Fizika 1 vizsga, 2008.01.16.

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen (vitalap) 2012. október 21., 21:55-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „{{GlobalTemplate|Infoalap|Fizika1Vizsga20080116}} ==Kifejtős kérdések== max. 15 pont minden kérdés 3 pontot ér 1 Mondja ki a tömegpontrendszerek tömegközé…”)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


Kifejtős kérdések

max. 15 pont minden kérdés 3 pontot ér

1 Mondja ki a tömegpontrendszerek tömegközéppont-tételét! 2 Vezesse le a Doppler hatás frekvencia képleteit! 3 Ideális gázok esetén vezesse le az adiabatikus folyamatokra jellemző [math]pV^\kappa[/math] összefüggést! 4 Mondja ki az elektrosztatika Gauss tételét! 5 Adja meg és vezesse le a ponttöltés rendszer elektrosztatikus energiáját!

Igaz-hamis kérdések

max. 15 pont, jó: 1p, rossz: -1p

1 A sebességnek soha sincs a pályára merőleges komponense, de a gyorsulásnak lehet. 2 Ha egydimenziós mozgásnál a gyorsulás csökken, akkor a sebesség is mindig csökken. 3 A körmozgás szögsebesség-vektora mindig merőleges egy adott pont ezen körmozgásából származó sebességére. 4 A ferde hajítás vizsgálható a vízszintes és függőleges komponensek időbeli változásaként. 5 A Földön a testre ható Coriolis erő, akkor a maximális, ha a Föld szögsebesség vektora és a test Földön mért sebessége párhuzamosak. 6 Longitudinális hullám esetén a hullámfrontok síkok. 7 A munkatétel nem érvényes, ha az erők között súrlódási erők is vannak. 8 A levegőhöz képest nyugvó megfigyelő a mellette elhaladó mentőautó szirénájának hangját mélyülőnek hallja. 9 Merev test perdülete állandó, ha a ráható erők eredő fogatónyomatéka nulla. 10 Vékony lemez esetén (lemezre merőleges tengelyeket tekintve), párhuzamos tengelyek közül mindig a tömegközépponton átmenő tengelyhez tartozó tehetetlenségi nyomaték a legkisebb. 11 A Carnot-féle körfolyamat két adiabatikus, és két izochor folyamatot tartalmaz. 12 Az entrópia állapotfüggvény, azaz független attól, hogy reverzibilis vagy irreverzibilis változással jutott a gáz adott állapotába. 13 Az elektrosztatikában a potenciál és a térerősség egyaránt nulla fémek felületén. 14 Kondenzátorok energiája egyenesen arányos a rajtuk lévő feszültséggel. 15 A termodinamika első főtétele az energia megmaradás legáltalánosabb formája.


Megoldás

official

 1	2	3	4	5	6	7	8	9 10 11 12 13 14 15
 I	H	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	?	H	I

10. szerintem igaz. 10. Steiner-tétel miatt biztos igaz (m*d^2 nem negatív).


Feladatok

A feladatsor az egyik tavalyi volt, kivéve a 2. feladatot és hogy a válaszok sorrendje változott. Csak a második feladatot írtam át a mostanira A tavalyi feladatsorért köszönet Egeristi-nek! max. 20 pont, jó: 2,5p

 1. Egy tömegpont egyenes vonalú mozgást végez az x tengely mentén. Mozgását az alábbi függvénnyel írhatjuk le: x = -1 + 3t2 - 2t3. Mekkora a tömegpont átlagsebessége a t = 0 s indulástól az első megállásig tekintve?
A: 9 m/s			 B: 1 m/s			 C: 3 m/s			 D: 5 m/s			 E: egyik sem
 1. Hány mól 1 m3 normál állapotú kriptongáz?
A: ?					B:23					C: ?					D: 45				 E: egyik sem
 1. Egy m1 = 3 kg tömegű test rugalmatlanul ütközik egy m2 = 7 kg tömegű testtel. Határozzuk meg, hány százaléka vész el együttes kinetikus energiájuknak az ütközés során, ha az m2 tömegű test az ütközés előtt nyugalomban volt.
A: 70%				 B: 59,5%			 C: 53,2%			 D: 24,5%			 E: egyik sem
 1. Az északi sarkon egyenesen megcélzott vízszintes irányú lövést adunk le egy 500 m-re lévő tárgyra, a lövedék sebessége 500 m/s. Milyen irányba és milyen eltéréssel csapódik be a lövedék a cél mellé - ha első közelítésben feltételezzük, hogy a lövedék rövid röpte alatt nem hagyja el a vízszintes síkot, és a rá ható eltérítő erő állandónak vehető?
A: balra 0,036 m	B: jobbra 0,056 m C: jobbra 0,036 m D: jobbra 0,016 m E: egyik sem
 1. 100 kPa nyomású és 200 m3 térfogatú levegőt (2 atomos!) állandó térfogaton melegítünk amíg 300 kPa lesz a nyomása. Mennyivel változott meg a gáz belső energiája?
A: 10<sup>3</sup> J			 B: 10<sup>2</sup> J			 C: 10<sup>8</sup> J				D: 10<sup>6</sup> J			 E: egyik sem
 1. Egy mólnyi ideális gáz izoterm módon 104 Pa-ról 10 Pa-ra terjed ki. Mennyi az entrópia megváltozása?
A: 57 J/K			 B: 255 J/K			C: 6523 J/K		 D: 606 J/K			E: egyik sem

Megoldás (nem 100%):
n = 1 mol
p1 = 104
p2 = 10
(p1/p2)(V1/V2)=(n1/n2)(T1/T2)
(n1/n2) = 1 (mivel nem változik a gáz mennyisége)
(T1/T2) = 1 (mivel izoterm folyamat, nem változik a gáz hőmérséklete)
(p1/p2)(V1/V2) = (104 / 10) (V1/V2) = 1
(V1/V2) = 1/1000
ΔS = nRln(V2/V1) = 1 mól * R * ln 1000 = 1 mól * 8,315 J/(mol K) * 6,9 = 57,4 J/K

 1. Mekkora munkát kell végeznünk ha egy 6·10-9 C töltést egy 10-7 C töltés kezdeti terében a kezdeti 15 cm-es távolságból 5 cm távolságra viszünk közelebb?
A: 2,4·10<sup>-4</sup> J		B: 7,2·10<sup>-5</sup> J		 C: 1,2·10<sup>-5</sup> J		D: 9,6·10<sup>-7</sup> J		 E: egyik sem
 1. Egymástól 40 cm-re lévő végtelen kiterjedésű párhuzamos síkok felületi töltéssűrűsége 3·10-9 C/m2 és 7·10-9 C/m2. Mekkora a síkok közötti potenciálkülönbség abszolút értéke?
A: 4,2 V			 B: 22,6 V			 C: 67,8 V			 D: 90,4 V			 E: egyik sem

Megoldás

non-official

 1 2 3 4 5 6 7 8
 B D A C C A B D

-- flyerz - 2008.01.18.

-- P - 2009.01.07. - igaz-hamis 10. indoklás

 • A számolós feladatok nagy részének megoldása.:
Ezen a helyen volt linkelve a 2008.01.16.megoldas.jpg nevű kép a régi wiki ezen oldaláról. (Kérlek hozd át ezt a képet ide, különben idővel el fog tűnni a régi wikivel együtt)