Fizika 2i KisZH-k 2011 ősz

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1. KisZH

Az 50 mV végkitérésű 20kΩ belső ellenállású feszültségmérővel 100 V-ig akarunk feszültséget mérni.
 1. Mekkora soros ellenállást alkalmazzunk? (3 pont)
 2. Mekkora a mért feszültség, amikor a műszer mutatója 30mV-nak megfelelő skálabeosztásnál állapodik meg? (2 pont)

2. KisZH

Az ábrán látható kapcsolásban C= 100 μF és R= 50Ω. A kapcsokon 220 V-os váltakozó hálózati feszültség van.

Fizika2i kisZH2abra 2011.png

 1. Mekkora az eredő impedancia? (1,5 pont)
 2. Mekkora az áramerősség? (1 pont)
 3. Mekkora feszültséget mérhetünk az egyes elemeken? (1,5 pont)
 4. Mekkora a kapocsfeszültség és az áram fázisának különbsége? (1 pont)

3. KisZH

Egy 25 mm átmérőjű toroid tekercs belsejében B= 1 mT mágneses indukcióvektort kívánunk előállítani.
 1. Mekkora a teljes mágneses fluxus a toroid belsejében, a tengelyre merőleges felületen? (2 pont)
 2. Számítsuk ki, hogy mekkora méretű legyen a tekercs, ha 1 A erősségű áramot alkalmazunk! (2 pont)
 3. Milyen áramerősséggel tudnánk ezt a mágneses indukcióvektort előállítani, ha a tekercs közepébe egy μr= 5000 relatív permeabilitású vasmagot helyeznénk? (1 pont)

4. KisZH

Elektromágneses síkhullám elektromos térerősségének amplitúdója 35 V/m.
 1. Számítsuk ki a mágneses térerősségvektor amplitúdóját! (1,5 pont)
 2. Mekkora a frekvencia, ha a hullámhossz 3,2 m? (1,5 pont)
 3. Írjuk fel a hullám elektromos komponensét leíró [math]E= E_m*sin(k*x-\omega*t)[/math] alakú összefüggést konkrét SI mértékegységű számértékekkel! (2 pont)

5. KisZH

Planparallel 60°-os beesési szöggel érkező fénysugár a lemezben 13 cm utat tesz meg. A kilépő sugár eltolódása a beesőhöz képest 5,5 cm.
 1. Mennyi az üveg törésmutatója? (4 pont - Ha a törési szög jó 3 pont, n2 1 pont)
 2. Milyen vastag az üveglemez? (1 pont)

6. KisZH

Fényképezőgépünk 5 cm gyújtótávolságú lencséjével a lencse állítása révén 50 cm és ∞ közti tárgyakról kaphatunk éles képet a filmsíkban.
 1. A lencsétől mekkora távolságban keletkezik az 50 cm-re lévő tárgy éles képe?
 2. Milyen minimális hosszúságú közgyűrűt kell a lencse és a film közé iktatnunk, hogy 15 cm távolságban lévő tárgyakról éles képet nyerjünk?