Befektetések - 1. ZH feleletválasztós kvíz

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Befektetések


Befektetések - 1. ZH
Feleletválasztás
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

Az eladási piaci ajánlat adója megadja ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. az eladni kívánt mennyiséget és a piaci árat, amelyen kereskedni kíván.
 2. az eladni kívánt mennyiséget és egy minimális árat, amelyen hajlandó eladni.
 3. azt az árat, amelyen eladni kíván (a piaci ajánlattal eladható mennyiséget a tőzsde szabályozza, így azt nem kell megadni).
 4. az eladni kívánt mennyiséget. Az ajánlat a könyvben már jelentévő vételi ajánlatok által meghatározott áron teljesül.

Az vételi piaci ajánlat adója megadja ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. a venni kívánt mennyiséget és a piaci árat, amelyen kereskedni kíván.
 2. az eladni kívánt mennyiséget és egy minimális árat, amelyen hajlandó vásárolni.
 3. azt az árat, amelyen vásárolni kíván (a piaci ajánlattal eladható mennyiséget a tőzsde szabályozza, így azt nem kell megadni).
 4. a vásárolni kívánt mennyiséget. Az ajánlat a könyvben már jelentévő vételi ajánlatok által meghatározott áron teljesül.

A tőzsdén a legmagasabb árú vételi limit ajánlat ára ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. a bid ár.
 2. az ask ár.
 3. a spread.
 4. a tick.

A tőzsdén a legalacsonyabb árú eladási limit ajánlat ára ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. a bid ár.
 2. az ask ár.
 3. a spread.
 4. a tick.

A tőzsdén a legalacsonyabb árú eladási limit ajánlat ára és a legmagasabb árú vételi limit ajánlat ára közötti különbség ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. a bid ár.
 2. a spread.
 3. az ask ár.
 4. a tick.

A specialisták sosem felelnek ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. a piac fair működéséért.
 2. egyes részvények likviditásáért (árjegyzés).
 3. az átláthatóságért.
 4. a részvények kibocsátásáért.

A határidő kötés esetén ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
 2. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy az akkor érvényes piaci áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
 3. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, később kialkudott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
 4. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban a vevő megvehet (de nem kötelezően megvesz).

A Flash Crash-t az utólagos vizsgálat szerint beindító nagy eladási ajánlatot a következő algoritmussal hajtották végre:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. Az algoritmus mindig az előző perces átlagár alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
 2. Az algoritmus mindig az előző perces átlagár és forgalom alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
 3. Az algoritmus mindig az előző perces forgalom alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
 4. Az algoritmus mindig az előző perces volatilitás alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.

A bid-ask bounce jelenség lényege, hogy ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. az ár a középár körül ide-oda ugrál aszerint, hogy épp a vevő vagy az eladó fizet az azonnaliságért.
 2. az ár növekszik, de eközben hol az ask, hol a bid oldalon történik kötés.
 3. az ár csökken, de eközben hol az ask, hl a bid oldalon történik kötés.
 4. a tőzsde a likviditás fenntartása érdekében 50%-50% valószínűséggel az ask és a bid oldalon szimulál.

A tranzakciókat teljes részletességgel tartalmazó adatsorokra jellemző ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. az időben egyenletes eloszlás.
 2. a folytonos árak.
 3. hogy a nap elején és a végén több gyakoribbak a kötések, mint a nap közepén.
 4. hogy egy másodpercen belül legfeljebb egy tranzakció történik.

A tranzakciókat teljes részletességgel tartalmazó adatsorokra jellemző ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. az időben egyenletes eloszlás.
 2. diszkrét árak.
 3. a napon belül egyenletes tranzakció eloszlás.
 4. hogy egy másodpercen belül legfeljebb egy tranzakció történik.

Egy vállalkozás gazdasági profitja adott évben ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. az összes bevétel, mínusz a pénzbeli kiadások.
 2. tartalmazza a befektetett tőke költségét is.
 3. tartalmazza a tulajdonos munkabérét.
 4. egyik fenti sem igaz.

Kockázatos pénzügyi helyzet az, amikor ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. sem a kimenetek, sem azok valószínűségei nem ismertek.
 2. mind a kimenetek, mint azok valószínűségei ismertek.
 3. a kimenetek nem ismertek, de ezek valószínűségeit ismerjük.
 4. a kimenetek ismertek de ezek valószínűségei nem.

A hasznosságfüggvény deriváltja ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. csökkenő ütemben csökken, de sosem válik negatívvá.
 2. csökkenő ütemben csökken, és negatívvá is válhat (telítődés).
 3. állandó.
 4. csökkenő ütemben, nő.

A közömbösségi görbék alakja kockázat semleges egyének esetén:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. növekedő.
 2. vízszintes.
 3. csökkenő.
 4. változó, bármelyik lehet az egyéntől függően.

A közömbösségi görbék alakja kockázatkerülő egyének esetén:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. növekedő.
 2. vízszintes.
 3. csökkenő.
 4. változó, bármelyik lehet az egyéntől függően.

A közömbösségi görbék alakja kockázat kedvelő egyének esetén:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. növekedő.
 2. vízszintes.
 3. csökkenő.
 4. változó, bármelyik lehet az egyéntől függően.

Markowitz modelljének nem volt feltételezése:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. a racionális befektetők.
 2. a kockázatkerülés.
 3. a hasznosságmaximalizálás.
 4. a homogén várakozások.

A portfólió hozamának szórása az elemek teljes (=1) korreláltsága esetén:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. a portfólió elemei szórásainak súlyozott átlaga.
 2. a portfólió elemei szórásainak maximuma.
 3. a portfólió elemei szórásainak minimuma.
 4. zérus.

Az önkéntes csere ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. nem termelőtevékenység, a jólétet nem növeli.
 2. is termelőtevékenység, a dolgok létezése ugyanis kevés, ezeknek jókor, jó kezekbe is kell kerülniük.
 3. csak kereskedő segítségével történhet meg.
 4. során egyenlő értékek cserélnek gazdát.

A kockázatmentes befektetésért is jár reálhozam ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. hiszen ilyen nem is létezik, minden befektetés kockázatos kicsit.
 2. ha a gazdaság recesszióban van, hiszen ekkor mindenki a kockázatmentes eszközöket keresi.
 3. a pozitív időpreferencia miatt.
 4. és ennek a mértéke a jegybanki alapkamat.

Az emberek hasznosságfüggvénye egy termék fogyasztásának növelésével ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. emelkedő ütemben, de azért nem exponenciálisan nő.
 2. csökkenő ütemben nő, telítődés után csökken.
 3. csökkenő ütemben nő, de sosem csökken.
 4. exponenciálisa nő.

Két k=1 korrelációjú elemből összeállított portfóliók a szórás-várható hozam koordináta rendszerben ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. a kockázatmentes befektetés és a két elem által kifeszített háromszögön belül találhatóak.
 2. a két elemet összekötő szakaszon találhatóak.
 3. a két elem között húzódó, az őket összekötő szakasznál magasabban lévő görbén találhatóak.
 4. egyetlen pontban találhatóak, hiszen a teljesen korrelált elemek is azonos pontban vannak.

A Sharpe-féle modell tőkepiacra vonatkozó feltételezése, hogy ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. sok befektető van akik árelfogadóak.
 2. az adóknak komoly hatása van a befektetők preferenciáira.
 3. az informáltság nem teljesen tökéletes.
 4. tranzakciós költségek vannak, de nem jelentősek.

Sharpe modelljében ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. kockázatmentes befektetésre van, hitelfelvételre nincs lehetőség.
 2. kockázatmentes befektetésre nincs, de hitelfelvételre van lehetőség.
 3. kockázatmentes befektetésre és hitelfelvételre is van lehetőség, de ezek kamata különbözik (a különbözet a banki haszon).
 4. kockázatmentes befektetésre és hitelfelvételre is van lehetőség és ezek kamata megegyezik.

Sharpe modelljében ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. minden befektető azonos portfóliót tart.
 2. minden befektető portfóliójának kockázatos része azonos, ez a piaci portfólió.
 3. a befektetők különböző portfóliókat tarthatnak.
 4. egyik fenti sem igaz.

Sharpe modelljében a teljes kockázat ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. nem szisztematikus és egyedi kockázatra oszlik.
 2. nem diverzifikálható és piaci kockázatra oszlik.
 3. szisztematikus és diverzifikálható kockázatra oszlik.
 4. egyik fenti sem helyes.

Az értékpapírpiaci egyenesen található ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. minden hatékony portfólió.
 2. a piaci portfólió.
 3. az Apple részvény.
 4. az a, b és c válaszok mindegyike igaz.

A béták ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. folyamatosan és jelentősen változnak és csak nehezen mérhetőek.
 2. stabilak, de csak nehezen mérhetőek.
 3. stabilak, és a múltbeli hozamokból jól mérhetőek.
 4. folyamatosan és jelentősen változnak, de legalább jól mérhetőek.

