Fizika1 vizsga 2009.06.10.

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen David14 (vitalap | szerkesztései) 2013. február 8., 21:37-kor történt szerkesztése után volt. (Kategóriabesorolás)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez egy eltérő stílusú vizsga volt, a pontozási rendszere ismeretlen. Már nem ilyen stílusúak a vizsgák, de felkészüléshez ideális.

Kiegészítendő mondatok

A feladatok scannelt változata.

 1. Ha egy részecske helye x(t)= 4 + t2 + t3, átlaggyorsulása 1 és 3 s között ........................................................
 2. Ha a gravitációs erővonalakkal ellentétel irányban mozdul el egy tömegpont, akkor potenciális energiája ........................................................
 3. Anyagi pontrendszer eredő impulzusát a belső erők ........................................................
 4. Egymással párhuzamos tengelyekre számított tehetetlenségi nyomatékok közül az a legkisebb, amelyik esetén a tengely ........................................................
 5. Gravitációs (centrális) erőtérben mozgó bolygó helyzeti és kinetikus energiáinak összegének előjele ........................................................
 6. Centrális erőtérben mozgó test energiája és ....................................................... a mozgás során állandó.
 7. Az északi féltekén szabadon eső test ...................................................... felé térül el.
 8. Adott frekvenciájú harmonikus rezgőmozgás amplitúdóját és kezdőfázisát a ...................................................... határozzák meg.
 9. Egy csillapított, gerjesztett oszcillátor frekvenciáját a ...................................................... határozza meg.
 10. Egy harmonikus hullám sebessége a(z) ...................................................... képlettel számítható ki.
 11. 101 Hz és 99 Hz frekvenciájú hanghullámokkal lebegést hozunk létre. A lebegés frekvenciája ...................................................... Hz.
 12. Reverzibilis körfolyamat során az entrópia változás ......................................................
 13. Adiabatikus állapotváltozás során a gáz által végzett munka ...................................................... megváltozásával egyenlő.
 14. Ha egy töltött síkkondenzátor lemezei közé dielektrikumot helyezünk, akkor a lemezek közötti feszültség ......................................................
 15. Elektrosztatikus térben az elektromos térerősség tetszőleges zárt görbére vett integráljának értéke ......................................................

Megoldás

 1. 14 km/s2
 2. nem befolyásolják
 3. a tömegközépponton megy át
 4.  ?
 5. impulzusmomentuma
 6. kelet
 7. kezdőfeltételek
 8. gerjedés frekvenciája
 9. v= ω/k
 10. 2
 11. zérus
 12. a belső energia negatív
 13. csökken
 14. zérus

Kifejtős kérdések

A feladatok scannelt változata: 1-2.feladat, 3-4. feladat.

Max. 12 pont, feladatonként 3 pont

 • 1.
  • a. Írja fel pontrendszerre az impulzustételt!(1p)
  • b. Mi a tömegközéppont definíciója?( 1p)
  • c. Mit állít a tömegközéppont-tétel? (1p)
 • 2.
  • a. Adja meg a tehetetlenségi nyomaték definícióját! (1p)
  • b. Mit mond ki a Steiner-tétel (párhuzamos tengelyek tétele)? (1p)
  • c. Írja fel rögzített tengely körül forgó merev test mozgásegyenletét! (1p)
 • 3.
  • a. Mi az entrópia infinitezimális megváltozásának definíciója a termodinamikában? (1p)
  • b. Hogyan számíthatjuk ideális gáz tetszőleges reverzibilis állapotváltozásra az entrópia megváltozását? (1p)
  • c. Irreverzibilis folyamatoknál (pl. hőmérséklet-kiegyenlítődés) hogyan változik az univerzum entrópiája? (1p)
 • 4.
  • a. Írja fel az elektromos potenciálkülönbség definícióját! (1p)
  • b. Írja fel az elektromos potenciál definícióját! (1p)
  • c. Az elektromos potenciál ismeretében hogyan számíthatjuk ki a térerősséget? (1p)
 • 5.
  • a. Írja fel az elektrosztatika Gauss-tételét vákuumban! (1p)
  • b. Az elektrosztatika Gauss-tételének felhasználásával határozza meg egy Q töltéssel rendelkező fémgömb elektromos terét a gömbön kívül! Késítsen magyarázó rajzot! (2p)

Feladatok

A feladatok scannelt változata.

1. Egy gépkocsi 200m sugarú, vízszintes körpályán mozog. Amikor a sebesség nagysága 10 m/s, a gyorsulás-vektor 120°-os szöget zár be a sebességvektorral. Ekkor a tangenciális gyorsulás nagysága
A: 0,14 m/s2
B: 0,29 m/s2
C: 0,58 m/s2
D: 1,2 m/s2
E: egyik sem
2. Az x tengely mentén mozgó anyagi pontra Fx= (2x + 4) N erő hat. Miközben a test az x= 2 m pontból az x= 5 m pontba jut, kinetikus energiájának megváltozása
A: 40 J
B: 33 J
C: 26 J
D: 20 J
E: egyik sem
3. Északi 30° szélességi körön nyugat felé v sebességgel haladó testre ható Coriolis-erő függőleges komponense
A: 31/2 mvω felfelé
B: 31/2 mvω lefelé
C: mvω felfelé
D: mvω lefelé
E: egyik sem
4. Az r= (ex + ey) m helyvektorú részecskére F= (2ex + 3ey) N erő hat. Az erő origóra számított forgatónyomatéka
A: 1 ez Nm
B: 5 ez Nm
C: -1 ez Nm
D: -5 ez Nm
5. Egy 3m tömegű tömör, állandó ω szögsebességgel forgó tárcsát ráejtjük az alatta lévő álló m tömegű, azonos R sugarú, közös függőleges tengelyű, tömör tárcsára. Mekkora lesz a közös szögsebesség? (ITKP= mR2/2)
A: 1/4 ω
B: 1/3 ω
C: 1/2 ω
D: 3/4 ω
E: egyik sem
6. Egy síklapon egy test nyugszik, a tapadási surlódási tényező 0,5. A lapot 5 cm amplitúdóval (vízszintesen) rázzuk. Mekkora a rázás periódusideje, ha a test éppen nem csúszik meg a lapon?
A: 0,63 s
B: 1,3 s
C: 2s
D: 3,9 s
E: egyik sem
7. Egy személygépkocsi 126 km/h sebességgel közeledik egy álló, szirénázó rendőrautóhoz. Milyen frekvenciájúnak hallja az 500 Hz-es szirénát, ha a hangsebesség a levegőben 340 m/s?
A: 453 Hz
B: 448 Hz
C: 557 Hz
D: 551 Hz
E: egyik sem
8. Egyatomos ideális gázt adiabatikus állapotváltozás során térfogatának nyolcadrészére összenyomunk. Hányszorosára változott a nyomása?
A: 8
B: 18,4
C: 32,2
D: 64
E: egyik sem
9. A tér egy tartományában az elektromos térerősség E= (-3x ex + 4 ez) N/C. Az A és B pontok az x tengelyen vannak. xA= 3m és xB= 5m. Az UB - UA potenciálkülönbség
A: -24 V
B: 24 V
C: -18 V
D: 30 V
E: egyik sem
10. 0,1 m sugarú vezető gomb felületén az elektromos térerősség 10 kV/m. A végtelen távoli ponthoz képest mekkora az elektromos potenciál a gömb középpontjában?
A: 0
B: 100 V
C: 1 kV
D: 10 kV
E: egyik sem

Megoldás

non-official

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
B  B  B  A  D  A  D  C  B  C

A számolós feladatok megoldása:

Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni-- Lord Viktor - 2013.01.25.