Számvitel I/H gyakorló kérdések, témakörszám: 1

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen (vitalap) 2012. október 21., 21:45-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „{{GlobalTemplate|Gazdhuman|SzámvitelTémakör1}} __TOC__ ==Témakör: A számbavétel kialakulása, fejlődése, irányai.== Állítás: A cash flow kimutatás a …”)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


Témakör: A számbavétel kialakulása, fejlődése, irányai.

Állítás: A cash flow kimutatás a pénzeszközök változását vezeti le úgy, hogy közben elkülönítve megmutatja, hogy mekkora a működési tevékenységből, mekkora a befektetési tevékenységből, mekkora a finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: A cash flow kimutatás a vállalati vagyon változását mutatja be egy adott időszakban. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: És akkor mit mutat a mérleg? Talán a pénz be- és kiáramlás alakulását?

Állítás: A cash flow kimutatás egy adott időpontra vonatkozik. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: Cash flow magyarul pénzáramlást jelent. Az áramlás lényege éppen az, hogy folyamatos, nem időpontra, hanem időszakra vonatkozik.

Állítás: A cash flow kimutatás egy adott időszakra vonatkozik. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat: Cash flow magyarul pénzáramlást jelent. Az áramlás lényege éppen az, hogy folyamatos, nem időpontra, hanem időszakra vonatkozik

Állítás: A cash flow kimutatás egy adott időpont pénzbevételeit és pénzkiadásait mutatja be előre meghatározott szerkezetben összevontan és pénzértékben. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: Cash flow magyarul pénzáramlást jelent. Az áramlás lényege éppen az, hogy folyamatos, nem időpontra, hanem időszakra vonatkozik.

Állítás: A cash flow kimutatás stock jellegű kimutatás. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: Cash flow magyarul pénzáramlást jelent. Az áramlás lényege éppen az, hogy folyamatos, nem időpontra, hanem időszakra vonatkozik. A stock-szerű kimutatások -pl. egy leltár - egy adott időpontra vonatkoznak.

Állítás: A cash flow típusú számbavétel modernkori számbavétel, Magyarországon akkor kezdődött ez a számviteli korszak, amikor a cash flow kimutatás a kiegészítő melléklet kötelező részévé vált. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: A cash flow típusú számbavétel (pl. elegendő lesz-e a húskészlet a következő vadászatig) a legrégebbi számbavételi módszer, már az ősközösségi társadalomban is előfordulhatott.

Állítás: A kettős könyvvezetés naturál szemléletű, ez azt jelenti, hogy a könyvelés a ténylegesen bekövetkező pénzmozgásokkal egyidejűleg történik. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: A naturál szemlélet nem ezt jelenti, hanem azt, hogy a könyvelés a tényleges teljesítéshez kapcsolódik, függetlenül attól, hogy mikor történik meg a pénzügyi teljesítés

Állítás: A készpénzes árubeszerzés olyan gazdasági esemény, mely kizárólag a mérleg eszköz oldalára gyakorol hatást, megváltoztatja annak összetételét növelve a mérlegfőösszeg értékét. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: Amilyen értékkel nő az árukészlet, ugyanolyan értékkel csökken a pénz -> a mérleg főösszege nem változik.

Állítás: A kettős könyvelésen alapuló beszámolók egyidejűleg törekednek az eredmény és a vagyon bemutatására. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: A „MÁSOK/RÓLUNK” típusú számadások közé a vállalkozásról, annak egyes részlegeiről készített ellenőri jelentések, külső szakértők által készített ellenőri jelentések, külső szakértők által készített tanulmányok és egyéb dokumentumok sorolhatók. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: A mérleg egy adott időpontra vonatkozóan mutatja be előre meghatározott szerkezetben, összevontan és pénzértékben a vállalati vagyont összetétel és eredet szerint csoportosítva. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat: Szerinted a mérleg valóban a vagyon "áramlásait" mutatja, vagy inkább a vagyoni helyzetet, azaz az állapotot?

Állítás: A mérleg egy adott időszakra vonatkozóan mutatja be előre meghatározott szerkezetben, összevontan és pénzértékben a vállalati vagyont összetétel és eredet szerint csoportosítva. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: Szerinted a mérleg állókép (fénykép) vagy mozgókép?

Állítás: A mérleg stock jellegű kimutatás. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat: Szerinted a mérleg állókép (fénykép) vagy mozgókép?

Állítás: A mérlegegyezőség elve kizárja, hogy egy gazdasági esemény hatására létrejövő eszköznövekedés forráscsökkenéssel párosuljon. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: A mérlegegyezőség elvéből következően egy gazdasági esemény hatására az eszköz és a forrás oldal mindig ugyanolyan értékkel és ugyanolyan irányban kell, hogy megváltozzon. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: A pénzügyi számvitel „MÁSOK/RÓLUNK” típusú számadás. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat:

Állítás: A pénzügyi számvitel arra hivatott, hogy a cég informálja külső partnereit vagyoni, jövedelmi, pénzügyi állapotáról, valamint az azokban bekövetkezett változásokról. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: A számbavétel fejlődése során a cash flow típusú számbavétel időben megelőzte a vagyonleltár típusú számbavételt. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat: A cash flow típusú számbavétel (pl. elegendő lesz-e a húskészlet a következő vadászatig) már az ősközösségi társadalomban is előfordulhatott, míg ekkor a vagyonfelhalmozás - és így a számbavétele sem - még nem volt jellemző.

Állítás: A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatás direkt módón vezeti le a pénzeszközök változását. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat:

Állítás: A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatás összeállítható kizárólag a mérleg és az eredménykimutatás adatai alapján. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatás egyes sorait analitikus adatokból nyerjük. A hitelek alakulásának bemutatásához például a mérlegben csak a záró és nyitó érték áll rendelkezésünkre, ebből nem tudhatjuk, hogy az év során mennyi hitelt vettünk fel és fizettünk vissza, pedig a pénzforgalom alakulása szempontjából ez a mértékadó információ.

Állítás: A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatás részben indirekt, részben direkt módon mutatja be a pénzeszközök változását. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: A vagyonleltár alapú számbavétel nem tesz szükségessé egy folyamatos értéknyilvántartást. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat: Vagyonleltárral történő vagyon-megállapításra általában rendkívüli helyzetekben kerül sor. (Például hagyatéki leltár felvétele, vagy egy tűzkár után, amelyben a dokumentációk nagy része megsemmisült a megmaradt vagyon mennyiségének, összetételének és értékének megállapítása céljából.) Ilyenkor általában pontosan a folyamatos értéknyilvántartás hiánya az, ami a vagyonleltár alakú számbavételt szükségessé teszi.

Állítás: A vagyonleltár összeállításának fontos szerepe van napjaink beszámolórendszerében is, hiszen a folyamatos működés során ez támasztja alá a beszámoló mérlegét és speciális céghelyzetekben is teljes körű vagyonleltár felvételével határozzuk meg a vállalat aktuális vagyonértékét. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: A vagyonleltár alapú számbavétel még nem foglalkozott a vagyon eredetével. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat: Szerinted az erőszak társadalmakban számíttt bármit is, hogy kitől zsákmányolták a vagyonukat?

Állítás: A vállalatok rendszeresen minden üzleti évük végén számvetést végeznek, ennek eredménye jelenik meg a számviteli beszámolókban. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: És hol jelenik meg a számadásuk?!

Állítás: A vezetői számvitel a „MAGAM/MAGAMNAK” típusú számadások közé sorolható. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: A vezetői számvitel kizárólag azokat az adatokat használja fel, mint a pénzügyi számvitel. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat:

Állítás: A vezetői számvitel akkor tölti be jól a feladatát, ha a vezetők döntéshozatalához időben tud megfelelően részletezett, releváns információkat szolgáltatni. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: Árubeszerzésből származó tartozás pénzügyi rendezése hatására a mérlegfőösszeg csökken. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat: Ha az eszköz és forrás oldal egyidejüleg változik, az csak úgy lehet, hogy vagy mind a két oldal nő vagy csökken (ez történik olyankor, amikor az árubeszerzésből származó tarozás pénzügyi rendezése megtörténik).

Állítás: Árubeszerzésből származó tartozás pénzügyi rendezése hatására a mérlegfőösszeg nem változik. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: Ha az eszköz és forrás oldal egyidejűleg változik, az csak úgy lehet, hogy vagy mind a két oldal nő vagy csökken (ez történik olyankor, amikor az árubeszerzésből származó tarozás pénzügyi rendezése megtörténik), . Ám egyik esetben sem marad változatlan a mérleg főösszege!

Állítás: Áruértékesítésből származó követelés pénzügyi rendezése hatására a mérlegfőösszeg nem változik. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: Áruértékesítésből származó követelés pénzügyi rendezése hatására a mérlegfőösszeg csökken. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: Csak az eszközök összetétele változik a mérlegfőösszeg nem.

Állítás: Az árubeszerzés későbbi pénzügyi teljesítéssel olyan gazdasági esemény, mely a mérleg eszköz és forrás oldalára egyaránt hatást gyakorol, hatására a mérlegfőösszeg nő. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: Az eredmény-kimutatás tájékoztatást nyújt a pénzkészletre ható pénzügyi tranzakciók jellegéről és nagyságrendjéről egy adott időszakban. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: Ezt a cash flow kimutatás nyújtja. Az eredmény-kimutatás a vállalkozás eredményességét, jövedelem pozícióit befolyásoló hozamok és ráfordítások jellegéről és nagyságrendjéről tájékoztat egy adott időszakban.

Állítás: Az eredmény-kimutatás a tárgyidőszaki pénzügyileg realizált eredményt vezeti le. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: Biztos vagy benne? Ez azt jelentené, hogy az eredménykimutatásban csak azok a hozamok és ráfordítások jelenhetnének meg, amelyeknek pénzügyi teljesítése a beszámítási időn belül történt meg.

Állítás: Az eredménykimutatás egy adott időszakra vonatkozóan mutatja be előre meghatározott szerkezetben, összevontan és pénzértékben a bevételeket és a kiadásokat, valamint ezek különbségeként az időszak eredményét. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: BEUGROTTÁL! A bevételeket és a kiadásokat - mivel ezek a pénzforgalomhoz kapcsolódó fogalmak - nem az eredménykimutatás, hanem a cash flow kimutatás vezeti le!

Állítás: Az eredmény-kimutatás a tárgyidőszaki realizált eredményt vezeti le. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: Az eredménykimutatás flow jellegű kimutatás. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: Az időszaki cash flow-t levezetni csak indirekt módon lehet, a mérleg, valamint az eredménykimutatás adatai alapján. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: Ha a nyitó pénzkészletem 20, a bevételem 80, a kiadásom 60 és a záró pénzkészletem 40, akkor a pénzáramlást meghatározhatom így is: 40-20=20 és így is: 80-60=20 Ez utóbbi a direkt módszer. A válasz tehát?

Állítás: Az üzleti életben akkor kényszerül a vállalat számvetésre, amikor valamilyen külső vagy belső körülmény kibillent a megszokott üzletmenetből és az addigiak mélyreható felülvizsgálatára kényszerít annak érdekében, hogy megtalálja a válságból kivezető utat. Helyes válasz: Igaz. Magyarázat:

Állítás: Jelenlegi számviteli előírásaink cash-flow típusú számbavételt tükröznek vissza, ezt igazolja az éves beszámoló cash-flow kimutatása is. Helyes válasz: Hamis. Magyarázat: Tény, hogy az éves beszámoló kiegészítő mellékletének kötelező része a cash flow kimutatás, ám a két fő beszámoló rész mégsem ez, hanem a mérleg és az ereménykimutatás.

Következő teszt

Vissza a főoldalra

SzamVitel