Számvitel - I/H gyakorló

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Számvitel


Számvitel I/H összesített
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

A cash flow kimutatás a pénzeszközök változását vezeti le úgy, hogy közben elkülönítve megmutatja, hogy mekkora a működési tevékenységből, mekkora a befektetési tevékenységből, mekkora a finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A cash flow kimutatás a vállalati vagyon változását mutatja be egy adott időszakban.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
És akkor mit mutat a mérleg? Talán a pénz be- és kiáramlás alakulását?

A cash flow kimutatás egy adott időpontra vonatkozik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Cash flow magyarul pénzáramlást jelent. Az áramlás lényege éppen az, hogy folyamatos, nem időpontra, hanem időszakra vonatkozik.

A cash flow kimutatás egy adott időszakra vonatkozik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Cash flow magyarul pénzáramlást jelent. Az áramlás lényege éppen az, hogy folyamatos, nem időpontra, hanem időszakra vonatkozik

A cash flow kimutatás egy adott időpont pénzbevételeit és pénzkiadásait mutatja be előre meghatározott szerkezetben összevontan és pénzértékben.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Cash flow magyarul pénzáramlást jelent. Az áramlás lényege éppen az, hogy folyamatos, nem időpontra, hanem időszakra vonatkozik.

A cash flow kimutatás stock jellegű kimutatás.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Cash flow magyarul pénzáramlást jelent. Az áramlás lényege éppen az, hogy folyamatos, nem időpontra, hanem időszakra vonatkozik. A stock-szerű kimutatások -pl. egy leltár - egy adott időpontra vonatkoznak.

A cash flow típusú számbavétel modernkori számbavétel, Magyarországon akkor kezdődött ez a számviteli korszak, amikor a cash flow kimutatás a kiegészítő melléklet kötelező részévé vált.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A cash flow típusú számbavétel (pl. elegendő lesz-e a húskészlet a következő vadászatig) a legrégebbi számbavételi módszer, már az ősközösségi társadalomban is előfordulhatott.

A kettős könyvvezetés naturál szemléletű, ez azt jelenti, hogy a könyvelés a ténylegesen bekövetkező pénzmozgásokkal egyidejűleg történik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A naturál szemlélet nem ezt jelenti, hanem azt, hogy a könyvelés a tényleges teljesítéshez kapcsolódik, függetlenül attól, hogy mikor történik meg a pénzügyi teljesítés

A készpénzes árubeszerzés olyan gazdasági esemény, mely kizárólag a mérleg eszköz oldalára gyakorol hatást, megváltoztatja annak összetételét növelve a mérlegfőösszeg értékét.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Amilyen értékkel nő az árukészlet, ugyanolyan értékkel csökken a pénz -> a mérleg főösszege nem változik.

A kettős könyvelésen alapuló beszámolók egyidejűleg törekednek az eredmény és a vagyon bemutatására.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A „MÁSOK/RÓLUNK” típusú számadások közé a vállalkozásról, annak egyes részlegeiről készített ellenőri jelentések, külső szakértők által készített ellenőri jelentések, külső szakértők által készített tanulmányok és egyéb dokumentumok sorolhatók.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A mérleg egy adott időpontra vonatkozóan mutatja be előre meghatározott szerkezetben, összevontan és pénzértékben a vállalati vagyont összetétel és eredet szerint csoportosítva.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Szerinted a mérleg valóban a vagyon "áramlásait" mutatja, vagy inkább a vagyoni helyzetet, azaz az állapotot?

A mérleg egy adott időszakra vonatkozóan mutatja be előre meghatározott szerkezetben, összevontan és pénzértékben a vállalati vagyont összetétel és eredet szerint csoportosítva.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Szerinted a mérleg állókép (fénykép) vagy mozgókép?

A mérleg stock jellegű kimutatás.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Szerinted a mérleg állókép (fénykép) vagy mozgókép?

A mérlegegyezőség elve kizárja, hogy egy gazdasági esemény hatására létrejövő eszköznövekedés forráscsökkenéssel párosuljon.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérlegegyezőség elvéből következően egy gazdasági esemény hatására az eszköz és a forrás oldal mindig ugyanolyan értékkel és ugyanolyan irányban kell, hogy megváltozzon.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A pénzügyi számvitel „MÁSOK/RÓLUNK” típusú számadás.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A pénzügyi számvitel arra hivatott, hogy a cég informálja külső partnereit vagyoni, jövedelmi, pénzügyi állapotáról, valamint az azokban bekövetkezett változásokról.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

==A számbavétel fejlődése során a cash flow típusú számbavétel időben megelőzte a vagyonleltár típusú számbavételt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva. ==

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A cash flow típusú számbavétel (pl. elegendő lesz-e a húskészlet a következő vadászatig) már az ősközösségi társadalomban is előfordulhatott, míg ekkor a vagyonfelhalmozás - és így a számbavétele sem - még nem volt jellemző.

==A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatás direkt módón vezeti le a pénzeszközök változását.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva. ==

 1. Igaz
 2. Hamis

A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatás összeállítható kizárólag a mérleg és az eredménykimutatás adatai alapján.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatás egyes sorait analitikus adatokból nyerjük. A hitelek alakulásának bemutatásához például a mérlegben csak a záró és nyitó érték áll rendelkezésünkre, ebből nem tudhatjuk, hogy az év során mennyi hitelt vettünk fel és fizettünk vissza, pedig a pénzforgalom alakulása szempontjából ez a mértékadó információ.

A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatás részben indirekt, részben direkt módon mutatja be a pénzeszközök változását.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyonleltár alapú számbavétel nem tesz szükségessé egy folyamatos értéknyilvántartást.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Vagyonleltárral történő vagyon-megállapításra általában rendkívüli helyzetekben kerül sor. (Például hagyatéki leltár felvétele, vagy egy tűzkár után, amelyben a dokumentációk nagy része megsemmisült a megmaradt vagyon mennyiségének, összetételének és értékének megállapítása céljából.) Ilyenkor általában pontosan a folyamatos értéknyilvántartás hiánya az, ami a vagyonleltár alakú számbavételt szükségessé teszi.

A vagyonleltár összeállításának fontos szerepe van napjaink beszámolórendszerében is, hiszen a folyamatos működés során ez támasztja alá a beszámoló mérlegét és speciális céghelyzetekben is teljes körű vagyonleltár felvételével határozzuk meg a vállalat aktuális vagyonértékét.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyonleltár alapú számbavétel még nem foglalkozott a vagyon eredetével.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Szerinted az erőszak társadalmakban számíttt bármit is, hogy kitől zsákmányolták a vagyonukat?

A vállalatok rendszeresen minden üzleti évük végén számvetést végeznek, ennek eredménye jelenik meg a számviteli beszámolókban.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
És hol jelenik meg a számadásuk?!

A vezetői számvitel a „MAGAM/MAGAMNAK” típusú számadások közé sorolható.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vezetői számvitel kizárólag azokat az adatokat használja fel, mint a pénzügyi számvitel.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vezetői számvitel akkor tölti be jól a feladatát, ha a vezetők döntéshozatalához időben tud megfelelően részletezett, releváns információkat szolgáltatni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Árubeszerzésből származó tartozás pénzügyi rendezése hatására a mérlegfőösszeg csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Ha az eszköz és forrás oldal egyidejüleg változik, az csak úgy lehet, hogy vagy mind a két oldal nő vagy csökken (ez történik olyankor, amikor az árubeszerzésből származó tarozás pénzügyi rendezése megtörténik).

Árubeszerzésből származó tartozás pénzügyi rendezése hatására a mérlegfőösszeg nem változik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Ha az eszköz és forrás oldal egyidejűleg változik, az csak úgy lehet, hogy vagy mind a két oldal nő vagy csökken (ez történik olyankor, amikor az árubeszerzésből származó tarozás pénzügyi rendezése megtörténik), . Ám egyik esetben sem marad változatlan a mérleg főösszege!

Áruértékesítésből származó követelés pénzügyi rendezése hatására a mérlegfőösszeg nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Áruértékesítésből származó követelés pénzügyi rendezése hatására a mérlegfőösszeg csökken.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Csak az eszközök összetétele változik a mérlegfőösszeg nem.

Az árubeszerzés későbbi pénzügyi teljesítéssel olyan gazdasági esemény, mely a mérleg eszköz és forrás oldalára egyaránt hatást gyakorol, hatására a mérlegfőösszeg nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredmény-kimutatás tájékoztatást nyújt a pénzkészletre ható pénzügyi tranzakciók jellegéről és nagyságrendjéről egy adott időszakban.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Ezt a cash flow kimutatás nyújtja. Az eredmény-kimutatás a vállalkozás eredményességét, jövedelem pozícióit befolyásoló hozamok és ráfordítások jellegéről és nagyságrendjéről tájékoztat egy adott időszakban.

Az eredmény-kimutatás a tárgyidőszaki pénzügyileg realizált eredményt vezeti le.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Biztos vagy benne? Ez azt jelentené, hogy az eredménykimutatásban csak azok a hozamok és ráfordítások jelenhetnének meg, amelyeknek pénzügyi teljesítése a beszámítási időn belül történt meg.

Az eredménykimutatás egy adott időszakra vonatkozóan mutatja be előre meghatározott szerkezetben, összevontan és pénzértékben a bevételeket és a kiadásokat, valamint ezek különbségeként az időszak eredményét.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
BEUGROTTÁL! A bevételeket és a kiadásokat - mivel ezek a pénzforgalomhoz kapcsolódó fogalmak - nem az eredménykimutatás, hanem a cash flow kimutatás vezeti le!

Az eredmény-kimutatás a tárgyidőszaki realizált eredményt vezeti le.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredménykimutatás flow jellegű kimutatás.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az időszaki cash flow-t levezetni csak indirekt módon lehet, a mérleg, valamint az eredménykimutatás adatai alapján.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Ha a nyitó pénzkészletem 20, a bevételem 80, a kiadásom 60 és a záró pénzkészletem 40, akkor a pénzáramlást meghatározhatom így is: 40-20=20 és így is: 80-60=20 Ez utóbbi a direkt módszer. A válasz tehát?

Az üzleti életben akkor kényszerül a vállalat számvetésre, amikor valamilyen külső vagy belső körülmény kibillent a megszokott üzletmenetből és az addigiak mélyreható felülvizsgálatára kényszerít annak érdekében, hogy megtalálja a válságból kivezető utat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Jelenlegi számviteli előírásaink cash-flow típusú számbavételt tükröznek vissza, ezt igazolja az éves beszámoló cash-flow kimutatása is.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Tény, hogy az éves beszámoló kiegészítő mellékletének kötelező része a cash flow kimutatás, ám a két fő beszámoló rész mégsem ez, hanem a mérleg és az ereménykimutatás.A Befejezetlen beruházások számlát a 2. számlaosztályban vezetjük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

{{rejtett |mutatott=Magyarázat |szöveg=Az 1. számlaosztályban vezetjük a Befejezetlen beruházásokat, hiszen ezek Tárgyi eszközök.

A Befejezetlen beruházások számlát az 1. számlaosztályban vezetjük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A forrás számláknak általában Követel egyenlegük van.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


==A kiegészítő mellékletben szereplő információknak csak egy része alapul konkrét törvényi előírásokon, a másik része a megbízható, valós kép bemutatása követelményéből következik, melynek tartalma így sok esetben a beszámolót összeállító felelős személyek megítélésétől függ. ==

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A jelenlegi számviteli gyakorlat az organikus mérlegelmélet jegyeit viseli magán.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A költségnemek közé az anyagjellegű költségek, a személyi jellegű költségek, valamint az értékcsökkenési leírás tartoznak és ezeket az 5. számlaosztályban kell vezetni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A Követelések mérlegcsoport számlái részére fenntartott a 3. számlaosztály.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

{{rejtett |mutatott=Magyarázat |szöveg=Na nem egészen! A dolgozóknak lakásvásárlásra, felújításra adott vállalati kölcsön például szintén egy követelés, ám a helye az 1. Befektetett pénzügyi eszközök mérlegsorban van

A pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel közötti különbség abból adódik, hogy más a fel-használók köre és más az információk súlyozása, mélysége, részletezettsége. Az általuk használt eszköz- és módszertár nem különbözik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A perszonális számlaelméletek a számlákat gazdasági tartalmuk szerint csoportosították.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A materiális számlaelméletek a számlákat gazdasági és jogi tartalmuk szerint csoportosítják.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A mérleg kétoldalas felépítése a két-számlasoros elméletre épül, a két számlasor: az eszköz és a forrás számlák.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A négy-számlasoros elméletben a három-számlasoros elmélet számlasorai kiegészülnek a költség számlákkal.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


==A Szállítók számla nyitó egyenlege 500,- eFt, időszaki Tartozik forgalma 700,- eFt, időszaki Követel forgalma 800,- eFt, akkor a Szállítók állományváltozása +600,- eFt. ==

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

{{rejtett |mutatott=Magyarázat |szöveg=Az állományváltozás +100, az egyenleg lenne 600.

A tárgyi eszközök értékcsökkenése kontra passzív kiegészítő számla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A Váltókövetelések számlát a 2. számlaosztályban vezetjük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

{{rejtett |mutatott=Magyarázat |szöveg=A követelések közé tartozik a váltókövetelés is, ezért a 3. számlaosztályban vezetjük.

==Az Anyagok számla nyitó egyenlege 1.000,- eFt, időszaki Tartozik forgalma 200,- eFt, időszaki Követel forgalma 500,- eFt, akkor az Anyagok állományváltozása +700,- eFt. ==

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

{{rejtett |mutatott=Magyarázat |szöveg=Az állományváltozás (-300), az egyenleg lesz 700.

Az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalat eredménykimutatása elegendő, ha csak az egyes eredménykategóriák értékét tartalmazza.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az éves beszámolót készítő vállalatnak közzé kell tennie mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


==Az éves beszámolót összeállító vállalatnak üzleti jelentést is kell készítenie, ez azonban nem minősül a beszámoló részének, hiszen nem teszi közzé a vállalat. ==

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az Immateriális javak számlát a 2. számlaosztályban vezetjük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

{{rejtett |mutatott=Magyarázat |szöveg=Az 1. számlaosztályban kell az Immat. javakat könyvelni.

==Egy vállalat 3.000,- eFt készpénzért árut vásárol. A gazdasági esemény kontírozása a következő: T3. Pénztár – K2. Áruk: 3.000,- ==

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

{{rejtett |mutatott=Magyarázat |szöveg=T2. Anyagok - K3. Pénztár 3000 a helyes.

