Számvitel I/H gyakorló kérdések, témakörszám: 1

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Számvitel
Számvitel
A számbavétel kialakulása,
fejlődése, irányai
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

A cash flow kimutatás a pénzeszközök változását vezeti le úgy, hogy közben elkülönítve megmutatja, hogy mekkora a működési tevékenységből, mekkora a befektetési tevékenységből, mekkora a finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A cash flow kimutatás a vállalati vagyon változását mutatja be egy adott időszakban.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
És akkor mit mutat a mérleg? Talán a pénz be- és kiáramlás alakulását?

A cash flow kimutatás egy adott időpontra vonatkozik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Cash flow magyarul pénzáramlást jelent. Az áramlás lényege éppen az, hogy folyamatos, nem időpontra, hanem időszakra vonatkozik.

A cash flow kimutatás egy adott időszakra vonatkozik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Cash flow magyarul pénzáramlást jelent. Az áramlás lényege éppen az, hogy folyamatos, nem időpontra, hanem időszakra vonatkozik

A cash flow kimutatás egy adott időpont pénzbevételeit és pénzkiadásait mutatja be előre meghatározott szerkezetben összevontan és pénzértékben.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Cash flow magyarul pénzáramlást jelent. Az áramlás lényege éppen az, hogy folyamatos, nem időpontra, hanem időszakra vonatkozik.

A cash flow kimutatás stock jellegű kimutatás.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Cash flow magyarul pénzáramlást jelent. Az áramlás lényege éppen az, hogy folyamatos, nem időpontra, hanem időszakra vonatkozik. A stock-szerű kimutatások -pl. egy leltár - egy adott időpontra vonatkoznak.

A cash flow típusú számbavétel modernkori számbavétel, Magyarországon akkor kezdődött ez a számviteli korszak, amikor a cash flow kimutatás a kiegészítő melléklet kötelező részévé vált.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A cash flow típusú számbavétel (pl. elegendő lesz-e a húskészlet a következő vadászatig) a legrégebbi számbavételi módszer, már az ősközösségi társadalomban is előfordulhatott.

A kettős könyvvezetés naturál szemléletű, ez azt jelenti, hogy a könyvelés a ténylegesen bekövetkező pénzmozgásokkal egyidejűleg történik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A naturál szemlélet nem ezt jelenti, hanem azt, hogy a könyvelés a tényleges teljesítéshez kapcsolódik, függetlenül attól, hogy mikor történik meg a pénzügyi teljesítés

A készpénzes árubeszerzés olyan gazdasági esemény, mely kizárólag a mérleg eszköz oldalára gyakorol hatást, megváltoztatja annak összetételét növelve a mérlegfőösszeg értékét.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Amilyen értékkel nő az árukészlet, ugyanolyan értékkel csökken a pénz -> a mérleg főösszege nem változik.

A kettős könyvelésen alapuló beszámolók egyidejűleg törekednek az eredmény és a vagyon bemutatására.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A „MÁSOK/RÓLUNK” típusú számadások közé a vállalkozásról, annak egyes részlegeiről készített ellenőri jelentések, külső szakértők által készített ellenőri jelentések, külső szakértők által készített tanulmányok és egyéb dokumentumok sorolhatók.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis


A mérleg egy adott időpontra vonatkozóan mutatja be előre meghatározott szerkezetben, összevontan és pénzértékben a vállalati vagyont összetétel és eredet szerint csoportosítva.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Szerinted a mérleg valóban a vagyon "áramlásait" mutatja, vagy inkább a vagyoni helyzetet, azaz az állapotot?

A mérleg egy adott időszakra vonatkozóan mutatja be előre meghatározott szerkezetben, összevontan és pénzértékben a vállalati vagyont összetétel és eredet szerint csoportosítva.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Szerinted a mérleg állókép (fénykép) vagy mozgókép?

A mérleg stock jellegű kimutatás.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Szerinted a mérleg állókép (fénykép) vagy mozgókép?

A mérlegegyezőség elve kizárja, hogy egy gazdasági esemény hatására létrejövő eszköznövekedés forráscsökkenéssel párosuljon.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mérlegegyezőség elvéből következően egy gazdasági esemény hatására az eszköz és a forrás oldal mindig ugyanolyan értékkel és ugyanolyan irányban kell, hogy megváltozzon.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A pénzügyi számvitel „MÁSOK/RÓLUNK” típusú számadás.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A pénzügyi számvitel arra hivatott, hogy a cég informálja külső partnereit vagyoni, jövedelmi, pénzügyi állapotáról, valamint az azokban bekövetkezett változásokról.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

==A számbavétel fejlődése során a cash flow típusú számbavétel időben megelőzte a vagyonleltár típusú számbavételt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva. ==

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A cash flow típusú számbavétel (pl. elegendő lesz-e a húskészlet a következő vadászatig) már az ősközösségi társadalomban is előfordulhatott, míg ekkor a vagyonfelhalmozás - és így a számbavétele sem - még nem volt jellemző.

==A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatás direkt módón vezeti le a pénzeszközök változását.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva. ==

 1. Igaz
 2. Hamis

A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatás összeállítható kizárólag a mérleg és az eredménykimutatás adatai alapján.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatás egyes sorait analitikus adatokból nyerjük. A hitelek alakulásának bemutatásához például a mérlegben csak a záró és nyitó érték áll rendelkezésünkre, ebből nem tudhatjuk, hogy az év során mennyi hitelt vettünk fel és fizettünk vissza, pedig a pénzforgalom alakulása szempontjából ez a mértékadó információ.

A számviteli törvény által előírt cash flow kimutatás részben indirekt, részben direkt módon mutatja be a pénzeszközök változását.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyonleltár alapú számbavétel nem tesz szükségessé egy folyamatos értéknyilvántartást.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Vagyonleltárral történő vagyon-megállapításra általában rendkívüli helyzetekben kerül sor. (Például hagyatéki leltár felvétele, vagy egy tűzkár után, amelyben a dokumentációk nagy része megsemmisült a megmaradt vagyon mennyiségének, összetételének és értékének megállapítása céljából.) Ilyenkor általában pontosan a folyamatos értéknyilvántartás hiánya az, ami a vagyonleltár alakú számbavételt szükségessé teszi.

A vagyonleltár összeállításának fontos szerepe van napjaink beszámolórendszerében is, hiszen a folyamatos működés során ez támasztja alá a beszámoló mérlegét és speciális céghelyzetekben is teljes körű vagyonleltár felvételével határozzuk meg a vállalat aktuális vagyonértékét.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vagyonleltár alapú számbavétel még nem foglalkozott a vagyon eredetével.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Szerinted az erőszak társadalmakban számíttt bármit is, hogy kitől zsákmányolták a vagyonukat?

A vállalatok rendszeresen minden üzleti évük végén számvetést végeznek, ennek eredménye jelenik meg a számviteli beszámolókban.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
És hol jelenik meg a számadásuk?!

A vezetői számvitel a „MAGAM/MAGAMNAK” típusú számadások közé sorolható.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vezetői számvitel kizárólag azokat az adatokat használja fel, mint a pénzügyi számvitel.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vezetői számvitel akkor tölti be jól a feladatát, ha a vezetők döntéshozatalához időben tud megfelelően részletezett, releváns információkat szolgáltatni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Árubeszerzésből származó tartozás pénzügyi rendezése hatására a mérlegfőösszeg csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Ha az eszköz és forrás oldal egyidejüleg változik, az csak úgy lehet, hogy vagy mind a két oldal nő vagy csökken (ez történik olyankor, amikor az árubeszerzésből származó tarozás pénzügyi rendezése megtörténik).

Árubeszerzésből származó tartozás pénzügyi rendezése hatására a mérlegfőösszeg nem változik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Ha az eszköz és forrás oldal egyidejűleg változik, az csak úgy lehet, hogy vagy mind a két oldal nő vagy csökken (ez történik olyankor, amikor az árubeszerzésből származó tarozás pénzügyi rendezése megtörténik), . Ám egyik esetben sem marad változatlan a mérleg főösszege!

Áruértékesítésből származó követelés pénzügyi rendezése hatására a mérlegfőösszeg nem változik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Áruértékesítésből származó követelés pénzügyi rendezése hatására a mérlegfőösszeg csökken.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Csak az eszközök összetétele változik a mérlegfőösszeg nem.

Az árubeszerzés későbbi pénzügyi teljesítéssel olyan gazdasági esemény, mely a mérleg eszköz és forrás oldalára egyaránt hatást gyakorol, hatására a mérlegfőösszeg nő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredmény-kimutatás tájékoztatást nyújt a pénzkészletre ható pénzügyi tranzakciók jellegéről és nagyságrendjéről egy adott időszakban.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Ezt a cash flow kimutatás nyújtja. Az eredmény-kimutatás a vállalkozás eredményességét, jövedelem pozícióit befolyásoló hozamok és ráfordítások jellegéről és nagyságrendjéről tájékoztat egy adott időszakban.

Az eredmény-kimutatás a tárgyidőszaki pénzügyileg realizált eredményt vezeti le.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Biztos vagy benne? Ez azt jelentené, hogy az eredménykimutatásban csak azok a hozamok és ráfordítások jelenhetnének meg, amelyeknek pénzügyi teljesítése a beszámítási időn belül történt meg.

Az eredménykimutatás egy adott időszakra vonatkozóan mutatja be előre meghatározott szerkezetben, összevontan és pénzértékben a bevételeket és a kiadásokat, valamint ezek különbségeként az időszak eredményét.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
BEUGROTTÁL! A bevételeket és a kiadásokat - mivel ezek a pénzforgalomhoz kapcsolódó fogalmak - nem az eredménykimutatás, hanem a cash flow kimutatás vezeti le!

Az eredmény-kimutatás a tárgyidőszaki realizált eredményt vezeti le.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eredménykimutatás flow jellegű kimutatás.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az időszaki cash flow-t levezetni csak indirekt módon lehet, a mérleg, valamint az eredménykimutatás adatai alapján.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Ha a nyitó pénzkészletem 20, a bevételem 80, a kiadásom 60 és a záró pénzkészletem 40, akkor a pénzáramlást meghatározhatom így is: 40-20=20 és így is: 80-60=20 Ez utóbbi a direkt módszer. A válasz tehát?

Az üzleti életben akkor kényszerül a vállalat számvetésre, amikor valamilyen külső vagy belső körülmény kibillent a megszokott üzletmenetből és az addigiak mélyreható felülvizsgálatára kényszerít annak érdekében, hogy megtalálja a válságból kivezető utat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Jelenlegi számviteli előírásaink cash-flow típusú számbavételt tükröznek vissza, ezt igazolja az éves beszámoló cash-flow kimutatása is.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis
Magyarázat
Tény, hogy az éves beszámoló kiegészítő mellékletének kötelező része a cash flow kimutatás, ám a két fő beszámoló rész mégsem ez, hanem a mérleg és az ereménykimutatás.