Anyagtudomány - Vizsgakérdések

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Anyagtudomány

Ide lehet összegyűjteni az anyagtudomány vizsgakérdéseket, és a hozzájuk tartozó válaszokat.

2005/2006 I. félév

2006. január 9.

 • Mi az a kockatextúra?
  • A krisztallitok [100] és [010] iránya benne fekszik a hengerelt lemez síkjában.
 • Fick 2
  • A diffundáló anyag koncentrációváltozásának időfüggését megadó differenciálegyenlet.
 • Moore-törvény
  • Évente megduplázódik a IC összetettsége
 • Kontrakció
  • [math]Z = \frac{A_0 - A}{A_0} \cdot 100 \%[/math], A0 - anyag eredeti keresztmetszete, A - szakadási keresztmetszet -> keresztmetszet csökkenés, annak fajlagos értéke.
 • Bragg-egyenlet
  • [math]n \cdot \lambda = 2 d \sin \alpha[/math] röntgendifrakció,ahol n egész szám, d rácstávolság alfa beesési szög
 • Smith-diagram
 • Folyadékkristályok fajtái
 • [math]\frac{n}{N} = e^{-W_u/kT}[/math]
  • Ez tehát az üres rácshelyek (vakanciák) átlagos száma (termodinaikai egyensúlyi helyzetben). N az összes rácshely, Wü az aktivációs energia (lásd fent), kT meg a hőmérséklet és a Boltzmann állandó szorzata (mint a fizikában). Mellesleg ugyanez a képlet érvényes minden un. termikusan aktivált folyamatra: ahol a folyamat végbemeneteléhez az atomoknak bizonyos energiamennyiséggel kell rendelkeznie (aktivációs energia) és ezt a hőmozgásból nyerik. Ilyen folyamat még a diffúzió.
 • Félvezetők rétegképzéses technológiája (megj.:epitaxia, ionbombázás stb.)
  • Ionbombázás- Kis térben valamilyen módon, meghatározott ionokat állítanak elő. ezeket a töltött részecskéket elektromos térrel felgyorsítják és ott ütközésük révén lelassulva, megváltoztatják a kémiai koncentrációt.
 • Egykristály
 • Zónázás. Megoszlási tényező.
 • Miben(?) hasonlítanak a sűrűn pakolt hexagonális és az fkk anyagok (kristályrácsuk (rétegződés))
 • Curie-hőmérséklet
 • Karakterisztikus röntgensugárzás létrejöttének oka
 • Miben különbözik az atomerő- és az alagútmikroszkóp?
 • Mi a kúszás? Mik ennek fémszerkezeti okai?
 • Domenfal
 • Mit bizonyít a Kirkendall-kísérlet?
 • Anizotrópia

2006. január 16.

 • Permalloy alkalmazása
 • Amorf fémek
 • Egyensúlyi diagramok felvételének módszere
 • Atomátmérő
  • A kristályrácsban két legközelebbi atom távolsága.
 • Intermetallikus vegyület
  • Olyan ötvözet (több atomfajtából felépülő kristály), amelyben a kristály rácspontjaiban nem a különböző atomok állnak, hanem a vegyületük, azaz a két (vagy több) atomból felépülő molekulák. Figyelem, ez egyfázisú anyag, annak ellenére, hogy két (vagy több) atom vesz részt benne, és általában minőségileg is erősen különbözik a két atom által külön-külön felépített kristályos fázisokból képződő ötvözettől.
 • Szubsztitúcios oldat fogalma, típusok
 • Termokompressziós kötes
 • Szilárdságnövelő eljárások
 • Kockatextúra
 • Remanens indukció
 • Lágyforraszanyagokra vonatkozó jogszabály változása
 • Charpy-féle vizsgálat
 • Hooke-törvény
 • Transzlációs egyenlet
 • Termikus rácshiba
 • Pásztázó elektronmikroszkóp működési elve
 • Czochralsky-egykristály
 • FKK elemek elektromos vezetési tulajdonságai
 • Javasolt-e INVAR ötvözet vezetékanyagnak? Miért?
  • Igen, a kis hőtágulása miatt.
 • Optikai mikroszkóp felbontóképessége

2006. január 19.

 • Magnetostrikció
 • Kifáradási határ
 • Folyáshatár
 • Kisciklusú fáradás
 • Bragg-egyenlet
 • Fick II.
 • Alagútmikroszkóp működési elve
 • Szilárd oldatok típusai
 • Allotróp átalakulás
 • Fehér(röntgen) sugárzás
 • Homogén magképződés
 • n-típusú félvezetők
 • Mi szükséges a diszlokációk csúszásához?
 • Diszlokációk mászása
 • Keveredési entrópia
 • Mi a különbség és a hasonlóság az eutektikum és az eutektoid között?
 • Rétegződési hiba
 • Martenzites átalakulás
 • Keménységvizsgálat elve
 • Félvezetők gyártási technológiája

2006. január 23.

 • fullerén
 • irány Miller-index
 • szövetelem
 • hogyan változik a diszlokációk számától függően a folyáshatár?
 • mi az összefüggés anizotrópia és textúra között?
 • mire használná az AlNiCo ötvözetet?
 • mire használná a konstantánt?
 • Curie-hőmérséklet
  • A paramágneses - ferromágneses átalakulás hőmérséklete
 • Kirkendall-kísérlet
 • Smith-diagram
 • hogyan működik az atomerőmikroszkóp?
 • hogy kapjuk meg a ridegből képlékenybe átmenet hőmérsékletét?
 • megújulás
 • kiválásos nemesítés
 • mire alkalmaznál egy lágyferrites anyagot?
 • fotoreziszt technika
 • réteges félvezető gyártási technológiák
 • milyen hibákat tartalmazhat egy egykristály, és milyeneket nem?