Érzelmek logikája - Kvíz - 2. ZH

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Érzelmek logikája

A kvíz a 2013 tavaszi és 2014 tavaszi feladatsor alapján lett létrehozva, ha felkerül újabb, rakjátok bele azt is


Érzelmek logikája, ZH2
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

A standard intelligenciateszt mérési pontossága:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. kb. +/- 1,6 pont
 2. kb. +/- 3 pont
 3. kb. +/- 4,2 pont
 4. nem határozható meg

Az alábbi négy állítás közül csak egy igaz:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. Az intelligenciatesztek kérdéseit úgy állították össze, hogy a tanult szellemi képességeket mérjék.
 2. Az intelligenciatesztek kérdéseit úgy állították össze, hogy azok a lehető legjobban lefedjék a szellemi értékek összes területeit
 3. Az intelligenciatesztek kérdéseit úgy állították össze, hogy összességében az intelligencia legáltalánosabb fogalmát mérjék.
 4. Az intelligenciatesztek kérdéseit úgy állították össze, hogy eredményük a lehető legjobban közelítse az adott kulturális környezet megítélését.

Melyik kérdés olyan, hogy bizonyos IQ-tesztekbe bekerült és bizonyosakba nem?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Ki írta az országod himnuszát?
 2. Mi a másodfokú egyenlet megoldóképlete?
 3. Hol található a lakhelyedhez legközelebbi adóhivatal?
 4. Egy kosárban van öt tojás. Hogyan tudunk öt embernek adni egy-egy tojást úgy, hogy a kosárban is maradjon egy?

Melyik szinten lévő emberekre jellemző leginkább, hogy pontosan ismerik a szakmai szabályokat és a tipikus kivételeket:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Tanuló
 2. Szakértő
 3. Nagymester
 4. A maga szintjén mindegyikre jellemző ez.

A hipnózis-szimulánsok többnyire min buknak le:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Másképp gondolkodnak, mint az igazi hipnotizáltak.
 2. Az égő gyertya érintésére felszisszennek a fájdalomtól, noha azt a szuggesztiót kapták, hogy nem érzékelik a fájdalmat.
 3. Másfajta agyi elektromos mintázatokat produkálnak, mint az igazi hipnotizáltak.
 4. Az utólagos interjú során bevallják, hogy csak megjátszották a hipnózist.

A kecskerímes kísérletben melyik szópár volt erotikával kapcsolatosként címkézve:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. bábel kever
 2. szegényeknek lopja
 3. sajkák dokkolása
 4. haján kalász

Körülbelül mennyi, a szakmájával kapcsolatos kognitív sémát ismer egy-egy szakma szakértője?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. néhány ezret
 2. néhány tízezret
 3. néhány százezret
 4. néhány milliót

Az alábbi négy állítás közül az egyik téves:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. A haladó szinten lévő tanuló sok mindenről tudja, hogy még nem tudja.
 2. A szakértő szinten lévő ember nagyjából tudja, hogy mit tud, és azt is, hogy azt honnan tudja.
 3. A nagymester szinte mindig tudja, mi a helyes, de azt általában nem tudja, hogy ezt honnan tudja.
 4. Egy nagymester gyorsabban és logikusabban old meg egy szakmai problémát, mint egy átlagos szakértő.

Az alábbi állítások közül melyik igaz:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. A transzlogikát éber állapotban csak nagy nehézségekkel vagyunk képesek alkalmazni.
 2. A placebo gyógyító hatása függ a fogyasztói árától is.
 3. Többféle EQ-teszt is létezik, de lényegében mindegyik ugyanazt a képességet méri.

Az alábbi állítások közül melyik igaz:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Ha egy formális logikai rendszerben található egy ellentmondás, akkor abban a rendszerben bármilyen állítás levezethető.
 2. Az emberek nagymértékben egyetértenek abban, hogy kit mennyire tartanak érzelmileg intelligensnek, de az indoklások erősen szórnak arról, hogy miért.
 3. A céltáblás kísérletben igen rövid ideig felvillanó „Az apát megölni nem bűn” felirat a férfiak esetében nem befolyásolta a találati arányt.

Az alábbi állítások közül melyik hamis:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Ahhoz, hogy a rövididejű memóriából eltároljunk valamit a hosszúidejű memóriába, minimum 2-3 másodperc szükséges.
 2. Annál, aki képes nagymesterré válni, ötvenezer kognitív séma elsajátításához nagyjából kétszer annyi idő szükséges, mint ötezeréhez.
 3. Az emberek 24 éves kor alatt a legintelligensebbek a környezet megítélése szerint.

Az alábbi állítások közül melyik hamis:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Extremisztán világában hasznos és célravezető tulajdonság a szkeptikusság.
 2. A transzlogikát éber állapotban csak nagy nehézségekkel vagyunk képesek alkalmazni.
 3. A kognitív sémák mennyisége a felidézési kísérletek alapján jól becsülhető.

A standard intelligenciateszt mérési tartománya:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. kb. 70-135 pont
 2. kb. 75-125 pont
 3. az átlag körül a kétszeres szórásnyi intervallum
 4. nem határozható meg

Az alábbiak közül melyik igaz:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Az emberek nagymértékben egyetértenek abban, hogy kit mennyire tartanak érzelmileg intelligensnek, de az indoklások igen erősen szórnak.
 2. Egy nagymesternek körülbelül egy decimális nagyságrenddel több kognitív sémája van az adott szakterülettel kapcsolatban, mint egy átlagos szakértőnek.
 3. A rénszarvasos kísérletben, amikor a populáció meghaladta a környezet eltartó képességét, akkor a rénszarvasok minden esetben kihaltak.

Az alábbi állítások közül melyik hamis:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. A hipnózist csak szimuláló személyek EEG-mintázatai és az igazi, mély hipnózisban lévő személyek EEG mintázatai lényegében azonosak.
 2. A népdalokban egy virág mindig valamiféle női dolgot szimbolizál.
 3. Az aktív és a passzív szókincs növelése egyaránt a logisztikus görbét követi.

A hipnózis-szimulánsok lebuktatása

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. a gondolkodási mechanizmusaik révén sikerült.
 2. az EEG-görbéik speciális mintázatainak hiánya révén sikerült.
 3. a fájdalomtűrés-szuggesztiókra való reakcióik alapján sikerült.
 4. fizikai tűrőképességük javulásának elmaradása által sikerült.

Melyik pszichológiai tulajdonság kapcsolata az IQ-val mutat tipikusan különböző mintázatú ábrát a többitől:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. a kreativitás
 2. a memória
 3. az EQ
 4. a transzlogika

A Máté-effektus szerint

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. akinek színvonalas szomatikus markerei vannak, az előnybe kerül, akinek kevésbé színvonalasak, az hátrányba
 2. akinek az érzelmei segítik a logikus gondolkodását, az egyre hatékonyabban gondolkodik, akinek pedig nem segítik, az egyre kevésbé
 3. egy gazdag ember több kockázatot mer elvállalni, ezért gyarapodik, egy szegény ember kevesebb kockázatot mer elvállalni, ezért tovább szegényedik
 4. akinek van sikeres innovációja, az egyre növekvő előnybe kerül, akinek pedig nincs, az előbb-utóbb elveszíti a meglévő komparatív előnyét

Melyik kérdésre kapjuk sok megítélő esetén a legmagasabb egyetértési mutatót:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. Melyik politikai párt a leghitelesebb az Ön számára?
 2. Ki mennyire kreatív a jelen lévő társaságban?
 3. Kinek mennyire magas az érzelmi intelligenciája a jelen lévő társaságban?
 4. Mennyire mosolyog az imént látott videó főszereplője?

Melyik tudásszint jellemzője a néhány ezres szakmai kognitív séma mennyiség?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. A haladóé
 2. A szakértőé
 3. A nagymesteré
 4. A konkrét szakterülettől függ, melyiké.

Mit nem tett meg mindegyik olyan hipnózis-alany, aki kiemelkedően fogékonynak bizonyult a hipnózisra?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. A hipnotizőr kérésére beleült a negatív hallucináció miatt nem látott asszinsztens ölébe.
 2. A hipnotizőr kérdésére látta a hallucinált személy által eltakart figurát.
 3. A hipnotizőr szuggesztiójára hallucinálta a nem létező asszisztenst.
 4. A hipnotizőr szuggesztiója révén nem látta a létező asszisztenst.

Melyik nem tekinthető Extremisztán létrejötte okának:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. A Máté-effektus.
 2. A tőke és a tudás felhalmozódása.
 3. Az, hogy bizonyos dolgok komplexitása egyre inkább növekszik.
 4. Az, hogy bizonyos dolgokat nagyon sok komponens határoz meg.

Darwin elmélete szerint az a faj él túl, amelyik

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. a versenytársainál egyértelműen erősebb.
 2. a versenytársainál egyértelműen szerencsésebb
 3. megtalálja a túlélésnek azt a módját, amelyben komparatív előnye van a versenytársaival szemben.
 4. megtalálja a túlélésnek azt a módját, amelyben erősebb a versenytársainál

Az alábbi állítások közül melyik hamis:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Egy sikeres csúcsmenedzser vagy egy vezető politikus IQ-ja szinte mindig 135 alatt van.
 2. A bulvársajtóban megjelenő IQ-tesztek mind nagyon rosszul jelzik előre a környezet tényleges ítéletét (r<0,5).
 3. A mémek hasonló logika szerint alakítják ki a "gondolat-lényeket", mint ahogy a gének a biológiai élőlényeket, bár a konkrét mechanizmusok teljesen eltérőek.

Az alábbi állítások közül melyik hamis:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Elvileg lehetetlen olyan intelligenciatesztet készíteni, amely a kulturális háttértől függetlenül méri mindenkinek az intelligencia-szintjét.
 2. Ha az X személy matematikából háromszor jobb Y-nál, nyelvi kifejező készségben két és félszer jobb nála, rajzkészségben pedig kétszer, akkor az Y személynek a rajzolásban komparatív előnye van X-szel szemben
 3. A kognitív sémák fogalma választ adhat arra a kérdésre, hogy "ha a mém felel meg a génnek, akkor mi felel meg a biológiai élőlénynek?"

Az alábbi állítások közül melyik igaz:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Komparatív előnyünk azokon a szűk területeken van, amelyekben magasabb teljesítményt tudunk produkálni másoknál
 2. A darwini elmélet szerint túlélhet egy olyan egyed is, amelyiknél minden fajtársa kivétel nélkül minden tekintetben jobb.
 3. Minden nyelvbotlás hátterében valamiféle erotikus vágy áll.

Az alábbi állítások közül melyik igaz:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Az "alkohol-deszkás" feladatra minden intelligenciatesztben a természettudományos válaszok számítanak helyesnek
 2. Tipikus, ha valakinek kiemelkedően magas az IQ-ja, de alacsony az EQ-ja
 3. Borsos Miklós budapesti 0 kilométerkő-szobra a férfiak és a nők számára különböző erotikus asszociációkat kelt.