Érzelmek logikája - Kvíz - 2. ZH

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Érzelmek logikája

A kvíz a 2013 tavaszi és 2014 tavaszi feladatsor alapján lett létrehozva, ha felkerül újabb, rakjátok bele azt is


Érzelmek logikája, ZH2
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

A standard intelligenciateszt mérési pontossága:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. kb. +/- 1,6 pont
 2. kb. +/- 3 pont
 3. kb. +/- 4,2 pont
 4. nem határozható meg

Az alábbi négy állítás közül csak egy igaz:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. Az intelligenciatesztek kérdéseit úgy állították össze, hogy a tanult szellemi képességeket mérjék.
 2. Az intelligenciatesztek kérdéseit úgy állították össze, hogy azok a lehető legjobban lefedjék a szellemi értékek összes területeit
 3. Az intelligenciatesztek kérdéseit úgy állították össze, hogy összességében az intelligencia legáltalánosabb fogalmát mérjék.
 4. Az intelligenciatesztek kérdéseit úgy állították össze, hogy eredményük a lehető legjobban közelítse az adott kulturális környezet megítélését.

Melyik kérdés olyan, hogy bizonyos IQ-tesztekbe bekerült és bizonyosakba nem?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Ki írta az országod himnuszát?
 2. Mi a másodfokú egyenlet megoldóképlete?
 3. Hol található a lakhelyedhez legközelebbi adóhivatal?
 4. Egy kosárban van öt tojás. Hogyan tudunk öt embernek adni egy-egy tojást úgy, hogy a kosárban is maradjon egy?

Melyik szinten lévő emberekre jellemző leginkább, hogy pontosan ismerik a szakmai szabályokat és a tipikus kivételeket:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Tanuló
 2. Szakértő
 3. Nagymester
 4. A maga szintjén mindegyikre jellemző ez.

A hipnózis-szimulánsok többnyire min buknak le:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Másképp gondolkodnak, mint az igazi hipnotizáltak.
 2. Az égő gyertya érintésére felszisszennek a fájdalomtól, noha azt a szuggesztiót kapták, hogy nem érzékelik a fájdalmat.
 3. Másfajta agyi elektromos mintázatokat produkálnak, mint az igazi hipnotizáltak.
 4. Az utólagos interjú során bevallják, hogy csak megjátszották a hipnózist.

A kecskerímes kísérletben melyik szópár volt erotikával kapcsolatosként címkézve:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. bábel kever
 2. szegényeknek lopja
 3. sajkák dokkolása
 4. haján kalász

Körülbelül mennyi, a szakmájával kapcsolatos kognitív sémát ismer egy-egy szakma szakértője?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. néhány ezret
 2. néhány tízezret
 3. néhány százezret
 4. néhány milliót

Az alábbi négy állítás közül az egyik téves:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. A haladó szinten lévő tanuló sok mindenről tudja, hogy még nem tudja.
 2. A szakértő szinten lévő ember nagyjából tudja, hogy mit tud, és azt is, hogy azt honnan tudja.
 3. A nagymester szinte mindig tudja, mi a helyes, de azt általában nem tudja, hogy ezt honnan tudja.
 4. Egy nagymester gyorsabban és logikusabban old meg egy szakmai problémát, mint egy átlagos szakértő.

Az alábbi állítások közül melyik igaz:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. A transzlogikát éber állapotban csak nagy nehézségekkel vagyunk képesek alkalmazni.
 2. A placebo gyógyító hatása függ a fogyasztói árától is.
 3. Többféle EQ-teszt is létezik, de lényegében mindegyik ugyanazt a képességet méri.

Az alábbi állítások közül melyik igaz:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Ha egy formális logikai rendszerben található egy ellentmondás, akkor abban a rendszerben bármilyen állítás levezethető.
 2. Az emberek nagymértékben egyetértenek abban, hogy kit mennyire tartanak érzelmileg intelligensnek, de az indoklások erősen szórnak arról, hogy miért.
 3. A céltáblás kísérletben igen rövid ideig felvillanó „Az apát megölni nem bűn” felirat a férfiak esetében nem befolyásolta a találati arányt.

Az alábbi állítások közül melyik hamis:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Ahhoz, hogy a rövididejű memóriából eltároljunk valamit a hosszúidejű memóriába, minimum 2-3 másodperc szükséges.
 2. Annál, aki képes nagymesterré válni, ötvenezer kognitív séma elsajátításához nagyjából kétszer annyi idő szükséges, mint ötezeréhez.
 3. Az emberek 24 éves kor alatt a legintelligensebbek a környezet megítélése szerint.

Az alábbi állítások közül melyik hamis:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Extremisztán világában hasznos és célravezető tulajdonság a szkeptikusság.
 2. A transzlogikát éber állapotban csak nagy nehézségekkel vagyunk képesek alkalmazni.
 3. A kognitív sémák mennyisége a felidézési kísérletek alapján jól becsülhető.

A standard intelligenciateszt mérési tartománya:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. kb. 70-135 pont
 2. kb. 75-125 pont
 3. az átlag körül a kétszeres szórásnyi intervallum
 4. nem határozható meg

Az alábbiak közül melyik igaz:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Az emberek nagymértékben egyetértenek abban, hogy kit mennyire tartanak érzelmileg intelligensnek, de az indoklások igen erősen szórnak.
 2. Egy nagymesternek körülbelül egy decimális nagyságrenddel több kognitív sémája van az adott szakterülettel kapcsolatban, mint egy átlagos szakértőnek.
 3. A rénszarvasos kísérletben, amikor a populáció meghaladta a környezet eltartó képességét, akkor a rénszarvasok minden esetben kihaltak.

Az alábbi állítások közül melyik hamis:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. A hipnózist csak szimuláló személyek EEG-mintázatai és az igazi, mély hipnózisban lévő személyek EEG mintázatai lényegében azonosak.
 2. A népdalokban egy virág mindig valamiféle női dolgot szimbolizál.
 3. Az aktív és a passzív szókincs növelése egyaránt a logisztikus görbét követi.

A hipnózis-szimulánsok lebuktatása

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. a gondolkodási (kognitív) mechanizmusaik révén sikerült.
 2. az EEG-görbéik speciális mintázatainak hiánya révén sikerült.
 3. a fájdalomtűrés-szuggesztiókra való reakcióik alapján sikerült.
 4. fizikai tűrőképességük javulásának elmaradása által sikerült.

Melyik pszichológiai tulajdonság kapcsolata az IQ-val mutat tipikusan különböző mintázatú ábrát a többitől:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. a kreativitás
 2. a memória
 3. az EQ
 4. a transzlogika

A Máté-effektus szerint

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. akinek színvonalas szomatikus markerei vannak, az előnybe kerül, akinek kevésbé színvonalasak, az hátrányba
 2. akinek az érzelmei segítik a logikus gondolkodását, az egyre hatékonyabban gondolkodik, akinek pedig nem segítik, az egyre kevésbé
 3. egy gazdag ember több kockázatot mer elvállalni, ezért gyarapodik, egy szegény ember kevesebb kockázatot mer elvállalni, ezért tovább szegényedik
 4. akinek van sikeres innovációja, az egyre növekvő előnybe kerül, akinek pedig nincs, az előbb-utóbb elveszíti a meglévő komparatív előnyét

Melyik kérdésre kapjuk sok megítélő esetén a legmagasabb egyetértési mutatót:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. Melyik politikai párt a leghitelesebb az Ön számára?
 2. Ki mennyire kreatív a jelen lévő társaságban?
 3. Kinek mennyire magas az érzelmi intelligenciája a jelen lévő társaságban?
 4. Mennyire mosolyog az imént látott videó főszereplője?

Melyik tudásszint jellemzője a néhány ezres szakmai kognitív séma mennyiség?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. A haladóé
 2. A szakértőé
 3. A nagymesteré
 4. A konkrét szakterülettől függ, melyiké.

Mit nem tett meg mindegyik olyan hipnózis-alany, aki kiemelkedően fogékonynak bizonyult a hipnózisra?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. A hipnotizőr kérésére beleült a negatív hallucináció miatt nem látott asszinsztens ölébe.
 2. A hipnotizőr kérdésére látta a hallucinált személy által eltakart figurát.
 3. A hipnotizőr szuggesztiójára hallucinálta a nem létező asszisztenst.
 4. A hipnotizőr szuggesztiója révén nem látta a létező asszisztenst.

Melyik nem tekinthető Extremisztán létrejötte okának:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. A Máté-effektus.
 2. A tőke és a tudás felhalmozódása.
 3. Az, hogy bizonyos dolgok komplexitása egyre inkább növekszik.
 4. Az, hogy bizonyos dolgokat nagyon sok komponens határoz meg.

Darwin elmélete szerint az a faj él túl, amelyik

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. a versenytársainál egyértelműen erősebb.
 2. a versenytársainál egyértelműen szerencsésebb
 3. megtalálja a túlélésnek azt a módját, amelyben komparatív előnye van a versenytársaival szemben.
 4. megtalálja a túlélésnek azt a módját, amelyben erősebb a versenytársainál

Az alábbi állítások közül melyik hamis:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Egy sikeres csúcsmenedzser vagy egy vezető politikus IQ-ja szinte mindig 135 alatt van.
 2. A bulvársajtóban megjelenő IQ-tesztek mind nagyon rosszul jelzik előre a környezet tényleges ítéletét (r<0,5).
 3. A mémek hasonló logika szerint alakítják ki a "gondolat-lényeket", mint ahogy a gének a biológiai élőlényeket, bár a konkrét mechanizmusok teljesen eltérőek.

Az alábbi állítások közül melyik hamis:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Elvileg lehetetlen olyan intelligenciatesztet készíteni, amely a kulturális háttértől függetlenül méri mindenkinek az intelligencia-szintjét.
 2. Ha az X személy matematikából háromszor jobb Y-nál, nyelvi kifejező készségben két és félszer jobb nála, rajzkészségben pedig kétszer, akkor az Y személynek a rajzolásban komparatív előnye van X-szel szemben
 3. A kognitív sémák fogalma választ adhat arra a kérdésre, hogy "ha a mém felel meg a génnek, akkor mi felel meg a biológiai élőlénynek?"

Az alábbi állítások közül melyik igaz:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Komparatív előnyünk azokon a szűk területeken van, amelyekben magasabb teljesítményt tudunk produkálni másoknál
 2. A darwini elmélet szerint túlélhet egy olyan egyed is, amelyiknél minden fajtársa kivétel nélkül minden tekintetben jobb.
 3. Minden nyelvbotlás hátterében valamiféle erotikus vágy áll.

Az alábbi állítások közül melyik igaz:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Az "alkohol-deszkás" feladatra minden intelligenciatesztben a természettudományos válaszok számítanak helyesnek
 2. Tipikus, ha valakinek kiemelkedően magas az IQ-ja, de alacsony az EQ-ja
 3. Borsos Miklós budapesti 0 kilométerkő-szobra a férfiak és a nők számára különböző erotikus asszociációkat kelt.

Az alábbi állítások közül melyik igaz?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Az ember azokra a dolgokra, amelyek érzelmileg nagyon megrázták, nagyon pontosan emlékszik még évtizedek múlva is.
 2. A cseh filmrendező Milos Forman úgy lett sikeres Hollywoodban, hogy az általa aláírt szerződést látványosan felrúgta.
 3. A perceptuális hárítás-kísérleteket ma más szavakkal kell elvégezni, mint 100 évvel ezelőtt, ugyanazokkal ma már nem működnek.

Melyik fajta érzelmeknek tudunk mélyen emberi értelmet tulajdonítani?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. csak az elsődlegesnek
 2. csak a harmadlagosnak
 3. csak a másodlagosoknak és a harmadlagosoknak
 4. az elsődlegeseknek és a másodlagosoknak

Melyik típusú feladat nem szerepel a standard IQ-tesztben:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. műszaki ismeretek alkalmazása
 2. anyanyelvi kifejezőkészség
 3. elemi matematika
 4. építőkockákon ábrák létrehozása

Melyik szakmához nem ennyi a kívánatos IQ-tartomány?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. közrendőr 90-110
 2. politikus 125-135
 3. menedzser 125-135
 4. tanácsadó 130-140

Melyik nem tartozik a Freud által felfedezett énvédő mechanizmusok közé?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. tagadás
 2. kognitív disszonancia feloldása
 3. elfojtása
 4. szublimálás

A hipnózis létrejöttéhez melyik a leginkább szükséges?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. a kontroll feltétel nélküli átadása a hipnotizőrnek
 2. nagyfokú relaxáció
 3. a figyelem maximális beszűkítése
 4. fogékonyság a szuggesztiókra

Az alábbi állítások közül melyik hamis?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Egy szakmabeli által kognitív sémák mennyisége egy adott szakmán belül egy idő után már nem növelhető, de a szakértő mégis képes lehet élete végéig új dolgokat megtanulni.
 2. Az SF monogrammú kísérleti személy rövid idejű memóriájának kapacitása számjegyekre látványosan megnőtt a kísérlet alatt, és ez más területekre is átsugárzott.
 3. A Sperling-féle memóriakísérlet eredménye némiképp emlékeztet a fizikából ismert Heisenberg-féle bizonytalansági relációra.

Az alábbi állítások közül melyik igaz?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. A pszichológusok a terápiákban általában szándékosan kerülik a humor alkalmazását, mert veszélyes.
 2. A klinikai pszichológusok általában nem használják az IQ- tesztet, mert a pszichés problémák bármilyen IQ mellett előfordulhatnak.
 3. A negatív szuggesztiók eleve nem működnek, kár is próbálkozni velük.

A kognitív sémák növekedésére melyik nem érvényes?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. mindenkinél van egy korlát, amit ha elér a növekedés, akkor azon semmiesetre sem tud túllépni
 2. egy idő után érdemi hosszútávú növekedést már nem mutat
 3. eleinte exponenciális növekedést mutat
 4. a különböző embereknél más ütemben indulhat el a kezdeti növekedés

Melyik nem szerepel a reziliencia komponensei között?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. felelősségvállalás
 2. az áldozatszerep feladása
 3. külső segítségkérés megtagadása
 4. realisztikus optimizumus

Az alábbi állítások közül melyik hamis?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Az érzelmi intelligencia (EQ) tekinthető az IQ egy komponensének.
 2. Egy-egy ember 20, illetve 70 éves korában mért IQ-adata általában nem sokkal mutat nagyobb különbséget, mint amennyi magának az IQ-tesztnek a mérési hibája.
 3. Az IQ-teszten mért nyers pontszám általában 24 éves kor körül a legmagasabb, mert ilyenkor vagyunk életünk során a leginkább intelligensek.

A transzlogikára melyik nem érvényes?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. segítségével akár racionális gondolkodást igénylő problémákat is meg tudunk oldani
 2. az intelligenciával hasonló összefüggést mutat, mint azok a feladatok, amelyek az IQ-teszt részeit képezik különbséget, mint amennyi magának az IQ-tesztnek a mérési hibája.
 3. csak módosult tudatállapotokban jelenik meg, azok közül viszont mindegyikben kimutatható
 4. ilyenkor toleránsak vagyunk a dolgok belső ellentmondásaival szemben

Az alábbi állítások közül melyik hamis?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. A perceptuális hárítás jelenségét bizonyító kísérletek ma már nem pontosan ugyanazokat az eredményeket adják, mint 60 éve.
 2. A Hej Jancsika, Jancsika kezdetű népi gyerekdal egy alacsony termetű fiúról szól.
 3. A Motley-féle kecskerímes kísérlet bizonyos mértékig tudományosan igazolta Freud elméletét.

Melyik esetben a legmagasabb a Kendall-féle tau egyetértési mutató?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Amikor azt kell megmondani, hogy ki mennyire intelligens érzelmileg.
 2. Amikor azt kell megállapítani, hogy valaki mosolyog-e.
 3. Amikor azt kell megmondani, hogy kinek mekkora az érzelmi intelligenciája.
 4. Amikor azt kell megmondani, hogy ki mennyire kreatív.

Az érzelmek logikája leginkább miféle logikát követ?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. A káosz logikáját.
 2. Nem követ az semmiféle logikát, csak a kuszaság jellemzi
 3. Az evolúció logikáját.
 4. A transzlogikát.

A következők közül melyiket címkézték erotikával kapcsolatosnak?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. szeresd a kekszet
 2. fázós rémek
 3. hang rossz
 4. kábel bever

Az alábbiak közül melyiket NEM a lehorgonyzás-heurisztika okozza?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. nagyobb adományokat kapunk, ha elsőre többet kérünk, mint ha kevesebbet
 2. összetett feladatok esetén az elvégzés idejének alulbecslése
 3. a QWERT-jelenség
 4. a szuggesztiós hatás

Az intelligencia legfontosabb komponense a(z)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. adott kulturális környezetben való tájékozódás
 2. általános műveltség
 3. korszerű tudományos ismeretek
 4. magasabb matematikai ismeretek

Melyik kompetenciaszintre jellemző, hogy néhány száz kognitív sémája van?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. a nagymesterre
 2. a szakértőre
 3. a haladóra
 4. a kezdőre

Az alábbi állítások közül melyik hamis?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. A kognitív sémák az érzelmek segítségével kommunikálnak a tudatos feldolgozással.
 2. Ahhoz, hogy a rövid idejű memóriából eltároljunk valamit a hosszú idejű memóriába, minimum 2-3 másodperc szükséges.
 3. A kétfüles kísérletben a kísérleti alany viselkedése csak attól függött, hogy mit hallott azzal a fülével, amelyikre figyelt, mivel a másik fülébe jutó szöveg semmilyen hatást nem váltott ki az alanyból.

Az alábbi állítások közül melyik igaz?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Az „alkohol-deszkás” feladatra mindegyik intelligenciatesztben a természettudományos jellegű válaszok számítanak helyesnek.
 2. Tipikus, ha valakinek kiemelkedően magas az IQ-ja, de alacsony az EQ-ja.
 3. Egy szakértő általában tudja, hogy amit tud, azt honnan tudja, de egy nagymester gyakran nem tudja ezt.

Az alábbi állítások közül melyik igaz?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. A céltáblás kísérletben a találati arány attól függött, hogy a kísérleti alanynak sikerült-e tisztán elolvasnia a céltáblán felvillanó „az apát megölni nem bűn” feliratot.
 2. A rénszarvasos kisérletekben amikor a populáció meghaladta a környezet eltartó képességét, akkor a rénszarvasok mindegyik kísérletben néhány éven belül kihaltak a szigeten.
 3. A transzlogika segítségével a külvilág olyan igazságai is megismerhetők, amelyek megismerése közvetlen érzékszervi úton nem lehetséges.

Az alábbi állítások közül melyik hamis?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. A céltáblás kísérlet bizonyos mértékig tudományosan igazolta Freud elméletét.
 2. A perceptuális hárítás jelenségét bizonyító kísérletek ma már nem pontosan ugyanazokat az eredményeket adják, mint 60 éve.
 3. A nagymesteri szint kialakulásához általában 8-10 év szükséges, ez alól csak a csodagyerekek a ritka kivételek.

Melyik pszichológiai tulajdonság kapcsolata az IQ-val mutat tipikusan különböző mintázatú ábrát a többitől?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. a színészi képesség
 2. az EQ
 3. a mozaikrejtvények megoldása
 4. a transzlogika

Melyik esetben a legmagasabb a Kendall-féle tau egyetértési mutató?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. Amikor azt kell megmondani, hogy kinek mekkora az érzelmi intelligenciája
 2. Amikor azt kell megállapítani, hogy valaki mosolyog-e.
 3. Amikor azt kell megmondani, hogy ki mennyire kreatív.
 4. Amikor azt kell megmondani, hogy ki mennyire intelligens.

Az alábbi állítások közül melyik hamis?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. A kognitív sémák a szomatikus markerek, azaz érzelmi impulzusok útján kommunikálnak a tudatos feldolgozással.
 2. Még a legmarkánsabb, leginkább érzelmekkel kísért emlékeink is gyakran megváltoznak egy idő múlv
 3. A kognitív sémák mennyisége egy idő után már nem tud növekedni, ezért egy bizonyos kor után már nem tudunk lényeges új dolgokat megtanulni.

Mit nem tett meg mindegyik olyan hipnózis-alany, aki kiemelkedően fogékonynak bizonyult a hipnózisra?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. A hipnotizőr kérdésére látta a hallucinált személy által eltakart figurát.
 2. A hipnotizőr szuggesztiójára révén nem látta a létező asszisztenst.
 3. A hipnotizőr szuggesztiójára hallucinálta a nem létező asszisztenst.
 4. A hipnotizőr kérésére beleült a negatív hallucináció miatt nem látott asszisztens ölébe.

Melyik heurisztika magyarázza a „hidegkéz-kísérletek” során kapott eredményeket?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. a lehorgonyzás-heurisztika
 2. a reprezentativitás-heurisztika
 3. a Wald-paradoxon
 4. az elérhetőség-heurisztika

A következők közül melyiket címkézték áramütéssel kapcsolatosnak?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. nedves kő
 2. szeresd a kekszet
 3. fázós rémek
 4. hang rossz

A Kendall-féle τ egyetértési mutató értéke ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. negatív, ha a megítélők között alacsony fokú az egyetértés, és pozitív, ha magas fokú.
 2. 0, ha a megítélők ítéletei teljesen véletlenszerűek, és 1, ha a megítélők tökéletesen egyetértenek a megítélt dolgok rangsorában.
 3. -1, ha a megítélők tökéletesen ellentmondanak egymásnak, és 1, ha a megítélők tökéletesen egyetértenek a megítélt dolgok rangsorában.
 4. csak pozitív szám lehet, nulla vagy negatív nem.

Az alábbi állítások közül melyik igaz?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Egy fa egy népdalban mindig férfiszimbólumot takar.
 2. A két példányban látott asszisztenses kísérlet segítségével sikerült bebizonyítani, hogy a hipnózisban is tudunk önállóan gondolkodni.
 3. Kivétel nélkül minden nyelvbotlás hátterében valamiféle erotikus vagy agresszív kéztetés áll.

A transzlogika ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. a logikus gondolkodás általánosítása a transzállapotokra
 2. akár egy mérnök szakmai gondolkodásában is megjelenhet.
 3. egy speciális gondolkodási mód, amely normál tudatállapotban nem jelenik meg.
 4. a normál, hétköznapi helyzetekben nem alkalmazható.

Az alábbi állítások közül melyik igaz?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Egy nagymester gondolkodása lényegesen logikusabb, racionálisabb, mint egy átlagos szakértőé.
 2. Egy szakértő általában tudja, hogy amit tud, azt honnan tudja, de egy nagymester gyakran nem tudja ezt.
 3. Az érzelmek a racionális gondolkodás végrehajtásában nem játszanak semmiféle szerepet.

Az intelligencia legfontosabb komponense a(z)

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. általános műveltség
 2. korszerű tudományos ismeretek
 3. adott kulturális környezetben való tájékozódás
 4. magasabb matematikai ismeretek