==Egy vállalat 5.000,- eFt szállítóval szembeni tartozását rövid lejáratú hitel felvételével fizeti ki. A bank a hitel összegét közvetlenül a szállítónak fizeti. A gazdasági esemény kontírozása a következő: T4. Szállítók – K4. Rövid lejáratú hitelek: 5.000,- ==

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


==Egy vállalat a szállítótól 4.000,- eFt értékben árut vásárol. A gazdasági esemény kontírozása a következő: T4. Szállítók – K2. Áruk: 4.000,- ==

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

{{rejtett |mutatott=Magyarázat |szöveg=T2. Áruk - K4. Szállítók 4000 a jó.


==Egy vállalat átutalással kiegyenlít a szállítóval szembeni tartozásából 1.000,- eFt-ot. A gazdasági esemény kontírozása a következő: T4. Szállítók – K3. Elszámolási betét: 1.000,- ==

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


==Ha a bank a vállalat kérésére annak rövid lejáratú hitelét hosszú lejáratú hitellé ütemezi át, akkor a Rövidlejáratú hitel számlán a Tartozik oldalon könyvelünk. ==

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


==Ha a bank a vállalat kérésére annak rövid lejáratú hitelét hosszú lejáratú hitellé ütemezi át, akkor a Rövidlejáratú hitel számlán a Követel oldalon könyvelünk. ==

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

{{rejtett |mutatott=Magyarázat |szöveg=A Tartozik oldalán, hiszen ott könyveljük a csökkenést a forrás számlák esetében.

==Ha a vállalat átutalással kiegyenlíti a szállítókkal szembeni tartozását, akkor a Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók) számla Tartozik oldalán könyvelünk. ==

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


==Ha egy eszköz számlának a nyitó egyenlege 100,- eFt, az időszaki Tartozik forgalma 150,- eFt, az időszaki Követel forgalma 80,- eFt, akkor a számlának 30,- eFt Követel egyenlege van. ==

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

{{rejtett |mutatott=Magyarázat |szöveg=100+150-80=170 tartozik egyenlege van.

==Ha egy forrás számlának a nyitó egyenlege 75,- eFt, az időszaki Tartozik forgalma 170,- eFt, az időszaki Követel forgalma 125,- eFt, akkor a számlának 30,- eFt Követel egyenlege van. ==

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Ha egy számla Követel forgalma nagyobb, mint a Tartozik forgalma, akkor Követel egyenlege van.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


==Ha egy számla Tartozik forgalma nagyobb, mint a Követel forgalma, akkor Tartozik egyenlege van. ==

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Ha egy számlának a záró egyenlege Követel, akkor a záró értéket ennek megfelelően a Tartozik oldalra könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


==Későbbi pénzügyi teljesítéssel történő eszközbeszerzés esetén a vállalat a Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók) számla Követel oldalán könyvel. ==

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Későbbi pénzügyi teljesítéssel történő anyagbeszerzés esetén a vállalat az Anyagok számla Követel oldalán könyvel.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

{{rejtett |mutatott=Magyarázat |szöveg=Beszerzést a Tartozik oldalon, hiszen nő az anyagok értéke a raktárban.

==Készpénzes termékértékesítéskor az eladó a Pénztár számla Követel oldalán könyvel. ==

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

{{rejtett |mutatott=Magyarázat |szöveg=A Pénztár számla tartozik oldalán könyvel az értékasítő.

Termelő berendezés rendeltetésszerű használatba vétele esetén a Befejezetlen beruházások számla Tartozik oldalán könyvelünk.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

{{rejtett |mutatott=Magyarázat |szöveg=A Követel oldalán.

Termelő berendezés rendeltetésszerű használatba vétele esetén a Műszaki gépek, berendezések számla Tartozik oldalán könyvelünk.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. HamisA beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a papíron megjelenő formájuknak megfelelően kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A bruttó elszámolás elve szerint a bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben – a számviteli törvényben szabályozott esetek kivételével – nem számolhatók el.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A folytonosság elve kimondja azt is, hogy az egymást követő években az eszközök és a források értékelése, az eredmény számbavétele nem változhat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A folytonosság elve szerint a könyvvezetésben az üzleti év nyitó adatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A gazdasági társaságok közül a részvénytársaságok, a konszolidálásba bevont vállalkozások, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei és azok a vállalatok, akiknél az üzleti év eltér a naptári évtől a számviteli törvény értelmében éves beszámoló készítésére kötelezettek, nem készíthetnek egyszerűsített éves beszámolót akkor sem, ha ezt különben a megfelelő határértékeik lehetővé tennék.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A hazai kisvállalatok IAS-beszámolót készítenek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A hazai kisvállalatok nem kötelesek IAS beszámolót készíteni.

A hazai nemzeti számviteli standardokat a számviteli törvényünk tartalmazza.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A jelenlegi számviteli információs rendszer a stakeholder elméleteken alapul.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A jelenlegi számviteli információs rendszer a shareholder elméleteken alapul és a hazai beszámoltatási rendszer törvényileg szabályozza, milyen információkkal kell az érintetteket kiszolgálni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A költség – haszon összevetésének elvéből következik, hogy a vállalat eltekinthet a pontos információ megszerzésétől akkor, ha az információ szerzés költsége számottevően magasabb, mint a beszerzett információ következtében keletkező haszon nagysága.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A következetesség elve azt jelenti, hogy a könyvvezetésben és a beszámoló tartalma és formája tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A következetesség elve azt jelenti, hogy a könyvvezetésben az üzleti év nyitó adatainak következetesen meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A nemzetközi számviteli standardok kötelező érvénnyel bírnak a világ összes országában.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Nem az összes országban. Pl: USA

A mai számviteli törvényünk harmonizál az EU 4. számú, az éves zárszámadásról, a 7. számú, konszolidált beszámolásról, továbbá a 8. számú, könyvvizsgálatról szóló irányelvével.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A mérleg szerinti eredmény adózott eredmény, melyet csökkent a jóváhagyott osztalék, részesedés és növel az osztalékfizetéshez igénybevett szabad eredménytartalék.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A mérleg szerinti eredmény megtermelt eredmény, azaz az előállított javak piaci értékének és előállítási költségüknek a különbsége.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A pénzkezelési szabályzat a vállalkozáson belül működő házipénztár, valamint a pénzkezelő helyek szervezeti és működési rendjét határozza meg, ezen belül szabályozza a pénzmozgások, a pénz és értékkezelés bizonylati rendjét, a vezetendő nyilvántartásokat, figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A stakeholder elméletek szerint az összes érintett érdekeit kiszolgáló információs rendszerre van szükség.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számlarend a gazdálkodónál kialakított könyvviteli szabályozás, amely biztosítja a törvénynek megfelelő könyvvezetést és beszámoló készítést.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számlarend a Pénzügyminisztérium által kiadott, a gazdálkodók számára kötelezően előírt számlatükör.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számviteli politika belső felhasználású, nem jelenik meg a számviteli beszámolóban.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számviteli politika keretében rögzíteni kell a vállalkozásra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, így például jelentős összegű hiba értékét, a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba mértékét, a behajthatatlan követelések vonatkozásában azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, cégvásárlás esetén az egyes eszközök reális értékének meghatározásához használt módszert, stb.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számviteli politika összeállítására azért van szükség, mert a számviteli törvény számos szabályozási kérdést a vállalkozások hatáskörébe ad és a szabályozási kötelezettségek írásba foglalása mind a belső, mind a külső érdekhordozók számára eligazítást jelent.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számviteli standardok olyan számviteli előírások, amelyek a beszámoló elkészítéséhez, a mérlegtételek számbavételéhez, értékeléséhez, a beszámoló közzétételéhez, eszközök, források számbavételéhez, nyilvántartásához adnak iránymutatásokat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


==A számviteli törvény az összemérés elvének megsértése miatt nem engedélyezi, hogy az időszaki eredményt olyan ráfordítások elszámolásával terheljék, melyek gazdaságilag egy következő beszámolási időszakra vonatkoznak.

A tartalom elsődlegessége a formával szemben számviteli alapelvből következik, hogy a papíron bérleti szerződésként szereplő ügylet, mely valós gazdasági tartalmát tekintve pénzügyi lízingnek minősül, nem számolható el bérletként, hanem csak a pénzügyi lízingre vonatkozó szabályok szerint.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számviteli törvény külön fejezetben szabályozza a hitelintézetek, az államháztartási szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeit.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A több üzleti évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatását a legutolsó érintett üzleti év beszámolójában kell figyelembe venni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A törvényben bemutatott számviteli alapelveket csak hagyománytisztelet miatt tartotta meg a számviteli törvény, hiszen konkrét előírások vonatkoznak a vállalatok könyvvezetésére és beszámoló készítésére, így ezeknek gyakorlati jelentőségük nincs.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A valódiság elvéből következik a bizonylati elv, miszerint a könyvvezetésben, beszámolóban szereplő tételeket mindenkor bizonylattal kell alátámasztani.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A vállalat számviteli politikájának a beszámolóban történő megjelenítésére azért van szükség, mert a beszámolóban, könyvvezetésben szereplő adatok érthetősége, áttekinthetősége csak így biztosított, hiszen a számviteli törvény számos szabályozási kérdéssel kapcsolatos döntést a vállalkozások hatáskörébe ad.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A vállalkozás folytatásának elve szerint a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, képes folytatni tevékenységét, és nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A világosság elve azt jelenti, hogy a könyvvezetést, a beszámolót áttekinthető, érthető a számviteli törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az egyedi értékelés elve nem zárja ki, hogy a készleteit a vállalat csoportosan vagy gyűjtő értékelési eljárásokkal értékelje.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az egyedi értékelés elve kizárja, hogy a készletek értékét a vállalat csoportos vagy gyűjtőértékelési módszerek segítségével állapítsa meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az egyedi értékelés elve szerint az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az időbeli elhatárolás elve szerint az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, abban a beszámolóban kell figyelembe venni, amelyikben pénzügyi rendezésük megtörténik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az óvatosság elvéből következően nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az önköltségszámítási szabályzat célja, hogy az éves beszámoló mérlegében szereplő saját előállítású termékek közvetlen önköltségen való értékeléséhez, az értékesített saját előállítású termékek, a teljesített szolgáltatások önköltsége meghatározásához megfelelő alapul szolgáljon.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Azáltal, hogy a vállalat egyik évről a másikra úgy változtatott készletértékelési eljárásán, hogy a változtatás hatását az érintett időszak beszámolójában nem számszerűsítette, a mérlegben, az eredménykimutatásban bizonyos sorok összehasonlíthatatlanná váltak, ezzel a vállalat megsértette az összemérés elvét.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Egy beszámolóban csak a már ténylegesen realizált hozamok és ráfordítások jelenhetnek meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Ha egy partner cég egyszerre szállítója és vevője a vállalatomnak, akkor a vele szemben keletkezett követeléseimet és kötelezettségeimet külön kell nyilvántartanom.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Ha egy vállalat az általa könyvelt gazdasági eseményt bizonylattal nem tudja alátámasztani, akkor megsérti az óvatosság elvét.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Hozam (bevétel) csak akkor jeleníthető meg eredményként, ha az pénzügyileg realizálható.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Időbelileg elhatárolni csak ráfordításokat, költségeket lehet, hiszen ellenkező esetben olyan bevétel is megjelenítésre kerülne, amelynek pénzügyi realizálása még nem történt meg és ez ellenkezik az óvatosság elvével.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Kizárólag a teljesség elvének értelmezéséből az következik, hogy a gazdálkodónak a tárgyidőszaki könyvvezetésben és beszámolóban nem szabad rögzítenie olyan gazdasági eseményeket, melyek fordulónap utáni időszakra vonatkoznak, mégis az óvatosság elvének érvényesítéséből adódóan előfordulhat, hogy a gazdálkodó ilyen gazdasági események hatásait is figyelembe kell, hogy vegye a tárgyévi beszámolójában.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Kormányrendeletekkel szabályozzák többek között a pénzügyi vállalkozások, az államháztartási szervek, egyházak, nyugdíjpénztárak, a Magyar Nemzeti Bank könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségeit.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. HamisA befektetési cash flow a pénzügyi befektetések hatására keletkezett pénzeszközváltozásokat mutatja meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A befektetett eszközökkel kapcsolatos pénzmozgásokat mutatja be a befektetési cash flow.

A befektetési cash flow a tartós eszközök eladásából befolyó pénzek és a befektetett eszközök megszerzésére fordított pénzek különbsége.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A befektetési döntések hatásait a számszaki beszámolórészekben a mérleg forrás oldala és a befektetési cash flow tükrözi vissza.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Gondold csak végig: a forrás oldal a finanszírozás módját mutatja, hogy saját, vagy külső finanszírozással történik-e a beruházás. A kérdés nem a finanszírozásra, hanem a befektetésre vonatkozott!

A befektetési tevékenység során a vállalat olyan vagyoni elemeket szerez meg, melyek nem tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Befektetés esetén tartósan szolgálják a vállalkozást.

A befektetett eszközöknél a nettó érték a halmozott terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési érték.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A beruházás alatt a tárgyi eszközök saját előállításának folyamatát értjük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Nem feltétlenül saját előállítású a beruházás.

A beruházás a tartós eszköz rendeltetésszerű használatának feltételeit megteremtő folyamat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A bruttó ár és a százalékos formában rendelkezésre álló ÁFA kulcs ismeretében az adó nagyságát a következő képlet alapján határozhatom meg: Általános forgalmi adó = Bruttó ár x ÁFA kulcs/100.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Nettó ár = Bruttó ár / ( 1 + ÁFA kulcs/100).

A bruttó árrés tartalmazza az általános forgalmi adót is.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A bruttó érték a rendeltetésszerűen használatba vett tárgyi eszközök és immateriális javak halmozott értékcsökkenéssel növelt bekerülési értéke.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Bekerülési érték= Bruttó érték ebben az esetben.

A bruttó érték a rendeltetésszerűen használatba vett tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A bruttó érték a számviteli szóhasználatban mindenkor az általános forgalmi adóval növelt értéket jelenti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A tárgyi eszközök és immateriális javak esetében a bekerülési értéket jelenti.

A fedezet a termékek és szolgáltatások eladási ára és a felmerült közvetlen és közvetett költségek különbözete.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Csak a közvetlen költségekkel kell csökkenteni az eladási árat.

A fedezet egy termék vagy szolgáltatás ellenértéke és az előállítása érdekében felmerült közvetlen költségek különbözete.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A finanszírozási cash flow a működési cash flow részeként mutatja be a tisztán pénzműveletekből következő pénzeszközváltozásokat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A finanszírozási cash flow nem része a működési cash flow-nak, de mindkettő része a cash flow kimutatásnak.

A finanszírozási döntések hatásairól a mérleg forrás oldala és a finanszírozási cash flow nyújt eligazítást.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A finanszírozási döntések hatásairól a mérleg forrás oldala és a működési cash flow nyújt eligazítást.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A finanszírozási cash flow mutatja be.

A finanszírozási döntések hatásairól a mérleg eszköz oldala és a finanszírozási cash flow nyújt eligazítást.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A mérleg forrás oldala mutatja be ezeket a hatásokat.

A finanszírozási döntések a működtetés feltételrendszerének megteremtését szolgáló erőforrások beszerzésének és a működőképesség fenntartásának finanszírozási hátterét teremtik meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A forgalom (bruttó forgalom) az eszköz és a forrás számlákon a nyitó egyenleg nélküli érték.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A forgalom (bruttó forgalom) az eszköz és a forrás számlákon a nyitó egyenleget is magában foglaló érték.

A mérleg és cash flow kimutatás között két kapcsolódási pont van, a mérleg szerinti eredmény, mely közvetett módon, és a pénzeszközök záró és nyitó értéke közötti különbség, mely közvetlen módon jelenik meg a cash flow kimutatásban.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A mérlegből kiolvasható az adózott eredmény nagysága.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Az eredménykimutatásból olvasható ki.

A működési cash flow-n belül azok a pénzeszközváltozások jelennek meg, amelyek a vállalat alapvető gazdasági tevékenysége során keletkeztek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A működési cash flow-n belül azok a pénzeszközváltozások jelennek meg, amelyek a vállalat tartós javak beszerzésével, értékesítésével kapcsolatos döntések hatására keletkeztek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A befektetési cash flow mutatja be az ilyen hatásokat.

A működési cash flow megmutatja, hogy a vállalkozás alaptevékenysége során mekkora volt a kitermelt és a felhasznált pénzeszközök nagysága.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy a vállalat vagyonának mekkora részét nem terheli visszafizetési kötelezettség.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A nettó forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbsége.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A nettó forgótőke a befektetett eszközök és a hosszú lejáratú kötelezettségek különbsége.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A nettó forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbsége.

A Nyitómérleg számlán az eszközöket a Tartozik oldalra könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A nyitómérleg számlán a követel oldalra kerülnek az eszközök nyitóértékei.

A Nyitómérleg számlán a forrásokat a Tartozik oldalra könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számviteli törvény szerinti cash flow kimutatás egyes sorait a mérlegértékekből, vagy az eredménykimutatás értékekből meg lehet határozni, de vannak olyan sorai is, melyeket kizárólag a könyvelésekből, számviteli nyilvántartásokból lehet meghatározni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A számviteli törvény szerinti cash flow kimutatás a mérleg szerinti eredményből kiindulva vezeti le az időszaki pénzeszközváltozást.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A tárgyi eszközöknél, immateriális javaknál a bruttó érték a halmozott terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési érték.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Ez a nettó érték lenne. A bruttó érték a bekerülési érték a tárgyi eszközöknél és immateriális javaknál.

A vállalat pénzügyi helyzetének elemzését szolgálják bizonyos mutatószámok, különféle fokozatú likviditási mérlegek és a cash flow kimutatás.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A Zárómérleg számlán az eszközöket a Követel oldalra könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A Zárómérleg számlán az eszközöket a Tartozik oldalra könyveljük.

Az adózás előtti nyereség pénzfelhasználásként hat az időszaki cash flow-ra.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Az adózás előtti veszteség hat pénzfelhasználásként az időszaki cash flow-ra.

Az eredmény a hozamok és a költségek különbsége.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Hozamok és ráfordítások különbsége.

Az indirekt cash flow előnye a direkt cash flow-val szemben, hogy összeállítása jóval kevesebb időráfordítást igényel.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az indirekt cash flow előnye a direkt cash flow-val szemben, hogy mélyebb információtartalmat tükröz vissza.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Az az előnye, hogy kevesebb időt vesz igénybe.

Az indirekt módon levezetett cash flow kimutatásokban a források növekedése a cash flow növekedését eredményezi.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Az osztalékot, részesedést a vállalat mindig a mérleg szerinti eredményéből fizeti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A szabad eredménytartalék is felhaználható osztalékfizetésre.

Egy eszköz könyv szerinti értéke alatt az eszköz értékcsökkenésekkel, értékvesztésekkel csökkentett, visszaírásokkal növelt bekerülési értékét értjük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Egy mérlegben a szállítók záró értéke 7.000,-, nyitó értéke 9.000,-. A szállítók állományváltozásának a működési cash flow-ra gyakorolt hatása: +2.000,-.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A csah flow-ra gyakorolt hatás (-2000), A kötelezettségek állományának csökkenése negatívan hat az időszaki cash flow-ra.

Egy mérlegben a vevők záró értéke 6.000,-, nyitó értéke 4.000,-. A vevők állományváltozásának a működési cash flow-ra gyakorolt hatása: –2.000,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Értékesítés nettó árbevételeként jelenítjük meg az értékesített készletek, illetve szolgáltatások tárgyidőszakra vonatkozó, árkiegészítéssel, felárral növelt, fogyasztási adóval, engedménnyel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértékét.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


Értékesítés nettó árbevételeként jelenítjük meg az értékesített eszközök, illetve szolgáltatások tárgyidőszakra vonatkozó, árkiegészítéssel, felárral növelt, fogyasztási adóval, engedménnyel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértékét.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Nem vonatkozik az állítás az összes eszközre, csak a készletekre.

Ha a mérleg szerinti eredmény veszteség (100), akkor a következő beszámolási időszak első napján ezt a nyereséget át kell vezetni az eredménytartalékba a következő könyvelési tétellel: T4. Eredménytartalék – K4. Mérleg szerinti eredmény: 100,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. HamisA késztermék-előállítás költségei csak akkor jelentenek ráfordítást, ha a késztermék a nyilvántartásokból már kivezetésre került.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A késztermék-előállítás költségei mindig abban az időszakban jelentenek ráfordítást, amelyikben a késztermek előállításra került.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A munkavállalónak fizetett fizetési előleg előbb kiadást jelent, s csak utóbb bérelszámoláskor jelenik meg költségként.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A munkavállalónak fizetett fizetési előleg előbb költségként jelenik meg, s csak utóbb kiadásként.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A naturálszemlélet az adott évre vonatkozó tényleges naturális teljesítéseket számolja el, függetlenül azok pénzügyi teljesítésétől.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A naturálszemlélettel megállapított eredmény pénzügyileg realizált eredmény.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A naturálszemlélettel megállapított eredményt realizált eredménynek is nevezzük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A pénzforgalmi szemlélet azt jelenti, hogy az eredmény a pénzügyileg is realizált hozamok és ráfordítások különbségeként kerül megállapításra.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Amikor a bank megterheli a folyószámlát a számlavezetési díjjal, akkor a vállalatnak ugyanazon időben keletkezik költsége és kiadása.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Amikor a bank megterheli a folyószámlát a számlavezetési díjjal, akkor a vállalatnak ugyanazon időben keletkezik ráfordítása és kiadása.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az év végi leltározásnál 100,- Ft leltárhiányt állapítottunk meg árukészletünknél. A gazdasági esemény hatására a cash flow csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az év végi leltározásnál 100,- Ft leltárhiányt állapítottunk meg árukészletünknél. A gazdasági esemény hatására a cash flow nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az év végi leltározásnál 100,- Ft leltárhiányt állapítottunk meg árukészletünknél. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az év végi leltározásnál 100,- Ft leltárhiányt állapítottunk meg árukészletünknél. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az év végi leltározásnál 100,- eFt leltárhiányt állapítottunk meg árukészletünknél. A gazdasági esemény hatására az eredmény csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az év végi leltározásnál 100,- eFt leltárhiányt állapítottunk meg árukészletünknél. A gazdasági esemény hatására az eredmény nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az év végi leltározásnál 100,- eFt leltárhiányt állapítottunk meg árukészletünknél. A gazdasági esemény kontírozása: T5. Értékcsökkenési leírás – K2. Áruk: 100,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az év végi leltározásnál 100,- eFt leltárhiányt állapítottunk meg árukészletünknél. A gazdasági esemény kontírozása: T8. Egyéb ráfordítás – K2. Áruk: 100,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint a vállalat kibocsátáskor 8 hónap futamidejű kamatozó értékpapírt vásárolt, 1.000,- eFt-ért. A gazdasági esemény hatására a cash flow csökkent.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint a vállalat kibocsátáskor 8 hónap futamidejű kamatozó értékpapírt vásárolt, 1.000,- eFt-ért. A gazdasági esemény hatására a cash flow nem változott.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint a vállalat kibocsátáskor 8 hónap futamidejű kamatozó értékpapírt vásárolt, 1.000,- eFt-ért. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) nem változott.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint a vállalat kibocsátáskor 8 hónap futamidejű kamatozó értékpapírt vásárolt, 1.000,- eFt-ért. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) nőtt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint a vállalat kibocsátáskor 8 hónap futamidejű kamatozó értékpapírt vásárolt, 1.000,- eFt-ért. A gazdasági esemény hatására az eredmény csökkent.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint a vállalat kibocsátáskor 8 hónap futamidejű kamatozó értékpapírt vásárolt, 1.000,- eFt-ért. A gazdasági esemény hatására az eredmény nem változott.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint a vállalat kibocsátáskor 8 hónap futamidejű kamatozó értékpapírt vásárolt, 1.000,- eFt-ért. A gazdasági esemény kontírozása: T1. Befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – K3. Elszámolási betét: 1.000,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint a vállalat kibocsátáskor 8 hónap futamidejű kamatozó értékpapírt vásárolt, 1.000,- eFt-ért. A gazdasági esemény kontírozása: T3. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – K3. Elszámolási betét: 1.000,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint az APEH átutalta korábbi idősszaki ÁFA visszaigénylésünket, 800,- eFt-ot. A gazdasági esemény kontírozása: T3. Elszámolási betét – K4. ÁFA pénzügyi elszámolási számla: 800,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint az APEH átutalta korábbi időszaki ÁFA visszaigénylésünket, 800,- eFt-ot. A gazdasági esemény kontírozása: T4. ÁFA pénzügyi elszámolási számla – K3. Elszámolási betét: 800,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint az APEH átutalta korábbi időszaki ÁFA visszaigénylésünket. A gazdasági esemény hatására a cash flow nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint az APEH átutalta korábbi idősszaki ÁFA visszaigénylésünket. A gazdasági esemény hatására a cash flow nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint az APEH átutalta korábbi időszaki ÁFA visszaigénylésünket. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint az APEH átutalta korábbi időszaki ÁFA visszaigénylésünket. A gazdasági esemény hatására az eredmény nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint az APEH átutalta korábbi időszaki ÁFA visszaigénylésünket. A gazdasági esemény hatására az eredmény nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint december hónapban 2000,- eFt előleget kapunk egy januárban esedékes eladási ügylethez. A gazdasági esemény hatására a cash flow csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint december hónapban 2000,- eFt előleget kapunk egy januárban esedékes eladási ügylethez. A gazdasági esemény hatására a cash flow nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint december hónapban 2000,- eFt előleget kapunk egy januárban esedékes eladási ügylethez. A gazdasági esemény hatására a cash flow nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint december hónapban 2000,- eFt előleget kapunk egy januárban esedékes eladási ügylethez. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) nagysága nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint december hónapban 2000,- eFt előleget kapunk egy januárban esedékes eladási ügylethez. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) nagysága nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint december hónapban 2000,- eFt előleget kapunk egy januárban esedékes eladási ügylethez. A gazdasági esemény hatására az eredmény nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint december hónapban 2000,- eFt előleget kapunk egy januárban esedékes eladási ügylethez. A gazdasági esemény hatására az eredmény nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint december hónapban 2000,- eFt előleget kapunk egy januárban esedékes eladási ügylethez. A gazdasági esemény kontírozása: T2 (3). Készletekre adott előlegek– K3. Elszámolási betét: 2.000,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint december hónapban 2000,- eFt előleget kapunk egy januárban esedékes eladási ügylethez. A gazdasági esemény kontírozása: T3. Elszámolási betét – K4. Vevőktől kapott előlegek: 2.000,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint jóváírásra került a befektetési céllal vásárolt kötvényeink után járó féléves kamat, 200,- eFt. A gazdasági esemény hatására a cash flow nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint jóváírásra került a befektetési céllal vásárolt kötvényeink után járó féléves kamat, 200,- eFt. A gazdasági esemény hatására a cash flow nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint jóváírásra került a befektetési céllal vásárolt kötvényeink után járó féléves kamat, 200,- eFt. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint jóváírásra került a befektetési céllal vásárolt kötvényeink után járó féléves kamat, 200,- eFt. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint jóváírásra került a befektetési céllal vásárolt kötvényeink után járó féléves kamat, 200,- eFt. A gazdasági esemény hatására az eredmény nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint jóváírásra került a befektetési céllal vásárolt kötvényeink után járó féléves kamat, 200,- eFt. A gazdasági esemény hatására az eredmény nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint jóváírásra került a befektetési céllal vásárolt kötvényeink után járó féléves kamat, 200,- eFt. A gazdasági esemény kontírozása: T3. Elszámolási betét – K9. Befektetett pénzügyi eszközök kamata: 200,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint jóváírásra került a befektetési céllal vásárolt kötvényeink után járó féléves kamat, 200,- eFt. A gazdasági esemény kontírozása: T8. Fizetett kamatok – K3. Elszámolási betét: 200,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint kifizetésre került az előző időszaki ÁFA tartozás: 800,- eFt. A gazdasági esemény hatására a cash flow csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint kifizetésre került az előző időszaki ÁFA tartozás: 800,- eFt. A gazdasági esemény hatására a cash flow nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint kifizetésre került az előző időszaki ÁFA tartozás: 800,- eFt. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint kifizetésre került az előző időszaki ÁFA tartozás: 800,- eFt. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint kifizetésre került az előző időszaki ÁFA tartozás: 800,- eFt. A gazdasági esemény hatására az eredmény csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint kifizetésre került az előző időszaki ÁFA tartozás: 800,- eFt. A gazdasági esemény hatására az eredmény nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint kifizetésre került az előző időszaki ÁFA tartozás: 800,- eFt. A gazdasági esemény kontírozása: T3. Elszámolási betét – K4. ÁFA pénzügyi elszámolási számla: 800,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint kifizetésre került az előző időszaki ÁFA tartozás: 800,- eFt. A gazdasági esemény kontírozása: T4. ÁFA pénzügyi elszámolási számla – K3. Elszámolási betét: 800,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint márciusban átutalásra került a cégautók után fizetendő következő negyedévi kötelező biztosítás, 300,- eFt. A gazdasági esemény hatására a cash flow csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint márciusban átutalásra került a cégautók után fizetendő következő negyedévi kötelező biztosítás, 300,- eFt. A gazdasági esemény hatására a cash flow nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint márciusban átutalásra került a cégautók után fizetendő következő negyedévi kötelező biztosítás, 300,- eFt. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint márciusban átutalásra került a cégautók után fizetendő következő negyedévi kötelező biztosítás, 300,- eFt. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint márciusban átutalásra került a cégautók után fizetendő következő negyedévi kötelező biztosítás, 300,- eFt. A gazdasági esemény hatására az eredmény csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint márciusban átutalásra került a cégautók után fizetendő következő negyedévi kötelező biztosítás, 300,- eFt. A gazdasági esemény hatására az eredmény nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint márciusban átutalásra került a cégautók után fizetendő következő negyedévi kötelező biztosítás, 300,- eFt. A gazdasági esemény kontírozása: T1. Beruházások – K3. Elszámolási betét: 300,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bankértesítés szerint márciusban átutalásra került a cégautók után fizetendő következő negyedévi kötelező biztosítás, 300,- eFt. A gazdasági esemény kontírozása: T5. Egyéb szolgáltatások költsége – K3. Elszámolási betét: 300,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Befejeződik az üzemépületünkön végzett felújítás, átvesszük a szállító számláját 10.000,- eFt + 20% IFA-ról. A gazdasági eseménykontírozás: T1. Befejezetlen beruházás – K3. Elszámolási betét: 10.000,-; T4. Előzetes ÁFA – K3. Elszámolási betét: 2.000,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Befejeződik az üzemépületünkön végzett felújítás, átvesszük a szállító számláját 10.000,- eFt + 20% ÁFA-ról. A gazdasági eseménykontírozás: T1. Befejezetlen beruházás – K4. Beruházási szállító: 10.000,-; T4. Előzetes ÁFA – K4. Beruházási szállító: 2.000,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Befejeződik az üzemépületünkön végzett felújítás, átvesszük a szállító számláját 10.000,- eFt + ÁFA-ról. A gazdasági esemény hatására a cash flow csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Befejeződik az üzemépületünkön végzett felújítás, átvesszük a szállító számláját 10.000,- eFt + ÁFA-ról. A gazdasági esemény hatására a cash flow nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Befejeződik az üzemépületünkön végzett felújítás, átvesszük a szállító számláját 10.000,- eFt + ÁFA-ról. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Befejeződik az üzemépületünkön végzett felújítás, átvesszük a szállító számláját 10.000,- eFt + ÁFA-ról. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Befejeződik az üzemépületünkön végzett felújítás, átvesszük a szállító számláját 10.000,- eFt + ÁFA-ról. A gazdasági esemény hatására az eredmény csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Befejeződik az üzemépületünkön végzett felújítás, átvesszük a szállító számláját 10.000,- eFt + ÁFA-ról. A gazdasági esemény hatására az eredmény nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bérelszámoláskor a munkavállalók bére, valamint az utánuk fizetendő bérjárulékok ráfordításként kerülnek elszámolásra.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy termelő berendezés után évi 2.000,- eFt amortizációt számol el a vállalat. A gazdasági esemény a cash flow-ra nem hat, de – mert az adózás előtti eredmény tartalmazza az elszámolt értékcsökkenést, a cash flow-ban ezt ellentétes előjellel vissza kell írni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy termelő berendezés után évi 2.000,- eFt amortizációt számol el a vállalat. A gazdasági esemény hatására a cash flow csökkent.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy termelő berendezés után évi 2.000,- eFt amortizációt számol el a vállalat. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy termelő berendezés után évi 2.000,- eFt amortizációt számol el a vállalat. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy termelő berendezés után évi 2.000,- eFt amortizációt számol el a vállalat. A gazdasági esemény hatására az eredmény csökken – feltéve, hogy a költség az adott évben ráfordítást is jelentett.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy termelő berendezés után évi 2.000,- eFt amortizációt számol el a vállalat. A gazdasági esemény hatására az eredmény nem változott – feltéve, hogy az összes költségből az időszakban ráfordítás is lett.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy termelő berendezés után évi 2.000,- eFt amortizációt számol el a vállalat. A gazdasági esemény kontírozása: T1. Műszaki berendezések értékcsökkenése – K5. Értékcsökkenési leírás: 2.000,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy termelő berendezés után évi 2.000,- eFt amortizációt számol el a vállalat. A gazdasági esemény kontírozása: T5. Értékcsökkenési leírás – K1. Műszaki berendezések értékcsökkenése: 2.000,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vállalat 500,- eFt készpénzért értékesít árut (ÁFA-tól tekintsünk el), akkor elmondhatjuk, hogy a vállalat (pénz) bevétele, hozama 500,- eFt, de árbevétele nem volt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vállalat 500,- eFt készpénzért értékesít árut (ÁFA-tól tekintsünk el), akkor elmondhatjuk, hogy a vállalat (pénz) bevétele, hozama, árbevétele 500,- eFt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vállalat bankszámláján 1.000,- eFt kapott kölcsön került jóváírásra, akkor elmondhatjuk, hogy a vállalat (pénz) bevétele 1.000,- eFt, de hozama, árbevétele nem volt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vállalat bankszámláján 1.000,- eFt kapott kölcsön került jóváírásra, akkor elmondhatjuk, hogy a vállalat (pénz) bevétele, hozama, 1.000,- eFt, de árbevétele nem volt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vállalat bankszámláján 100,- eFt kamat került jóváírásra, akkor elmondhatjuk, hogy a vállalat (pénz) bevétele, hozama, 100,- eFt, de árbevétele nem volt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vállalat bankszámláján 100,- eFt kamat került jóváírásra, akkor elmondhatjuk, hogy a vállalat (pénz) bevétele, hozama, árbevétele 100,- eFt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vállalat tárgyév decemberben januári pénzügyi teljesítéssel készterméket értékesít 5.000,- Ft-ért (ÁFA-tól tekintsünk el), akkor elmondhatjuk, hogy hozama, árbevétele tárgyidőszakban 5.000,- eFt volt, pénzbevétele viszont nem volt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vállalat tárgyév decemberben januári pénzügyi teljesítéssel készterméket értékesít 5.000,- Ft-ért (ÁFA-tól tekintsünk el), akkor elmondhatjuk, hogy pénzbevétele, hozama, árbevétele tárgyidőszakban 5.000,- eFt volt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Készpénzes anyagbeszerzéskor a vállalatnak azonnal pénzkiadása keletkezik, melyből a későbbiekben anyagfelhasználással keletkezik költsége, de közvetlenül ráfordítása is keletkezhet pl., ha az anyagértékesítésre kerül, megsemmisül vagy hiányzik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Készpénzes anyagbeszerzéskor a vállalatnak azonnal pénzkiadása keletkezik, melyből a későbbiekben költség nem, csak ráfordítás lehet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Készpénzes árubeszerzéskor a vállalatnak azonnal pénzkiadása keletkezik, melyből a későbbiekben költség nem, csak ráfordítás lehet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Készpénzes árubeszerzéskor a vállalatnak egyszerre keletkezik költsége és pénzkiadása.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Minden kiadásból előbb vagy utóbb költség lesz.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Minden költségből előbb vagy utóbb ráfordítás lesz.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Minden pénzbevétel hozamnak is tekinthető.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Minden ráfordításból előbb vagy utóbb kiadás lesz.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Minden árbevétel egyúttal hozamot is jelent.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Minden árbevétel egyúttal pénzbevételt is jelent.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Munkavállalónknak 3.000,- eFt értekben 5 éves visszafizetési kötelezettség mellett kamatmentes lakásvásárlási kölcsönt nyújtunk készpénzben. A gazdasági esemény hatására a cash flow csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Munkavállalónknak 3.000,- eFt értekben 5 éves visszafizetési kötelezettség mellett kamatmentes lakásvásárlási kölcsönt nyújtunk készpénzben. A gazdasági esemény hatására a cash flow nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Munkavállalónknak 3.000,- eFt értekben 5 éves visszafizetési kötelezettség mellett kamatmentes lakásvásárlási kölcsönt nyújtunk készpénzben. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Munkavállalónknak 3.000,- eFt értekben 5 éves visszafizetési kötelezettség mellett kamatmentes lakásvásárlási kölcsönt nyújtunk készpénzben. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Munkavállalónknak 3.000,- eFt értekben 5 éves visszafizetési kötelezettség mellett kamatmentes lakásvásárlási kölcsönt nyújtunk készpénzben. A gazdasági esemény hatására az eredmény csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Munkavállalónknak 3.000,- eFt értekben 5 éves visszafizetési kötelezettség mellett kamatmentes lakásvásárlási kölcsönt nyújtunk készpénzben. A gazdasági esemény hatására az eredmény nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Munkavállalónknak 3.000,- eFt értekben 5 éves visszafizetési kötelezettség mellett kamatmentes lakásvásárlási kölcsönt nyújtunk készpénzben. A gazdasági esemény kontírozása: T1. Tartósan adott kölcsön – K3. Pénztár: 3.000,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Munkavállalónknak 3.000,- eFt értekben 5 éves visszafizetési kötelezettség mellett kamatmentes lakásvásárlási kölcsönt nyújtunk készpénzben. A gazdasági esemény kontírozása: T3. Adott kölcsön – K3. Pénztár: 3.000,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Raktárunkban tűz ütött ki, megsemmisült 1.000,- eFt értékű anyag. A gazdasági esemény hatására a cash flow csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Raktárunkban tűz ütött ki, megsemmisült 1.000,- eFt értékű anyag. A gazdasági esemény hatására a cash flow nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Raktárunkban tűz ütött ki, megsemmisült 1.000,- eFt értékű anyag. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Raktárunkban tűz ütött ki, megsemmisült 1.000,- eFt értékű anyag. A gazdasági esemény hatására a vállalati vagyon (mérlegfőösszeg) nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Raktárunkban tűz ütött ki, megsemmisült 1.000,- eFt értékű anyag. A gazdasági esemény hatására az eredmény csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Raktárunkban tűz ütött ki, megsemmisült 1.000,- eFt értékű anyag. A gazdasági esemény hatására az eredmény nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Raktárunkban tűz ütött ki, megsemmisült 1.000,- eFt értékű anyag. A gazdasági esemény kontírozása: T5. Értékcsökkenési leírás – K2. Anyagok: 1.000,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Raktárunkban tűz ütött ki, megsemmisült 1.000,- eFt értékű anyag. A gazdasági esemény kontírozása: T8. Egyéb ráfordítások – K2. Anyagok: 1.000,-.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Általában a munkavállalóknak fizetett bér először költséget jelent, s csak ezután kiadást.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. HamisA QR mutató általános esetben 1:1 arányig elfogadhatónak mondható.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A QR mutató általános esetben 1:2 arányig elfogadhatónak mondható.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett eszközök mérlegcsoportjai: a készletek, a követelések, az értékpapírok és a pénzeszközök.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett eszközök mérlegcsoportjai: az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszközök.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett pénzügyi eszközök között azokat a kölcsönkövetéleseket, értékpapírokat, részesedéseket és pénzeszközöket kell megjeleníteni, melyek tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett pénzügyi eszközökön belül a befektetési célú részesedések és értékpapírok, a tartós követelések, valamint a tartósan lekötött pénzeszközök szerepelnek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett pénzügyi eszközökön belül külön mérlegtételeken kell megjeleníteni a kapcsolt vállalkozásban levő tartós részesedéseket és adott kölcsönöket valamint a tartósan adott kölcsönök esetében az egyéb részesedési viszonyban álló vállalatoknak nyújtott kölcsönöket is.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett pénzügyi eszközökön értékcsökkenés nem, csak értek vesztés számolható el.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A bekerülési érték meghatározásánál a kiindulási alapot jelentheti: a levonható ÁFA-t nem tartalmazó számla szerinti ár; az előállítás közvetlen önköltsége; az apportérték; a megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztású javaslat szerinti érték; a piaci érték, az átadónál szereplő nyilvántartási érték.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A cég akkor tekinthető likvidnek, ha működési bevételeiből képes folyamatosan fedezni működési kiadásait, azaz rövid tavú kötelezettségei kifizetéséhez a rendelkezésére álló likvid vagy likviddé tehető forgóeszközök fedezetet nyújtanak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A céltartalékok alapvetően abban különböznek a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásától, hogy az utóbbi esetében a pontos összeg és a felmerülés időpontja is ismert, míg a céltartalékok esetében a felmerülés időpontja és/vagy összegének nagysága bizonytalan.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A céltartalékok eredményt csökkentő tételek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelmélet kidolgozása Nicklisch nevéhez fűződik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelmélet kidolgozása Schmalenbach nevéhez fűződik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelméletek a vállalkozás eszközeit, forrásait időérték elv alapján, aktualizált bekerülési értéken mutatják ki.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelméletek a vállalkozás eszközeit, forrásait időérték elv alapján, napi piaci értéken mutatják ki.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelméletek a vállalkozás eszközeit, forrásait realizációs elv alapján, aktualizált bekerülési értéken mutatják ki.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelméletek alapján összeállított mérleg a vállalkozás vagyonáról nem ad reális képet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelméleteknél a mérleg összeállításának fő célja a vállalkozás adott időszakban elért eredményének meghatározása, bemutatása.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dinamikus mérlegelméleteknél a mérleg összeállításának fő célja a vállalkozás vagyonának meghatározása, bemutatása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A forgóeszközök között szerepelhetnek olyan vagyoni elemek is, melyeknek gazdasági élettartama meghaladja az egy évet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A forgóeszközök mérlegcsoportjai: a készletek, a követelések, az értékpapírok és a pénzeszközök.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hátrasorolt kötelezettségek esetén a kölcsönt nyújtó fél hozzájárul ahhoz, hogy ha felszámolási vagy csődeljárás indul az adós vállalkozás ellen, akkor követelése csak akkor kerül kiegyenlítésre, ha a többi hitelező és a tulajdonosok kifizetésre kerültek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett tőke összege, amelyet a tulajdonosok alapításkor, tőkeemeléskor, valamint a folyamatos működés során az eredményből a vállalkozás rendelkezésére bocsátanak, a vállalkozásnál hagynak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A jegyzett, de meg be nem fizetett tőke az egyetlen követeléstartalmú tétel, amely a forrás oldalon szerepel a mérlegben.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A jelenlegi számviteli gyakorlat a speciális céghelyzetben (csőd, felszámolás, egyesülés,) levő vállalatok számára statikus mérleget ír elő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A jelenlegi számviteli gyakorlatban nem alkalmaznak dinamikus mérleget, ezeket csak a XX. század középen alkalmaztak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A jelenlegi számviteli gyakorlatban nem alkalmaznak statikus mérleget, ezeket csak a XX. század középen alkalmaztak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kis- és középvállalkozásoknak össze szabad állítaniuk a beszámolójukat, azt alátámasztó leltár nélkül is.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kritikus helyzetben levő vállalatoknál cél a vagyonelemek fordulónapi piaci értéken való megállapítása, az időszaki realizált eredmény csak másodlagos, ezért az összeállításra kerülő mérleg dinamikus.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kritikus helyzetben levő vállalatoknál cél a vagyonelemek fordulónapi piaci értéken való megállapítása, az időszaki realizált eredmény csak másodlagos, ezért az összeállításra kerülő mérleg statikus.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A káreseményeket, hiányokat a tárgyi eszközöknél, az immateriális javaknál terv szerinti értékcsökkenésként kell elszámolni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A káreseményeket, hiányokat a tárgyi eszközöknél, az immateriális javaknál térvén felüli értékcsökkenésként kell elszámolni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A káreseményeket, hiányokat felmerülésükkor azonnal ráfordításként kell elszámolni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A káreseményeket, hiányokat minden eszköz esetében térvén felüli értékcsökkenésként kell elszámolni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

==A kötelezettségek (és részben a céltartalékok, passzív időbeli elhatárolások) testesítik meg az Mérlegben a vállalkozás idegen forrását.==

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kötelezettségek a tulajdonosoknak a vállalkozás eszközeire vonatkozó igényét jelenítik meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A különböző mérlegelméletek azonos mérlegcélokon alapulnak, a gyakorlati megvalósításban keresendő az eltérés.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A különböző mérlegelméletek eltérő mérlegcélokból indulnak ki.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltár a mérleg valóságtartalmának hitelesítését szolgáló dokumentum.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltáreltéréseket először a szintetikus, majd ezt követően az analitikus nyilvántartásokon kell átvezetni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltáreltéréseket először az analitikus, majd ezt követően a szintetikus nyilvántartásokon kell átvezetni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltárkészítés időpontját és módját a számviteli törvénykötelező érvénnyel minden gazdálkodó számára előírja.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltárkészítési kötelezettség a törvényben egyértelműen meghatározott, a számviteli törvény a tulajdonosokra bízza a leltározás módjának és idejének meghatározását.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltározás a vállalat eszközeinek mennyiségi felvételét jelenti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltározás az a tevékenység, amelynek keretében a vállalkozás vagyonát mennyiségben és értekben felvesszük, és az így kapott tételes kimutatásban (leltár) szereplő értékeket összevetjük a könyveinkben vezetett értékekkel.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltározás elvégezheti folyamatosan vagy fordulónappal.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltározást az eszközök esetében mindig mennyiségi felvétellel kell elvégezni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltárértékelés azt jelenti, hogy a leltározás befejeztével a vállalat megállapítja, hogy a leltár mekkora valószínűséggel fedi le a tényleges vagyoni helyzetet. Az eredményül kapott százalékos értéket a leltáron fel kell tűntetni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltárértékelés egyrészt a mennyiségben felvett anyagi javak pénzértékre történi átszámítását, másrészt a mennyiségi felvételt nem igénylő anyagi és nem anyagi javak pénzértékének esetleges módosítását jelenti.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A leltárértékelés keretében feltárásra kerülnek a tényleges és a könyv szerinti vagyon esetleges eltérései, melyeket a beszámoló összeállítása előtt a nyilvántartásokban helyesbíteni kell.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A likviditási gyorsráta (QR) = (Forgóeszközök – Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A likviditási gyorsráta (QR) = (Forgóeszközök – Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A likviditási gyorsráta (QR)= (Követelések + Értékpapírok + Pénzeszközök) / Kötelezettségek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A likviditási gyorsráta (QR)= (Követelések + Értékpapírok + Pénzeszközök) / Rövid lejáratú kötelezettségek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A likviditási gyorsráta azt mutatja meg, hogy a cég képes-e kötelezettségeinek eleget tenni meglévő pénzeszközeinek, és rövid időn belül pénzformát olti rövid lejáratú követeléseinek felhasználásával.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A likviditási gyorsráta azt mutatja meg, hogy a cég képes-e rövid tavú kötelezettségeinek eleget tenni meglévő pénzeszközeinek, és rövid időn belül pénzformát olti rövid lejáratú követeléseinek felhasználásával.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A likviditási mutató = (Saját tőke + Tartós idegen források) / (Befektetett eszközök + Stratégiai készletek)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mennyiségi felvétellel történi leltározás csak abban az esetben hagyható el, ha az adott eszközt, forrást nem lehet mennyiségileg számba venni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mennyiségi felvétellel történi leltározás mindig tényleges megszámlálás vagy mérés útján történik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mennyiségileg számba nem vehető eszközökre, valamint a forrásokra a leltározási tevékenység nem terjed ki.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérleg szerinti eredmény a realizált eredménynek azon része, mellyel a tulajdonosok a tárgyévi tevékenység eredményéből hozzájárulnak a vállalkozás saját tőkéjéhez.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérleg és a leltár is egy adott időpontra vonatkozóan mutatja be a vállalati vagyont, de míg a mérleg ezt összevontan, pénzértékben teszi, addig a leltár a vagyont tételesen felsorolva, mennyiségben (minőségben) és értekben mutatja be.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérleg és a leltár is számviteli dokumentum, de míg a mérlegen szerepelnie kell a felelős személy (ek) aláírásának, addig ez a leltáron elhagyható.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérlegen kívüli értékelések során a vállalkozás értéket nem közvetlenül a vállalkozás rendelkezésére álló vagyontárgyak értékéből határozzak meg, hanem a vállalkozás globális értéket állapítják meg, pl. annak jövedelemtermelő képessége szerint.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérlegfőösszeg a vállalati vagyon könyv szerinti értéket mutatja meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérlegfőösszeg az eszközök és a források összesített értéke, azaz mérlegfőösszeg = források + eszközök

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérlegkészítés időpontja a fordulónap, mely általában a naptári év vége, de lehetőség van ettől eltérni is.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év fordulónapját követi időpont, ameddig a vagyoni helyzet bemutatáshoz szükséges értékelési feladatokat el lehet és el kell végezni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A nettó forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbsége.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A nettó forgótőke az eszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbsége.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A passzív időbeli elhatárolások elszámolásával a tárgyévi költségek, ráfordítások nőnek, vagy a tárgyévi hozamok csökkennek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A passzív időbeli elhatárolások eredményt növeli tételek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A potenciális vagyont nem lehet számviteli értelemben vagyonnak tekinteni, mert nemhasznosíthato, nincs használati értéke.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A rendeltetésszerűen használatba nem vett eszközöket a tárgyi eszközök között a befejezetlen beruházások mérlegtételen jelenítjük meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A saját tőke akar, negatív értékű is lehet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A saját tőke azt fejezi ki, hogy a tulajdonosok milyen összeget bocsátottak véglegesen a vállalkozás rendelkezésére.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A saját tőke mérlegcsoportjai a következik: jegyzett tőke; jegyzett, de meg be nem fizetett tőke; tőketartalék; eredménytartalék; céltartalék; értékelési tartalék és mérleg szerintieredmény.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A saját tőken belül negatív értékkel csak a jegyzett, de meg be nem fizetett tőke és az eredménytartalék szerepelhet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A stabilitási mutató = (Saját tőke + Idegen források) / (Befektetett eszközök + Strategiaikészletek)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A stabilitási mutató = (Saját tőke + Tartós idegen források) / (Befektetett eszközök + Stratégiai készletek)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A statikus mérlegelméletek a vállalkozás eszközeit és forrásait időértékelv alapján értékelik, napi piaci értéken mutatják ki.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A statikus mérlegelméletek a vállalkozás eszközeit és forrásait realizációs alapján értékelik, bekerülési értéken mutatják ki.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A statikus mérlegelméletek a vállalkozás eszközeit és forrásait realizációs alapján értékelik, napi piaci értéken mutatják ki.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A statikus mérlegelméletek alapjai Nicklisch nevéhez főződnek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A statikus mérlegelméletek alapjai Schmalenbach nevéhez főződnek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A statikus mérlegelméletekben a mérleg összeállításának fő célja a realizált eredmény meghatározása, bemutatása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A statikus mérlegelméletekben a mérleg összeállításának fő célja a vállalkozás vagyonának meghatározása, bemutatása.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A számviteli vagyonnak értékkel kell bírnia: Ebből következik, hogy nem tekinthető vagyonnak az a tétel sem, melynek értéke pontosan nem ismert, de megbecsülheti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása a vállalat számára azonnal ráfordítást jelent.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A térvén felüli értékcsökkenéseket ráfordításként kell elszámolni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tárgyi eszközökre, immateriális javakra adott előlegeket tartalmukból következően a követelések között kell a mérlegben megjeleníteni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyon csökkenésre kizárólag saját forrás csökkenés, vagy az idegen tőke törlesztése miatt kerülhet sor.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyon gyarapítására kizárólag saját tőkenövekedés vagy az idegen tőke átmeneti vagy tartós igénybevétele réven kerülhet sor.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyoni értékű jogokat a mérlegben az immateriális javak között jelenítjük meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyonkent történi számbavétel alapvető feltétele, hogy értékkel bírjon és hasznosítható legyen.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyonértékelés az eszközértékelésen túl vagyoni helyzet-értékelést is jelent.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyonértékelés eredményeként egy adott időpontra vonatkozó, dinamikus mérleg születik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyonértékelés során alapvetően a vállalat eszközei kerülnek értékelésre, mert a kötelezettségek könyv szerinti értéke általában jól tükrözi azok tényleges értéket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyonértékelés során először azt kell megállapítani, hogy a vállalkozástól, a vállalkozás eszközeinek működésétől milyen időtartamon keresztül, mekkora nagyságú pénzáramlás várható. Ennek valószínűsítése után határozzak meg a vagyonértéket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalat minden általa használt erőforrást meg tud jeleníteni eszközkent a mérlegben.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalat által használt human erőforrások a mérlegben számbavételi nehézségük miatt nem szerepelnek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalkozás mérlegébe csak a szabályszerű leltározással megállapított és kivizsgált leltárkülönbözetekkel módosított eszközérték vehető fel.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalkozás tevékenységet szolgáló nem anyagi javakat az immateriális javak között jelenítjük meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A „Befektetett eszközök” mérlegcsoport.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A „B” típusú mérleg fordított likviditási sorrendben tartalmazza az eszközöket, majd az eszközöket csökkentik a rövid lejáratú kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások, míg a többi forrás lejáratú sorrendben szerepel.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A „B” típusú mérleg struktúrájában a finanszírozási szemlélet érvényesül.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A „Céltartalékok” mérlegcsoport.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A „Saját tőke” mérlegfőcsoport.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A „Tárgyi eszközök” mérlegfőcsoport.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Alapvető különbség a mérleg és a leltár között, hogy míg a mérleg időpontra, addig a leltáridőszakra vonatkozik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Amikor a vagyon eredetet vizsgáljuk, arra keressük a választ, hogy a különféle tulajdonosokkal bíró vagyoni elemek milyen formában állnak a vállalat rendelkezésére.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Amikor a vagyon eredetet vizsgáljuk, arra keressük a választ, hogy az egyes vagyonelemek megszerzéséhez szükséges tőket ki biztosította, azaz, hogy eredetileg honnan, kitől származott.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Amikor a vagyon összetételét vizsgáljuk, arra keressük a választ, hogy az erőforrásainkat a jövőben milyen formában, hogyan hasznosítjuk.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Amikor a vagyon összetételét vizsgáljuk, arra keressük a választ, hogy milyen hasznot hozó vagyonelemekkel, azaz erőforrásokkal rendelkezünk.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktív időbeli elhatárolások a tárgyévi költségeket, ráfordításokat növelik, a tárgyévi bevételeket csökkentik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktív időbeli elhatárolások eredményt növeli tételek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások mérlegben történi megjelenítése az összemérés és az időbeli elhatárolás elvéből következik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az alapítás-átszervezés valamint a kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválásáról a gazdálkodó dönthet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az analitika helyességet, valódiságát a vállalkozó saját elhatározása alapján bármilyen gyakorisággal ellenőrizheti, ugyanakkor az analitikus nyilvántartás önmagában nem minősül leltárnak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eladósodottság mértéke = Tartós idegen forrás / (Saját tőke + Tartós idegen forrás).

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eszköz felújításával, bővítésével, átalakításával járó költségeket rá kell aktiválni az eszköz eredeti bekerülési értékére, megnövelve azzal annak értéket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eszközbeáramlások vagyonnövekedést idéznek elő.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eszközöket mindig a szerint kell a mérlegben a forgó- illetve a befektetett eszközök köze besorolni, hogy az adott vállalatnál előreláthatólag mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eszközöket mindig a szerint kell a mérlegben a forgó- illetve a befektetett eszközök köze besorolni, hogy mekkora az adott eszköz becsült gazdasági élettartama.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az immateriális javak között a mérlegben csak azokat a nem anyagi javakat kell/lehet megjeleníteni, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok a mérlegben a tárgyi eszközök között jelennek meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ingatlanok; a műszaki berendezések, gépek, járművek és az egyéb berendezések, felszerelések, járművek mérlegtételeken csak rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett tárgyi eszközöket szabad megjeleníteni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az organikus mérlegelméletek a vagyont a realizációs elv alapján, az eredményt az időérték elv alapján határozzak meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az organikus mérlegelméletek a vagyont az időérték elv alapján, az eredményt a realizációs elv alapján határozzak meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az organikus mérlegelméletek célja kettős a realizált és a pénzügyileg is realizált eredmény meghatározása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az organikus mérlegelméletek célja kettős: a reális vagyonérték és a reális eredmény meghatározása.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az üzemgazdasági becsértékkel való értékelés aktuális tőzsdei értéken való értékelést jelent.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az üzemgazdasági becsértékkel való értékelés fiktív jövőbeli értéken való értékelést jelent.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az üzleti értékelés során alapvetően a vállalat eszközei kerülnek értékelésre, mert a kötelezettségek könyv szerinti értéke általában jól tükrözi azok tényleges értéket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az üzletértékelés során először azt kell megállapítani, hogy a vállalkozástól, a vállalkozás eszközeinek működésétől milyen időtartamon keresztül, mekkora nagyságú pénzáramlás várható. Ennek valószínűsítése után határozzak meg az üzleti értéket vagy cégértéket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az „a” típusú mérleg az eszközöket csökkeni likviditás szerint, a forrásokat pedig növekvő lejáratú idő szerint tartalmazza.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az „a” típusú mérleg az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat pedig fordított lejáratú sorrend szerint tartalmazza.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az „a” típusú mérleg struktúrájában a finanszírozási szemlélet érvényesül.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Azon eszközöknél, melyeknél a vállalat a leltározás során mennyiségi felvételt alkalmaz, elhagyható a leltározási folyamatban az egyeztetés.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy adott eszköz eredeti bekerülési értéke a lehetséges maximumot jelenti, a továbbiakban a könyv szerinti érték ennél csak alacsonyabb értéket vehet fel.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy cég akkor egészséges, ha amellett hogy fizetőképes (likvid), stabilnak is tekinthető, és nincs eladósodva, azaz független.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy cég akkor likvid, ha a befektetett eszközeit és nehezen mobilizálható készleteit minél nagyobb arányban fedezi a tartós forrásaival.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy cég akkor stabil, ha a befektetett eszközeit és nehezen mobilizálható készleteit minél nagyobb arányban fedezi a tartós forrásaival.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy cég valós piaci értéke az az ár, amelyen az adott cég normális piaci feltételek mellett, azaz mindkét fel részéről kényszermentesen gazdát cserél.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy céget akkor tekintünk függetlennek, ha egyáltalán nincs tartozása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy céget akkor tekintünk függetlennek, ha hosszú lejáratú kötelezettségei nem haladjak meg saját tőkéje és céltartalékai együttes összeget.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy céget akkor tekintünk függetlennek, ha rövid lejáratú kötelezettségei nem haladjak meg saját tőkéje és céltartalékai együttes összeget.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy vállalkozás értéket mindig a közvetlenül a vállalkozás rendelkezésére álló vagyontárgyak értékéből határozzak meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Eszközként csak olyan eszköz szerepelhet a mérlegben, melynek polgárjogi értelemben vett tulajdonjoga már átszállt a mérleget összeállító vállalatra.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a leltározás nem fordulónapon történik, akkor a leltározás napja és a fordulónap között történt változásokat a mérlegérték megállapításánál figyelembe kell venni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a mérleg szerinti eredmény negatív, akkor a nyitó értéket a Követel, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a mérleg szerinti eredmény negatív, akkor a nyitó értéket a Tartozik, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a saját tőke aránya a tartós forrásokon belül 35% alá süllyed, a vállalkozás kritikus helyzetben van.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a saját tőke aránya a tartós forrásokon belül 65% alá süllyed, a vállalkozás kritikus helyzetben van.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a tartós idegen forrás aránya a tartós forrásokon belül 35% fölé emelkedik, a vállalkozás kritikus helyzetben van.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a tartós idegen forrás aránya a tartós forrásokon belül 65% fölé emelkedik, a vállalkozás kritikus helyzetben van.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a vevőnk kifizeti tartozását, akkor a vállalat vagyona megnő.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy cég elengedi vállalatunk tartozását, az vállalatunknál vagyoncsökkenést eredményez.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy cég elengedi vállalatunk tartozását, az vállalatunknál vagyonnövekedést eredményez.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy forrás számlanyitó értéke negatív, akkor a nyitást a Tartozik, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy forrás számlanyitó értéke negatív, akkor a nyitást negatív előjellel a Követel, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy kamatozó értékpapír futamideje 18 hónap és a vállalat az értékpapír lejáratáig meg kivonja őrizni, akkor az értékpapír a mérlegben a befektetett eszközök között fog szerepelni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy kamatozó értékpapír futamideje 18 hónap és a vállalat az értékpapír lejáratig meg kívánja őrizni, akkor előfordulhat olyan eset, hogy az értékpapír a mérlegben a forgóeszközök között fog szerepelni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha kifizetjük a szállítóval szembeni tartozásunkat, akkor a vállalatunk vagyona csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha érvényesül a vállalkozás folytatásának az elve, akkor fő cél a vagyonváltozások hátasaként képződött realizált eredmény meghatározása, azaz az összeállításra kerüli mérleg dinamikus.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha érvényesül a vállalkozás folytatásának az elve, akkor fő cél a vagyonváltozások hátasaként képződött realizált eredmény meghatározása, azaz az összeállításra kerüli mérleg statikus.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Hasonlóan a tárgyi eszközökhöz, immateriális javakhoz a befektetett pénzügyi eszközök esetében is a leirat úgy kell megtervezni, hogy a hasznos gazdasági élettartam végére az eszköz a mérlegben maradványértéken szerepeljen.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Jelenleg az időszakonként összeállításra kerüli mérleg egy alapvetően dinamikus mérleg, mely azonban bizonyos elemeiben tartalmazhat statikus vonásokat is.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Követeléseket a mérlegben kizárólag a forgóeszközökön belül, a II. mérlegcsoportban találunk.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Közvetett leltárértékelésről beszélünk, amikor a mennyiségben felvett javak pénzértékre való átszámításához konkrét árakat veszünk igénybe.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Közvetlen leltárértékelésről beszélünk, amikor a mennyiségben felvett javak pénzértékre való átszámításához konkrét árakat veszünk igénybe.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Leltározni a számviteli törvény értelmében csak a fordulónap körüli időszakban lehet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Leltározásnál az egyeztetés módszere a főkönyvi számláknak az analitikus nyilvántartásokkal vagy a könyvelés helyességet igazoló egyéb okmányokkal való egybevetését, összehasonlítását jelenti.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Léteznek olyan eszközök és ilyenek a források, melyeknek leltározása kizárólag az egyeztetés módszerével történhet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Míg az eszközöknél kötelező elkülönítve bemutatni a kapcsolt vállalkozásokkal, egyéb részesedési viszonyban levő vállalatokkal kapcsolatos téteket, addig a kötelezettségeknél ez a vállalkozó döntésére bízza.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Nem tekinthető vagyonnak az olyan jószág, mellyel kapcsolatosan a vállalat semmiféle jövőbeli hasznot nem remélhet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Számviteli értelemben vagyonnak kell tekinteni a tényleges és a potenciális vagyont is.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Tőzsdén nem jegyzett cégek piaci értéke gyakran becsült érték.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Értékcsökkenést a befektetett eszközökön számolunk el.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Értékesítési szándékkal tartott eszközök is megjeleníthetik befektetett eszközkent, ha várhatóan a vállalat eszközét esetleg évekig nem tudja értékesíteni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. HamisA fedezet- és eredményelemzés célja, hogy átfogó képet nyújtson a vállalkozás adott időszakban végzett tevékenységének jövedelmezőségéről.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fedezeti pontban az árbevétel és az összes költség értéke megegyezik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fedezeti összeg a fajlagos fedezeti összeg és az értékesített mennyiség szorzata.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fedezeti összeg a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatásban az értékesítés bruttó eredményeként jelenik meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fedezeti összeg elemzése során számszerűsítik a fedezeti összeg változását befolyásoló tényezők hátasait.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fedezeti összeg megegyezik az üzemi, üzleti tevékenység eredményével.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hozam számlákon a csökkenést a Követel, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hozam számlákon a csökkenést a Tartozik, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hozam számlákon a növekedést a Követel, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hozam számlákon a növekedést a Tartozik, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mutatószámok segítségével történi eredményelemzés során az eredmény összetevőit mindig az eredmény kimutatás egyes eredménykategóriaihoz, vagy soraihoz hasonlítjuk.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mutatószámok segítségével történi eredményelemzés során az eredmény összetevőit valamilyen mérlegértékhez vagy az eredmény kimutatás egyes eredménykategóriaihoz, esetleg soraihoz hasonlítjuk.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mutatószámokkal történi, eredményelemzés azt jelenti, hogy a mutatók időbeli alakulásának kiértékelésével vonnak le következtetéseket az eredmény alakulását illetően.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mutatószámokkal történi, eredményelemzés azt jelenti, hogy a mutatók időbeli alakulásának kiértékelésével és térbeli (üzletági) összehasonlításával vonnak le következtetéseket az eredmény alakulását illetően.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérleg szerinti eredmény a tárgyidőszaki tevékenység eredményének azon része, melyet a tulajdonosok a vállalatból kivontak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérleg szerinti eredmény a tárgyidőszaki tevékenységnek a társasági adóval csökkentett eredménye.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérleg szerinti eredmény a tárgyévi tevékenység eredményének a saját tőkehez való hozzájárulása.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A prospektív eredményelemzés során a tárgyidőszak adatait hasonlítjuk, össze a megelőzi idősszak adataival.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A prospektív eredményelemzés során a tárgyidőszak tényleges adatait hasonlítjuk össze a tárgyidőszakhoz kapcsolódó tervadatokkal.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A retrospektív eredményelemzés során a tárgyidőszak adatait hasonlítjuk, össze a megelőzi, idősszak megfeleli adataival.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A retrospektív eredményelemzés során a tárgyidőszak tényleges adatait hasonlítjuk össze a tárgyidőszakhoz kapcsolódó tervadatokkal.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A ráfordítás számlákon a csökkenést a Követel, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A ráfordítás számlákon a csökkenést a Tartozik, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A ráfordítás számlákon a növekedést a Követel, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A ráfordítás számlákon a növekedést a Tartozik, oldalon könyveljük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A személyi jellegű ráfordítások csak a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatásban szerepelnek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A személyi jellegű ráfordítások csak az összköltség eljárással készülő eredménykimutatásban szerepelnek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az adózott eredmény cash flow jellegű mutató.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktivált saját teljesítmények értéke a saját előállítású eszközök (nem készletek) aktivált értékének és a saját termelési készletek állományváltozásának különbsége.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktivált saját teljesítmények értéke a saját előállítású eszközök (nem készletek) aktivált értékének és a saját termelési készletek állományváltozásának összege.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktivált saját teljesítmények értéke a saját termelési készletek állományváltozásától függően növelheti és csökkentheti is a vállalkozás eredményét.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktivált saját teljesítmények értéke az eredményt a hozamokhoz hasonlóan mindig növeli.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktivált saját teljesítmények értéke az eredményt a ráfordításokhoz hasonlóan mindig csökkenti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktivált saját teljesítmények értéke csak a forgalmi költség típusú eredménykimutatásban jelenik meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktivált saját teljesítmények értéke csak az összköltség típusú eredménykimutatásban jelenik meg, hiszen itt a teljes költséget megjeleníti anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások és értékcsökkenési leírás között szereplő azon költségek értéket írjuk vissza, melyekből a tárgyidőszakban ténylegesen nem lett ráfordítás.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktivált saját teljesítmények értéke lehet negatív is, hiszen a saját előállítású eszközök aktivált értéke lehet negatív.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktivált saját teljesítmények értéke lehet negatív is, hiszen a saját termelési készletek állományváltozása állománycsökkenés esetén negatív.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktivált saját teljesítmények értéke megegyezik az értékesítés közvetlen és közvetett költségeivel csökkentett terme lesi költséggel.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktivált saját teljesítmények értéke megegyezik az értékesítés közvetlen és közvetett költségeivel növelt termelési költséggel.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktivált saját teljesítmények értéke mindkét eredménykimutatásban megjelenik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az aktivált saját teljesítmények értéke, csakúgy, mint az eredmény kimutatás minden más sora is, kizárólag pozitív értéket vehet fel.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az anyagjellegű ráfordítások csak az összköltség eljárással összeállított eredménykimutatásban szerepelnek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az anyagjellegű ráfordítások mind az összköltség, mind a forgalmi költség eljárással összeállított eredménykimutatásban megjelennek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az egyéb bevételek csak az összköltség eljárással összeállított eredménykimutatásban jelennek meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az egyéb bevételek mind az összköltség, mind a forgalmi költség eljárással összeállított eredménykimutatásban megjelennek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredményelemzés elősegíti azoknak az intézkedéseknek, söntéseknek a meghozatalát, amelyek lehetővé teszik az elért eredmények növelését, illetve a vállalkozás célkitűzéseinek a megvalósít, ásat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredmény kimutatás az idősszak során a vállalkozás eredményességéről tájékoztat, oly módon, hogy az idősszak alatt végbement gazdasági folyamatok hátasaként létrejött bevételeket és kiadásokat veszi számba.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredmény kimutatás az idősszak során a vállalkozás eredményességéről tájékoztat, oly módon, hogy az idősszak alatt végbement gazdasági folyamatok hátasaként létrejött hozamokat és ráfordításokat veszi számba.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredménykimutatásban a személyi jellegű ráfordítások között csak az állandó alkalmazottakhoz kötheti bérköltségek, a bérjárulékok és a személyi jellegű egyéb kifizetések jeleníthetik meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredménykimutatásban a személyi jellegű ráfordítások között jelenítjük meg a bérköltségeket, a bérjárulékokat és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket is.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredménykimutatásban a személyi jellegű ráfordítások között jelenítjük meg azokat a tételeket is, melyeket munkadíj címen fiztunk a külső vállalkozóinknak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredménykimutatásban az anyagjellegű ráfordítások köze tartoznak az anyagköltségek, az igénybe vett szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások, az eladott áruk beszerzési értéke, eladott (közvetített) szolgáltatások.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredménykimutatásban az anyagjellegű ráfordítások között az anyagköltségeket, az igénybe vett szolgáltatások, az egyéb szolgáltatásokat jelenítjük meg, az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott (közvetített) szolgáltatások itt nem mutathatok ki, hiszen azokat forgalmi jellegük miatt csak a forgalmi költségi eredmény kimutatás tartalmazhatja.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredménykimutatásban az egyéb bevételek között kell megjeleníteni többek között a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének nettó ellenértéket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredménykimutatásban az egyéb ráfordítások között kell megjeleníteni többek között az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak könyv szerinti értéket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredménykimutatásban az értékcsökkenési leírás között jelenítjük meg a befektetett eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenését.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredménykimutatásban az értékcsökkenési leírás között jelenítjük meg a tárgyi eszközök, immateriális javak elszámolt terv szerinti értékcsökkenését.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredménykimutatásban az értékcsökkenési leírás között jelenítjük meg a tárgyi eszközök, immateriális javak elszámolt terv szerinti és térvén felüli értékcsökkenését.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredményszámlákon való könyvelést a világosság és a bruttó elszámolás elve követeli meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredményszámlákon való könyvelést az időbeli elhatárolások elve követeli meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az értékcsökkenési leírás csak az összköltség eljárással készülő eredménykimutatásban szerepel.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az értékcsökkenési leírás mind az összköltség, mind a forgalmi költség eljárással összeállított eredménykimutatásban megjelenik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az értékesítés közvetett költsége meghatározható úgy, hogy az aktivált saját teljesítményekkel csökkentett termelési költséghez hozzáadjuk az értékesítés közvetlen költségeit, ahol az aktivált saját teljesítmények értéke pozitív és negatív értéket is felvehet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az értékesítés közvetlen költsége meghatározható ügy, hogy az aktivált saját teljesítményekkel csökkentett termelési költségből levonjuk az értékesítés közvetett költségeit, ahol az aktivált saját teljesítmények értéke pozitív és negatív értéket is felvehet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az értékesítés nettó árbevétele csak a forgalmi költség eljárással összeállított eredménykimutatásban jelenik meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az értékesítés nettó árbevétele csak az összköltség eljárással összeállított eredménykimutatásban jelenik meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az értékesítés nettó árbevétele mind az összköltség, mind a forgalmi költség eljárással összeállított eredménykimutatásban megjelenik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az összes termelési költség meghatározható az értékesítés közvetlen és közvetett költségeinek, valamint az aktivált saját teljesítmények különbségeként, ahol az aktivált saját teljesítmények pozitív és negatív értékeket is felvehetnek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az összes termelési költség meghatározható az értékesítés közvetlen és közvetett költségeinek, valamint az aktivált saját teljesítmények összegeként, ahol az aktivált saját teljesítmények pozitív és negatív értékeket is felvehetnek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az összköltség és a forgalmi költség eljárással készülő eredmény kimutatás az értékesítés bruttó eredménye megállapításának módszerében különbözők, a többi eredménykategória esetében a két módszer megegyezik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az összköltség és a forgalmi költség eljárással készülő eredmény kimutatás az üzemi, üzleti eredmény megállapításának módszerében különbözők, a többi eredménykategória esetében a két módszer megegyezik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Fajlagos fedezeti hányad = Eladási egységár / Fajlagos fedezeti összeg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Fajlagos fedezeti hányad = Fajlagos fedezeti összeg / Eladási egységár.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Fedezeti hányad = 1 + Értékesítés közvetlen költsége / Értékesítés nettó árbevétele.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Fedezeti hányad = 1 – Értékesítés közvetlen költsége / Értékesítés nettó árbevétele.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Fedezeti hányad = Fedezeti összeg * Értékesítés nettó árbevétele.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Fedezeti hányad = Fedezeti összeg / Értékesítés nettó árbevétele.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vállalkozás a „fedezeti pont alatt” értékesít, akkor nyereséges.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vállalkozás a „fedezeti pont alatt” értékesít, akkor vesztes eges.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vállalkozás a „fedezeti pont felett” értékesít, akkor nyereséges.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Értékesítés nettó árbevételeként jelenik meg az eredménykimutatásban az üzleti évben értékesített készletek és szolgáltatások árkiegészítéssel, felárral növelt, enged menyekkel csökkentett, általános, forgalmi adót nem tartalmazó ellenértéke.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Értékesítés nettó árbevételeként jelenik meg az eredménykimutatásban az üzleti évben értékesített készletek, szolgáltatások, tárgyi eszközök árkiegészítéssel, felárral növelt, enged menyekkel csökkentett, általános, forgalmi adót nem tartalmazó ellenértéke.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. HamisA befektetett eszközök beszerzése (növekedése) csökkenti a számviteli törvény szerinti cash flow kimutatásban a befektetési cash flow értéket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett eszközök beszerzése (növekedése) növeli a számviteli törvény szerinti cash flow kimutatásban a befektetési cash flow értéket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett eszközök értékesítésének ellenértéke a befektetési cash flow értéket növeli.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett eszközök értékesítésének ellenértéke a finanszírozási cash flow értéket növeli.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett eszközök értékesítésének nyereségével a működési cash flow-n belül csökkenteni kell az adózás előtti eredmény értéket, hiszen ezt az értéket a befektetési cash flow-n belül a befektetett eszközök eladása sor értéke is tartalmazza.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett eszközök értékesítésének nyereségével a működési cash flow-n belül növelni kell az adózás előtti eredmény értéket, hiszen ezt az értéket a befektetési cash flow-n belül a befektetett eszközök eladása sor értéke is tartalmazza.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett eszközök értékesítésének veszteségével a működési cash flow-n belül csökkenteni kell az adózás előtti eredmény értéket, mert a veszteség a befektetési cash flow-n belül nem jelentkezik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A befektetett eszközök értékesítésének veszteségével a működési cash flow-n belül növelni kell az adózás előtti eredmény értéket, különben a veszteség kétszer is szerepel a cash flow kimutatáson belül: a működési és a befektetési cash flow-ban.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A bruttó cash flow az értékcsökkenésekkel (értékvesztésekkel), képzett céltartalékokkal csökkentett, visszaírásokkal, feloldott céltartalékokkal növelt adózás előtti eredmény.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A bruttó cash flow az értékcsökkenésekkel (értékvesztésekkel), képzett céltartalékokkal növelt, visszaírásokkal, feloldott céltartalékokkal csökkentetett adózás előtti eredmény.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A cash flow a pénzeszközállomány megváltozásának rendszerezett levezetése.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A cash flow kimutatás a forgóeszközök közötti pénzeszközök változását mutatja be, így befektetett eszközökön belül szereplőtartós bankbetétekkel kapcsolatos változások is megjelennek a levezetésben, mégpedig a finanszírozási cash flow-n belül.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A cash flow kimutatás direkt vagy indirekt módon minden pénzeszközváltozást megjelenít, azokat a pénzmozgásokat is, melyek nem jelentenek sem hozamot, sem költséget vagy ráfordítást.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A cash flow kimutatásban nem jelennek meg azok a pénzbevételek vagy pénzkiadások, melyek nem jelentenek sem hozamot, sem költséget vagy ráfordítást.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A direkt cash flow összeállításához feltétlenül szükségünk van a mérleg és az eredmény kimutatás adataira.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A direkt cash flow-t a mérleg és az eredmény kimutatás adatainak segítségével állítjuk össze.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A direkt cash flow-t pénzforgalmi adatokból állítjuk össze, a pénzbevételek és a pénzkiadások rendszerezett bemutatásával.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A finanszírozási cash flow-n belül döntően a befektetett eszközökkel és a rövid lejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos pénzeszközváltozások jelennek meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A finanszírozási cash flow-n belül döntően a saját tőkével és a hosszú lejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos pénzeszközváltozások jelennek meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fizetett (fizetendő) osztalék, részesedés a működési cash flow-t csökkenti.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fizetett (fizetendő) osztalék, részesedés a működési cash flow-t növeli.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fizetett (fizetendő) osztalékot, a többi tulajdonosnak történi kifizetésétől eltérően nem a finanszírozási, hanem a működési cash flow-n belül kell megjeleníteni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fizetett osztalékot, a többi tulajdonosnak történi kifizetéssel együtt a finanszírozási cash flow-n belül kell megjeleníteni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A jövőre vonatkozó közvetlen (direkt) cash flow-t szoktak likviditási tervnek is nevezni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kapott osztalékot a számviteli törvény szerinti cash flow kimutatásban – függetlenül attól, hogy forgóeszközök vagy befektetett eszközök közötti részesedések után kapjuk – a befektetési cash flow-n belül kell megjeleníteni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kapott osztalékot a számviteli törvény szerinti cash flow kimutatásban – függetlenül attól, hogy forgóeszközök vagy befektetett eszközök közötti részesedések után kapjuk – a működési cash flow-n belül kell megjeleníteni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A közvetett (indirekt) cash flow-t szoktak likviditási tervnek is nevezni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A közvetett cash flow kimutatás levezetésekor az amortizációt hozzá kell adni az adózás előtti eredményhez, mert az amortizáció olyan költség, mely nem kapcsolódik pénzmozgáshoz.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A közvetett cash flow kimutatás levezetésekor az amortizációt le kell vonni az adózás előtti eredményhez, mert az amortizáció olyan költség, mely nem kapcsolódik pénzmozgáshoz.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A közvetett módszerrel összeállított cash flow kimutatás előnye a közvetlen módszerrel összeállított kimutatással szemben, hogy mivel konkrét forgalmi adatokból dolgozik, magasabb az információtartalma.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A közvetett módszerrel összeállított cash flow kimutatás előnye a közvetlen módszerrel összeállított kimutatással szemben, hogy mivel állományváltozásokkal dolgozik, összeállítása általában egyszerűbb és gyorsabb.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A közvetlen módszerrel összeállított cash flow kimutatás előnye a közvetett módszerrel összeállított kimutatással szemben, hogy mivel konkrét forgalmi adatokból dolgozik, magasabb az információtartalma.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A közvetlen módszerrel összeállított cash flow kimutatás előnye a közvetett módszerrel összeállított kimutatással szemben, hogy mivel állományváltozásokkal dolgozik, összeállítása általában egyszerűbb és gyorsabb.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérlegadatokból számított likviditási mutatók előnye a cash flow kimutatással szemben, hogy a mutatók alapján számított értékek flow jellegűek, míg a cash flow kimutatás Stock jellegű.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérlegadatokból számított likviditási mutatók hátránya a cash flow kimutatással szemben, hogy az adatok egy adott időpontot ragadnak meg, míg a cash flow kimutatás egy adott időszakra vonatkozik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A rendelkezésre álló cash flow-t ügy tudjuk meghatározni, hogy a nyitó pénzkészletből levonjuk a záró pénzkészletet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A szabad cash flow a vállalat számára az év végen készpénz vagy számlapénz formájában rendel kezesre álló pénzvagyon nagyságát mutatja meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A szabad cash flow az a likvid pénzeszközt, mely a vállalkozás jövőinek veszélyeztetése nélkül szabadon kivonható a vállalkozásból.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A számviteli cash flow három fő részterületre bontva mutatja be a pénzáramok alakulását az adott időszakban. Ezek: a bruttó cash flow, a nettó cash flow és a rendel kezesre álló cash flow.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A számviteli cash flow három fő részterületre bontva mutatja be a pénzáramok alakulását az adott időszakban. Ezek: a működési, a befektetési és a finanszírozási cash flow.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatásban a befektetési cash flow levezetése direkt módon történik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatásban a befektetési cash flow levezetése indirekt módon történik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatásban a finanszírozási cash flow levezetése nagyreszt direkt módon történik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatásban a finanszírozási cash flow levezetése nagyreszt indirekt módon történik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatásban a működési cash flow levezetése direkt módon történik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatásban a működési cash flow levezetése indirekt módon történik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A záró pénzkészlet és a nyitó pénzkészlet különbséget nevezzük, rendel kezesre álló cash flownak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az indirekt cash flow összeállításához feltétlenül szükségünk van a mérleg és az eredmény kimutatás adataira.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az indirekt cash flow összeállításánál a pénzeszközváltozások a saját források és az idegen források változásával egyenes arányban vannak, míg a nem pénzeszközök változásával fordított arányban.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az indirekt cash flow összeállításánál a pénzeszközváltozások a saját források és az idegen források változásával fordított arányban vannak, míg a nem pénzeszközök változásával egyenes arányban.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Befektetési cash flow alatt a befektetetési tevékenységből származó pénzeszközváltozást értjük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy vállalkozás fizetőképes, ha hozamai nagyobbak, mint a ráfordításai.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy vállalkozás fizetőképes, ha működésből származó pénzbevételeiből folyamatosan finanszírozni lehet a működési kiadásokat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy vállalkozás nyereséges, ha hozamai nagyobbak, mint a ráfordításai.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy vállalkozás nyereséges, ha működésből származó pénzbevételeiből folyamatosan finanszírozni lehet a működési kiadásokat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Finanszírozási cash flow alatt a pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozást értjük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Finanszírozási cash flow alatt a szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozást értjük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a Szállítók nyitó értéke 1000,- eFt, záró értéke 4.000, akkor az indirekt cash flow kimutatásban a Szállítók állományváltozása a finanszírozási cash flow-t 3000,- eFt-tal növeli.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a Szállítók nyitó értéke 1000,- eFt, záró értéke 4.000, akkor az indirekt cash flow kimutatásban a Szállítók állományváltozása a működési cash flow-t 3000,- eFt-tal csökkenti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a Szállítók nyitó értéke 1000,- eFt, záró értéke 4.000, akkor az indirekt cash flow kimutatásban a Szállítók állományváltozása a működési cash flow-t 3000,- eFt-tal növeli.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a Vevők nyitó értéke 4000,- eFt, záró értéke 6.000, akkor az indirekt cash flow kimutatásban a Vevők állományváltozása a működési cash flow-t 2000,- eFt-tal csökkenti.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a Vevők nyitó értéke 4000,- eFt, záró értéke 6.000, akkor az indirekt cash flow kimutatásban a Vevők állományváltozása a működési cash flow-t 2000,- eFt-tal növeli.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a bruttó cash flow 500,- eFt, a nyereségadó 40,- eFt, a jóváhagyott osztalék 100,- eFt, akkor a nettó cash flow 360,- eFt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a rendelkezésre álló cash flow negatív az azt jelenti, hogy az induló pénzkészlet bizonyos mértékben felelésre került.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a rendelkezésre álló cash flow pozitív az azt jelenti, hogy az induló pénzkészlet bizonyos mértékben felelésre került.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nyitó értéke 10.000,- eFt, záró értéke 9.000,- eFt, akkor az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása a finanszírozási cash flow-t 1.000,- e Ft-tal csökkenti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nyitó értéke 10.000,- eFt, záró értéke 9.000,- eFt, akkor az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása a működési cash flow-t 1.000,- e Ft-tal csökkenti.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nyitó értéke 10.000,- eFt, záró értéke 9.000,- eFt, akkor az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása a működési cash flow-t 1.000,- e Ft-tal növeli.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha az adózás előtti eredmény 1000,- eFt, az elszámolt értékcsökkenés 600,- eFt, a feloldott céltartalék 200,- eFt, akkor a bruttó cash flow 1400,- eFt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha az adózás előtti eredmény 1000,- eFt, az elszámolt értékcsökkenés 600,- eFt, a feloldott céltartalék 200,- eFt, akkor a bruttó cash flow 600,- eFt.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha az adózás előtti eredmény 1500,- eFt, az elszámolt értékvesztés 800,- eFt, a képzett céltartalék 200,- eFt, akkor a bruttó cash flow 2500,- eFt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha az adózás előtti eredmény 1500,- eFt, az elszámolt értékvesztés 800,- eFt, a képzett céltartalék 200,- eFt, akkor a bruttó cash flow 500,- eFt.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha az Áruk nyitó értéke 7000,- eFt, záró értéke 4.500, akkor az indirekt cash flow kimutatásban az Áruk állományváltozása a működési cash flow-t 2500,- eFt-tal csökkenti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha az Áruk nyitó értéke 7000,- eFt, záró értéke 4.500, akkor az indirekt cash flow kimutatásban az Áruk állományváltozása a működési cash flow-t 2500,- eFt-tal növeli.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Mivel a cash flow kimutatás a pénzeszközök változását mutatja be, a levezetésben nem szerepelnek semmiféle készpénzzel vagy számlapénzzel kapcsolatos pénzmozgások.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Működési cash flow alatt a pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozást értjük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Működési cash flow alatt a szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozást értjük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Nettó cash flow alatt a nyereségadóval, az osztalékkal és az adózott eredményt terheli más kifizetésekkel csökkentett bruttó cash flow-t értjük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Nettó cash flow alatt a nyereségadóval, az osztalékkal és az adózott eredményt terheli más kifizetésekkel növelt bruttó cash flow-t értjük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. HamisA bérjárulékok között nem szerepelhetnek adójellegű tételek.==

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A bérjárulékok személyi jellegű költségek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A bérköltségek köze tartozik a munkavállalónak fizetett albérleti hozzájárulás, üdülési csekk, et kezesi jegy, vagy a végkielégítés.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A bérköltségek köze tartozik többek között az alapbér; a törzsbér; a bérpótlékok; az éves eredménytől függő prémiumok, jutalmak; a kiegeszitő fizetések; az illetmények; a 13. vagy további havi munkabér.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A bérköltségként jelenítjük meg a bérjárulékokat, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetéseket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A degresszíven változó költségek a tevékenység volumenének egységnyi növekedésére egységnél kisebb mértékben emelkednek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A degresszíven változó költségek a tevékenység volumenének egységnyi növekedésére egységnél nagyobb mértékben emelkednek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A degresszíven változó költségek a tevékenység volumenének hatására csökkennek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A felmerült és az időszakot terheli, költségek között a kapcsolatot a kalkuláció teremti meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A felmerült és az időszakot terheli költségek között a kapcsolatot a költségkorrekciók teremtik meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A főüzemek, a társüzemek, valamint a központi irányítás a költségek felmerülése szempontjából költséghelyek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A főüzemi költségek a termek előállítás és szolgáltatásnyűjtás konkrét helyein felmerült közvetett költségek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A főüzemi költségek a termék elő állító és szolgáltatást nyújtó tevékenységeket kiszolgáló, ezek munkáját segíti üzemek költségei.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hulladék újrahasznosítása költségmegterülést jelent.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A költség a tevékenység érdekében felmerült erőforrás felhasználás pénzben kifejezett értéke.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A költség az értékesített eszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A költségcsökkenések között megkülönböztetünk tényleges és technikai költségcsökkenéseket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A költségek aktív időbeli elhatárolása a felmerült költségekhez további költségeket rendel.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A költségek aktív időbeli elhatárolása csökkenti a felmerült költségeket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A költségek aktív időbeli elhatárolása költségmegterülést jelent.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A költségek passzív időbeli elhatárolása a felmerült költségekhez további költségeket rendel.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A költségek passzív időbeli elhatárolása csökkenti a felmerült költségeket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A költségkorrekcióknak két csoportja van a költségek időbeli elhatárolása és a költségmegterülések.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A költségmegterülések a felmerült költségeket csökkenti tételek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A költségmegterülések a felmerült költségeket növeli tételek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A központi irányítás költségei változó költségek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A központi irányítás általános költségei köze tartoznak a társüzemi költségek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A közvetett költségek gazdasági szempontból nem köthetik egy meghatározott termekhez.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A közvetlen költségek esetében a költségviselő nem ismert, kizárólag a költséghely.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A közvetlen költségek gazdasági szempontból egy meghatározott termekhez köthetik és kizárólag a termekkel hozhatok kapcsolatba.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A lineárisan változó költségek a mennyiség egységnyi növekedésére mindig ugyanolyan mértékben emelkednek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A lépcsőzetesen változó költségek bizonyos tevékenységi volumen elérésekor ugrásszerűen változnak és a következő kritikus pontig újra változatlanok maradnak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A progresszíven változó költségek a tevékenység volumenének 1%-os növekedésére 1%-nal kisebb mértékben emelkednek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A progresszíven változó költségek a tevékenység volumenének 1%-os növekedésére 1%-nal nagyobb mértékben emelkednek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A pénzügyi, befektetési, biztosító intézeti szolgáltatásokat, hatosai igazgatási szolgáltatásokat egyéb szolgáltatás költségeként mutatjuk ki.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A regresszíven változó költségek a tevékenység volumenének hatására csökkennek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A személyi jellegű költségek köze soroljuk a bérköltséget, a bérjárulékokat, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetéseket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A szőkített önköltségen meghatározott bekerülési érték tartalmazza a közvetlen költségeken kivel a termekre jutó vállalati általános, költségeket is.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A szőkített önköltségen meghatározott bekerülési érték tartalmazza a közvetlen költségeken kívül a termékre jutó üzemi általános, költségeket is.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A technikai költségcsökkenések köze tartoznak a költségmegterülések és az aktív időbeli elhatárolások.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A technikai költségcsökkenések köze tartoznak a költségrendezések (költségfelosztások), a költségek aktiválása, valamint átvezetése az eredmény terhére.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A technológiai önköltségen meghatározott bekerülési érték tartalmazza a közvetlen költségeken kivel az üzemi általános, költségek lineárisan változó részét is.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A technológiai önköltségen meghatározott bekerülési érték tartalmazza a közvetlen költségeken kivel az üzemi általános költségeket is.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A társüzemi költségek a termek előállítás és szolgáltatásnyújtás konkrét helyein felmerült közvetett költségek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A társüzemi költségek a termék elő állító és szolgáltatást nyújtó tevékenységeket kiszolgáló, ezek munkáját segíti üzemek költségei.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tényleges költségcsökkenések köze tartoznak a költségmegterülések és az aktív időbeli elhatárolások.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tényleges költségcsökkenések köze tartoznak a költségrendezések (költségfelosztások), a költségek aktiválása, valamint átvezetése az eredmény terhére.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A viszonylag állandó költségek a tevékenység egy adott terjedelmen belül nem reagálnak a tevékenység volumenének változásara, az adott terjedelmet túllepve azonban igen.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalati általános költségei köze a központi igazgatás és adminisztráció költségei, az értékesítés közvetett költségei valamint az egyéb központi általános költségek tartoznak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az anyagjellegű költségek köze soroljuk az anyagköltséget, az igénybevett szolgáltatás költséget, az egyéb szolgáltatás költséget, valamint az eladott áruk beszerzési értéket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az anyagjellegű költségek köze soroljuk az anyagköltséget, az igénybevett szolgáltatás költséget, valamint az egyéb szolgáltatás költséget.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az anyagköltség a tevékenység érdekében felhasznált anyagok pénzben kifejezett értéke.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az anyagköltség a vásárolt anyagok pénzben kifejezett értéke.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elsődleges költségnem, másodlagos költségviselő/költséghely elszámolás esetén a másodlagos elszámolásnál alkalmazott ellenszámla a költségnem ellenszámla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elsődleges költségnem, másodlagos költségviselő/költséghely elszámolás esetén a másodlagos elszámolásnál alkalmazott ellenszámla a költségnem átvezetési számla.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elsődleges költségviselő/költséghely, másodlagos költségnem elszámolás esetén a másodlagos elszámolásnál alkalmazott ellenszámla a költségnem ellenszámla.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elsődleges költségviselő/költséghely, másodlagos költségnem elszámolás esetén a másodlagos elszámolásnál alkalmazott ellenszámla a költségnem átvezetési számla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az időszakban felmerült költségek között vannak olyan költségek, melyek a tárgyidőszakot terhelik és vannak olyan költségek, melyek más beszámolási időszakban jelentkeznek ráfordításként.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az időszakban felmerült és az időszakot terheli, költségek összege kiadja az összes költséget.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az időszakot terheli, költségek között vannak olyan költségek, melyek az időszakban merültek fel, de lehetnek olyan költségek is, melyek más beszámolási időszakból származnak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az általános költség szinonimája a közvetett költségnek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az általános költségek esetében a költségviselő nem ismert, kizárólag a költséghely.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bérjárulékként kerül kimutatásra a munkáltató által fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék; egészségbiztosítási járulék; egészségügyi hozzájárulás; munkaadói járulék; szakképzési hozzájárulás; valamint minden olyan adok módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy 2005. decemberében megfizetett, következő negyedévre vonatkozó bérleti díj a 2005. évi eredményt terheli.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy 2005. decemberében megfizetett, következő negyedévre vonatkozó bérleti díj a 2006. évi eredményt terheli.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy 2006. januárjában megfizetett, előző negyedévre vonatkozó bérleti díj a 2005. évi eredményt terheli.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy 2006. januárjában megfizetett, előző negyedévre vonatkozó bérleti díj a 2006. évi eredményt terheli.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy asztalos vállalatnál az elállításra kerülő szék a költséghely.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy asztalos vállalatnál az elállításra kerüli szék az költségviselő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Elsődleges költségnem, másodlagos költségviselő/költséghely elszámolás esetén költségkönyveléskor az eszközforrás számlákkal szemben költségnem számlák állnak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Elsődleges költségnem, másodlagos költségviselő/költséghely elszámolás esetén költségkönyveléskor az eszköz, forrás számlákkal szemben költségviselő/költséghely számlák állnak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Elsődleges költségviselő/költséghely, másodlagos költségnem elszámolás esetén költségkönyveléskor az eszköz, forrás számlákkal szemben költségnem számlák állnak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Elsődleges költségviselő/költséghely, másodlagos költségnem elszámolás esetén költségkönyveléskor az eszköz, forrás számlákkal szemben költségviselő/költséghely számlák állnak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a költségeket a kalkulációhoz való kapcsolat szerint csoportosítjuk, megkülönböztetünk bekerülési értékbe tartozó és nem tartozó költségeket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a költségeket a kalkulációhoz való kapcsolat szerint csoportosítjuk, megkülönböztetünk állandó (fix) és változó költségeket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a költségeket a volumenhez való kapcsolat szerint csoportosítjuk, megkülönböztetünk állandó (fix) és változó költségeket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a költségeket elszámolhatósági módjuk szerint csoportosítjuk, akkor közvetlen és közvetett költségekről beszelünk.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a költségeket elszámolhatósági módjuk szerint csoportosítjuk, költségnemekről beszelünk.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a költségeket fajtájuk, jellegük szerint csoportosítjuk, költség nemekről beszelünk.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a költségeket fajtájuk, jellegük szerint csoportosítjuk, megkülönböztetünk anyagjellegű, személyi jellegű költségeket, valamint az értékcsökkenési leírását.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha a költségeket fajtájuk, jellegük szerint csoportosítjuk, megkülönböztetünk közvetlen és közvetett költségeket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Igénybevett szolgáltatás költségeként mutatjuk ki a pénzügyi, befektetési, biztosító intézeti szolgáltatásokat, hatosai igazgatási szolgáltatásokat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Igénybevett szolgáltatás költségeként mutatjuk ki mindazon szolgáltatásokat, melyek nem tartoznak sem a közvetített szolgáltatásokhoz, sem az egyéb szolgáltatásokhoz.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Költségek aktív időbeli elhatárolása esetén a tárgyévi eredmény csökken.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Költségek aktív időbeli elhatárolása esetén a tárgyévi eredmény nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Költségek passzív időbeli elhatárolása esetén a tárgyévi eredmény csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Költségek passzív időbeli elhatárolása esetén a tárgyévi eredmény nő.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Szemelyi jellegű egyéb kifizetésként jelenítjük meg a munkavállalónak fizetett albérleti hozzájárulást, üdülési csekket, et kezesi jegyet, vagy a végkielégítést is.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Változó költségek azok, melyek a tevékenység volumenétől függően valamilyen arányban változnak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Állandó költségnek nevezzük azokat a költségeket, melyek a tevékenységi volumenjelentős terjedelmében a vizsgált időszakban változatlanok.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Értékcsökkenési leírásként mutatjuk ki a befektetett eszközök körében a bekerülési érték tárgyidőszakra jutó csökkenését, melyet a hasznos gazdasági élettartam, a várható maradványérték és egyéb tényezők figyelembevételével, előzetes tervek alapján határoznak meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Értékcsökkenési leírásként mutatjuk ki az immateriális javak, tárgyi eszközök körében a bekerülési érték tárgyidőszakra jutó csökkenését, melyet a hasznos gazdasági élettartam, a várható maradványérték és egyéb tényezők figyelembevételével, előzetes tervek alapján határoznak meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis