasználásával.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A likviditási mutató = (Saját tőke + Tartós idegen források) / (Befektetett eszközök + Stratégiai készletek)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mennyiségi felvétellel történi leltározás csak abban az esetben hagyható el, ha az adott eszközt, forrást nem lehet mennyiségileg számba venni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mennyiségi felvétellel történi leltározás mindig tényleges megszámlálás vagy mérés útján történik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mennyiségileg számba nem vehető eszközökre, valamint a forrásokra a leltározási tevékenység nem terjed ki.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérleg szerinti eredmény a realizált eredménynek azon része, mellyel a tulajdonosok a tárgyévi tevékenység eredményéből hozzájárulnak a vállalkozás saját tőkéjéhez.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérleg és a leltár is egy adott időpontra vonatkozóan mutatja be a vállalati vagyont, de míg a mérleg ezt összevontan, pénzértékben teszi, addig a leltár a vagyont tételesen felsorolva, mennyiségben (minőségben) és értekben mutatja be.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérleg és a leltár is számviteli dokumentum, de míg a mérlegen szerepelnie kell a felelős személy (ek) aláírásának, addig ez a leltáron elhagyható.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérlegen kívüli értékelések során a vállalkozás értéket nem közvetlenül a vállalkozás rendelkezésére álló vagyontárgyak értékéből határozzak meg, hanem a vállalkozás globális értéket állapítják meg, pl. annak jövedelemtermelő képessége szerint.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérlegfőösszeg a vállalati vagyon könyv szerinti értéket mutatja meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérlegfőösszeg az eszközök és a források összesített értéke, azaz mérlegfőösszeg = források + eszközök

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérlegkészítés időpontja a fordulónap, mely általában a naptári év vége, de lehetőség van ettől eltérni is.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év fordulónapját követi időpont, ameddig a vagyoni helyzet bemutatáshoz szükséges értékelési feladatokat el lehet és el kell végezni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A nettó forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbsége.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A nettó forgótőke az eszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbsége.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A passzív időbeli elhatárolások elszámolásával a tárgyévi költségek, ráfordítások nőnek, vagy a tárgyévi hozamok csökkennek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A passzív időbeli elhatárolások eredményt növeli tételek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A potenciális vagyont nem lehet számviteli értelemben vagyonnak tekinteni, mert nemhasznosíthato, nincs használati értéke.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A rendeltetésszerűen használatba nem vett eszközöket a tárgyi eszközök között a befejezetlen beruházások mérlegtételen jelenítjük meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A saját tőke akar, negatív értékű is lehet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A saját tőke azt fejezi ki, hogy a tulajdonosok milyen összeget bocsátottak véglegesen a vállalkozás rendelkezésére.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A saját tőke mérlegcsoportjai a következik: jegyzett tőke; jegyzett, de meg be nem fizetett tőke; tőketartalék; eredménytartalék; céltartalék; értékelési tartalék és mérleg szerintieredmény.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A saját tőken belül negatív értékkel csak a jegyzett, de meg be nem fizetett tőke és az eredménytartalék szerepelhet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A stabilitási mutató = (Saját tőke + Idegen források) / (Befektetett eszközök + Strategiaikészletek)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A stabilitási mutató = (Saját tőke + Tartós idegen források) / (Befektetett eszközök + Stratégiai készletek)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A statikus mérlegelméletek a vállalkozás eszközeit és forrásait időértékelv alapján értékelik, napi piaci értéken mutatják ki.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A statikus mérlegelméletek a vállalkozás eszközeit és forrásait realizációs alapján értékelik, bekerülési értéken mutatják ki.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A statikus mérlegelméletek a vállalkozás eszközeit és forrásait realizációs alapján értékelik, napi piaci értéken mutatják ki.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A statikus mérlegelméletek alapjai Nicklisch nevéhez főződnek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A statikus mérlegelméletek alapjai Schmalenbach nevéhez főződnek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A statikus mérlegelméletekben a mérleg összeállításának fő célja a realizált eredmény meghatározása, bemutatása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A statikus mérlegelméletekben a mérleg összeállításának fő célja a vállalkozás vagyonának meghatározása, bemutatása.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A számviteli vagyonnak értékkel kell bírnia: Ebből következik, hogy nem tekinthető vagyonnak az a tétel sem, melynek értéke pontosan nem ismert, de megbecsülheti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása a vállalat számára azonnal ráfordítást jelent.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A térvén felüli értékcsökkenéseket ráfordításként kell elszámolni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tárgyi eszközökre, immateriális javakra adott előlegeket tartalmukból következően a követelések között kell a mérlegben megjeleníteni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyon csökkenésre kizárólag saját forrás csökkenés, vagy az idegen tőke törlesztése miatt kerülhet sor.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyon gyarapítására kizárólag saját tőkenövekedés vagy az idegen tőke átmeneti vagy tartós igénybevétele réven kerülhet sor.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyoni értékű jogokat a mérlegben az immateriális javak között jelenítjük meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyonkent történi számbavétel alapvető feltétele, hogy értékkel bírjon és hasznosítható legyen.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyonértékelés az eszközértékelésen túl vagyoni helyzet-értékelést is jelent.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyonértékelés eredményeként egy adott időpontra vonatkozó, dinamikus mérleg születik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyonértékelés során alapvetően a vállalat eszközei kerülnek értékelésre, mert a kötelezettségek könyv szerinti értéke általában jól tükrözi azok tényleges értéket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyonértékelés során először azt kell megállapítani, hogy a vállalkozástól, a vállalkozás eszközeinek működésétől milyen időtartamon keresztül, mekkora nagyságú pénzáramlás várható. Ennek valószínűsítése után határozzak meg a vagyonértéket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalat minden általa használt erőforrást meg tud jeleníteni eszközkent a mérlegben.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalat által használt human erőforrások a mérlegben számbavételi nehézségük miatt nem szerepelnek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalkozás mérlegébe csak a szabályszerű leltározással megállapított és kivizsgált leltárkülönbözetekkel módosított eszközérték vehető fel.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalkozás tevékenységet szolgáló nem anyagi javakat az immateriális javak között jelenítjük meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A „Befektetett eszközök” mérlegcsoport.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A „B” típusú mérleg fordított likviditási sorrendben tartalmazza az eszközöket, majd az eszközöket csökkentik a rövid lejáratú kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások, míg a többi forrás lejáratú sorrendben szerepel.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A „B” típusú mérleg struktúrájában a finanszírozási szemlélet érvényesül.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A „Céltartalékok” mérlegcsoport.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A „Saját tőke” mérlegfőcsoport.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A „Tárgyi eszközök” mérlegfőcsoport.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Alapvető különbség a mérleg és a leltár között, hogy míg a mérleg időpontra, addig a leltáridőszakra vonatkozik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Amikor a vagyon eredetet vizsgáljuk, arra keressük a választ, hogy a különféle tulajdonosokkal bíró vagyoni elemek milyen formában állnak a vállalat rendelkezésére.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Amikor a vagyon eredetet vizsgáljuk, arra keressük a választ, hogy az egyes vagyonelemek megszerzéséhez szükséges tőket ki biztosította, azaz, hogy eredetileg honnan, kitől származott.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Amikor a vagyon összetételét vizsgáljuk, arra keressük a választ, hogy az erőforrásainkat a jövőben milyen formában, hogyan hasznosítjuk.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Amikor a vagyon összetételét vizsgáljuk, arra keressük a választ, hogy milyen hasznot hozó vagyonelemekkel, azaz erőforrásokkal rendelkezünk.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktív időbeli elhatárolások a tárgyévi költségeket, ráfordításokat növelik, a tárgyévi bevételeket csökkentik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktív időbeli elhatárolások eredményt növeli tételek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások mérlegben történi megjelenítése az összemérés és az időbeli elhatárolás elvéből következik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az alapítás-átszervezés valamint a kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválásáról a gazdálkodó dönthet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az analitika helyességet, valódiságát a vállalkozó saját elhatározása alapján bármilyen gyakorisággal ellenőrizheti, ugyanakkor az analitikus nyilvántartás önmagában nem minősül leltárnak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eladósodottság mértéke = Tartós idegen forrás / (Saját tőke + Tartós idegen forrás).

