Digitális technika 2 - Megoldások a V2-es ellenőrző feladatsorhoz

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Bede Fülöp (vitalap | szerkesztései) 2016. január 7., 11:59-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Digitális technika 2

Ezen az oldalon a régi ötkredites Digit2 ellenőrző kérdéseihez összegyűjtött megoldások vannak. A megoldások nem mindenhol teljesek vagy jók. Az új Digit2-höz már más ellenőrző feladatsort adott ki a tanszék, de nagyon sok átfedés van ezzel!

A V2-es feladatsor itt érhető el.

1. feladat

2. feladat

by Lacee

(a hibákat jelezni kérem a prisonerhu

Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

@freemail.hu címen)

2. a)

Készítsen megszakítási vonalakat kezelő áramkört, amely egy 8085-ös processzoron alapuló sín RST 5.5-ös és RST 6.5-ös megszakítási vonalaira csatlakozva2 db külsô megszakítás (IT1 és IT2) fogadására alkalmas.

A külső megszakítások kezelését külön-külön áramkörök végzik, amelyek a külső megszakítás felfutó élére kérnek megszakítást és alaphelyzetbe OUT utasítással állíthatók (vagy a ResetOut jel hatására). Egy megszakítási impulzus csak egyszer kérjen megszakítást. Az IT1 megszakítás hatására a C regiszter 55h, IT2 hatására a C regiszter AAh értéket vesz fel. A megszakítási flip-flopok 11h (IT1) és 17h (IT2) címen érhetők el.

 • Készítse el a rendszer inicializálását végző főprogramot (40h címtől kezdődően)!
 • Készítse el a megszakítási szubrutinokat!
    RST55 EQU 2CH
    RST65 EQU 34H
    C1 EQU 55H 
    C2 EQU AAH
    IT1 11H
    IT2 17H

    JMP INIC
    ORG 0040H
  INIC:
    MVI A,00001100B ;RST 7.5-T LETILTJUK, A TÖBBIT ENGEDÉLYEZZÜK
    SIM   ;MASZK BEÁLLÍTÁSA
    EI   ;MEGSZAKÍTÁS ENG
    
  VAR:  JMP VAR   ;VÉGTELEN CIKLUS, AZ RST-KRE VÁR, AZOK MEGSZAKÍTJÁK

    ORG RST55  ;RST55 CÍMÉN VAN,ÍGY HA MEGSZAKÍTÁS TÖRTÉNIK, AKKOR IDE UGRIK A PROGI
  MEGSZ1: MVI C,C1    ;BEÁLLÍTJUK A KÍVÁNT ÉRTÉKET  
    OUT IT1   ;VISSZAÁLLÍTJUK AZ IO-T
    EI   ;MEGSZAKÍTÁS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA
    RET

    ORG RST65  ;AZ ELÕBBI MINTÁJÁRA...
  MEGSZ2: 
    MVI C,C2  
    OUT IT2
    EI
    RET

2. b)

Írjon assembly szubrutint (KONV), amely az A regiszterben megkapott byte-ot átírja a 74LS374-es regiszter bekötésének megfelelően. A szubrutin kimenete az átkonvertált byte az A regiszterben. (A szubrutin más regiszterek tartalmát nem ronthatja el!)

Írjon ellenőrző 8085-ös assembly szubrutint (ELO), amely az összes lehetséges kombinációval ellenőrzi a kimeneti regiszter bekötését. A szubrutin lefutása után a D,E regiszterpárban legyen a felismert hibák száma! (A szubrutin a D,E regiszterpár kivételével a regiszterek tartalmát nem ronthatja el!) A megoldásban használja az előző feladatban definiált KONV szubrutint! A kimeneti regiszter 0FFh I/O címen írható és 01Fh címen olvasható.


  PÉLDA1 A MÛKÖDÉSRE
    10101111  ;A BEJÖVÕ ADAT -> EZT KELL KAPNUNK A PÉLDA1-BEN: 01011111
  RRC 11010111  ;JOBBRA FORGATJUK
  AND 01010101  ;ÖSSZEÉSELJÜK 55H-VAL (MÁSNÉVEN MASZKOLÁS)
    ----------
  =  01010101 -> D  ;AZ EREDMÉNYT BEÍRJUK A (D) REG-BE
  RLC 01011111  ;AZ EREDETI ADATOT FORGATJUK BALRA
  AND 10101010  ;ÉSELJÜK AAH-VAL
    ----------
  =  00001010 -> H  ;KIMENTJÜK H-BA, A PROGIBAN NEM KELL H-BA MENTENI,MERT AZ UTANA LEVÕ PARANCS A
     VAGYOLÁS ÉS AHHOZ AZ A- TARTALMA KELL, AMI MOST PONT A H-BA RAKOTTAL EGYEZIK MEG
  H OR D
    01010101  
    00001010  
    ---------- 
    01011111  ;AZ EREDMÉNY!
  PÉLDA2:
    10101110 ->EBBÕL EZT:01011101
  RRC 01010111
  AND 01010101
    ----------
  =  01010101 -> D
  RLC 01011101
  AND 10101010
    -----------
  =  00001000 -> H
  H OR D
    01010101
    00001000
    -----------
    01011101
  ;NA ÉS VÉGRE A PROGI
  KONV:  PUSH H
    PUSH D
    PUSH PSW  ;kimentjük A-t
    RRC   ;jobbra forgatunk
    ANI 01010101B  ;maszkoljuk 55H-val
    MOV D,A   ;a maszkolt byte-ot kimentjük D-be
    POP PSW   ;vissza az A-t
    RLC     ;balra forgatjuk
    ANI 10101010B  ;maszkoljuk AAH-val
    ORA D    ;összevagyoljuk D-vel
    POP D    ;POPpolgatunk
    POP H
    RET
    
  ELO:  
    PUSH PSW
    PUSH H
    PUSH B
    PUSH A 
    MVI B,0H
    LXI D,0H
  FUT:
    MOV A,B
    OUT 0FFH  ;a B 0-tól FF-ig megy, ez az összes lehetséges kombináció
    CALL KONV  ;az A-ban a B-nek megfelelő beolvasott (átkonvertált) adat lesz
    MOV C,A   
    IN 01FH    ;beolvassuk a reg tartalmát
    CMP C    ;ha A=C akkor jó (C:a B konvertált alakja, A:a közvetlenül visszaolvasott alak
    
    JZ TOVABB  ;ha B=C -> Z=1, tehát nem kell növelni a DE-t
    INX D    ;ha azonban Z=0, növeljük DE-t
  TOVABB: INR B    
    MOV A,FF
    CMP B  
    JNZ FUT   ;ha B végigpörgött, tehát elérte az FF-t, akkor kilépünk
    POP A
    POP B
    POP H
    POP PSW

2. c)

Írja meg a VIZS 8085 assembly szubrutint, amely az A regiszterben kapott értéket beírja a kimeneti regiszterbe, majd a kimenet értékét visszaolvassa és ellenőrzi, hogy a beérkezett karakter helyes-e? Hiba esetén a szubrutinból való visszatéréskor Z=1, különben Z=0 legyen!

 • A kimeneti egység K1…K8 jelei a 0ACh IO címen olvashatók vissza.
 • a kimeneti regiszter (74374) a 0AAh IO címen írható
 • A kimeneti regiszter minden második bitje (K0,K2,K4,K6) negáltan legyen kivezetve.


  VIZS:  OUT 0AAH  ;BEÍRJUK AZ A REG TARTALMÁT A KIMENETI REG-BE
    AND 55H   ;A KIMENET ÉRTÉKE NEM A BEÍRT A-VAL LESZ EGYENLÕ
    XRA FFH   ;EZÉRT MEGCSINÁLJUK SZOFTVERESEN A BYTE MINDEN MÁSODIK BITJÉNEK NEGÁLÁSÁT


  ;példa 1:a fenti műveltre (AND 55H;XRA FFH)
  kiírt adat: 
    11111111 -> ebből ezt kell kapnunk: 10101010
  AND 01010101
    -----------
    01010101
  XRA 11111111
    -----------
    10101010 ->és kész!
  ;példa 2:
  kiírt adat:
    10111011 ->ez lesz belőle: 11101110
  AND 01010101
    -----------
    00010001
  XRA 11111111
    -----------
    11101110 -> ready!


  ;és a progi folytatása
    MOV B,A   ;elmentjük B-be, mert később a visszaolvasott adat alapból az A-ba kerül és felülírja ezt
    IN 0ACH   ;visszaolvasás
    CMP B    ;a szokásos vizsgálat, A-ból kivonjuk a B-t(az ellenőrző byte-ot)
    JNZ Z1   ;és ha az eredmény nem 0 (akkor Z=0,és hiba van), a feladata pont az ellentetjét kéri
    XRA A    ;ezért a Z flaget megnegáljuk az alábbi paranccsal
    JMP VEGE
  Z1: MOV A,1H
    ORA A    
  VEGE:  RET


2. d)

Illesszen i8085-ös mikroprocesszoros rendszersínre két 8251-es soros periféria illesztő áramkört. Az „A” áramkör csak kimenetre, a „B” áramkör csak bemenetre van felprogramozva. Az „A” áramkör TxD kimenetét a „B” áramkör RxD bemenetére kell kötni. Mindkét áramkör TxC és RxC órajel bemeneteire CLK96 órajel van kötve. Inicializáláskor mindkét áramkör programozása: aszinkron üzemmód, 8 bites karakter, páros paritás és 2 stop bit. A „B” áramkör az /RST 5,5 sínen kér megszakítást. Az „A” áramkör báziscíme 0AAh, a „B” áramkör báziscíme 0AEh.

Írja meg azt a két assembly programrészletet, amely a két 8251-est felprogramozza a fenti konfigurációnak megfelelően!


  AFELPROG:
    ;először a MODE INSTRUCTION-t kell kiküldeni
    ;kódszó: 11111101B - a alsó 2 bit értéke elvileg úgy jön ki, hogy a TxC és RxC órajeleknek 1-szeres arány kell legyen
    MOV A,FDH
    OUT 0AAH
    MOV A,00  000001B   ;Command Instruction
    OUT 0AAH    
    RET
    
  BFELPROG:
    ;kódszó: ugyanaz,mint az előbb
    MOV A,FDH
    OUT 0AEH
    MOV A,00000000B   ;Command Instruction, B lesz a vevő
    OUT 0AEH  
    JMP 002CH
    RET


2. e) NR!

Illesszen a 8085 mikroprocesszor sínrendszerére 8255-ös típusúPPIO áramkört, amely a 94H, 95H, 96H, 97H portcímeket foglalja el. A PPIO áramkör B portjára egy 8 bites párhuzamos adat kimenettel rendelkező periféria csatlakozik, (tehát a B portot bemenetként kell felprogramozni) amely hand-shaking (kézfogásosos) jelekkel ütemezi az adatátvitelt. Adat beolvasása esetén az áramkör kérjen megszakítást a CPU RST5.5 bemenetén. A periféria 8 adatvezetéken kívül az adattal egyidőben megjeleníti a PEVEN páros paritás jelet is. A PEVEN jel csak a hand-shaking folyamat közben áll rendelkezésre.

Vegye figyelembe, hogy a megszakítási szubrutinban megvalósított adatbeolvasás időpontjában nem biztos, hogy a PEVEN paritás rendelkezésre áll, viszont a feladathoz feltétlen szükséges. Ezért javasolt a paritás jel mintavételezése (a megfelelő hand-shaking jellel) és letárolása a PPIO áramkörön kívül, majd beolvasása az A porton keresztül (pl. PA0 bemeneten) a megszakítási szubrutinban.

 • Írjon INIC55 szubrutint, amely elvégzi a PPIO áramkör fentiek szerinti inicializálást, és az SP beállítását, ha a STACK 8F00h és 8FFFh memóriatartományban van
 • Írjon RST5.5 megszakítási szubrutint, amely beolvassa az adatot és a paritást PPIO áramkörről, ellenőrzi paritást, majd azadatot elhelyezi a 3456H című memória byte-ban, illetve paritáshiba esetén megnöveli a 3457H című memória byte tartalmát.
  INIC55: ORG 8F00H  
    TER DS FF  ;STACK helyfoglalás
    
    ORG 0H
    ;STÁTUSZ szó: 10111111 - segédlet 95-97.oldala alapján
    MOV A,DFH
    OUT 97H
    
    IN 95H
    JMP 2CH 
    ORG 2CH
    IN 94H   ;ez itt a PEVEN jel beolvasása 
    ANI 01H   ;a PA0 bitjét veszem a PEVEN paritás bitnek
    MOV D,A   ;és elmentem a D-be;ha D=0, akkor páratlan paritás, D=1, akkor páros paritás van
    MVI B,0
    MVI C,8 
  PARIT: RLC
    JNC TOV
    INR B    ;az utolsó ciklusba bekerül a beolvasott byte-ban lévő 1-esek száma
  TOV:  DCR C
    JNZ PARIT
    MOV A,B
    ANI 01H
    
    LXI H,3456H
    MOV M,A
  

2. f.)

Illesszen i8085-ös mikroprocesszoros rendszersínre egy visszaolvasható 8 bites kimeneti regisztert, mely az alábbi ábrán látható lámpa vezérlő egységet képes működtetni.

 • a kimeneti regisztert (74374) a 20h IO címen írható és a kimeneti egység L1…L8 jelei a 20H IO címen visszaolvashatók
 • Írja meg a CHECK 8085 assembly szubrutint, amely az A regiszterben kapott értéket beírja az előző feladatban kialakított kimeneti regiszterbe, majd a kimenet értékét visszaolvassa és ellenőrzi. Hiba esetén visszatéréskor CY=1, különben CY=0 legyen.
  CHECK: OUT 20H   ;kiírás a reg-be
    CMA   ;bitenként negálja az A-t
    MOV B,A   ;ezt a negált értéket beírjuk a B reg-be
    IN 20H   ;20H címről beolvasunk
    CMP B    ;szokásos ellenőrzés
    JZ CY0   ;ha egyenlő a B és a visszaolvasott érték, akkor Z=1 és akkor ugrunk arra a részre ahol CY:=0
    STC   ;ha Z=0 akkor CY-t 1-be állitjuk
    JMP VEGE    ;és ugrunk a végére
  CY0:  STC   ;CY=1
    CMC   ;CY-t negálja
  VEGE:  RET

3. feladat

3. a)

      LXI D,X   ; X ms-ban
      LXI B,R   ; R-ratio, szazalekban
    ELEJE: LXI H,X*1000000*R/100/7040
      MVI A,C8H  ; 11001000B
      SIM
      CALL HUROK
      MVI A,48H  ; 01001000B
      SIM
      LXI H,X*1000000*(100-R)/100/7040
      CALL HUROK
      JMP ELEJE
    HUROK: DCX H    ; 4 fazis
      MOV A,H   ; 4 fazis
      ORA L    ; 4 fazis
      JNZ HUROK  ; 10 fazis, 7040 nsec
      RET

3. b.)

Írjon 8085 assembly szubrutint, amely a következő specifikáció szerint működik:

 • A szubrutin a SID jel felfutó élére egy adatkivitelt, a lefutó élére egy adatbeolvasást végezzen a következők szerint:
 • a szubrutin induláskor megvárja a SID jel 0=>1 átmenetét és a B regiszter tartalmát kiírja a 70h-es port címre,
 • majd a SID jel 1=>0 átmenetére 71h port címről beolvas egy adatbájtot, amit a C regiszterbe tesz, ezután kilép a szubrutinból.
 • A szubrutin bemenete: a kiírandó adat a B regiszterben.
 • A szubrutin kimenete: a beolvasott adat a C regiszterben
 • A megoldás során ügyeljen arra, hogy a szubrutin a C regiszter kivételével a regiszterek és a flag-ek értékét ne változtassa meg!
  RUTIN: MVI C,0H    ;ezzel a reg-gel ellenőrizzük azt, hogy a SID jel milyen értékű, az 1. részben 0-1 átmenet kell
    PUSH PSW  ;kimentések
    PUSH A
    PUSH B
  VAR1:  RIM   ;a beolvasott byte felső bitje a SID jel értékét mutatja 
    MVI A,80H  ;maszkolás 
    ORA C    ;megnézzük, hogy a SID=0-e ha nem akkor ugárs VAR1-re / SID=1-re várunk
    JNZ VAR1
  VAR2:  RIM   ;itt gyakorlatilag ugyanaz van, mint az előbb, csak SID-1-re várunk
    MVI A,80H
    ORA C
    JZ VAR2   ;tehát ha SID=0 marad, akkor ugrunk VAR2-re / ha SID=1, akkor várunk még
    MOV A,0   ;itt azt nézzük, hogy az 1. részben vagyunk-e 
    CMP C    ;ha a kivonás eredménye 0, akkor az 1. részben vagyunk és ekkor írjuk ki a B-t a 70H-ra
    JZ B70H   
    JMP C71H    ;ha a 2. részben vagyunk, akkor az előző ugró utasítás nem teljesül és ide kell ugrani
  CIMKE: MOV C,01H  ;ha az 1. részben vagyunk, akkor C reg-t 1-be kell állítani, a 2. részben már nem fogunk ide ugrani
    JMP VAR1
  B70H:  MOV A,B
    OUT 70H
    JMP CIMKE
  C71H:  IN 71H
    MOV C,A 
    POP B
    POP A
    POP PSW
    END

Egy másik megoldás:

    NULLBEOLV: PUSH PSW
        RIM
        ANI 80H   ;10000000B
        JZ NULLBEOLV
        MOV A,B
        OUT 70H
    EGYBEOLV:  RIM
        ANI 80H
        JNZ EGYBEOLV
        IN 71H
        MOV C,A
        POP PSW
        JMP NULLBEOLV

3. c.)

Írjon 8085 assembly szubrutint, amely megvárja a SID jel változását (felfutó és lefutó él). A szubrutin kimenete:

 • Z=1 felfutó él volt,
 • Z=0 lefutó él volt!
 • A szubrutin ne változtassa meg a regiszterpárok értékét!
  RUTIN: RIM
    ANI 80H   ;maszkolás, az SID értéke az A-ban lesz
    JZ FELFUT  ;ha az előbbi "és"-elés eredménye 0 (tehát a SID 0), akkor Z=1 -> ugrás a felfutójelhez
    JMP LEFUT  ;különben lefutó jelre várunk
  FELFUT: RIM
    ANI 80H   ;maszkolás
    JZ FELFUT  ;addig csináljuk amíg az eredmény 1 lesz (tehát a SID=1-re), Z=0-ra várunk
    XRA A    ;beállítjuk a Z-t 1-re
    JMP VEGE    ;ugrás végére
  LEFUT: RIM
    ANI 80H
    JNZ FELFUT ;ha Z=1, akkor az "és"-elés eredménye:0, tehát tovább kell várni a SID= 1 -> 0 átmenetre
    MOV A,FFH  
    ORA A    ;Z:=0
  VEGE:  RET

Egy másik megoldás:

        MVI A,0
        RIM
        ANI 80H
        JZ IDE
        MVI A,1
    IDE:    CALL IDERUTIN
        HALT
    IDERUTIN:  ANI FF
        JZ VAREGYRE
    VARNULLRA: RIM
        ANI 80H
        JNZ VARNULLRA
        RZ
    VAREGYRE:  RIM
        ANI 80H
        JZ VAREGYRE
        RNZ

3. d.)

Írjon 8085 assembly szubrutint, amely a HL regiszterpárban kapott kezdőcímű és 32 byte hosszúságú adatblokkhoz 1 byte-os ellenőrző összeget számol ki, és elhelyezi a blokkot követő rekeszben. A szubrutin végén az akkumulátor az ellenőrző összeget tartalmazza! (A rutin bármely regiszter értékét elronthatja)!

Az ellenőrző összeg számítási algoritmusa: X(i) mod 256 0<i<32

  RUTIN: MVI C,32    ;32 byte hosszúságú adatblokk
    XRA A    ;A:=0
  CIKLUS: ADD M    ;A+HL-> A
    INX H    ;forrásmutató növelése
    DCR C    
    JNZ CIKLUS ;ha végigértünk akkor Z=1
    MOV M,A   ;a blokkot követő részen az ellenőrző összeg
    RET

Egy másik megoldás:

        LXI D,0   ;reszosszeg kinullazasa
        LXI H, KC  ;kezdocim
        LXI B, 32  ;db
      HUROK: MOV A,M
        CALL OSSZEGZO
        INX H
        DCX B
        MOV A,C
        ORA B
        JNZ HUROK
        MOV M,E   ;E-ben van a mod256 reszosszeg
      
      OSSZEGZO:
        PUSH H
        MOV L,A
        MVI H,0
        DAD D
        XCHG
        POP H
        RET

3. e.)

Írjon assembly programot amely kivonja két memóriában elhelyezkedő 32 szavas memóriatömbök egyes szavait és az eredményeket visszahelyezi egy újabb memóriaterületre! A 2 byte-os szavak felső 8 bitjét a kisebb című (páros) byte, az alsó 8 bitet a következő (páratlan) cím tárolja!

  (9000H,9001H) = (9100H,9101H) - (9200H,9201H) ... stb.
 • Írja meg a kivonó programot!
 • A kivonások elvégzése után a 9000H-n kezdődő 32 szavas memória terület után helyezzen el egy olyan byte-ot, amely megadja, hogy a 32 eredmény szó közül mennyi a pozitív szám feltételezve, hogy az operandusok (és az eredmény) 16 bites kettes komplemens kódban van ábrázolva.
    LXI B,9000H
    LXI D,9101H
    LXI H,9201H
    MVI E,32H  ;2*32 szót vonunk ki egymásból 
  KIVON: STC   ;CY:=1
    CMC   ;CY:=/CY -> CY:=0
    LDAX A,D    ;9101H-n található adatot betölti az A-ba
    SBB M    ;A-(HL által mutatott címen levő adat)-CY , ha van átvitel akkor CY=1 lesz
    STAX B   ;B által mutatott címre A tartalmát helyezi
    DCX B    
    DCX D
    DCX H
    LDAX A,D    ;9100H-n található adat megy az A-ba
    SBB M    ;A-M-CY
    STAX B   ;9000H-n a kivonás eredménye (2 byte-on)
    INX H
    INX H
    INX D
    INX D
    INX B
    INX B
    DCR E
    JNZ KIVON
    MVI E,32H  ;32 szavat vizsgálunk meg
    MVI D,0H    ;a pozitív számok számát ebben tároljuk 
  SZAMOL: LXI B,9000H 
    ANI 80H   ;ha a MSB (legfelső bit)=1 akkor a szám negatív
    JZ TOVABB  ;ha szám negatív, akkor Z=1 és nem kell növelni
    INR D  
  TOVABB: INX H    
    INX H
    DCR E    
    JNZ SZAMOL
    END

Egy másik megoldás:

      XPOINTER EQU 9080H
      YPOINTER EQU 9082H
      ZPOINTER EQU 9084H ;ideiglenes regiszterpárok, KIHASZNÁLATLAn ramterület, senkit nem zavar
      X EQU 9100H
      Y EQU 9200H
      Z EQU 9000H

      LXI H,X     ;ebbol
      SHLD XPOINTER
      LXI H,Y     ;ezt
      SHLD YPOINTER
      LXI H,Z     ;ide(eredmény)
      SHLD ZPOINTER
      
    CIKLUS: CALL CIKLUSMAG
      LXI B, X+32*2
      LHLD XPOINTER
      MOV A,H
      CMP B
      JNZ CIKLUS
      MOV A,L
      CMP C
      JNZ CIKLUS
      HALT

    CIKLUSMAG:
      LHLD XPOINTER    ;H=91,L=00
      MOV D,M
      INX H
      MOV E,M     ;DE=ebbol
      INX H
      SHLD XPOINTER
      LHLD YPOINTER
      MOV A,M
      CMA
      MOV B,A
      INX H
      MOV A,M
      CMA
      MOV C,A
      INX B      ;BC-ben kivonando kettes komplemense(-1szerese)     
      INX H      
      SHLD YPOINTER
      XCHG      ;HL-ben ebbol
      DAD B
      XCHG      ;DE-ben eredmeny
      LHLD ZPOINTER
      MOV M,D
      INX H
      MOV M,E
      INX H
      SHLD ZPOINTER
      RET

3. f.)

Írjon assembly szubrutint amely kivonja két, a memóriában elhelyezkedő 64 byte-os memóriatömb egyes byte-jait és az eredményeket visszahelyezi az első operandus helyére! Az operandusok kezdőcímeit a szubrutin a HL és DE regiszterpárokban kapja. A kivonások elvégzése után a rutin az BC regiszter-párban kapott címtől kezdődően helyezzen el egy olyan byte-ot, amely megadja, hogy a 64 eredmény byte közül mennyi a pozitív szám (>0), egy másik byte-ot, hogy mennyi a negatív szám (<0), és egy harmadik byte-ot, hogy hány érték volt 0 (=0). (Az operandusok és az eredmény 8 bites kettes komplemens kódban vannak ábrázolva.)

 • Írja meg a szubrutint!
 • Írja meg azt a programrészletet, amely meghívja a szubrutint a HL=8000h, DE=8800h és BC=9000h paraméterekkel, majd ellenőrzi, hogy a 9000h címtől kezdődő 3 byte összege valóban 64.


  RUTIN: PUSH B   ;kimentjük BC-t,mert a számlálónak a B-t használjuk fel
    PUSH H   ;a későbbi vizsgálat során az eredeti címtől indulunk, így ezt is kimentjük
    MVI B,64    
    XCHG    ;HL és DE felcserélése
  KIVON: LDAX D   ;az A-ba betölti a DE (eredetileg HL) által mutatott címen lévő adatot
    SUB M    ;így DE-ből kivonjuk a HL-t
    STAX D   ;DE által mutatott címre visszahelyezzük az eredményt
    INX D    
    INX H
    DCR B    
    JNZ KIVON  ;ha végigértünk a 64 byte-on, akkor Z=1 lesz
    XCHG    ;HL és DE visszacserélése
    
    POP B
    POP H
    PUSH H   
    MVI D,0   
    MVI E,64
  POZ:  MOV A,M   ;A-ban a HL által mutatott címen lévő byte
    ANI 80H   ;maszkolás az előjel bitre
    JNZ PT   ;ha az előjel bit=1, akkor Z=0 és akkor negatív, így kihagyjuk a D növelését
    INR D    ;ha Z=1, akkor a szám pozitív és növeljük D-t
  PT: DCR E    
    JNZ POZ   ;amíg végig nem értünk Z=0
    MOV A,D   ;D-ben van a pozitív számok darabszáma
    STAX B   ;B címére elhelyezzük a darabszámot
    INX B    ;a B következő címére kerül a negatív számok darabszáma
  ;pepita...
    POP H    
    PUSH H
    MVI D,0
    MVI E,64  
  NEG:  MOV A,M
    ANI 80H
    JZ NT
    INR D
  NT: DCR E
    JNZ NEG
    MOV A,D
    STAX B
    INX B    ;a B következő címére kerül a 0 értékű számok darabszáma
    
  ;0-k száma, pepita
    POP H
    MVI D,0
    MVI E,64
  NULL:  MOV A,M
    ORA 00H   ;egyedül itt van különbség, ha byte csupa 0, csak akkor lesz ORA 0H = 0-val és ezzel együtt Z=1
    JNZ NULT
    INR D
  NULT:  DCR E
    JNZ NEG
    MOV A,D
    STAX B
    RET


 • Írja meg azt a programrészletet, amely meghívja a szubrutint a HL=8000h, DE=8800h és BC=9000h paraméterekkel, majd ellenőrzi, hogy a 9000h címtől kezdődő 3 byte összege valóban 64.
    LXI H,8000H
    LXI D,8800H
    LXI B,9000H
    CALL RUTIN
    MOV C,0
    MOV D,3
    STC
    CMC
  ELL:  LDAX B
    ADC C
    MOV C,A
    DCR D
    JNZ ELL
    MOV A,64
    CMP C
    JZ JO
    STC   ;ezt itt a feladat nem kéri, de utólag vhogy el kell tudni dönteni, hogy az összeg valóban 64-e
    CMC   ;ezért ha nem jó akkor CY flag értéke 0 lesz, jó összeg esetén 1
    JMP VEGE    
  JO:   STC
  VEGE:  END

Egy másik megoldás:

    KISERED EQU 8000H
    KIVONANDO EQU 8800H
    ELOJEL EQU 9000H      

    LXI H,KISERED
    LXI D,KIVONANDO
          ;LXI B,ELOJEL ;ELOJEL=POZITÍVAK, ELOJEL+1=negatívak, ELOJEL+2=nullák
    
  CIKLUS: MOV A,M
    PUSH PSW
    LDAX D
    MOV B,A
    POP PSW
    SUB B      ;AKKUMULÁTORBAN EREDMÉNY
    MOV M,A
    JZ NULL
    JP POZ
    PUSH H     ;(NEGATÍV ÁG)  
    LHLD ELOJEL+1
    INX H
    SHLD ELOJEL+1
    POP H
    JMP ELLEN
  NULL:  PUSH H     ;(0 ÁG) 
    LHLD ELOJEL+2
    INX H
    SHLD ELOJEL+2
    POP H
    JMP ELLEN    
  POZ:  PUSH H     ;(POZITÍV ÁG)  
    LHLD ELOJEL
    INX H
    SHLD ELOJEL
    POP H
  ELLEN: INX H
    INX D
    LXI B,KISERED+64
    MOV A,H
    CMP B
    JNZ CIKLUS
    MOV A,L
    CMP C
    JNZ CIKLUS
    LXI B,ELOJEL

    LXI H,ELOJEL
    MOV A,M
    INX H
    ADD M
    INX H
    ADD M
    CPI 64
    JZ JO
  NEMJO: NOP     ;NEM JO!!!!!!!!!!
  JO: HALT

3. g.)

Írjon assembly szubrutint, amely a HL regiszterpárban kapott címen elhelyezkedő 00h végjelre végződő karakterstringben megkeresi az első '1' számjegyet. (az ’1’ számjegy ASCII kódja 31h). Találat esetén a szubrutinból visszatéréskor a HL regiszterpár mutasson a megtalált karakter címére és CY = 0 legyen. Ha a keresett karakter nem található, akkor a szubrutin CY=1 értékkel térjen vissza. (Ilyenkor a HL regiszterpár a 00h végjelre mutasson.

  RUTIN: MVI B,00H
  KERES: MVI A,31H
    CMP M    ;megnézzük, hogy a HL által mutatott címen lévő adat 31H-e
    JNZ TOV   
    JMP VEGT    ;ha megtaláltuk az '1' számjegyet, akkor Z=1 és ugrunk a VEGT (VÉGe és Találtunk)

  TOV:  MOV A,B   ;00 végjel figyelésére szolgál
    CMP M    ;ha HL által mutatott címen 00H található, akkor és csak akkor a kivonás eredménye 0 (Z=1)
    JZ VEGNT    ;ugrás a VÉGe és Nem Találtunk részre
    INX H    ;mutató növelése
    JMP KERES  

  VEGT:  STC   ;a HL címe ekkor automatikusan a keresett karakterre mutat, így csak a CY flaget kell állítani
    CMC   
    JMP VEGE

  VEGNT: STC   ;itt is a megfelelő helyre mutat a HL, így csak CY:=1-t állítunk
    
  VEGE:  RET

Egy másik megoldás:

    KC EQU 9100H    ;egyéni
    
  CIKLUS: MOV A,M
    CPI 31H
    JZ TALALT
    CPI 0
    JZ NULLTALALT      
    INX H
    JMP CIKLUS
  TALALT: STC
    CMC
    JMP VEGE
  NULLTALALT: STC
  VEGE:  HALT

3. h.)

Írjon assembly szubrutint, amely a HL regiszterpárban kapott címtől kezdődően átmásol 32 bájtot a DE regiszterpárban megadott kezdőcímen kezdődő memóriaterületre. A megoldás során ügyeljen arra, hogy a rutin ne változtassa meg a flag-ek állapotát és a BC regiszterpár értékét!

Írjon assembly programrészletet, amely SID=1 esetén várakozzon SID=0-ra, majd SID=0 esetén a fenti szubrutin meghívásával másoljon át 32 bájtot a 9000h memóriacímről a 9150h címre.

  RUTIN: PUSH PSW
    PUSH B
    
    MVI B,32
  MASOL: XCHG    ;DE felcserélése HL-lel
    LDAX D   ;DE (=eredetileg HL) beírása az A-ba
    XCHG    ;visszacsere
    STAX D   ;beírjuk A-t az eredeti DE által mutatott címre
    INX H
    INX D
    DCR B  
    JNZ MASOL
    POP PSW
    POP B
    RET
  ;programrészlet:
  VAR:  RIM
    ANI 80H
    JNZ VAR
    LXI H,9000H
    LXI D,9150H
    CALL RUTIN
    END

Egy másik megoldás:

  VAR:  RIM
    ANI 80H   ;10000000B
    JNZ VAR
    LXI H,9000H
    LXI D,9150H
    CALL MASOL
    HALT
      ;HL-ben és DE-ben már megvan a kezdõcímünk..
  
  MASOL: PUSH PSW
    PUSH B
    LXI B,32
  CIKLUS: MOV A,M
    STAX D
    INX H
    INX D  
    DCX B
    MOV A,C
    ORA B
    JNZ CIKLUS
    POP B
    POP PSW
    RET

3. i.)

Írjon assembly szubrutint, amely a DE regiszterpárban kapott címtől kezdődő 16 bájtot a blokk végétől kezdve visszafelé átmásol a HL regiszterpárban megadott címen kezdődő memóriaterületre (A forrás-blokk utolsó byte-ja van a cél-blokk első helyén). A megoldás során ügyeljen arra, hogy a rutin ne változtassa meg a flag-ek állapotát és a regiszterpárok értékét!


  RUTIN: PUSH PSW
    PUSH B
    PUSH D
    PUSH H
    MVI B,16
  ;a DE-t megnöveljük 16-tal
  DENOV: INX D
    DCR B
    JNZ DENOV  
    MVI B,16
  MASOL: LDAX D
    XCHG
    STAX D
    XCHG
    INX H
    DCX D
    DCR B
    JNZ MASOL
    POP H
    POP D
    POP B
    POP PSW
    RET

Egy másik megoldás:

    PUSH PSW
    PUSH B
    PUSH D
    PUSH H
    
    PUSH H
    LXI B,16
    DAD B
    MOV B,H
    MOV C,L
    XCHG
    LXI D,15
    DAD D
    XCHG
    POP H
    
  CIKLUS: LDAX D
    MOV M,A
    INX H
    DCX D
    MOV A,H
    CMP B
    JNZ CIKLUS
    MOV A,L
    CMP C
    JNZ CIKLUS
    
    POP H
    POP D
    POP B
    POP PSW

3. j.)

Írjon assembly szubrutint, amely a DE regiszterpárban kapott címtől kezdődő 16 bájtban megszámolja a negatív számokat (feltételezve, hogy az adatok 8 bites kettes komplemensben ábrázolt előjeles számok), és a kapott eredményt elhelyezi a 8000h memória rekeszbe. A megoldás során ügyeljen arra, hogy a rutin ne változtassa meg a flag-ek állapotát és a regiszterpárok értékét!

  RUTIN: PUSH PSW
    PUSH B
    PUSH D
    MVI B,16
    MVI C,0 
  SZAMOL: LDAX D
    ANI 80H
    JZ NEMNEG
    INR C    ;ha Z=0, akkor negatív a számunk, ekkor növelünk
  NEMNEG: DCR B
    JNZ SZAMOL
    MOV A,C
    STA 8000H
    POP D
    POP B
    POP PSW
    RET

Egy másik megoldás:

    PUSH PSW
    PUSH B
    PUSH D
    PUSH H

    LXI H,8000H
    MVI M,0
    MVI B,0
  CIKLUS: LDAX D
    ANI 80H
    CMP D    ;FELESLEGES
    JZ POZITIV
    INR M
  POZITIV:INX D
    INR B
    MOV A,B
    CPI 16
    JNZ CIKLUS

    POP H
    POP D
    POP B
    POP PSW
    HALT

3. k.)

Írjon assembly szubrutint, amely a HL regiszterpárban kapott címtől kezdődő 254 byte-os adatblokk végére kiszámít egy 2 byte-os ellenőrző szót (a blokk byte-jainak összeadásával), és elhelyezi az adatokat követően. A megoldás során ügyeljen arra, hogy a rutin ne változtassa meg a flag-ek állapotát és a regiszterpárok értékét!

  RUTIN: PUSH PSW
    PUSH B
    PUSH H
    PUSH D
    
    MVI B,254
    LXI D,0
    MVI A,0
  ELL:  PUSH H 
    MOV A,M   ;HL által mutatott címen lévő adat betöltése A-ba
    MOV L,A   ;a címen lévő adat, így már a címmutató regiszter alsó részén van (itt elfér nem kell hozzá a H reg)
    DAD D    ;HL+D -> HL
    XCHG    ;HL cseréje DE-vel (így DE-ben van az ellenőrző összeg)
    POP H    
    INX H    ;cím növelése
    DCR B
    JNZ ELL   ;amíg végig nem értünk
    MOV M,D   ;D betöltése a HL címre
    INX H
    MOV M,E   ;a következő byte-ra pedig az E kerül
      
    POP D
    POP H
    POP B
    POP PSW
    RET

Egy másik megoldás:

  PUSH PSW
  PUSH B
  PUSH D
  PUSH H
  
  XCHG      ;DE-ben kezdocim
  LXI H,0     ;reszosszeg HL-ben
  MVI A,0     ;itt számoljuk a 254 db-ot
CIKLUS: PUSH PSW
  LDAX D
  MVI B,0
  MOV C,A
  DAD B
  INX D
  POP PSW
  INR A
  CPI 254
  JNZ CIKLUS
  MOV A,L
  STAX D
  INX D
  MOV A,H
  STAX D
  
  POP H
  POP D
  POP B
  POP PSW

3. l.)

Írjon assembly szubrutint, amely 15 byte adatot és egy byte ellenőrző karaktert tartalmazó üzenet átvitelét ellenőrzi. A szubrutin bemenete az üzenet kezdőcíme (HL-ben), kimenete legyen hibátlan átvitel esetén Z=1, hibás átvitelkor Z=0. A megoldás során ügyeljen arra, hogy a rutin ne változtassa meg a regiszterpárok (BC,DE,HL) értékét!

  RUTIN: PUSH B
    PUSH H
    PUSH D
    PUSH H
    XCHG    ;HL és DE cseréje
    MVI H,16    ;16 byte másolására fog sorra kerülni
    LXI B,0   ;ahova másolunk, az a 0-s címen található (feltesszük, hogy a HL címe és ez nem lapolódik össze)
    PUSH B
  MASOL: LDAX D   ;DE által mutatot cím tartalma az A-ban lesz
    STAX B   ;az A tartalma a BC címre kiíródik
    INX D
    INX B
    DCR H
    JNZ MASOL
    
    POP B    ;a BC-t visszacsökkentjük az eredetire
    MVI D,16
  ELL:  LDAX B   ;a BC-n és HL-n található byte-okat kivonogatjuk egymásból
    SUB M
    JZ HIBA   ;ha a kivonás eredménye 1, akkor hiba van
    DCR D  
    JNZ ELL 
  NOHIBA: XRA A    ;Z-t 1-be állítjuk
    JMP VEGE    ;és átugorjuk a HIBA részt
  HIBA:  MOV A,FFH
    ORA A    ;ezzel a Z-t 0-ba állítottuk
  VEGE:  POP D
    POP H
    POP B
    RET

Egy másik megoldás:

RUTIN:
  PUSH B
  PUSH D
  PUSH H     
  
  XCHG
  LXI H,0
  MVI A,0
CIKLUS: PUSH PSW
  LDAX D
  MVI B,0 
  MOV C,A
  DAD B
  INX D
  POP PSW
  INR A
  CPI 15
  JNZ CIKLUS
  LDAX D
  CMP L    ;BE VAN ALLITVA A Z FLAG

  POP H
  POP D
  POP B

  RET

3. m.)

Írjon Intel 8085 mikroprocesszor assembly nyelvén a PORTOLV szubrutint, amely a a CPU SID jelének 0 -> 1 átmenetére beolvassa 64H I/O című portot és az adatot az akkumulátorban adja vissza a szubrutint meghívó programrésznek.

Írjon a OLV32 szubrutint, amely a PORTOLV szubrutin felhasználásával beolvas 32 byte-ot és elhelyezi a memória 2000H-201FH memóriatartományában. Az OLV32 szubrutin változatlan tartalommal adja vissza a meghívó programnak a CPU regisztereket.


  PORTOLV:
  VAR1:  RIM
    ANI 80H
    JNZ VAR1    ;ha SID=0, akkor Z=1 lesz és akkor mehetünk tovább
  VAR2:  RIM
    ANI 80H
    JZ VAR2   ;megvárjuk, míg SID=1 lesz 
    IN 64H
    RET
  OLV32: PUSH PSW
    PUSH B
    PUSH D
    LXI B,2000H
    MVI D,32
  MASOL: CALL PORTOLV
    STAX B
    INX B
    DCR D
    JNZ MASOL
    
    POP D
    POP B
    POP PSW
    RET

Egy másik megoldás:

PORTOLV:
  RIM
  ANI 80H
  JZ PORTOLV
  IN 64H
  RET

OLV32:
  PUSH PSW
  PUSH B
  PUSH D
  PUSH H
  
  KC EQU 2000H
  VC EQU 201FH
  LXI H,KC
  LXI D,VC+1
CIKLUS: 
  CALL PORTOLV
  MOV M,A
  INX H
  MOV A,L
  CMP E
  JNZ CIKLUS
  MOV A,H
  CMP D
  JNZ CIKLUS
  
  POP H
  POP D
  POP B
  POP PSW
  RET

3. n.)

Írja meg a SENDBYTE 8085 assembly szubrutint, amely a következő specifikáció szerint működik: A szubrutin feladata a mellékelt ábrán specifikált hand-shake szekvencia alapján a B regiszterben kapott adat byte továbbítása a 20H I/O címre. A megoldás során ügyeljen arra, hogy a szubrutin a flag-ek értékét ne változtassa meg! Rajzolja fel a szubrutin mellé a rutin folyamatábráját is!

Hand-shake: rajz

 • először megjelenik az érvényes adat a porton
 • majd a SOD jel 0 -> 1 átmenete után (némi várakozás után min kb. 320 ns) a SID jel is 0 -> 1-be váltjuk
 • utána a SOD 0-ba vált (ekkor a porton az adatvezeték nagyimpedanciás lesz/nem lesz adat), ezután a SID is 0-ba váltjuk
 • a lényeg, hogy a SOD 1-be váltását követően de még a 0-ba váltását megelőzően ki kell olvasni az adatot és be kell állítani a megfelelő állapotba a SID-et

Írjon 8085 assembly kódrészletet, mely a 2345h címtől kezdődő 34 byte adatot a SENDBYTE szubrutin segítségével továbbítja.

  SENDBYTE:    ;ez túl sok karakternek tűnik :)
    PUSH PSW
  VAR:  RIM
    ANI 80H
    JNZ VAR
    MOV A,B
    OUT 20H
    RIM
    MVI A,0C0H ;11000000B
    SIM
  WSID0: RIM   
    ANI 80H
    JZ WSID0
    RET
  ;programrészlet
    LXI D,2345H
    MVI H,34
  MASOL: LDAX D
    MOV B,A
    CALL SENDBYTE
    DCR H
    JNZ MASOL

Egy másik megoldás:

SENDBYTE:
  RIM
  ANI 80H
  JNZ SENDBYTE
  MOV A,B
  OUT 20H
  RIM
  ORI C0H   ;11000000B
  SIM
VARSID1:RIM
  ANI 80H
  JZ VARSID1
  RIM
  ANI 7FH   ;01111111B
  ORI 40H   ;01000000B
  RET

3. o.)

Írjon 8085 assembly szubrutint, amely a következő specifikáció szerint működik:

 • A szubrutin (GETBLOCK) feladata a 80H I/O címen elhelyezkedő 8255 párhuzamos periféria illesztő A portján 1-es üzemmódban az RST 5.5 IT-vel érkező 32 byte-os adatblokk és a hozzá tartozó 1 byte-os ellenőrző összeg beolvasása. A rutin a beolvasott adatokat a 9000h címtől kezdődően helyezze el. Az ellenőrző összeg számítási algoritmusa:
 • Ai mod 256 1=<i=<32
 • A rutin Z=1-gyel jelezze, ha az ellenőrző összeg helyes, Z=0-val, ha hibás volt. Mindkét esetben az

akkumulátor a helyes (a számított) ellenőrző összeget tartalmazza! (A rutin bármely regiszter értékét elronthatja!)

 • Írja meg a 8255-öst felprogramozó szubrutint (A port: 1-es üzemmód, bemenet; B port: 0-ás üzemmód, kimenet; C port:

bemenet)

  FELPROG:  
    MOV A,10111001B
    OUT 83H
    RET


Írja meg azt az RST 5.5-ös IT rutint, amely a 8001h címen elhelyezkedő byte legmagasabb helyértékű bitjének bebillentésével jelzi, ha beolvasott egy adatot. Az adat ilyenkor a 8000h memória címen található.

    ORG 2CH
  RST55: LXI D,8001H
    LDAX D
    XRI 01H
    STAX D 
    RET


Írja meg a GETBLK szubrutint, az RST 5.5-ös IT rutin használatával Feltételezheti, hogy a rutin hívásakor az RST5.5 IT már engedélyezve van, de ne feledkezzen meg arról, hogy inicializáláskor a megszakítást a 8255-ösben letiltottuk!

  GETBLK: EI
    MVI B,32    ;32 byte beolvasása
    MVI C,0   ;az ellenőrző összeg számításához
    LXI D,9000H 
  BEOLV: IN 80H
    CALL RST55
    STAX D
    ADD C
    INX D
    DCR B
    JNZ BEOLV
    LDAX D   ;az ellenőrző összeg beolvasása, a 32 byte-os adatblokk után következik
    CMP C
    MOV A,C
    DI 
    RET

Egy másik megoldás:

ORG 2CH:JMP 1000H
ORG 1000H:
  IN 80H
  MOV M,A
  PUSH H
  XCHG    ;HL-ben RESZOSSZEG
  MOV E,A
  MVI D,0
  DAD D    ;HL-ben uj reszosszeg    
  XCHG    ;DE-ben .............
  POP H    ;HL-ben cim (9000H)
  INX H
  DCR C
  EI
  RET


RUTIN: MVI A,B9H  ;10111001B
  OUT 83H
  LXI H,9000H
  LXI D,0
  MVI C,32
KORBE: MVI A,0
  CMP C
  JNZ KORBE
  MOV A,M
  CMP E
  MOV A,E     
  RET
ORG 2CH:JMP1000H
ORG 1000H:
  LXI H,8001H
  MOV A,M
  ANI 01111111B
  MOV M,A
  IN 80H
  LXI H,8000H
  MOV M,A
  LXI H,8001H
  MOV A,M
  ORI 10000000B
  MOV M,A
  EI
  RET

3. p.)

Készítse el egy 8251 típusú USART-ot tartalmazó soros adó/vevő áramkör terveit és az aszinkron vételi folyamatot megvalósító szubrutin programját.Az USART áramkör a 80h és 81h port címterületet foglalja el. Írja meg az áramkört inicializáló és a vételi folyamatot engedélyező programrészt! Az átvitel paraméterei:

 • aszinkron adás és vétel
 • egyszeres Baud-rate
 • 8 adatbit, páros paritás, 1 STOP bit
 • adás letiltva, vétel engedélyezve
  ;programrész
    MOV A,01111101B   ;119.o./ aszinkron átvitelre vonatkozó Mode Instruction
    OUT 80H
    MOV A,11100110B   ;121.o./ Command Instruciton
    OUT 80H     ;elvileg ugyanarra a címre kell küldeni, mint a Mode Instr.-t
  

Írja meg a 8251-es áramkörön keresztül 32 adatbyte-ot ciklikus lekérdezéssel beolvasó szubrutint, amely az adatot a memória 8000h - 801Fh tartományába írja be! A szubrutinban feltételezheti, hogy a vétel során nem lép fel hiba!

 • a 116.o. alján találhatók szerint a 8251-esen keresztüli adatbeolvasáshoz a C/D(negált)-nak 0-nak kell lennie
 • arra nem jöttem rá, hogy hogyan lehet ezt állítani, lehet, hogy a feladat szerint feltesszük azt, hogy a megfelelő állapotban van
  BEOLV: LXI D,8000H
    MVI C,32
  OLV:  IN 80H
    STAX D
    INX D
    DCR C
    JNZ OLV

4. feladat

4. a.)

  ;kód      ;PC  ;adatsín ;/RD v. /WR  ;megjegyzés
  -----------------------------------------------------------------------------------
  ORG 0000h                 direktíva
  LXI SP,0h    0000  31H   /RD
          0001  00    /RD
          0002  00    /RD    SP=0000H
  RST 7      0003  FFH   /RD    itt ugrik a 0038H-ra  
          FFFF  00    /WR
          FFFD  04    /WR    ;SP=FFFD
  HLT                    hát ez most kimarad!
  ORG 38h                  direktíva
  XRA A      0038  AFH   /RD    kinullázza A-t, így Z flag=1 lesz
  LXI H,0F000h  0039  3AH   /RD
          003A  00H   /RD
          003B  F0H   /RD    HL=F000H
  MOV M,A     003C  77H   /RD    az F000H címre 0-t tölt be
  ORA M      003D  B6H   /RD    0 OR 0=0 -> Z=1
  JNZ 38h     003E  C2H   /RD    feltétel nem teljesül így csak 1 byte-os az ut.
  RET       003F  C9H   /RD    PC=0000 , SP=0002

4. f.)

  ;kód      ;PC  ;adatsín ;/RD vagy /WR  ;megjegyzés
  --------------------------------------------------------------------
  ORG 0000h               direktíva                   
  LXI H,9000h   0000  21H   /RD
          0001  00H   /RD
          0002  90H   /RD  HL=9000H
  SPHL      0003  F9H   /RD  SP=HL=9000H
  LXI H,0100h   0004  21H   /RD  
          0005  00H   /RD
          0006  01H   /RD  HL=0100H
  PCHL      0007  E9H   /RD  PC=0100H
  HLT                  ez most kimarad! (de később idejutunk)
  CALL 0102h              ez is! (de ide később se jutunk el)
  ORG 0100h               direktíva
  MVI A,45h    0100  3EH   /RD
          0101  45H   /RD  A=45H
  LXI B,1234h   0102  01H   /RD  
          0103  34H   /RD
          0104  12H   /RD  BC=1234H
  XRA C      0105  A9H   /RD  A=34 XOR 45 =  00110100
                         XOR   01000101    
                             -----------
                             01110001= 71H =A, Z flag=0
  PUSH B     0106  C5H   /RD  
          8FFF  34H   /WR
          8FFE  12H   /WR  SP=8FFE
  XRA B      0107  A8H   /RD  A=01100010B= 62H , Z flag=0
  POP D      0108  D1H   /RD
          8FFE  12H   /RD
          8FFF  34H   /RD  D=1234H
  HLT       0109  76H   /RD  
  JMP 0008h    010A  C3H   /RD
          010B  08H   /RD
          010C  00H   /RD
  HLT: ez kimarad mert előtte ugrunk az 1. HLT-re (PC=0008), ahol a progi befagy

5. feladat

5. a.)

Az alábbi kódrészlettel a 8000h címen elhelyezkedő 500 byte-os memóriaterület modulo 256-os ellenőrző összegét szeretnénk kiszámolni, és a memória területet követő byte-ban eltárolni. A program hibásan működik. Miért?

    LXI H,8000h
    LXI D,500
    XRA A
  ciklus:   
    ADD M
    INX H
    DCX D
    JNZ ciklus
    MOV M,A

Válasz: a DCX utasítás nem állítja a Z flaget, így a JNZ utasítás nem működik

5. b.)

Egy i8085-ös mikroszámítógép megszakítási rendszerének megvalósításakor i8259A megszakításvezérlőt alkalmaztunk, amely báziscíme 20h. Az alábbi megszakítást úgy szeretnénk megvalósítani, hogy bármelyik másik megszakítás-bemenetre érkező kérés azonnal érvényre juthasson mielőtt maga az IRUT rutin befejeződik. A program hibásan van megírva. Miért? Mit kellene kijavítani?

  IRUT:  PUSH PSW
    PUSH B
    EI
    OUT 41h
    IN 40h
    ADI 1
    OUT 40h
    MVI B,3
  CIKL:  IN 40h
    ACI 0
    OUT 40h
    DCR B
    JNZ CIKL
    POP B
    MVI A,20h
    OUT 20h
    POP PSW
    RET

Az a hiba, hogy a megszakítás vezérlőben az IT nyugtázása (EOI) csak az IT rutin végén történik meg (MVI A,20h; OUT 20h), ezért az alacsonyabb prioritású interruptok csak ez után jutnának érvényre.

5. c.)

Ugyanaz mint az #5. a.)

5. d.)

Az alábbi kódrészlettel a 8000h címen elhelyezkedő szót (16bit) szeretnénk hozzáadni a 8150h címen elhelyezkedő szóhoz úgy, hogy az eredmény a 8000h címre kerüljön (A szó alacsonyabb helyértékű bájtja (LSB) mindig a kisebb címen helyezkedik el.). A program hibásan működik. Miért? Mit kellene kijavítani?

  Osszead:  LXI H,8000h
    LDA 8150h
    ADD M    
    MOV M,A
    INX H
    LDA 8151h
    ADD M    ;itt ADC M kell, mert lehet átvitel a előző byte-ok összadása során
    MOV M,A
    RET
  

6. feladat

Ehhez létezik egy javításokat tartalmazó PDF. Megtekintés.

6. a.)

Egy kaszkádosított megszakításkezelő rendszerben, milyen esetben kell parancsbyte-ban megadni a SLAVE megszakításkezelőknek, hogy slave áramkörök?
Kaszkádosítás esetén, bufferelt kapcsolás esetén (62.o./3.5. , 63.o./3.6.3.)
Ebben az esetben hány ICW parancsbyte-ot kell kiadni és miért?
4, ICW1-4 (66.o./ 3.6.2. - 3.6.3.) ICW3 a kaszkádosítás miatt kell, az ICW4 pedig a bufferelt kapcsolás miatt (M/S bit)
Miért van szükség ICW3 parancsbyte-ra?
Mert kaszkádosott megszakításkezelő rendszert használunk
Miért van szükség ICW4 parancsbyte-ra?
A master-slave pozíciókat az ICW-4-el lehet beállítani (bufferelt üzemmód esetén szükséges) (M/S bit)

6. b.)

Inicializáljon egy 90h báziscímű i8255-ös párhuzamos periféria áramkör: A portját 1-es üzemmódban kimenetre, B portját szintén 1 üzemmódban bemenetre, C port alsó és felső felét bemenetre kell állítani. Adja meg a vezérlő szó értékét! Állítsa be a 8255 INTE ff-jainak értékét is!

  MOV A,10101111B   ;95.o./5.1 táblázat
  OUT 93H       ;94.o./működési tábla
  DI
gondolom az INTE ff-kat mind 0-ra kell állítani, mert ha 1 lenne, akkor az üzembe helyezést követően már kérne megszakítást
de az üzemmód megváltoztatásakor a f/f-k törlődnek,így ehhez sztem külön parancs nem szükséges

6. c.)

Egy vegyesen kaszkádosított 8259-es megszakítási rendszerben a MASTER egység IR2 bemenetére SLAVE áramkör kapcsolódik. A MASTER egység ugrási táblájának kezdőcíme 8000h, a SLAVE ugrási táblájának kezdőcíme 9000h, mindkettő nyolcas osztásban.

Adja meg, hogy milyen ICW3 parancsot kell küldeni a MASTER illetve a SLAVE egységeknek!

  LXI D,8000H ;MASTER
  MOV A,0000100B
  INX D
  STAX D
  LXI H,9001H ;SLAVE, másik módszerrel
  MOV A,0000010B
  MOV M,A
  
Adja meg, mennyi lesz a MASTER IR6 bemenetére érkező megszakítás szubrutinjának kezdőcíme!
802CH (65.o. ADI=0 esetén táblázat)

Adja meg, mennyi lesz a SLAVE IR6 bemenetére érkező megszakítás szubrutinjának kezdőcíme! -902CH (65.o. ADI=0 esetén táblázat)

6. d.)

Egy aszinkron üzemmódba felprogramozott 8251-es soros áramkör hibásan működik. A program státusz beolvasáskor olyan hibákat olvas, amelyek adat fogadásakor lépnek fel. Melyek lehetnek ezek, mi lehet a hibák oka ?

 1. OVERRUN ERROR (=túlfutási hiba), akkor ha a puffer-regiszter megelőző tartalmát a CPU még nem olvasta ki és ezt a 8251 felülírja
 2. FRAMING ERROR (=kerethiba): 0 színtű STOP bitek érkeznek
 3. PARITY ERROR (=paritás hiba): rossz paritás

6. e.)

Mit jelent a BREAK üzemmód a 8251-es áramkörnél?

 • aszinkron üzemmódban folyamatos kiküldhetők a vonalra, ha nincs folyamatban adatkivitel, állapotjelzésre is szolgálhat

Mire alkalmazható?

 • felhasználható megszakításkérés jelzésére

Hogyan lehet beállítani?

 • beállítása: a Command Instruction 3. bitje, a SBRK =1 esetén a TXD=0 lesz (Break karakter)

6. f.)

Rajzolja fel egy aszinkron üzemmódban felprogramozott USART kimeneti jelalakját (TxD) 8 bites, 0Fh értékű adat elküldésekor, ha páros paritást és 1 stop bitet alkalmazunk.

  0  1  1  1  1  0  0  1
    ___ ___ ___ ___     ___
 |___|        |___ ___|

6. g.)

Egy i8085-ös mikroprocesszoros rendszerben az A, B, C jelek külön kártyákon állnak elő, változásuk egymástól független, de mindannyian szeretnének időszakosan megszakítást kérni a processzor RST5.5 vonalán. Milyen kimenetű kapukat kell a szaggatottal jelölt dobozokba tervezni, hogy a rendszer helyesen működjön, miért?

 • Open collector, mivel a kimeneteket összekötöttük, és a rendszer tartalmazott közvetlen felhúzó ellenállást

6. h.)

Egy i8085-ös mikroprocesszoros rendszerben az A, B, C jelek külön kártyákon állnak elő, változásuk egymástól független, de mindegyiket szeretnénk időszakosan címezhetően külön-külön beolvasni a processzor D0 adatvonalán. Milyen kimenetű kapukat kell a szaggatottal jelölt dobozokba tervezni, hogy a rendszer helyesen működjön, miért?

 • Tristate, mivel a kimenetek összekötöttük és a rendszer nem tartalmazott közvetlen felhúzó ellenállást

6. i.)

Egy 8085 mikroprocesszoros rendszerben 1 master és 4 slave 8259-es IT vezérlőt használunk. Hány megszakítást tudunk összesen lekezelni a 8259-esekkel?

 • 4*8+(8-4)=36
 • A 4 Slave 8 megszakítást tud kezelni + a Master maradék IR bemenetei felhasználhatók megszakításkérés céljára (60.o./3.4.)

A fenti konfigurációt úgy kötötték be, hogy a slave egységek a master 0,2,4 és 6 sorszámú bemenetére kapcsolódnak. A rendszer hibásan működik. Miért? Indokolja a választ!

 • ha a Masternek egyedi megszakításkérő vezetékei is vannak, akkor a IR0 bemenetre nem szabadna az egyik Slave-t sem rákötni, ugyanis a CAS vezetékek 0 állapota egyszerre jelentené a Master és az egyik Slave megszakításkérését (62.o./3.4.)

A fenti konfigurációban az összes vezérlő egy közös meghajtón (74LS245) keresztül csatlakozik a rendszersínre. Hogyan lehet ilyen esetben az egyes vezérlőknek megmondani, hogy master vagy slave szerepet játszanak?

 • az ICW 4 parancsbyte 2. bitjével (=M/S) (66.o./3.6.3.)

6. j.)

Egy DMA vezérlő mind a 4 csatornájára egy-egy periféria csatlakozik. Használható-e ilyenkor az 1-es csatorna AUTOLOAD üzemmódban? Indokolja a választ!

 • Nem, csak a CH2 és CH3 használható (81.o./4.6.4.)

Programozza fel a DMA vezérlőt AUTOLOAD üzemmódba úgy, hogy a 9000h memóriacímtől kezdődő címre periódikusan 128 byte adatot legyen képes betölteni a perifériából. A 8257-es báziscíme: 70H.

    LXI D,9000H
    MVI B,128
    MOV A,10101111B
    OUT 78H     ;beírás A3=1, A2=A1=A0=0
  TOLT:  IN 78H   ;kiolvasás is A3=1, A2=A1=A0=0
    STAX D
    INX D
    DCR B
    JNZ TOLT
    END

6. k.)

Mi különbség adatátvitel szinkronizálása szempontjából a 8251-es soros áramkör aszinkron és szinkron soros adatátvitele között?

 • az aszinkron átvitel esetén a start és stop bitek segítségével szinkronizájla az átvitelt, a start bit megérkezésést az RXD 1 -> 0 átmenet jelzi
 • a szinkron átvitel esetén a szinkronizálást külső, vagy belső eljárással kell megoldani, SYNC karakter érkezésére várunk (belső) vagy a SYNDET-et bemenetként programozzuk fel

6. l.)

Programozzon fel egy 8253-as timer áramkört, amely 3,072MHz-ről 4800Hz frekvenciára osztja le jelet, 50-50%-os kitöltésűre! A 8253-as áramkör binárisan számol, és 90h báziscíme van. Használja a 0-s számlálót!

  ;3,072 Mhz=4800*640
  ;640= 0000 0001 | 0100 0000
  MOV A,00111110B
  OUT 93H
  MOV A,01H
  OUT 90H
  MOV A,80H
  OUT 91H

6. m.)

Egy kaszkádosított 8259-es rendszerben a MASTER egység IR7 és IR6 bemenetére SLAVE áramkörök kapcsolódnak. Adja meg, hogy milyen ICW3 parancsot kell küldeni a Master egységnek!

 • 11000000 (66.o./3.6.2.)

Adja meg, hogy milyen ICW3 parancsot kell küldeni Az IR6-ra csatlakozó SLAVE egységnek

 • 00000110 (66.o./3.6.2.)

Hogyan tudjuk kijelölni, hogy lesz ICW3 parancs?

 • az ICW1 SNGL bitjének 0 állapotba állításával, az ICW1 1. bitje (D1) (63.o. táblázat, 64.o. ICW1 - SNGL)

7. feladat

Ehhez létezik egy javításokat tartalmazó PDF. Megtekintés.

7. a.)

Sorolja fel az i8085 állapotait!

 • RUN, WAIT, HALT, HOLD

7. b.)

Szerkesszen gráfot, amely az i8085-ös állapotainak kapcsolatát ábrázolja! A nyilazott ágakra az állapot-változások okait kell felírni.

 • RUN -> WAIT: Ready jel 0 szintre vált
 • WAIT -> RUN: Ready jel 1-re vált
 • RUN -> HALT: HLT parancs kiadásakor
 • HALT -> RUN: megszakításkérés érkezésekor
 • RUN -> HOLD: HOLD 1-be vált
 • HOLD -> RUN: a HOLD jel megszűnése után
 • HALT -> HOLD: HOLD igény érkezésekor (HOLD=1)
 • HOLD -> HALT: HOLD megszűnése (HOLD=0)

7. c.)

Milyen esetekben kerül a 8085-ös mikroprocesszor HALT állapotból RUN állapotba?

 • HALT -> RUN: megszakításkérés érkezésekor, illetve reset hatására

7. d.)

Sorolja fel azokat az eseteket, amikor az INTE FF = 0 értékű lesz!

 • DI parancs kiadásakor, reset, megszakítás érvényre jutása után

7. e.)

Sorolja fel azokat az eseteket, amikor az RST7.5 FF = 0 értékű lesz!

 • SIM utasítás esetén,ha a 4. bittel töröljük az RST7.5-t (A4=1), illetve RESET után

7. f.)

Az i8085-ös processzor reszetelésekor milyen értékű lesz az INTEFF, és mi lesz a PC tartalma?

 • az INTEFF-kat törli, tehát 0 lesz , PC:0000H

7. g.)

Milyen kezdőcímeken kezdődnek az RST 2 és RST 5 utasításokkal meghívott szubrutinok, illetve az RST 5.5 és az RST 7.5 megszakítási szubrutinok?

 • RST 2: 10H
 • RST 5: 28H
 • RST 5.5: 2CH
 • RST 7.5: 3CH

7. h.)

Mit kell kezdőértéknek az SP-be betölteni ha a programozó úgy kívánja beállítani a STACK tárat, hogy az első értékes beírt bájt 8FFFh-ra íródjon? Miért?

 • 9000H, mert először csökkenti az SP értékét a processzor, és csak utána ír a stackre.

7. i.)

Hogyan jelezzük a fordítóprogramnak, hogy a generált kódot az 1698h címtől kezdődően helyezze el?

 • ORG 1698H

7. j.)

Hogyan jelezzük a fordítóprogramnak, hogy az 1712h címtől kezdődően helyezze el a „digit” stringet?

  ORG 1712H
  KAR DB "digit"

7. k.)

Hogyan jelezzük a fordítóprogramnak, hogy inicializált vagy inicializálatlan helyfoglalás történik?

 • inicializált: DB vagy DW,
 • inicializálatlan: DS direktívát használunk

7. l.)

Mi a különbség az EQU 1200h és a DW 1200h direktívák között?

 • CIMKE EQU 1200H: értékadás, hivatkozás a CIMKE-vel
 • DW 1200H: inicializált helyfoglalás

7. m.)

Sorolja fel az i8085 mikroprocesszor megszakítással kapcsolatos jeleit!

 • TRAP, RST 5.5,6.5,7.5, INTR

7. n.)

Milyen típusú kimenettel rendelkező áramkörökkel lehet busz rendszerű vezetékeket meghajtani? Húzza alá, hogy melyik típusú kimenet alkalmas arra, hogy egy vezetéket (busz) több kimenet egyidejűleg is meghajthasson?

 • tristate, open collector

7. o.)

Miért nem lehet két totem-pole kimenetű áramkör kimeneteit összekötni? Indokolja a választ? (sztem érdemes indokolni:))

 • mert az ellenáláskon túl nagy teljesítmény disszipálódna, és ennek eredménye a tönkremenetel

7. p.)

i8255-ös párhuzamos periféria áramkör A portját 1-es üzemmódban kimenetre, B-portját 0 üzemmódban bemenetre, C port alsó felét bemenetre, felső felét kimenetre kell állítani. Adja meg a vezérlő szó értékét!

 • 10100011

Adja meg, melyik regiszterbe és milyen értéket kell írni, hogy a fenti üzemmód esetén a PC4 portbit 0 , illetve 1 értékű legyen!

 • Bit Set/Reset művelettel: (a 8255-ös címe+3) címre kell kiküldeni a 00001000 byte-ot a 0-ba állításhoz, 00001001 byte-ot az 1-be állításhoz

7. q.)

Egy 3 gépi ciklusból álló utasítás (pl.: IN 83h) végrehajtása során az első gépi ciklus T1 fázisában egyidőben High (1) értékűek lesznek az INT és a HOLD bemenetek.

Mikor adja át a DMA vezérlőnek a 8085-ös a busz vezérlési jogot? Indokolja a válaszát!
a HOLD bemenet 1-be váltásakor
Mikor jut érvényre a megszakítás (megszakításkérés engedélyezett állapotban van és nincs más kérés) Indokolja a válaszát!
a HOLD jel megszűnését követően, hiszen a 7. b.) feladatban leírtak szerint működik a 8085, HOLD állapotból HALT-ba a HOLD=0-t követően, a HALT-ból a RUN-ba a megszakításkérést követően jut