Befektetések - 1. ZH feleletválasztós kvíz

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Erdélyi Dávid (vitalap | szerkesztései) 2016. április 6., 00:53-kor történt szerkesztése után volt.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Befektetések


Befektetések - 1. ZH
Feleletválasztás
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Az eladási piaci ajánlat adója megadja ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. az eladni kívánt mennyiséget és a piaci árat, amelyen kereskedni kíván.
 2. az eladni kívánt mennyiséget és egy minimális árat, amelyen hajlandó eladni.
 3. azt az árat, amelyen eladni kíván (a piaci ajánlattal eladható mennyiséget a tőzsde szabályozza, így azt nem kell megadni).
 4. az eladni kívánt mennyiséget. Az ajánlat a könyvben már jelentévő vételi ajánlatok által meghatározott áron teljesül.

A tőzsdén a legmagasabb árú vételi limit ajánlat ára ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. a bid ár.
 2. az ask ár.
 3. a spread.
 4. a tick.

A specialisták sosem felelnek ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. a piac fair működéséért.
 2. egyes részvények likviditásáért (árjegyzés).
 3. az átláthatóságért.
 4. a részvények kibocsátásáért.

A határidő kötés esetén ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
 2. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy az akkor érvényes piaci áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
 3. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, később kialkudott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
 4. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban a vevő megvehet (de nem kötelezően megvesz).

A Flash Crash-t az utólagos vizsgálat szerint beindító nagy eladási ajánlatot a következő algoritmussal hajtották végre:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. Az algoritmus mindig az előző perces átlagár alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
 2. Az algoritmus mindig az előző perces átlagár és forgalom alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
 3. Az algoritmus mindig az előző perces forgalom alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
 4. Az algoritmus mindig az előző perces volatilitás alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.

A bid-ask bounce jelenség lényege, hogy ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. az ár a középár körül ide-oda ugrál aszerint, hogy épp a vevő vagy az eladó fizet az azonnaliságért.
 2. az ár növekszik, de eközben hol az ask, hol a bid oldalon történik kötés.
 3. az ár csökken, de eközben hol az ask, hl a bid oldalon történik kötés.
 4. a tőzsde a likviditás fenntartása érdekében 50%-50% valószínűséggel az ask és a bid oldalon szimulál.

A tranzakciókat teljes részletességgel tartalmazó adatsorokra jellemző ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. az időben egyenletes eloszlás.
 2. a folytonos árak.
 3. hogy a nap elején és a végén több gyakoribbak a kötések, mint a nap közepén.
 4. hogy egy másodpercen belül legfeljebb egy tranzakció történik.

Egy vállalkozás gazdasági profitja adott évben ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. az összes bevétel, mínusz a pénzbeli kiadások.
 2. tartalmazza a befektetett tőke költségét is.
 3. tartalmazza a tulajdonos munkabérét.
 4. egyik fenti sem igaz.

Kockázatos pénzügyi helyzet az, amikor ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. sem a kimenetek, sem azok valószínűségei nem ismertek.
 2. mind a kimenetek, mint azok valószínűségei ismertek.
 3. a kimenetek nem ismertek, de ezek valószínűségeit ismerjük.
 4. a kimenetek ismertek de ezek valószínűségei nem.

A hasznosságfüggvény deriváltja ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. csökkenő ütemben csökken, de sosem válik negatívvá.
 2. csökkenő ütemben csökken, és negatívvá is válhat (telítődés).
 3. állandó.
 4. csökkenő ütemben, nő.

A közömbösségi görbék alapja kockázat semleges egyének esetén:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. növekedő.
 2. vízszintes.
 3. csökkenő.
 4. változó, bármelyik lehet az egyéntől függően.

Markowitz modelljének nem volt feltételezése:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. a racionális befektetők.
 2. a kockázatkerülés.
 3. a hasznosságmaximalizálás.
 4. a homogén várakozások.

A portfólió hozamának szórása az elemek teljes (=1) korreláltsága esetén:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. a portfólió elemei szórásainak súlyozott átlaga.
 2. a portfólió elemei szórásainak maximuma.
 3. a portfólió elemei szórásainak minimuma.
 4. zérus.

Két k=1 korrelációjú elemből összeállított portfóliók a szórás-várható hozam koordináta rendszerben ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. a kockázatmentes befektetés és a két elem által kifeszített háromszögön belül találhatóak.
 2. a két elemet összekötő szakaszon találhatóak.
 3. a két elem között húzódó, az őket összekötő szakasznál magasabban lévő görbén találhatóak.
 4. egyetlen pontban találhatóak, hiszen a teljesen korrelált elemek is azonos pontban vannak.

A Sharpe-féle modell tőkepiacra vonatkozó feltételezése, hogy ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. sok befektető van akik árelfogadóak.
 2. az adóknak komoly hatása van a befektetők preferenciáira.
 3. az informáltság nem teljesen tökéletes.
 4. tranzakciós költségek vannak, de nem jelentősek.

Sharpe modelljében ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. kockázatmentes befektetésre van, hitelfelvételre nincs lehetőség.
 2. kockázatmentes befektetésre nincs, de hitelfelvételre van lehetőség.
 3. kockázatmentes befektetésre és hitelfelvételre is van lehetőség, de ezek kamata különbözik (a különbözet a banki haszon).
 4. kockázatmentes befektetésre és hitelfelvételre is van lehetőség és ezek kamata megegyezik.

Sharpe modelljében ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. minden befektető azonos portfóliót tart.
 2. minden befektető portfóliójának kockázatos része azonos, ez a piaci portfólió.
 3. a befektetők különböző portfóliókat tarthatnak.
 4. egyik fenti sem igaz.

Sharpe modelljében a teljes kockázat ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. nem szisztematikus és egyedi kockázatra oszlik.
 2. nem diverzifikálható és piaci kockázatra oszlik.
 3. szisztematikus és diverzifikálható kockázatra oszlik.
 4. egyik fenti sem helyes.

Az értékpapírpiaci egyenesen található ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. minden hatékony portfólió.
 2. a piaci portfólió.
 3. az Apple részvény.
 4. az a, b és c válaszok mindegyike igaz.

A béták ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. folyamatosan és jelentősen változnak és csak nehezen mérhetőek.
 2. stabilak, de csak nehezen mérhetőek.
 3. stabilak, és a múltbeli hozamokból jól mérhetőek.
 4. folyamatosan és jelentősen változnak, de legalább jól mérhetőek.