Fizika 2i KisZH-k 2011 ősz

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1. KisZH

Az 50 mV végkitérésű 20kΩ belső ellenállású feszültségmérővel 100 V-ig akarunk feszültséget mérni.
 1. Mekkora soros ellenállást alkalmazzunk? (3 pont)
 2. Mekkora a mért feszültség, amikor a műszer mutatója 30mV-nak megfelelő skálabeosztásnál állapodik meg? (2 pont)

2. KisZH

Az ábrán látható kapcsolásban C= 100 μF és R= 50Ω. A kapcsokon 220 V-os váltakozó hálózati feszültség van.
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
 1. Mekkora az eredő impedancia? (1,5 pont)
 2. Mekkora az áramerősség? (1 pont)
 3. Mekkora feszültséget mérhetünk az egyes elemeken? (1,5 pont)
 4. Mekkora a kapocsfeszültség és az áram fázisának különbsége? (1 pont)

3. KisZH

Egy 25 mm átmérőjű toroid tekercs belsejében B= 1 mT mágneses indukcióvektort kívánunk előállítani.
 1. Mekkora a teljes mágneses fluxus a toroid belsejében, a tengelyre merőleges felületen? (2 pont)
 2. Számítsuk ki, hogy mekkora méretű legyen a tekercs, ha 1 A erősségű áramot alkalmazunk! (2 pont)
 3. Milyen áramerősséggel tudnánk ezt a mágneses indukcióvektort előállítani, ha a tekercs közepébe egy μr= 5000 relatív permeabilitású vasmagot helyeznénk? (1 pont)

4. KisZH

Elektromágneses síkhullám elektromos térerősségének amplitúdója 35 V/m.
 1. Számítsuk ki a mágneses térerősségvektor amplitúdóját! (1,5 pont)
 2. Mekkora a frekvencia, ha a hullámhossz 3,2 m? (1,5 pont)
 3. Írjuk fel a hullám elektromos komponensét leíró [math]E= E_m*sin(k*x-\omega*t)[/math] alakú összefüggést konkrét SI mértékegységű számértékekkel! (2 pont)

5. KisZH

Planparallel 60°-os beesési szöggel érkező fénysugár a lemezben 13 cm utat tesz meg. A kilépő sugár eltolódása a beesőhöz képest 5,5 cm.
 1. Mennyi az üveg törésmutatója? (4 pont - Ha a törési szög jó 3 pont, n2 1 pont)
 2. Milyen vastag az üveglemez? (1 pont)

6. KisZH

Fényképezőgépünk 5 cm gyújtótávolságú lencséjével a lencse állítása révén 50 cm és ∞ közti tárgyakról kaphatunk éles képet a filmsíkban.
 1. A lencsétől mekkora távolságban keletkezik az 50 cm-re lévő tárgy éles képe?
 2. Milyen minimális hosszúságú közgyűrűt kell a lencse és a film közé iktatnunk, hogy 15 cm távolságban lévő tárgyakról éles képet nyerjünk?