Fizika 1 vizsga, 2011.01.07.

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A ketteshez az elméleti részből 12 pont, a feladatokból 7,5 pont kell.

Kifejtős kérdések

max. 15 pont, feladatonként 3 pont

 1. Mondja ki a tömegpontrendszerek tömegközéppont-tételét!
 2. Adja meg a Doppler hatás frekvencia képleteit!
 3. Ideális gázok esetén vezesse le az adiabatikus folyamatokra jellemző [math]pV^\kappa[/math] összefüggést!
 4. Mondja ki Newton I. axiómáját!
 5. Írja fel és vezesse le az állandó térfogaton mért fajhőt ideális gázok esetén!

Igaz-hamis kérdések

max. 15 pont, jó válasz: 1p, nincs válasz: 0p, rossz válasz: -1p

 1. A tömegpont gyorsulásának nagysága független az inerciarendszer rendszer megválasztásától.
 2. A tömegpont lendülete függ az inerciarendszer megválasztásától
 3. Newton 3. axiómája szerint az erő és a reakcióerő összege zérus, ezért nincs gyorsulás.
 4. A munka a teljesítmény-idő görbe alatti terület.
 5. A Coriolis erő merőleges a test sebességére
 6. A tömegközéppont koordinátái mindig pozitív számok.
 7. A hőtan harmadik főtétele szerint az abszolút nulla fok véges számú lépésben elérhető
 8. Tömegpontrendszer tömegközéppontjának sebessége belső erők segítségével is változtatható.
 9. Tömegpontrendszer perdülete állandó, ha a pontrendszerre időben változatlan forgatónyomaték hat.
 10. A Carnot-féle körfolyamat során a belső energia maximumának és minimumának aránya az izoterm folyamatok hőmérsékletének aránya.
 11. Az entrópia két rendszer egyesítésénél kiegyenlítődik.
 12. Az ideális gáz részecskéi között vonzóerő hat.
 13. A fajhőviszony nem lehet egynél kisebb.
 14. Az ekvipartíció törvénye szerint gázkeverékben a kripton atomok átlagban lassúbbak a héliumatomoknál.
 15. A termodinamikai valószínűség egyensúlyi állapotban a legnagyobb.

Megoldás

official

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	I	H	I	I	H	H	H	H	I	H	H	I	I	I


Feladatok

max. 20 pont, feladatonként 2,5 pont

1. Egy tömegpont egyenes vonalú mozgást végez az x tengely mentén. Mozgását az x(t)= -1 + 3t2 - 2t3 függvénnyel írhatjuk le. Mekkora a tömegpont átlagsebessége a t = 0 s indulástól az első megállásig tekintve?
A: 9 m/s
B: 1 m/s
C: 3 m/s
D: 5 m/s
E: egyik sem
2 Hány mól 1 m3 normál állapotú kriptongáz?
A: ?
B: 23
C: ?
D: 45
E: egyik sem
3 Egy m1 = 3 kg tömegű test rugalmatlanul ütközik egy m2 = 7 kg tömegű testtel. Határozzuk meg, hány százaléka vész el együttes kinetikus energiájuknak az ütközés során, ha az m2 tömegű test az ütközés előtt nyugalomban volt.
A: 70%
B: 59,5%
C: 53,2%
D: 24,5%
E: egyik sem
4. Az északi sarkon egyenesen megcélzott vízszintes irányú lövést adunk le egy 500 m-re lévő tárgyra, a lövedék sebessége 500 m/s. Milyen irányba és milyen eltéréssel csapódik be a lövedék a cél mellé - ha első közelítésben feltételezzük, hogy a lövedék rövid röpte alatt nem hagyja el a vízszintes síkot, és a rá ható eltérítő erő állandónak vehető?
A: balra 0,036 m
B: jobbra 0,056 m
C: jobbra 0,036 m
D: jobbra 0,016 m
E: egyik sem
5. 100 kPa nyomású és 200 m3 térfogatú levegőt (2 atomos!) állandó térfogaton melegítünk amíg 300 kPa lesz a nyomása. Mennyivel változott meg a gáz belső energiája?
A: 103 J
B: 102 J
C: 108 J
D: 106 J
E: egyik sem
6. Egy mólnyi ideális gáz izoterm módon 104 Pa-ról 10 Pa-ra terjed ki. Mennyi az entrópia megváltozása?
A: 57 J/K
B: 255 J/K
C: 6523 J/K
D: 606 J/K
E: egyik sem
7. Mólnyi mennyiségű egyatomos gázzal mennyi hőt kell közölni állandó nyomáson, hogy belső energiája 900 J-lal növekedjék?
A: 1500 J
B: 694 J
C: 206 J
D: 144 J
E: egyik sem
8. Egy Carnot-gép a 400 K és 300 K hőmérséklet között működik. Mekkora a hőerőgép által végzett munka, ha 600 J hőt vesz fel a magasabb hőmérsékletű hőtartályból?
A: 150 J
B: 120 J
C: 200 J
D: 260 J
E: egyik sem

Megoldás

non-official

 1 2 3 4 5 6 7 8
 B D A C C A A A

Az 1-6. feladat ugyanaz volt, mint itt: Fizika1# vizsga 2008.01.16

-- Évi - 2011.01.07.
-- Gollam - 2011.01.07.
-- Lord Viktor - 2013.01.25.