KörnytanZH1 kvíz

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Környezetgazdaságtan

A kvíz a wikin található 2012-es és 2018-as feladatsorok alapján lett létrehozva, ha felkerül újabb, rakjátok bele azt is


Környezetgazdaságtan, ZH1
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

Az ökológiai közgazdaságtan elmélete szerint..

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. .. a műszaki fejlődés elősegíti a környezeti problémák megoldását.
 2. .. holisztikus szemléletre van szükség.
 3. .. analitikus megközelítésre van szükség a gazdaság környezet-közötti hatások vizsgálatához.
 4. .. a környezetszennyezéseknek csak az ökológiai hatásaival szükséges foglalkozni.

A környezeti Kuznets-görbe..

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. .. a környezetterhelés változását ábrázolja az időben.
 2. .. a környezetszennyezést csökkentő technológiai fejlődést ábrázolja az idő függvényében.
 3. .. a káros hatásokat mutatja a környezetszennyező anyagok kibocsátott mennyiségének függvényében.
 4. .. a környezetterhelés változását mutatja az egy főre eső nemzeti jövedelem függvényében.

A fenntarthatóság közgazdaságtani értelme, hogy..

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. .. a gazdasági növekedést hosszútávon is biztosítani tudjuk.
 2. .. a termelési lehetőségeink határa hosszútávon sem zsugorodhat.
 3. .. a természeti erőforrásokat hosszútávon is megőrizzük.
 4. .. a környezetszennyezést ne engedjük egy kritikus érték felé emelni.

"Enyhe" fenntarthatóság alatt azt értjük, hogy..

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. .. lehetséges a megújuló természeti erőforrásoknak a biológiai megújulás ütemével arányos felhasználása.
 2. .. a fenntarthatósági kritérium alkalmazását indokolt esetben felfüggeszthetjük.
 3. .. megengedjük a természeti tőke más tőkeformákkal való helyettesítését, ha a termelési lehetőségeink eközben hosszútávon se zsugorodnak.
 4. .. megengedjük a szennyező anyagoknak az emberi egészséget még éppen nem veszélyeztető kibocsátását.

Melyik megállapítás nem vonatkoztatható a környezetgazdaságtanra az alábbiak közül?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. A gazdaság és a környezet kapcsolatát, kölcsönhatásait vizsgáló társadalomtudomány.
 2. A környezetgazdaságtan elméleti összefüggéseit (pl. külső gazdasági hatás fogalma), módszertanát (pl. határelemzések) alkalmazza.
 3. Megpróbálja felderíteni, hogy a gazdaság játékszabályai hol nem tökéletesek a természeti erőforrások kezelésében.
 4. A környezeti problémák kezelése során a piaci megoldások helyettesítésére keres választ a javaslataival.

Válassza ki a helyes meghatározást az alábbiak közül!

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. A természet folyamataitól függetlenül lesznek a gazdasági folyamatok.
 2. A természeti folyamatok körjellegéhez hasonlóan a gazdaság folyamatai is zártak.
 3. A gazdasági és természeti folyamatok egységesen zártak.
 4. A természeti folyamatok zárt láncával szemben a gazdasági folyamatok nyílt láncúak.

A termelési lehetőségek görbéje a ..

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. .. a tőkejavak hozadéka és a népesség nagysága közötti viszonyt érzékelteti.
 2. .. a technológiai szint és hulladéktömeg nagysága közötti viszonyt érzékelteti.
 3. .. az épített és a természetes környezet nagysága közötti viszonyt érzékelteti.
 4. .. a környezetvédelemre szánt javak és a gazdasági javak nagysága közötti viszonyt érzékelteti.

Mi a környezeti válság lényege?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. A hulladékok által előidézett ártalmak összessége.
 2. Az élővilág pusztulása.
 3. A forrás és a nyelő problémák együttes fennállása.
 4. Az emberi élet minőségének romlása.

A NEW mutatót úgy számoljuk, hogy a GDP értékéhez ..

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. .. hozzáadjuk a házimunka értékét és levonjuk belőle a ki nem fizetett szennyezési költségeket.
 2. .. hozzáadjuk a házimunka értékét és levonjuk belőle a ki nem fizetett szennyezési költségeket és korrigáljuk a kapott eredményt a jövedelemeloszlási egyenlőtlenségekkel.
 3. .. levonjuk a házimunka értékét, valamint a ki nem fizetett szennyezési költségeket.
 4. .. hozzáadjuk a házimunka értékét, valamint a ki nem fizetett szennyezési költségek nagyságát.

A külső gazdasági hatások ..

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. .. mindig negatívak, mert a környezetszennyezés csak káros lehet.
 2. .. mindig negatívak, mert az externáliák minden esetben rontják a termelési tényezők allokálásának hatékonyságát.
 3. .. lehetnek negatívak és pozitívak a környezeti szabályozástól függően.
 4. .. lehetnek negatívak és pozitívak attól függően, hogy a nem szándékos hatásban részesülő fél számára ez a jólétet javító, vagy csökkentő következménnyel jár.

A környezetgazdaságtan ..

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. .. a műszaki tudományok közé tartozik és a környezetszennyezéseket kezelő technológiai megoldásokkal, azok beruházási és üzemeltetési költségeivel, menedzselésével foglalkozik.
 2. .. a társadalomtudományok közé tartozik, a közgazdaságtan azon részterülete, ami a társadalom-környezet kölcsönhatásokat (és annak problémáit, konfliktusait) írja le, vizsgálja a közgazdaságtan módszereivel.
 3. .. a menedzsment tudományok közé tartozik, a vállalatok hatékony környezetszennyezés-csökkentő tevékenységeit támogatja.
 4. .. a társadalomtudományok közé tartozik, a közgazdaságtan azon részterülete, ami a nyersanyagok kitermelésének optimalizálásával foglalkozik.

A társadalom (a gazdaság) ..

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. .. nem veszi igénybe olyan mértékben a természeti környezet szolgáltatásait, hogy azt figyelembe kellene venni a gazdasági döntésekben.
 2. .. olyan módon használja a természeti környezetét, hogy oda különféle szennyező melléktermékeket és hulladékokat bocsát ki, ezt minimalizálni kell.
 3. .. a természeti környezetből veszi az inputjait (alapanyagokat, energiahordozókat), ezt a gazdasági döntésekben figyelembe kell venni.
 4. .. és a természeti környezet kapcsolata kettős: input oldalon erőforrásokat használunk fel, output oldalon szennyezéseket és hulladékokat bocsátunk lel, a gazdaság döntésekben mindkét kapcsolatot figyelembe kell venni, s keresni kell ennek optimumait.

A közgazdaságtani gondolkodás a természeti környezet által a társadalomnak nyújtott javakat, szolgáltatásokat (pl. hogy a méhek beporozzák a gyümölcsfákat) ..

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. .. tőkejavakként értékeli.
 2. .. mint tőkejószág hozamát, mint ökoszisztéma-szolgáltatást értékeli (ami olykor lehet piaci jószág, de legtöbbször nem piaci jószágként használjuk).
 3. .. piaci termékként, annak árával értékeli.
 4. .. egyáltalán nem tudja értékelni.

A szénalapú villamosenergia-termelés során felhasznált ökoszisztéma-szolgáltatások: (válassza ki a legteljesebb helyes felsorolást!)

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. nincsenek.
 2. a légkör magába fogadja a szén-dioxidot.
 3. a kibányászott szén; a légkör magába fogadja a szén-dioxidot.
 4. a kibányászott szén; a korábban biológiailag aktív földterület, amire az erőművet építettük; a légkör magába fogadja a szén-dioxidot.

A szennyezési lánc modell ..

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. .. az igények megjelenésétől a károk kialakulásáig követi végig logikailag a szennyezés folyamatát.
 2. .. a különböző szennyezések egymásba fűződő lánchatását modellezi.
 3. .. a szennyezés kialakulásának folyamatára koncentrál, nem veszi figyelembe a károk megjelenését.
 4. .. a szennyezés ökoszisztémán belüli terjedésének fizikai-kémiai-biológiai modelljét.

A „Növekedés határai” kutatási jelentés (1972) szerint ..

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. .. az emberiség hamarosan eléri a gazdasági növekedésének határait a növekedéshez kapcsolódó nagymértékű szennyezések, a népességnövekedés és a természeti erőforrások gyorsuló felélése miatt.
 2. .. a gazdasági növekedés minden határon túl lehetséges.
 3. .. a gazdasági növekedés hosszútávon nem lehetséges, mert a gazdálkodásnak szigorú termodinamikai korlátai vannak.
 4. .. a gazdasági növekedés hosszútávon nem lehetséges, mert a természeti erőforrásaink végesek.

A környezeti Kuznets-görbe ..

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. .. a káros hatásokat mutatja a környezetszennyező anyagok kibocsátott mennyiségének függvényében.
 2. .. a környezetterhelés változását mutatja az egy főre eső nemzeti jövedelem függvényében.
 3. .. a környezetszennyezést csökkentő technológiai fejlődést ábrázolja az Idő függvényében.
 4. .. a környezetterhelés változását ábrázolja az időben.

Az ökológiai közgazdaságtan Georgescu-Roegen által megfogalmazott elmélete szerint a gazdasági növekedés nem helyes gazdaságpolitikai cél, mert ..

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. .. az egyre növekvő népesség mellett csak a gazdag társadalmak részesednek belőle.
 2. .. a biodiverzítás állandó degradációjával jár együtt.
 3. .. a gazdasági tevékenységek fogyasztják a szűkösen rendelkezésünkre álló alacsony entrópiájú erőforrásokat.
 4. .. egyre nagyobb mértékű környezetszennyezést okoz.

A fenntarthatóság közgazdaságtani értelme, hogy ..

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. .. a gazdasági növekedést hosszútávon is biztosítani tudjuk.
 2. .. a természeti erőforrásokat hosszútávon is megőrizzük.
 3. .. a termelési lehetőségeink határa hosszútávon sem zsugorodhat.
 4. .. a környezetszennyezést ne engedjük egy kritikus érték fölé emelkedni.

A szigorú fenntarthatóság jelentése, hogy ..

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. .. egyes környezetszennyező anyagok kibocsátását teljesen megtiltjuk.
 2. .. a megújuló természeti erőforrások kitermelése csak a biológiai megújulási ütemnél kisebb lehet.
 3. .. a természeti tőke értékét hosszútávon is legalább állandó szinten tartjuk, annak csökkentése tiltott.
 4. .. lemondunk a gazdasági növekedésről.

Az "enyhe" fenntarthatóság jelentése, hogy ..

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. .. egyes környezetszennyező anyagok kibocsátását teljesen megtiltjuk.
 2. .. a termelési lehetőségek változatlan fenntartásán belül megengedjük a természeti tőke más tőkeformával való helyettesítését.
 3. .. a megújuló természeti erőforrások kitermelése csak a biológiai megújulási ütemnél kisebb lehet.
 4. .. lemondunk a gazdasági növekedésről.

Válassza ki a helyes meghatározást az alábbiak közül!

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. A termelési lehetőségek görbéin alatt a nem lehetséges termelési kombinációk találhatók, a görbe fölött pedig a környezeti szempontból optimális megoldások.
 2. A környezeti válság miatt a termelési lehetőségek határa a jövőben sem bővíthető.
 3. A nem elégséges szintű környezetvédelem - parciális értelemben - bővíti a termelési lehetőségeket.
 4. A természeti erőforrások fenntartásában, a környezetvédelemben létezik egy olyan küszöbérték, hogy annál kevesebb költés esetén a termelési lehetőségek határa zsugorodhat.

A "fenntartható fejlődés" politikai koncepciója abban különbözik a fenntarthatóság közgazdasági elméletétől, hogy ..

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. .. kritikusabb a gazdasági növekedéssel szemben.
 2. .. szigorúbban értékeli a természeti erőforrások állapotát.
 3. .. tekintettel van a megelőzés, az elővigyázatosság modern környezetpolitikai elveire is.
 4. .. a termelési tényezők hosszútávú alakulásán túl értékeli a társadalmi egyenlőség alakulását és a jólétet befolyásoló más tényezők állapotát is.

Mit tekintünk a nemzetgazdasági teljesítményt mérő bruttó hazai termék (GDP) mutató alapvető hibájának környezeti szempontból?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. A GDP a gazdaság teljesítményét teljes körűen számba veszi.
 2. A GDP különbséget tesz a jólétet növelő és csökkentő pénzmozgások között.
 3. A GDP a gazdaságnak csak azt a részét veszi számba, amelyhez pénzmozgás kapcsolódik, míg a környezeti hatások sokszor piacon kívüli, külső hatások.
 4. A GDP a teljesítménymérés egyedüli mérőszáma.

Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik ismert makrogazdasági teljesítménymutató veszi figyelembe a hosszú távú környezeti károk jelenértékét!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Fenntartható gazdasági jólét - ISEW
 2. Bruttó hazai termék - GDP
 3. Nettó gazdasági jólét - NEW
 4. Humán fejlődés - HDI

Az alábbi felsorolásban mely tényezők jellemzik a HDI mutatót!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. GDP, iskolázottsági szint, összes környezetszennyezés költségének levonása.
 2. GDP, iskolázottsági szint, születéskor várható élettartam.
 3. GDP, önkéntes munka, a háztartási munka; levegőszennyezés levonva.
 4. GINI, iskolázottsági szint, születéskor várható élettartam.

Melyek az ökológiai lábnyom számítás fázisai?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. A természeti erőforrások meghatározása és a környezetszennyezések értékelése.
 2. Az ökológiai túlfutás és az ökológiai deficit meghatározása.
 3. A természeti erőforrások iránti kereslet és a szennyezések megállapítása, ezek mindegyikének átváltása területegységre, majd ezen területegységek (hektár) aggregálása, végül a rendelkezésre álló biológiailag aktív területtel (biokapacitással) való összehasonlítása.
 4. Az ökológiai kínálat és az élelmiszertermelés összevetése.

Milyen módon jeleníti meg a környezeti teljesítmény index (EPI/ESI) az értékelni kívánt országok természeti erőforrás felhasználását és szennyezéseit!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. 0-100-ig terjedő pontozást használ.
 2. Területértékben adja meg.
 3. A GDP-hez viszonyított arányszámot ad meg.
 4. Területértékben normalizál, majd a biokapacitáshoz viszonyított arányszámot ad meg.

Ha egy műtrágyát gyártó vegyipari üzem melléktermékeivel szennyezi a közeli folyót, s ez a jelenség káros külső gazdasági hatásként írható le, akkor ..

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. .. a szennyezés miatt a kereslet-kínálati egyensúlyban a termelés a társadalmi jóléti optimumhoz képest nagyobb lesz ("túltermelés").
 2. .. a szennyezés nincs befolyással arra, hogy a műtrágya piacán az optimális piaci egyensúly alakuljon ki.
 3. .. a szennyezés miatt a kereslet-kínálati egyensúlyban a termelés a társadalmi jóléti optimumhoz képest kisebb lesz ("alultermelés").
 4. .. nem jön létre a társadalmi szempontból optimális egyensúly, de nem tudható, hogy annál nagyobb vagy kisebb lesz-e a termelés.

Ha a környezetszennyezés gazdasági értelemben külső gazdasági hatásként írható le, akkor ez pontosan azt jelenti, hogy ..

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. .. a környezetszennyezés egyben egy szuboptimális termelési tényező allokációhoz vezető hatás, azaz közgazdasági értelemben sem hatékony jelenség.
 2. .. a gazdaság hatékonysága javul, mert nem kell számolni a környezetvédelmi költségekkel.
 3. .. konfliktus áll fenn a környezeti és a gazdasági érdekek között.
 4. .. a fejlődés nem lesz fenntartható.

Az „enyhe” fenntarthatóság jelentése, hogy ..

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. .. egyes környezetszennyező anyagok kibocsátását teljesen megtiltjuk.
 2. .. a termelési lehetőségek változatlan fenntartásán belül megengedjük a természeti tőke más tőkeformával való helyettesítését.
 3. .. lemondunk a gazdasági növekedésről.
 4. .. a megújuló természeti erőforrások kitermelése csak a biológiai megújulási ütemnél kisebb lehet.

Milyen módon jeleníti meg a környezeti teljesítmény index az értékelni kívánt országok természeti erőforrás felhasználását és szennyezéseit!

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. A GDP-hez viszonyított arányszámot ad meg.
 2. Területértékben adja meg.
 3. Területértékben normalizál, majd a biokapacitáshoz viszonyított arányszámot ad meg.
 4. 0-100-ig terjedő pontozást használ.

A fenntarthatóság közgazdaságtani értelme, hogy ..

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. .. a környezetszennyezést ne engedjük egy kritikus érték fölé emelkedni.
 2. .. a termelési lehetőségeink határa hosszútávon sem zsugorodhat.
 3. .. a gazdasági növekedést hosszútávon is biztosítani tudjuk.
 4. .. a természeti erőforrásokat hosszútávon is megőrizzük.

A "fenntartható fejlődés” politikai koncepciója abban különbözik a fenntarthatóság közgazdasági elméletétől, hogy ..

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. .. a termelési tényezők hosszútávú alakulásán túl értékeli a társadalmi egyenlőség alakulását és a jólétet befolyásoló más tényezők állapotát is.
 2. .. kritikusabb a gazdasági növekedéssel szemben.
 3. .. tekintettel van a megelőzés, az elővigyázatosság modern környezetpolitikai elveire is.
 4. .. szigorúbban értékeli a természeti erőforrások állapotát.

Mit tekintünk a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatók hibáinak környezeti szempontból? Válassza ki a helyes meghatározást!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. A GDP a gazdaságnak csak azt a részét veszi számba, amelyhez pénzmozgás kapcsolódik.
 2. A GDP a teljesítménymérés egyedüli mérőszáma.
 3. A GDP a gazdaság teljesítményét teljes körűen számba veszi.
 4. A GDP különbséget tesz a jólétet növelő és csökkentő pénzmozgások között.

Az alábbi felsorolásban mely tényezők jellemzik a HDI mutatót!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. GNI (korábban GDP) egy főre (vásárlóerő paritáson), iskolázottsági szint, születéskor várható élettartam.
 2. GNI (korábban GDP), önkéntes munka, a háztartási munka; levegőszennyezés levonva.
 3. Gini, iskolázottsági szint, születéskor várható élettartam.
 4. GNI (korábban GDP), iskolázottsági szint, összes környezetszennyezés költségének levonása.

Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik ismert makrogazdasági teljesítménymutató veszi figyelembe a hosszú távú környezeti károk jelenértékét!

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. GDP
 2. HDI
 3. NEW
 4. ISEW

Melyik megállapítás nem vonatkoztatható a környezetgazdaságtanra az alábbiak közül!

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. A közgazdaságtan elméleti összefüggéseit (pl. külső gazdasági hatás fogalma), módszertanát (pl. határelemzések) alkalmazza.
 2. Megpróbálja felderíteni, hogy a gazdaság „játékszabályai” hol nem tökéletesek a természeti erőforrások kezelésében.
 3. A gazdaság és a környezet kapcsolatát, kölcsönhatásait vizsgáló társadalomtudomány.
 4. A környezeti problémák kezelése során a piaci megoldások elutasításával keres választ a javaslataival.

A külső gazdasági hatások ..

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. .. lehetnek negatívak és pozitívak a környezeti szabályozástól függően.
 2. .. lehetnek negatívak és pozitívak attól függően, hogy a nem szándékos hatásban részesülő fél számára ez a jólétet javító vagy csökkentő következménnyel jár.
 3. .. mindig negatívak, mert a környezetszennyezés csak káros lehet.
 4. .. mindig negatívak, mert az externáliák minden esetben rontják a termelési tényezők allokálásának hatékonyságát.

A környezeti Kuznets-görbe (eredeti formában) ..

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. .. a káros hatásokat mutatja a környezetszennyező anyagok kibocsátott mennyiségének függvényében.
 2. .. a környezetszennyezést csökkentő technológiai fejlődést ábrázolja az idő függvényében.
 3. .. a környezetterhelés változását mutatja az egy főre eső nemzeti jövedelem függvényében.
 4. .. a környezetterhelés változását ábrázolja az időben.

Válassza ki a helyes meghatározást az alábbiak közül!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. A negatív externália érintettjeinek úgy nő a jóléte, hogy veszteségeikért kárpótolják őket; miközben az okozóknak „jövedelem-többletet” jelent, hogy kezelik az externáliák okait.
 2. A negatív externália érintettjeinek úgy csökken a jóléte, hogy veszteségeikért nem kárpótolják őket; miközben az okozóknak „jövedelem-többletet” jelent, hogy nem kezelik az externáliák okait.
 3. A negatív externália érintettjeinek úgy csökken a jóléte, hogy veszteségeikért nem kárpótolják őket; miközben az okozóknak nem jelent „jövedelem-többletet”, hogy nem kezelik az externáliák okait.
 4. A negatív externália érintettjeinek úgy nő a jóléte, hogy veszteségeikért kárpótolják őket; miközben az okozóknak „jövedelem-többletet” jelent, hogy nem kezelik az externáliák okait.

A „Növekedés határai” kutatási jelentés (1972) szerint ..

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. .. a gazdasági növekedés minden határon túl lehetséges.
 2. .. az emberiség hamarosan eléri a gazdasági növekedésének határait a növekedéshez kapcsolódó nagymértékű szennyezések, a népességnövekedés és a természeti erőforrások gyorsuló felhasználása miatt.
 3. .. a gazdasági növekedés hosszútávon nem lehetséges, mert a természeti erőforrásaink végesek.
 4. .. a gazdasági növekedés hosszútávon nem lehetséges, mert a gazdálkodásnak szigorú termodinamikai korlátai vannak.

Az ökológiai közgazdaságtan Georgescu-Roegen által megfogalmazott elmélete szerint a gazdasági növekedés nem helyes gazdaságpolitikai cél, mert ..

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. .. egyre nagyobb mértékű környezetszennyezést okoz.
 2. .. a biodiverzitás állandó degradációjával jár együtt.
 3. .. az egyre növekvő népesség mellett csak a gazdag társadalmak részesednek belőle.
 4. .. a gazdasági tevékenységek fogyasztják a szűkösen rendelkezésünkre álló alacsony entrópiájú erőforrásokat.

Az ökológiai lábnyom és a GDP összefüggése a következő:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Az ökológiai lábnyom csak nagyon gyengén korrelál a GDP-vel.
 2. A GDP növekedésével az ökológiai lábnyom csökken, hiszen több forrás jut környezetvédelemre.
 3. A GDP növekedésével szoros összefüggést mutat az ökológiai lábnyom növekedése is.
 4. Az ökológiai lábnyom és a GDP között nincs összefüggés.

Melyek az ökológiai lábnyomszámítás fázisai? Válassza ki a helyes meghatározást az alábbiak közül!

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. A természeti erőforrások meghatározása és a környezetszennyezések értékelése.
 2. Az ökológiai kínálat és az élelmiszertermelés összevetése.
 3. Az ökológiai túlfutás és az ökológiai deficit meghatározása.
 4. A természeti erőforrások iránti kereslet és a szennyezések kiszámítása, átváltása és a biokapacitással való összehasonlítása.

Az optimális környezetszennyezés ..

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. .. az a szennyezőanyag kibocsátási mennyiség, amely még éppen nem okoz egészségkárosodást vagy természeti degradációt.
 2. .. a nulla szennyezőanyag kibocsátás.
 3. .. az a kibocsátott mennyiség, ahol a termelés nettó határhaszna vagy a szennyezéselhárítás határköltsége éppen egyenlő a szennyezés okozta határköltséggel.
 4. .. az a szennyezőanyag kibocsátási mennyiség, amely mellett a fejlődés még fenntartható.

A „szigorú” fenntarthatóság jelentése, hogy ..

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. .. lemondunk a gazdasági növekedésről.
 2. .. a természeti tőke értékét hosszútávon is legalább állandó szinten tartjuk, annak csökkentése tiltott.
 3. .. egyes környezetszennyező anyagok kibocsátását teljesen megtiltjuk.
 4. .. a megújuló természeti erőforrások kitermelése csak a biológiai megújulási ütemnél kisebb lehet.

Válassza ki a helyes meghatározást az alábbiak közül!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. A természeti folyamatok zárt láncával szemben a gazdaság folyamatai nyílt láncúak.
 2. A gazdasági és a természeti folyamatok egységesen zártak.
 3. A természeti folyamatok körjellegéhez hasonlóan a gazdaság folyamatai is zártak.
 4. A természet folyamataitól függetlenül léteznek a gazdasági folyamatok.

A közjószág természeti erőforrások túlhasználatának oka, hogy ..

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. .. a használók túlzottan profitéhesek.
 2. .. a használók között nincs egyeztetés a használat mértékéről.
 3. .. a szabad hozzáférésű javak használatának alternatív költségét (haszonáldozat) senki sem fizetteti meg.
 4. .. nehezen megállapítható, meddig terhelhető egy természeti erőforrás.

A termelési lehetőségek görbéje ..

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. .. a technológiai szint és a hulladéktömeg nagysága közötti viszonyt érzékelteti.
 2. .. a tőkejavak hozadéka és a népesség nagysága közötti viszonyt érzékelteti.
 3. .. az épített és a természetes környezet nagysága közötti viszonyt érzékelteti.
 4. .. a környezetvédelemre szánt javak és a gazdasági javak nagysága közötti viszonyt érzékelteti.

Milyen viszonyban van, és miért, a két leggyakrabban használt környezeti makromutató: az ökológiai lábnyom index és a környezeti teljesítmény index?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Pozitív korrelációban vannak, mert azonos környezeti állapotokat mérnek és nincs jelentős módszertani eltérés a kettő között.
 2. Negatív korrelációban vannak, mert más környezeti állapotokat aggregálnak (az egyik ökoszisztéma központú, a másik szennyezés központú).
 3. Negatív korrelációban vannak, mert más módszertan szerint normalizálnak és aggregálnak.
 4. A korreláció az időben ingadozik: mindkét mutatót évről-évre kiszámolják, s hol inkább pozitív, hol inkább negatív a kettő közötti korreláció.

A természeti erőforrások (pl. kőolaj) iránti igényt nem csak a technológiai változtatások (pl. elektromos autózásra való váltás), hanem a fogyasztási igények megváltoztatása (pl. tudatosan kevesebbet közlekedünk, vagy járvány miatt karanténba szorulunk) is módosítják. Ezért a Föld véges természeti erőforrásai nem abszolút korlátai a gazdasági kibocsátásnak. Ezt mondja ki ..

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. .. a Ricardo-i relatív szűkösség elmélete.
 2. .. a Malthus-i abszolút szűkösség elmélete.
 3. .. a Georgescu-Roegen-i termodinamikai (entrópia-) szűkösség elmélete.
 4. .. a Meadows-féle növekedés határai elmélet.

Az optimális környezetszennyezés elérhető úgy is, hogy az aktivitásunkat csökkentjük (pl. kevesebbet autózunk) és úgy is, hogy megváltoztatjuk az aktivitásunkhoz kapcsolódó technológiát (pl. elektromos autókra váltunk). A környezetgazdasági elemzés során az ilyen szennyezés-csökkentések értékelésére megfelelő függvényeket használunk. Melyik függvényt melyik cselekvésünkre?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Az aktivitás-csökkentést a nettó határhaszon (MNPB) függvénnyel, a technológia-váltást az elhárítás határköltsége (MAC) függvénnyel mérjük.
 2. Az aktivitás-csökkentést a nettó határhaszon (MNPB) függvénnyel, a technológia-váltást az szennyezés-elhárítási innováció határköltsége (MIC) függvénnyel mérjük.
 3. Az aktivitás-csökkentést az elhárítás határköltsége (MAC) függvénnyel, a technológia-váltást a nettó határhaszon (MNPB) függvénnyel mérjük.
 4. Az aktivitás-csökkentést a szennyezés externális határköltsége (MEC) függvénnyel, a technológia-váltást az elhárítás határköltsége (MAC) függvénnyel mérjük.

A lakásunk egy fürdőzésre is alkalmas tó közelében található, de jelenleg olyan elfoglaltak vagyunk, hogy soha nem jut időnk meglátogatni a tavat és élvezni szolgáltatásait. Reméljük, hogy majd ha nyugdíjasok leszünk, minden meleg napon fürdeni fogunk a tóban. A tó ilyen értéke a természeti tőke teljes gazdasági értékelési modellje szerint a ..

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. .. választási lehetőség (opciós) érték.
 2. .. közvetett használati érték.
 3. .. létezési érték.
 4. .. közvetlen használati érték.

A szennyezési lánc modell ..

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. .. az értékesítési láncokban a termelés és fogyasztás egyes pontjain azonosítja, hol és milyen mennyiségben keletkeznek a különböző szennyezések.
 2. .. a külső gazdasági hatások elhárítási, mérséklési módjainak megtalálására alkalmas logikai eszköz.
 3. .. a globális kereskedelmi kapcsolatokban vizsgálja, hogy miként oszlik meg a szennyezés a termelés és a fogyasztás egyes földrajzi pontjain.
 4. .. biológiai, kémiai és fizikai összefüggéseket alkalmazva írja le (vagy tervezés esetén: jósolja meg), hogy a szennyező anyagok milyen módon terjednek a környezeti elemekben és milyen koncentráció alakul ki egyes földrajzi helyeken.

"Véges Földön lehetetlen a folytonos gazdasági növekedés." Igaz vagy hamis ez az állítás ebben a formájában?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz.
 2. Hamis.

Válassza ki a helyes felsorolást az alábbiak közül! A tőketípusok általánosan használt formái a következők ..

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. .. gazdasági (fizikai) tőke, emberi erőforrások, társadalmi tőke, természeti erőforrások
 2. .. föld, társadalmi tőke, mesterséges tőke, emberi erőforrások
 3. .. föld, munka, természeti erőforrások, mesterséges tőke
 4. .. gazdasági (fizikai) tőke, társadalmi tőke, természeti erőforrások

Válassza ki az alábbi felsorolásból a kizárólag a természeti tőke értékelési módszerek típusait tartalmazó pontot!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. feltételes értékelés, utazási költség módszer, hedonikus ár értékelés, ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése
 2. feltételes értékelés, utazási költség módszer, teljes gazdasági érték meghatározása, ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése
 3. tőkejáradék meghatározása, megújulási képesség értékelése, Hotelling szabály szerinti értékelés
 4. használati érték meghatározása, utazási költség módszer, ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése

Mi a fő megállapítása Meadows és szerzőtársainak a Római Klub felkérésére készített, "A növekedés határai" tanulmányának?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. A nemzetgazdaságok egymáshoz való jóléti konvergenciája kimeríti a nemzetközikereskedelem lehetőségét, így a gazdasági növekedés lehetősége megszűnik.
 2. A gazdasági növekedés fokozatos lefékeződik, mert az emberiség kimerítinyersanyagkészleteit.
 3. A gazdaság növekedése fokozatosan nullához tart, mert a társadalmaknak egyre többerőforrást kell átcsoportosítaniuk a természeti környezet felélésből származó hatásokkompenzálására.
 4. Az emberiség elérte növekedésének határait, a környezet túlhasználata miatt jelentősgazdasági részrendszerek összeomlása várható.

Melyik alábbi fogalom definíciója a következő: a főbb funkciók fennmaradnak külső sokkok ellenére is

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. reziliens rendszer
 2. szennyezés-elnyelő képesség
 3. biodiverzitás
 4. asszimilációs kapacitás

A természeti tőke gazdasági értékének meghatározása számos gazdasági döntéshozatalt segíthet. Az alábbiakban felsoroltunk néhányat. Melyik esetben nincs relevanciája a természeti tőke nagyságának.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. környezetpolitikai beavatkozások (szabályozások) tervezése
 2. a nemzeti bankok alapkamat-mérték meghatározó tevékenysége
 3. nemzeti számlák pontosabb meghatározása
 4. beruházások költség-haszon elemzése

Az alábbi ökoszisztéma-szolgáltatások közül melyik tartozik a támogató szolgáltatások csoportjába?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. a rovarok beporzó tevékenysége
 2. a föld mélyéből kitermelt szénhidrogének
 3. az élelmiszereink alapanyagát adó növények
 4. az algák oxigén produkciója

Hogyan nevezzük a természeti tőke hozamát?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. ökoszisztéma
 2. ökoszisztéma-szolgáltatás
 3. biodiverzitás
 4. ökológiai hozam

Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik ismert makrogazdasági teljesítménymutató vonja le a környezetszennyezés értékét a GNP-ből, de nem veszi figyelembe a hosszú távú környezeti károk jelenértékét!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. NEW
 2. ISEW
 3. GNI
 4. GDP

Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik ismert makrogazdasági teljesítménymutató vonja le a környezetszennyezés értékét a bruttó hazai termék értékből, de nem veszi figyelembe a természeti tőke változásából fakadó értékváltozásokat!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. ISEW
 2. NEW
 3. GNI
 4. GDP