Számvitel I/H gyakorló kérdések, témakörszám: 3

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Számvitel
Számvitel
A számbavétel szabályozottsága
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-Tartalomjegyzék

A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a papíron megjelenő formájuknak megfelelően kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A bruttó elszámolás elve szerint a bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben – a számviteli törvényben szabályozott esetek kivételével – nem számolhatók el.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A folytonosság elve kimondja azt is, hogy az egymást követő években az eszközök és a források értékelése, az eredmény számbavétele nem változhat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A folytonosság elve szerint a könyvvezetésben az üzleti év nyitó adatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A gazdasági társaságok közül a részvénytársaságok, a konszolidálásba bevont vállalkozások, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei és azok a vállalatok, akiknél az üzleti év eltér a naptári évtől a számviteli törvény értelmében éves beszámoló készítésére kötelezettek, nem készíthetnek egyszerűsített éves beszámolót akkor sem, ha ezt különben a megfelelő határértékeik lehetővé tennék.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A hazai kisvállalatok IAS-beszámolót készítenek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A hazai kisvállalatok nem kötelesek IAS beszámolót készíteni.

A hazai nemzeti számviteli standardokat a számviteli törvényünk tartalmazza.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A jelenlegi számviteli információs rendszer a stakeholder elméleteken alapul.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A jelenlegi számviteli információs rendszer a shareholder elméleteken alapul és a hazai beszámoltatási rendszer törvényileg szabályozza, milyen információkkal kell az érintetteket kiszolgálni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A költség – haszon összevetésének elvéből következik, hogy a vállalat eltekinthet a pontos információ megszerzésétől akkor, ha az információ szerzés költsége számottevően magasabb, mint a beszerzett információ következtében keletkező haszon nagysága.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A következetesség elve azt jelenti, hogy a könyvvezetésben és a beszámoló tartalma és formája tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A következetesség elve azt jelenti, hogy a könyvvezetésben az üzleti év nyitó adatainak következetesen meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A nemzetközi számviteli standardok kötelező érvénnyel bírnak a világ összes országában.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Nem az összes országban. Pl: USA

A mai számviteli törvényünk harmonizál az EU 4. számú, az éves zárszámadásról, a 7. számú, konszolidált beszámolásról, továbbá a 8. számú, könyvvizsgálatról szóló irányelvével.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A mérleg szerinti eredmény adózott eredmény, melyet csökkent a jóváhagyott osztalék, részesedés és növel az osztalékfizetéshez igénybevett szabad eredménytartalék.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A mérleg szerinti eredmény megtermelt eredmény, azaz az előállított javak piaci értékének és előállítási költségüknek a különbsége.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A pénzkezelési szabályzat a vállalkozáson belül működő házipénztár, valamint a pénzkezelő helyek szervezeti és működési rendjét határozza meg, ezen belül szabályozza a pénzmozgások, a pénz és értékkezelés bizonylati rendjét, a vezetendő nyilvántartásokat, figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A stakeholder elméletek szerint az összes érintett érdekeit kiszolgáló információs rendszerre van szükség.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számlarend a gazdálkodónál kialakított könyvviteli szabályozás, amely biztosítja a törvénynek megfelelő könyvvezetést és beszámoló készítést.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számlarend a Pénzügyminisztérium által kiadott, a gazdálkodók számára kötelezően előírt számlatükör.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számviteli politika belső felhasználású, nem jelenik meg a számviteli beszámolóban.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számviteli politika keretében rögzíteni kell a vállalkozásra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, így például jelentős összegű hiba értékét, a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba mértékét, a behajthatatlan követelések vonatkozásában azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, cégvásárlás esetén az egyes eszközök reális értékének meghatározásához használt módszert, stb.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számviteli politika összeállítására azért van szükség, mert a számviteli törvény számos szabályozási kérdést a vállalkozások hatáskörébe ad és a szabályozási kötelezettségek írásba foglalása mind a belső, mind a külső érdekhordozók számára eligazítást jelent.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számviteli standardok olyan számviteli előírások, amelyek a beszámoló elkészítéséhez, a mérlegtételek számbavételéhez, értékeléséhez, a beszámoló közzétételéhez, eszközök, források számbavételéhez, nyilvántartásához adnak iránymutatásokat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


==A számviteli törvény az összemérés elvének megsértése miatt nem engedélyezi, hogy az időszaki eredményt olyan ráfordítások elszámolásával terheljék, melyek gazdaságilag egy következő beszámolási időszakra vonatkoznak.

A tartalom elsődlegessége a formával szemben számviteli alapelvből következik, hogy a papíron bérleti szerződésként szereplő ügylet, mely valós gazdasági tartalmát tekintve pénzügyi lízingnek minősül, nem számolható el bérletként, hanem csak a pénzügyi lízingre vonatkozó szabályok szerint.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számviteli törvény külön fejezetben szabályozza a hitelintézetek, az államháztartási szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeit.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A több üzleti évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatását a legutolsó érintett üzleti év beszámolójában kell figyelembe venni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A törvényben bemutatott számviteli alapelveket csak hagyománytisztelet miatt tartotta meg a számviteli törvény, hiszen konkrét előírások vonatkoznak a vállalatok könyvvezetésére és beszámoló készítésére, így ezeknek gyakorlati jelentőségük nincs.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A valódiság elvéből következik a bizonylati elv, miszerint a könyvvezetésben, beszámolóban szereplő tételeket mindenkor bizonylattal kell alátámasztani.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A vállalat számviteli politikájának a beszámolóban történő megjelenítésére azért van szükség, mert a beszámolóban, könyvvezetésben szereplő adatok érthetősége, áttekinthetősége csak így biztosított, hiszen a számviteli törvény számos szabályozási kérdéssel kapcsolatos döntést a vállalkozások hatáskörébe ad.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A vállalkozás folytatásának elve szerint a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, képes folytatni tevékenységét, és nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A világosság elve azt jelenti, hogy a könyvvezetést, a beszámolót áttekinthető, érthető a számviteli törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az egyedi értékelés elve nem zárja ki, hogy a készleteit a vállalat csoportosan vagy gyűjtő értékelési eljárásokkal értékelje.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az egyedi értékelés elve kizárja, hogy a készletek értékét a vállalat csoportos vagy gyűjtőértékelési módszerek segítségével állapítsa meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az egyedi értékelés elve szerint az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az időbeli elhatárolás elve szerint az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, abban a beszámolóban kell figyelembe venni, amelyikben pénzügyi rendezésük megtörténik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az óvatosság elvéből következően nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az önköltségszámítási szabályzat célja, hogy az éves beszámoló mérlegében szereplő saját előállítású termékek közvetlen önköltségen való értékeléséhez, az értékesített saját előállítású termékek, a teljesített szolgáltatások önköltsége meghatározásához megfelelő alapul szolgáljon.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Azáltal, hogy a vállalat egyik évről a másikra úgy változtatott készletértékelési eljárásán, hogy a változtatás hatását az érintett időszak beszámolójában nem számszerűsítette, a mérlegben, az eredménykimutatásban bizonyos sorok összehasonlíthatatlanná váltak, ezzel a vállalat megsértette az összemérés elvét.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Egy beszámolóban csak a már ténylegesen realizált hozamok és ráfordítások jelenhetnek meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Ha egy partner cég egyszerre szállítója és vevője a vállalatomnak, akkor a vele szemben keletkezett követeléseimet és kötelezettségeimet külön kell nyilvántartanom.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Ha egy vállalat az általa könyvelt gazdasági eseményt bizonylattal nem tudja alátámasztani, akkor megsérti az óvatosság elvét.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Hozam (bevétel) csak akkor jeleníthető meg eredményként, ha az pénzügyileg realizálható.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Időbelileg elhatárolni csak ráfordításokat, költségeket lehet, hiszen ellenkező esetben olyan bevétel is megjelenítésre kerülne, amelynek pénzügyi realizálása még nem történt meg és ez ellenkezik az óvatosság elvével.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Kizárólag a teljesség elvének értelmezéséből az következik, hogy a gazdálkodónak a tárgyidőszaki könyvvezetésben és beszámolóban nem szabad rögzítenie olyan gazdasági eseményeket, melyek fordulónap utáni időszakra vonatkoznak, mégis az óvatosság elvének érvényesítéséből adódóan előfordulhat, hogy a gazdálkodó ilyen gazdasági események hatásait is figyelembe kell, hogy vegye a tárgyévi beszámolójában.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Kormányrendeletekkel szabályozzák többek között a pénzügyi vállalkozások, az államháztartási szervek, egyházak, nyugdíjpénztárak, a Magyar Nemzeti Bank könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségeit.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis