Objektumorientált szoftvertervezés - Vizsga, 2008.06.03.

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

OO Vizsga 2008-06-03

Hibernate: Mi(k)nek a metódusa createQuery()? (2p)

 • session -> ez a jó
 • perzisztens kollekció
 • tábla
 • tranzakció

Adott az alábbi kód. Mit csinál, mi a következménye, hogy tehető korrekté? (6p)

Object object = db.getRoot("username");
ObjectStore.destroy(object);

A getRoot és a destroy közé kell:

db.setRoot("username", null);

Ezzel a root mögötti objektumot tudjuk törölni.

WMC (Weighted Method Class) metrika definíciója. (2p)

 • Egy osztályhoz tartozó metódusok CC-je (metódus bonyolultsága) összesen
 • Egy osztály elkézítésének bonyolultsága ?

Egy funkción belül mikor nevezzük a kohéziót procedurálisnak? Miről ismerhető fel könnyen? (2p)

 • instanceof (???)

Aktív objektum mintában az ütemező (Scheduler) a Request_Method példány meghívásakor átad egy paramétert. Mi az és mi a feladata?

Valószínűleg ez a Servanthoz lesz a referencia, ami majd futtatni fogja a metódus kódját. Másképp honnan tudja a method_request, hogy melyik servanthoz hívjon be? Ez tűnik logikusnak. forrás

Adott egy bináris fa, a fa csúcsaiban vagy Guard vagy Node objektumok, ezeknek közös az ősük, amely vizitálható. Adott a vizitor interfész, illetve két megvalósítása:

 • Visit_Print: ez kiírja a Node-ban tárolt értéket
 • Sequ3: a faelemet meglátogatja a konstruktorában megadott 3 vizitort (mint a diasorban a Sequence, csak ebben 3 van)
 • Visit_InOrder: a Sequ3-ból származik, a fa inorder bejárását végzi el, közben minden Node element végrehajtja a konstruktorában megadott vizitort. Ez nincs készen, ez a c) feladat
 1. Visitor interfészbe a metódusok beírása az UML diagramon (1p)
 2. Az inorder bejáráshoz szükséges egyéb vizitorok megadása az UML-diagramon és konstruktoraikkal, metódusaikkal (4p)
 3. Visit_InOrder konstruktorának megírása a fenti többi vizitor használatával (4p)
 4. A vizitorok létrehozása és meghívása, hogy a fa elemei listázásra kerüljenek (2p)

RMI során átadható paraméterek osztályozása és a paraméterátadás módja (felsorolás + 1-1 rövid mondattal jellemzés, 3p)

OotElosztottRendszerek

 • Pass-by-Reference
  • a metódus a paraméterre mutató referenciát kap
  • a metódus a referencián keresztül éri el a paramétert, amit a hívó tart
  • azok adhatóak át így, akik implementálják a Remote interfészt
 • Pass-by-Value (Copy)
  • a paraméter lemásolódik
  • a metódus a másolatot kapja meg, és azon dolgozik
  • mindenki más így adódik át

Volt egy XSD séma, ahol az elemen belül volt egy simpletype definiálva, át kellett írni olyanra, hogy kívül legyen (2p)

Egy példa a feladathoz:

Beágyazott
<xs:element name="car">
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:enumeration value="Zhiguli"/>
   <xs:enumeration value="Moskvitch"/>
   <xs:enumeration value="Zaporozhets"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>
Külön típusdefiníció
<xs:element name="car" type="carType"/>

<xs:simpleType name="carType">
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="Zhiguli"/>
  <xs:enumeration value="Moskvitch"/>
  <xs:enumeration value="Zaporozhets"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>

XSD sorrendiséget és gyakoriságot befolyásoló tag-ek (felsorolás + 1-1 rövid mondattal jellemzés, 5p)

Sorrendiséghez:

 • all - tetszőleges sorrendben
 • choice - a listából csak az egyik
 • sequence - pontosan ugyanabban a sorrendben

Gyakoriság:

 • minOccurs maxOccurs attribútumok

Milyen hibákat kaphatunk egy XML dokumentum SAX-al való feldolgozása során? (3p)

 • fatal error - a dokumentum nem jól formált (szintaktikai hiba, nincs lezárva tag)
 • error - a dokumentum nem valid (szemantikai hiba, pl nem felel meg a sémának)
 • warning - figyelmeztetés (pl. ha kétszer definiálunk egy típust)

Mik a SAX (simple api for XML) jellemzői? (3p)

 • eseményvezérelt
 • soros elérésű
  • alacsony memória-igény
  • nagy sebesség
  • nem lehet előre- és visszaugrani
 • állapotfüggetlen feldolgozás

Mik az AWT konténerek felelősségei? (3p)

 • komponensek megtalálása
 • fókusz továbbadása
 • komponensek elhelyezése

Milyen tervezési mintákat valósítanak meg (Swing)? (4p)

 • Konténerek és komponensek összekapcsolása
 • Eseménykezelés
 • LayoutManager használata
 • JScrollPane használata

Szerintem inkább ez kell ide:

 • Konténerek + komponensek - Composite pattern
 • Eseménykezelés - Observer pattern
 • LayoutManager - Strategy pattern
 • JScrollPane-nél Decorator pattern
 • JTree-nél Null Object pattern

Miért nem ajánlott beágyazott/mobil környezetben a Listener-alapú eseménykezelés? (2p)

 • túlságosan is erőforrásigényes
 • nem engedheti meg egy beágyazott környezet a beragadott objektumokat
 • sokszor dinamikusan jönnek létre és szűnnek meg az objektumok

-- aldaris - 2009.05.27.

-- buc - 2008.06.03.

-- Csádám - 2010.05.31.