Számvitel I/H gyakorló kérdések, témakörszám: 4

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Számvitel
Számvitel
Az újratermelési folyamat a számvitel nyelvén
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-Tartalomjegyzék

A befektetési cash flow a pénzügyi befektetések hatására keletkezett pénzeszközváltozásokat mutatja meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A befektetett eszközökkel kapcsolatos pénzmozgásokat mutatja be a befektetési cash flow.

A befektetési cash flow a tartós eszközök eladásából befolyó pénzek és a befektetett eszközök megszerzésére fordított pénzek különbsége.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A befektetési döntések hatásait a számszaki beszámolórészekben a mérleg forrás oldala és a befektetési cash flow tükrözi vissza.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Gondold csak végig: a forrás oldal a finanszírozás módját mutatja, hogy saját, vagy külső finanszírozással történik-e a beruházás. A kérdés nem a finanszírozásra, hanem a befektetésre vonatkozott!

A befektetési tevékenység során a vállalat olyan vagyoni elemeket szerez meg, melyek nem tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Befektetés esetén tartósan szolgálják a vállalkozást.

A befektetett eszközöknél a nettó érték a halmozott terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési érték.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A beruházás alatt a tárgyi eszközök saját előállításának folyamatát értjük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Nem feltétlenül saját előállítású a beruházás.

A beruházás a tartós eszköz rendeltetésszerű használatának feltételeit megteremtő folyamat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A bruttó ár és a százalékos formában rendelkezésre álló ÁFA kulcs ismeretében az adó nagyságát a következő képlet alapján határozhatom meg: Általános forgalmi adó = Bruttó ár x ÁFA kulcs/100.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Nettó ár = Bruttó ár / ( 1 + ÁFA kulcs/100).

A bruttó árrés tartalmazza az általános forgalmi adót is.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A bruttó érték a rendeltetésszerűen használatba vett tárgyi eszközök és immateriális javak halmozott értékcsökkenéssel növelt bekerülési értéke.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Bekerülési érték= Bruttó érték ebben az esetben.

A bruttó érték a rendeltetésszerűen használatba vett tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A bruttó érték a számviteli szóhasználatban mindenkor az általános forgalmi adóval növelt értéket jelenti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A tárgyi eszközök és immateriális javak esetében a bekerülési értéket jelenti.

A fedezet a termékek és szolgáltatások eladási ára és a felmerült közvetlen és közvetett költségek különbözete.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Csak a közvetlen költségekkel kell csökkenteni az eladási árat.

A fedezet egy termék vagy szolgáltatás ellenértéke és az előállítása érdekében felmerült közvetlen költségek különbözete.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A finanszírozási cash flow a működési cash flow részeként mutatja be a tisztán pénzműveletekből következő pénzeszközváltozásokat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A finanszírozási cash flow nem része a működési cash flow-nak, de mindkettő része a cash flow kimutatásnak.

A finanszírozási döntések hatásairól a mérleg forrás oldala és a finanszírozási cash flow nyújt eligazítást.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A finanszírozási döntések hatásairól a mérleg forrás oldala és a működési cash flow nyújt eligazítást.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A finanszírozási cash flow mutatja be.

A finanszírozási döntések hatásairól a mérleg eszköz oldala és a finanszírozási cash flow nyújt eligazítást.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A mérleg forrás oldala mutatja be ezeket a hatásokat.

A finanszírozási döntések a működtetés feltételrendszerének megteremtését szolgáló erőforrások beszerzésének és a működőképesség fenntartásának finanszírozási hátterét teremtik meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A forgalom (bruttó forgalom) az eszköz és a forrás számlákon a nyitó egyenleg nélküli érték.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A forgalom (bruttó forgalom) az eszköz és a forrás számlákon a nyitó egyenleget is magában foglaló érték.

A mérleg és cash flow kimutatás között két kapcsolódási pont van, a mérleg szerinti eredmény, mely közvetett módon, és a pénzeszközök záró és nyitó értéke közötti különbség, mely közvetlen módon jelenik meg a cash flow kimutatásban.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A mérlegből kiolvasható az adózott eredmény nagysága.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Az eredménykimutatásból olvasható ki.

A működési cash flow-n belül azok a pénzeszközváltozások jelennek meg, amelyek a vállalat alapvető gazdasági tevékenysége során keletkeztek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A működési cash flow-n belül azok a pénzeszközváltozások jelennek meg, amelyek a vállalat tartós javak beszerzésével, értékesítésével kapcsolatos döntések hatására keletkeztek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A befektetési cash flow mutatja be az ilyen hatásokat.

A működési cash flow megmutatja, hogy a vállalkozás alaptevékenysége során mekkora volt a kitermelt és a felhasznált pénzeszközök nagysága.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy a vállalat vagyonának mekkora részét nem terheli visszafizetési kötelezettség.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A nettó forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbsége.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A nettó forgótőke a befektetett eszközök és a hosszú lejáratú kötelezettségek különbsége.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A nettó forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbsége.

A Nyitómérleg számlán az eszközöket a Tartozik oldalra könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A nyitómérleg számlán a követel oldalra kerülnek az eszközök nyitóértékei.

A Nyitómérleg számlán a forrásokat a Tartozik oldalra könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számviteli törvény szerinti cash flow kimutatás egyes sorait a mérlegértékekből, vagy az eredménykimutatás értékekből meg lehet határozni, de vannak olyan sorai is, melyeket kizárólag a könyvelésekből, számviteli nyilvántartásokból lehet meghatározni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számviteli törvény szerinti cash flow kimutatás a mérleg szerinti eredményből kiindulva vezeti le az időszaki pénzeszközváltozást.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A tárgyi eszközöknél, immateriális javaknál a bruttó érték a halmozott terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési érték.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Ez a nettó érték lenne. A bruttó érték a bekerülési érték a tárgyi eszközöknél és immateriális javaknál.

A vállalat pénzügyi helyzetének elemzését szolgálják bizonyos mutatószámok, különféle fokozatú likviditási mérlegek és a cash flow kimutatás.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A Zárómérleg számlán az eszközöket a Követel oldalra könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A Zárómérleg számlán az eszközöket a Tartozik oldalra könyveljük.

Az adózás előtti nyereség pénzfelhasználásként hat az időszaki cash flow-ra.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Az adózás előtti veszteség hat pénzfelhasználásként az időszaki cash flow-ra.

Az eredmény a hozamok és a költségek különbsége.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Hozamok és ráfordítások különbsége.

Az indirekt cash flow előnye a direkt cash flow-val szemben, hogy összeállítása jóval kevesebb időráfordítást igényel.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az indirekt cash flow előnye a direkt cash flow-val szemben, hogy mélyebb információtartalmat tükröz vissza.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Az az előnye, hogy kevesebb időt vesz igénybe.

Az indirekt módon levezetett cash flow kimutatásokban a források növekedése a cash flow növekedését eredményezi.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az osztalékot, részesedést a vállalat mindig a mérleg szerinti eredményéből fizeti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A szabad eredménytartalék is felhaználható osztalékfizetésre.

Egy eszköz könyv szerinti értéke alatt az eszköz értékcsökkenésekkel, értékvesztésekkel csökkentett, visszaírásokkal növelt bekerülési értékét értjük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Egy mérlegben a szállítók záró értéke 7.000,-, nyitó értéke 9.000,-. A szállítók állományváltozásának a működési cash flow-ra gyakorolt hatása: +2.000,-.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A csah flow-ra gyakorolt hatás (-2000), A kötelezettségek állományának csökkenése negatívan hat az időszaki cash flow-ra.

Egy mérlegben a vevők záró értéke 6.000,-, nyitó értéke 4.000,-. A vevők állományváltozásának a működési cash flow-ra gyakorolt hatása: –2.000,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Értékesítés nettó árbevételeként jelenítjük meg az értékesített készletek, illetve szolgáltatások tárgyidőszakra vonatkozó, árkiegészítéssel, felárral növelt, fogyasztási adóval, engedménnyel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértékét.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Értékesítés nettó árbevételeként jelenítjük meg az értékesített eszközök, illetve szolgáltatások tárgyidőszakra vonatkozó, árkiegészítéssel, felárral növelt, fogyasztási adóval, engedménnyel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértékét.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Nem vonatkozik az állítás az összes eszközre, csak a készletekre.

Ha a mérleg szerinti eredmény veszteség (100), akkor a következő beszámolási időszak első napján ezt a nyereséget át kell vezetni az eredménytartalékba a következő könyvelési tétellel: T4. Eredménytartalék – K4. Mérleg szerinti eredmény: 100,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis