4. Elosztott rendszerek

A VIK Wikiből
(OotElosztottRendszerek szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

4.1. Általános

  • Socket vs keretrendszer (lábbalhajtós vs kézzeltekerős)
  • Szerializálni kell

4.2. Távoli eljáráshívás

Függvényhívás

%ATTACHURL%/rmi.png

Csonk

  • sorosítva elküldi a paramétereket
  • meghívja a távoli függvényt
  • visszaveszi a visszatérési értéket
int foo(int x, int y, int z) {
	 Stub stub = getStub("foo");
	 Stream s = stub.getOutStream();
	 s.writeInt(x);
	 s.writeInt(y);
	 s.writeInt(z);
	 stub.invoke();
	 s = stub.getInStream();
	 int t = s.readInt();
	 return t;
}

Adapter

  • beolvassa a paramétereket
  • meghívja az implementációt
  • visszaküldi a visszatérési értéket
void invoke(Skeleton skeleton) {
	 Stream s = skeleton.getInStream();
	 int x = s.readInt();
	 int y = s.readInt();
	 int z = s.readInt();
	 int t2 = foo(x,y,z);
	 s = skeleton.getOutStream();
	 s.writeInt(t2);
}

Problémakezelés

  • memóriakezelés
    • primitív típusok átmennek
    • összetett típusoknál deep copy
    • elosztott GC
  • hálózati hibák
    • idempotens műveletnél nincs gond
    • at_most_once, at_least_once, exactly_once
  • szerver megtalálása
    • bedrótozva
    • NameService (hierarchikus, név szerinti keresés)
    • TradeService (szolgáltatás szerint kereshető)

4.3. Remote Method Invocation

Szerializálás

(l. perzisztencia témakör)

4.3.1. Biztonság

SecurityManager osztály

  • Biztonsági szabályok kezelésére
    • SecurityManager System.getSecurityManager()
    • System.setSecurityManager(SecurityManager sm)
    • SecurityException-t dob hiba esetén
  • void check...() típusú függvényekkel lehet ellenőrizni
    • file hozzáférés: Read, Write, Delete
    • kapcsolat hozzáférés: Connect, Accept, Listen
    • általános: Exit, Exec, Permission
  • Külső policy fájlból is meg lehet adni a hozzáféréseket

Távoli interfész

  • java.rmi.Remote leszármazott
  • java.rmi.RemoteException dob
  • paraméter: Serializable interfészt megvalósító objektum

4.3.2. Szerver oldal

%ATTACHURL%/rmi-szerver.png

RemoteObject

  • távoli objektumok és stub-ok ősosztálya
  • boolean equals(Object o) - stubok között is jó
  • RemoteRef getRef()
  • int hashCode()
  • String toString()
  • static Remote toStub(Remote obj) - távoli objektum stub-ját adja vissza

RemoteServer

  • távoli objektum létrehozása és exportálása
  • static String getClientHost()
  • static void setLog(OutputStream os)
  • static PrintStream getLog()

UnicastRemoteObject

  • távoli objektum exportálása, stub elérése
  • Object clone()
  • static RemoteStub exportObject(Remote r)
  • static Remote exportObject(Remote r, int port [RMIClientSocketFactory csf, RMIServerSocketFactory ssf])
  • static boolean unexportObject(Remote r, boolean force)
  • protected UnicastRemoteObject(int port, RMIClientSocketFactory csf, RMIServerSocketFactory ssf)

Remote objektum megvalósítás

  • delegációval
    • az implementáció nem származik le az UnicastRemoteObject-ből
    • meghíváskor kell a stub-ot exportálni:
	 HelloImpl hello_impl = new HelloImpl();
	 Hello stub = (Hello)UnicastRemoteObject.exportObject(hello_impl, 0);
	 Registry registry = LocateRegistry.getRegistry();
	 registry.rebind("hello", stub);
  • örökléssel
    • az implementáció leszármazik az UnicastRemoteObject-ből
    • ekkor automatikus az exportálás, konstruktorban megtörténik:
	 HelloImpl hello_impl = new HelloImpl();
	 Registry registry = LocateRegistry.getRegistry();
	 registry.rebind("hello", hello_impl);

4.3.3. Kliens oldal

%ATTACHURL%/rmi-kliens.png

  • Stub hivatkozik a távoli objektumra, implementálja annak interfészét
  • Stub megkapható: RMI paraméterként, RMI visszatérési értékként vagy NameService segítségével
try {
	Registry registry = LocateRegistry.getRegistry();
	MyInterface intf = (MyInterface)registry.lookup("MyInterface");
	intf.myMethod("Arg1");
} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}

RMIRegistry

  • név-stub párokat tárol
  • void bind(String name, Remote obj) - beregisztrál
  • String[] list() - kilistáz
  • Remote lookup(String name) - kikeres
  • void rebind(String name, Remote obj) - beregisztrál/felülír
  • void unbind(String name) - kiszed

LocateRegistry

  • megkeresi/létrehozza a Registry-t
  • static Registry createRegistry(int port, RMIClientSocketFactory csf, RMIServerSocketFactory ssf)
  • static Registry getRegistry(String host, int port, RMIClientSocketFactory csf)

4.3.4. Elosztott GC

  • referenciákat számol
  • kilens oldalon is van komponense (DGCClient)
  • amikor a kiens deszerializál egy távoli objektumra mutató referenciát, akkor a DGCClient egy dirty() hívással jelez

a szerver GC-je felé, hogy az objektumra a kliensenk szüksége van

  • erre válaszul a szerver megmondja, hogy mennyi időre tudja garantálni az objektum megtartását a memóriájában
  • a DGCClient feladata, hogy meghosszabbítsa ezt az idő a lejárta előtt egy újabb dirty hívással, ha a kliensnek továbbra is szüksége van az objektumra
  • ha a SGCClient úgy veszi észre, hogy nincs szüksége a kliensnek tovább a távoli objektumra, akkor ezt a tényt egy clean () hívással jelzi a szerver

GC-je felé

  • a szerver eközben számolja, hogy hány távoli referencia van a távoli objektumokra, és ha ez 0-ra csökken, akkor weak referenciával hivatkozik rá
    • Egy kliens első dirty hívására inkrementálja a számlálót
    • A bérleti idő lejárta után, vagy clean() hívás hatására dekrementálja
  • ekkor a GC már eltakaríthatja a távoli objektumot (ha nincs rá lokális ref.)
  • sajnos lehet, hogy a kliens hálózati hiba miatt nem tudta megújítani a referenciáját, és ekkor a következő kérése nem fogja megtalálni az objektumot (NULL)

emiatt is szükség van arra, hogy a távoli objektum metódusai RemoteExceptiont dobjanak FORRÁS: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/javasdk/v5r0/index.jsp?topic=/com.ibm.java.doc.diagnostics.50/diag/understanding/rmi_dgc.html

-- MisnyovszkiAndrasSSO - 2009.05.27.

4.3.5 RMI során átadható paraméterek osztályozása és a paraméterátadás módja

  • Pass-by-Reference
    • a metódus a paraméterre mutató referenciát kap
    • a metódus a referencián keresztül éri el a paramétert, amit a hívó tart
    • azok adhatóak át így, akik implementálják a Remote interfészt
  • Pass-by-Value (Copy)
    • a paraméter lemásolódik
    • a metódus a másolatot kapja meg, és azon dolgozik
    • mindenki más így adódik át

forrás -- Csádám - 2010.05.31.

4.4. Tervezési minták

(l. tervezési minták oldal)

Mobile agent

  • Adat és kód egybezárva utazik rendszereken keresztül. Lényegében egy olyan programrész, amelyet az Agency-k futtatni tudnak, és tovább tudják adni.
  • A kliens által küldött objektum futtatható kódja nincs meg a szerveren.
  • Lehet például arra használni, hogy elküldeni egy adatbázisnak, ott leszelektálja az eredményt, majd azzal visszajön, így ha valamit nem tudunk SQL-be megírni, akkor is csak minimális lesz a hálózati forgalom.
public interface Agent extends Serializable {
	 void run();
}
public interface Agency extends Remote {
	 public Agent accept(Agent a) throws RemoteException;
}

Mitöl ügynök az ügynök?

  • Aktív és autonóm
    • saját szálon fut
    • a döntéseit maga hozza
    • a környezet figyelembevételével
  • Kapcsolatképes (reaktív)
    • más ügynökökkel kommunikálhat
  • Tanulékony
    • a tapasztalatait összegzi
  • Mobil
    • képes az ügynökségek közötti közlekedésre

Hogyan érkezik az ügynök?

  • Hogyan inicializáltjuk?
    • void init() metódus
    • elég-e a run() metódus ehhez?
  • Hogyan regisztrál
    • ügynökség automatikusan regisztrálja
    • neki kell regszitrálni
  • Hogyan állítja be a jogosultságokat?
    • mit tehet az ügynök
    • mit tehetnek vele mások


4.5. CORBA (OMG szabvány)

  • platformfüggetlen megoldás RPC-re
  • képes teljesen különböző programnyelvek között is adatátvitelre/függvényhívásra

Interface Description Language (IDL)

  • általános interfészleíró nyelv, amiből az egyes programnyelvekre fordítunk
  • primitív típusok: char, octet, boolean, short, long, double
  • összetett típusok: enum, string, struct, union, sequence, array, valuetype, exception, \x{2026}
  • paraméterátadás: in, out, inout
  • interfészek IDL-ben, implementáció natív nyelven

IDL -> Java

  • xxxHelper: marshallinghoz (szerializáláshoz)
  • xxxHolder: inout és out paraméterek kezelésére
  • xxxPOA (Portable Object Adapter): Servant-ból származtatva
  • kliens: natív típusokkal dolgozhatunk

Szabványos szolgáltatások

  • beépített, szabványos megoldások gyakori problémákra
  • NamingService, TradingService
  • EventService, NotificationService
  • Collection, Concurrency, Time, Transaction

-- MeszegetoBalazsIstvan - 2008.05.27.

-- Velias - 2009.05.26.