Pszichológia - Munkahelyi stressz és kiégés

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kiskoza (vitalap | szerkesztései) 2014. április 19., 11:51-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Pszichológia


Mi jellemzi az egyén stresszállapotát?

az ember életben maradásához alapvetően szükség van egy optimális feszültségi szint fenntartására = optimális ingerlés állapotok: 2 dimenzió (understressz- overstressz, eustressz - distressz) és 4 pólus mentén változhat

 • understressz: szervezetet érő ingerlés túl alacsony  ingermentes állapot
 • overstressz: szervezetet érő ingerlés túl magas  ingergazdag állapot

túl alacsony, túl magas ingerlés is stressznövekedést okoz, amely distresszt is okozhat

 • eustressz: stresszhatás kellemes
 • distressz: stresszhatás kellemetlen

Mi a különbség az emóciófókuszú és a problémafókuszú megküzdés között?

általában megküzdünk a stresszel (coping)

 • emóciófókuszú megküzdés: alapvető célja az, hogy csökkentsük a stressz hatása által kialakult negatív érzelmek keltette feszültségeket  különböző megküzdési mechanizmusok: viselkedéses technikák (pl. túlzott evés – ivás) vagy kognitív módok (pl. halogatás, töprengés)
 • problémafókuszú megküzdés: problémaként értelmezve a helyzetet a konfliktus feloldásának módjait megtervezzük, megoldási változatokat dolgozunk ki

Milyen fiziológiai reakciókat vált ki a stressz?

általános adaptációs szindróma

 • alarm reakció - ellenállóképesség csökken -> riadókészültség
 • rezisztencia - ellenállás időszaka
 • kimerülés - ha a stresszor nem múlik el, szervezet nem képes alkalmazkodni, győz a stressz

stressz befolyásolja az immunrendszert krónikus stressz: jelentős terhelés, immunrendszer befolyásolása  fertőzéses, daganatos betegségek, szív- és koszorúér-betegségek gyakoribb előfordulásában szerepet játszhat

Melyek a munkahelyi stressz formái és forrásai?

Forrásai

 • szerep-kétértelműség
 • nyomás
 • munkatársak elszigetelése
 • státusz elvesztésétől való félelem
 • nem megfelelő munkakörnyezet

terhelő tényezők a munkában:

 • munka mennyiségéből, nem egyenletes eloszlásából eredő nyomás (vezető számára)
 • egyes munkatársak elszigetelése
 • rivalizálás
 • kényszerű politikai nyomás elfogadása
 • munkatársak támogatásának hiánya
 • státusz elvesztésétől való félelem


Milyen egyéni tényezők játszanak szerepet a stressz kialakulásában?

megküzdési stratégiák használata különböző módon jellemzi az egyes embert

 • "gyenge megküzdő": nehezen gyűjt erőt, hogy szembeszálljon a stresszel vagy hosszan elhúzódó küzdelem jellemzi; ez a típus származhat pesszimizmusból is; küzdelem feladása

stressz ellen jól kialakított problémafókuszú megküzdés, optimista személy

 • kontrollhely: az ember hogyan ítéli meg életének eseményeit
 • belső kontroll: életének eseményeit ő is befolyásolja, kontroll helye önmagában van
 • külső kontroll: életének eseményeit többségében külső hatások irányítják

"A" vagy "B" típusú magatartás

 • "A" típusú: a személy állandó időnyomást érez, mindig siet  türelmetlen, "versengő, őrült menedzser"
 • "B" típusú: nyugalom, feszültségmentesség, nem siet, békében él önmagával

keménység/szívósság: olyan attitűd, mely szerint a személy a stresszt kihívásként értelmezi, jellemzői:

 • magas elkötelezettség (munkához)
 • belső kontroll
 • változásokat kihívásként értelmezi

A kiégést mely tünetek jelzik?

kiégés: hosszantartó stresszel kapcsolatos küzdelmet feladjuk. Tünetei:

 • érzelmi kimerülés
 • elszemélytelenedés
 • egyéni teljesítmény csökkenése

A fejlődési modell szerint milyen lépések vezetnek el a kiégés kialakulásáig?

 • stressz észlelése
 • stressz fizikai elfáradáshoz, kimerüléshez v. szorongáshoz vezet
 • védekező megküzdés => cinizmus, visszahúzódás

Milyen munkahelyi tényezőkkel mutat összefüggést a kiégés?

 • távolmaradás a munkahelytől
 • munkahely elhagyásának szándéka
 • teljesítmény csökkenése
 • szerepkonfliktus
 • munka környezete

Melyek azok az egyéni tényezők, amelyek befolyásolják a kiégés kialakulását?

veszélyeztető tényezők:

 • introverzió (különösen magas kockázat)
 • szenzitivitás (érzékenység)
 • idealizmus
 • túlzott lelkesedés
 • empátia
 • túlzott szorongásra való hajlam
 • kényszeresség, a pontosság igénye

ha nem párosulnak a problémaérzékenységgel, a megoldásra törekvő problémamegoldással veszélyeztetést csökkentő tényezők = demográfiai faktorok:

 • házasság/tartós társkapcsolat
 • nem (a nők kisebb százalékban mutatják a kiégés jeleit, ok: gyakrabban jellemző a feszültség „kibeszélése”, mint a férfiaknál)
 • életkor (előrehaladtával a kiégés gyakorisága csökken)
 • munkatapasztalat (növekedésével a kiégés gyakorisága csökken)

A csoport

Csoport általános jellemzői

 • Tartósság az emberi kapcsolatokban
 • Folytonosság, ami a közösen végzett tevékenységre jellemző
 • Csoporttagok elképzelései a csoportról
 • Szervezettség

Csoporttípusok

 • elsődleges, primer: kis létszámú (3-25 fő), közvetlen érintkezés van
 • másodlagos, szekunder: nagy létszámú, nincs szervezeti kapcsolat, nehéz a szemtől-szembe kommunikáció

Csoport alakulásának szakaszai

 • Alakulás
 • Viharzás
 • Normaalakítás
 • Működés

Csoport belső szerkezete

ez a szociometria

 • formális csoportokon belül informális csoportok jönnek létre (rejtett hálózat)

formák

 • pár
 • hármas
 • zárt négyzet
 • csillag - középpont: sztárhelyzet
 • lánc - nem lezárt párok
 • sztár
 • perem - legsúlyosabb esete a magány

Egyén szerepei a csoport életében

konstruktív

 • kezdeményező
 • éleményező
 • kérdező
 • informátor
 • szabályalkotó
 • általánosító

destruktív

 • akadékoskodó
 • mindentudó
 • hírharang

Csoportviszonyok, csoportdinamika

Csoportnorma: az emberek közös (közeledő) normája

Csoportkohézió jelentése

csoportot összetartó erő.

 • személyközi kohézió
 • feladatalapú kohézió

Team sajátságai

Csoportlégkört befolyásoló tényezők

Csoportvezetői stílusok fajtái

 • feladatorientált
 • folyamatorientált
 • tranzakcionális vezető
 • átszervező vezető

Szocializáció

Mit nevezünk szocializációnak?

Tanulási folyamat, mely során az egyén elsajátítja a társadalom normáit, szokásait, a társadalmi együttélés szabályait ill. a személy viselkedése úgy módosul, hogy megfeleljen a társadalom tagjai által vele szemben támasztott elvárásoknak.

Melyek a szocializáció fontos környezeti tényezői?

Elsődleges szocializációs környezet a család, másodlagos az iskola.

Jellemezze a szocializációt, mint tanulási folyamatot!

3 fő összetevő:

 • direkt instrukciók: mit (nem) kell / szabad tenni és mondani, ill. mikor
 • formálás: elvárt viselkedésforma erősítése (jutalmazás és büntetés, következmények fontossága)
 • megfigyelésen alapuló tanulás: modellkövetés (utánzás), azonosulás (modellkövetés magasabb szintje); felnőttkorban tudatos, gyermekkorban csak részben

Milyen fontos szocializációs fogalmakat ismer? Jellemezze azokat!

 • szerepek, szerepkonfliktusok: rokonsági, családi, kivívott, spontán, társadalmi + az ezekkel kapcsolatos konfliktusok
 • munkahelyi szocializáció: taggá válás az adott körben, foglalkozási szerep elsajátítása

Mikor léphet fel szerepkonfliktus az egyén életében, és hogyan oldható fel?

Ha az adott szereppel ellentétes elvárást közvetítenek (ekkor a személy ellentmondásba kerül önmagával). feloldása:

 • kompromisszumképzés
 • kibúvókeresés
 • morális kibúvó
 • figyelemmegosztás
 • kábítás
 • menekülés

Melyek a szocializáció munkahelyhez köthető formái?

 • munkahelyi csoportba való beilleszkedés
 • szervezet működéséhez, elvásásaihoz való alkalmazkodás
 • szervezeten belüli társas kapcsolatok kialakítása
 • kommunikációs csatornák megismerése és alkalmazása

munkaszocializáció eredménye: „munkaszemélyiség” kialakulása

Hogyan alakulnak ki a foglalkozási munkaszerepek?

3 szocializációs stratégia:

 • gondnokság: szerep követelményeinek adottságként való felfogása, erős alkalmazkodás jellemzi az adott szerephez
 • tartalmi fejlesztés: szerep céljainak elfogadása, de a célok elérésének módját az egyén határozza meg
 • szerepmódosítás: a munka céljainak újradefiniálása, ehhez legegyszerűbb módszerek választása

Milyen információkkal látja el a szervezet az új belépőket?

 • kollektív-egyéni információ (formális / informális tájékoztatás): szervezet által előírt módon történik (mindenki számára azonos tartalmú tájékoztató a szervezetről, a munkavégzésről, az elvárásokról) / a szervezet tagjai egyéni motiváció alapján (nem szervezett formában történik)
 • mentorok kiválasztása: bevezetik az új munkatársat a szervezetbe, elvárások ismertetése, minta a szocializációhoz

Mi a különbség a felavatás és a megfosztás között?

 • felavatás: munkatársak meglévő tapasztalatainak, készségeinek, munkával kapcsolatos magatartásának megerősítése
 • megfosztás: leépítik az egyén én-identitását, majd a szervezet preferált imázsának megfelelően építik fel, elfojtják a személyiséget a munkaszerepben

-- NovakAron - 2006.12.12.