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eszköz felújításával, bővítésével, átalakításával járó költségeket rá kell aktiválni az eszköz eredeti bekerülési értékére, megnövelve azzal annak értéket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eszközbeáramlások vagyonnövekedést idéznek elő.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eszközöket mindig a szerint kell a mérlegben a forgó- illetve a befektetett eszközök köze besorolni, hogy az adott vállalatnál előreláthatólag mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eszközöket mindig a szerint kell a mérlegben a forgó- illetve a befektetett eszközök köze besorolni, hogy mekkora az adott eszköz becsült gazdasági élettartama.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az immateriális javak között a mérlegben csak azokat a nem anyagi javakat kell/lehet megjeleníteni, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok a mérlegben a tárgyi eszközök között jelennek meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ingatlanok; a műszaki berendezések, gépek, járművek és az egyéb berendezések, felszerelések, járművek mérlegtételeken csak rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett tárgyi eszközöket szabad megjeleníteni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az organikus mérlegelméletek a vagyont a realizációs elv alapján, az eredményt az időérték elv alapján határozzak meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az organikus mérlegelméletek a vagyont az időérték elv alapján, az eredményt a realizációs elv alapján határozzak meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az organikus mérlegelméletek célja kettős a realizált és a pénzügyileg is realizált eredmény meghatározása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az organikus mérlegelméletek célja kettős: a reális vagyonérték és a reális eredmény meghatározása.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az üzemgazdasági becsértékkel való értékelés aktuális tőzsdei értéken való értékelést jelent.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az üzemgazdasági becsértékkel való értékelés fiktív jövőbeli értéken való értékelést jelent.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az üzleti értékelés során alapvetően a vállalat eszközei kerülnek értékelésre, mert a kötelezettségek könyv szerinti értéke általában jól tükrözi azok tényleges értéket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az üzletértékelés során először azt kell megállapítani, hogy a vállalkozástól, a vállalkozás eszközeinek működésétől milyen időtartamon keresztül, mekkora nagyságú pénzáramlás várható. Ennek valószínűsítése után határozzak meg az üzleti értéket vagy cégértéket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az „a” típusú mérleg az eszközöket csökkeni likviditás szerint, a forrásokat pedig növekvő lejáratú idő szerint tartalmazza.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az „a” típusú mérleg az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat pedig fordított lejáratú sorrend szerint tartalmazza.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az „a” típusú mérleg struktúrájában a finanszírozási szemlélet érvényesül.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Azon eszközöknél, melyeknél a vállalat a leltározás során mennyiségi felvételt alkalmaz, elhagyható a leltározási folyamatban az egyeztetés.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy adott eszköz eredeti bekerülési értéke a lehetséges maximumot jelenti, a továbbiakban a könyv szerinti érték ennél csak alacsonyabb értéket vehet fel.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy cég akkor egészséges, ha amellett hogy fizetőképes (likvid), stabilnak is tekinthető, és nincs eladósodva, azaz független.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy cég akkor likvid, ha a befektetett eszközeit és nehezen mobilizálható készleteit minél nagyobb arányban fedezi a tartós forrásaival.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy cég akkor stabil, ha a befektetett eszközeit és nehezen mobilizálható készleteit minél nagyobb arányban fedezi a tartós forrásaival.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy cég valós piaci értéke az az ár, amelyen az adott cég normális piaci feltételek mellett, azaz mindkét fel részéről kényszermentesen gazdát cserél.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy céget akkor tekintünk függetlennek, ha egyáltalán nincs tartozása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy céget akkor tekintünk függetlennek, ha hosszú lejáratú kötelezettségei nem haladjak meg saját tőkéje és céltartalékai együttes összeget.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy céget akkor tekintünk függetlennek, ha rövid lejáratú kötelezettségei nem haladjak meg saját tőkéje és céltartalékai együttes összeget.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy vállalkozás értéket mindig a közvetlenül a vállalkozás rendelkezésére álló vagyontárgyak értékéből határozzak meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Eszközként csak olyan eszköz szerepelhet a mérlegben, melynek polgárjogi értelemben vett tulajdonjoga már átszállt a mérleget összeállító vállalatra.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a leltározás nem fordulónapon történik, akkor a leltározás napja és a fordulónap között történt változásokat a mérlegérték megállapításánál figyelembe kell venni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a mérleg szerinti eredmény negatív, akkor a nyitó értéket a Követel, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a mérleg szerinti eredmény negatív, akkor a nyitó értéket a Tartozik, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a saját tőke aránya a tartós forrásokon belül 35% alá süllyed, a vállalkozás kritikus helyzetben van.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a saját tőke aránya a tartós forrásokon belül 65% alá süllyed, a vállalkozás kritikus helyzetben van.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a tartós idegen forrás aránya a tartós forrásokon belül 35% fölé emelkedik, a vállalkozás kritikus helyzetben van.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a tartós idegen forrás aránya a tartós forrásokon belül 65% fölé emelkedik, a vállalkozás kritikus helyzetben van.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a vevőnk kifizeti tartozását, akkor a vállalat vagyona megnő.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy cég elengedi vállalatunk tartozását, az vállalatunknál vagyoncsökkenést eredményez.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy cég elengedi vállalatunk tartozását, az vállalatunknál vagyonnövekedést eredményez.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy forrás számlanyitó értéke negatív, akkor a nyitást a Tartozik, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy forrás számlanyitó értéke negatív, akkor a nyitást negatív előjellel a Követel, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy kamatozó értékpapír futamideje 18 hónap és a vállalat az értékpapír lejáratáig meg kivonja őrizni, akkor az értékpapír a mérlegben a befektetett eszközök között fog szerepelni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy kamatozó értékpapír futamideje 18 hónap és a vállalat az értékpapír lejáratig meg kívánja őrizni, akkor előfordulhat olyan eset, hogy az értékpapír a mérlegben a forgóeszközök között fog szerepelni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha kifizetjük a szállítóval szembeni tartozásunkat, akkor a vállalatunk vagyona csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha érvényesül a vállalkozás folytatásának az elve, akkor fő cél a vagyonváltozások hátasaként képződött realizált eredmény meghatározása, azaz az összeállításra kerüli mérleg dinamikus.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha érvényesül a vállalkozás folytatásának az elve, akkor fő cél a vagyonváltozások hátasaként képződött realizált eredmény meghatározása, azaz az összeállításra kerüli mérleg statikus.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Hasonlóan a tárgyi eszközökhöz, immateriális javakhoz a befektetett pénzügyi eszközök esetében is a leirat úgy kell megtervezni, hogy a hasznos gazdasági élettartam végére az eszköz a mérlegben maradványértéken szerepeljen.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Jelenleg az időszakonként összeállításra kerüli mérleg egy alapvetően dinamikus mérleg, mely azonban bizonyos elemeiben tartalmazhat statikus vonásokat is.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Követeléseket a mérlegben kizárólag a forgóeszközökön belül, a II. mérlegcsoportban találunk.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Közvetett leltárértékelésről beszélünk, amikor a mennyiségben felvett javak pénzértékre való átszámításához konkrét árakat veszünk igénybe.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Közvetlen leltárértékelésről beszélünk, amikor a mennyiségben felvett javak pénzértékre való átszámításához konkrét árakat veszünk igénybe.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Leltározni a számviteli törvény értelmében csak a fordulónap körüli időszakban lehet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Leltározásnál az egyeztetés módszere a főkönyvi számláknak az analitikus nyilvántartásokkal vagy a könyvelés helyességet igazoló egyéb okmányokkal való egybevetését, összehasonlítását jelenti.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Léteznek olyan eszközök és ilyenek a források, melyeknek leltározása kizárólag az egyeztetés módszerével történhet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Míg az eszközöknél kötelező elkülönítve bemutatni a kapcsolt vállalkozásokkal, egyéb részesedési viszonyban levő vállalatokkal kapcsolatos téteket, addig a kötelezettségeknél ez a vállalkozó döntésére bízza.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Nem tekinthető vagyonnak az olyan jószág, mellyel kapcsolatosan a vállalat semmiféle jövőbeli hasznot nem remélhet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Számviteli értelemben vagyonnak kell tekinteni a tényleges és a potenciális vagyont is.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Tőzsdén nem jegyzett cégek piaci értéke gyakran becsült érték.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Értékcsökkenést a befektetett eszközökön számolunk el.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Értékesítési szándékkal tartott eszközök is megjeleníthetik befektetett eszközkent, ha várhatóan a vállalat eszközét esetleg évekig nem tudja értékesíteni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis