Méréstechnika

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen David14 (vitalap | szerkesztései) 2013. január 14., 22:50-kor történt szerkesztése után volt.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Sablon fejlesztesalatt.png Az oldal épp egy nagyobb változáson megy keresztül, kérlek nézz vissza kicsit később Sablon fejlesztesalatt.png


Sablon:Tantargy

A tantárgy a környező anyagi világ megismerését, valamint kvantitatív és kvalitatív jellemzését segítő mérnöki módszereket és eszközöket mutat be. Méréselméleti, méréstechnikai, műszertechnikai és metrológiai alapismereteket ad, és szemléletmódjával segíti valamennyi műszaki tárgy – közöttük a laboratóriumi gyakorlatok - ismeretanyagának elsajátítását. Jelentős mértékben fejleszti a tudatos modellalkotási és problémamegoldó készséget. Mindezt a villamos mennyiségek alapvető mérési módszereinek és eszközeinek megismertetésén keresztül éri el, de támaszkodik az analógiák következetes alkalmazásában rejlő lehetőségekre is. A tantárgy további célja annak tudatosítása, hogy a mérésekkel szerzett információ szakszerű feldolgozása minden esetben megköveteli a mérések pontosságával (bizonytalanságával) kapcsolatos adatszolgáltatást is.

Követelmények

  • Jelenlét: Az gyakorlatok 70%-án kötelező megjelenni, és ezt ellenőrzik is.
  • KisZH: A félév során a gyakorlatokon 5 darab kiszárthelyit kell megírni. Összesítve el kell elérni az elérhető maximum pontszám 33%-át! A kisZH-k pótlására nincs lehetőség.
  • NagyZH: A félév során 1 darab nagyzárthelyit kell megírni, melyen legalább 40%-ot kell elérni. Két pótlási lehetőség van.
  • Házi feladat: A félév során 5 darab nemkötelező házi feladat megírására van lehetőség. Ezek eredménye a félévközi jegyet maximum 1 jeggyel javíthatja.
  • Félévközi jegy: A félévközi jegyet a nagyzárthelyi és a kizárthelyik eredményének 50-50%-os súlyozásával képzett összpontszám alapján állapítják meg. Az elégséges osztályzat megszerzésének feltétele legalább 40%-os eredmény elérése. A zárthelyik alapján megállapított legalább elégséges osztályzatot a nem kötelező házi feladatok eredménye maximum egy osztályzattal javíthatja.

Segédanyagok

  • A tárgy hivatalos jegyzete a Zoltán István: Méréstechnika című könyv, mely megvásárolható az egyetemi jegyzetboltban.

Nagyzárthelyi

Rendes ZH

Pót ZH