A tőzsdén beérkező ajánlatok prioritása általában ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. first come, first served.
 2. last come, first served.
 3. jobb árú ajánlatok (olcsóbb eladási és drágább vételi) prioritást élveznek, azonos árúak között first come, first served.
 4. jobb árú ajánlatok (olcsóbb eladási és drágább vételi) prioritást élveznek, azonos árúak között last come, first served.

X részvény piaci ára ma 100 dollár. Határidő ügylettel egy évvel későbbre szeretnénk rá eladási ügyletet kötni. A határidő ár ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. attól függ, hogy az eladó és a vevő milyen véleményen van a részvény következő egy éves teljesítményéről.
 2. minden esetben 100 dollárnál kevesebb.
 3. szintén pontosan 100 dollár.
 4. a kockázatmentes hozam mértékétől függ.

Az NYSE-n ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. kizárólag kizárólag hagyományos, személyes kapcsolatot igénylő kereskedés folyik.
 2. kizárólag elektronikus kereskedést használnak.
 3. vegyesen elektronikus és teljesen ajánlatvezérelt (fast) és hagyományos (slow) piac működik.
 4. egyik fenti állítás sem igaz.

Az E-Mini piacán kibontakozó áresés a ... tevékenysége nyomán tevődött át a NYSE-n kereskedett SPY árára.

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. noise traderek
 2. high-frequency traderek
 3. fundamental traderek
 4. arbitrazsőrök

Vegyük a kötési árra a következő egyszerű modellt: [math]P_t = P_t^* + I_t {S \over 2}[/math], ahol [math]I_t[/math] változó 50% valószínűséggel +1, 50% valószínűséggel -1 értéket vesz fel, [math]S[/math] pedig a bid-ask spread. Ekkor a két egymást követő hozam kovarianciája:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. [math]+{S^2 \over 4}[/math]
 2. [math]-{S^2 \over 4}[/math]
 3. [math]+{S^2 \over 2}[/math]
 4. [math]-{S^2 \over 2}[/math]

A reál kamatláb ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. pontosan a nominál kamatláb és az infláció különbsége.
 2. pontosan a nominál kamatláb és az infláció összege.
 3. jó közelítéssel a nominál kamatláb és az infláció összege.
 4. jó közelítéssel a nominál kamatláb és az infláció különbsége.

A kiemelkedően nagy volumenű (top 10%) ajánlatok által okozott árelmozdulás az átlagos árelmozdulás ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. -sal körülbelül megegyezik.
 2. -t jelentősen meghaladja.
 3. -hoz képest jelentősen alacsonyabb.
 4. -nál jelentősen nagyobb és kisebb is lehet, de csak nagyon ritkán van az átlagoshoz közel.

Bizonytalan pénzügyi helyzet az, amikor ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. a kimenetek ismertek, de azok valószínűségei nem.
 2. sem a kimenetek, sem azok valószínűségei nem ismertek.
 3. mind a kimenetek, mind azok valószínűségei ismertek.
 4. a kimenetek nem ismertek, de azok valószínűségei igen.

Egy pénzügyi döntésnél ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. még ha ismertek is a kimenetek, ezek valószínűségeit nehéz becsülni, hiszen a jövőbeli viselkedés és a múltbeli viselkedés között semmi sem biztosítja a kapcsolatot.
 2. a lehetséges kimenetek sosem ismertek.
 3. mindig kockázatos helyzettel állunk szemben, melyet - jobb híján - bizonytalan helyzetként modellezünk.
 4. a kimenetek mindig ismertek, a valószínűségek pedig a múltbéli adatokból jól becsülhetők.

A közömbösségi görbéket a ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. a szórás - várható hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 2. a béta - várható hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 3. a szórás - várható hasznosság koordináta rendszerben értelmezzük.
 4. a béta - várható hasznosság koordináta rendszerben értelmezzük.

A portfólió szórása a diverzifikáció hatására annál inkább csökken, ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. minél nagyobb az elemek közötti korreláció.
 2. minél kevesebb elemű a portfólió.
 3. minél kisebb az elemek közötti korreláció.
 4. minél kockázatosabbak a portfólió elemei.

A közömbösségi görbéken jobb haladva ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. az egyén számára egyre kívánatosabb befektetések találhatóak, hiszen a várható hozam nő.
 2. az egyén számára egyre kevésbé kívánatos befektetések találhatóak, hiszen a hozam szórása nő.
 3. az egyén számára egyre kevésbé kívánatos befektetések találhatóak, hiszen a várható hozam csökken.
 4. egyik fenti sem igaz.

A Sharpe-féle modell tőkepiacra vonatkozó feltételezése, hogy ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. bár sok befektető van, a legnagyobbak befolyásolhatják az árakat.
 2. az adóknak komoly hatása van a befektetők preferenciáira.
 3. az informáltság tökéletes.
 4. tranzakciós költségek vannak, de csak ritkán jelentősek.

A homogén várakozások hipotézise ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. következik a teljes informáltságból.
 2. azt eredményezi, hogy mindenki szerint ugyanott vannak a részvények a szórás - várató hozam koordináta rendszerben.
 3. azt jelenti, hogy mindenki a piaci portfóliót tartja.
 4. több a teljes informáltságnál, azt jelenti, hogy a befektetők azt információkból különböző következtetéseket vonhatnak le.

A Sharpe-modellben a teljes kockázat ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. diverzifikálható és egyedi kockázatra oszlik.
 2. szisztematikus és piaci kockázatra oszlik.
 3. egyedi és piaci kockázatra oszlik.
 4. egyik fenti állítás sem helyes.

A tőkepiaci egyenesen található ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. minden hatékony portfólió.
 2. a piaci portfólió.
 3. az Apple részvény.
 4. az a, b és c mindegyike igaz.

A tőkepiaci egyenest a ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. szórás - várható hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 2. variancia - várható hozam hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 3. béta - várható hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 4. béta - szórás koordináta rendszerben értelmezzük.

A tőkepiaci egyenes a tojáshéjat ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. a hatékony portfóliónál érinti.
 2. a piaci portfóliónál érinti.
 3. a kockázatmentes befektetésnek megfelelő pontban érinti.
 4. metszi.

Az értékpapírpiaci egyenest a ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. béta - szórás koordináta rendszerben értelmezzük.
 2. béta - várható hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 3. variancia - várható hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 4. szórás - várható hozam koordináta rendszerben értelmezzük.

A béták egy-egy befektetési lehetőség esetén ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. nagyon változékonyak, napról napra más értékeket mérhetünk ki.
 2. teljesen állandóak és pontosan mérhetőek.
 3. annyira változékonyak, hogy nem is mérhetőek.
 4. bár nem állandóak, de időben stabilak, csak viszonylag lassan változnak.

A NYSE-n ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. közvetlenül csak a tőzsdetagok kereskedhetnek.
 2. követlenül csak a floor brokerek kereskedhetnek.
 3. közvetlenül csak a specialisták kereskedhetnek.
 4. egy egyszerű regisztráció után bárki közvetlenül kereskedhet.

Az immediate or candel (IOC) ajánlatok ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. vagy teljes egészében azonnal teljesülnek, vagy egyáltalán nem teljesülnek.
 2. részben azonnal teljesülhetnek, de a fennmaradó, azonnal nem teljesíthető rész automatikusan visszavonásra kerül.
 3. is bekerülnek a könyvbe, de csak egyben teljesülhetnek.
 4. bekerülnek a könyvbe, de az első őket érintő (akár részleges) kötés után visszavonódnak.

Az SPY ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. egy tőzsdén kereskedett határidő szerződés (futures constact)
 2. egy részvény.
 3. egy ETF
 4. egy kötvény.

A Sharpe-féle modell tőkepiacra vonatkozó feltételezése, hogy ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. bár sok befektető van, a legnagyobbak befolyásolják az árakat.
 2. az adóknak és a törvényi szabályozóknak nincs hatása a befektetői preferenciákra.
 3. az informáltság nem teljesen tökéletes.
 4. tranzakciós költségek vannak, de csak ritkán jelentősek.

A hatékony portfóliók ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. adott kockázati szinten a legnagyobb hozamot, míg adott hozamszinten a legkisebb kockázatot nyújtják.
 2. adott kockázati szinten a legkisebb hozamot, és adott hozamszinten a legkisebb kockázatot nyújtják.
 3. adott kockázati szinten a legnagyobb hozamot, és adott hozamszinten a legnagyobb kockázatot nyújtják.
 4. adott kockázati szinten a legkisebb hozamot, míg adott hozamszinten a legnagyobb kockázatot nyújtják.

Markowitz olyan befektetőknek állít össze portfóliókat, akik ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. a várt hozamot kívánatosnak, a hozadék szórását nemkívánatosnak tartják.
 2. a várt hozamot nemkívánatosnak, a hozadék szórását kívánatosnak tartják.
 3. mind a várt hozamot, mind a hozadék szórását nemkívánatosnak tartják.
 4. mind a várt hozamot, mind a hozadék szórását kívánatosnak tartják.

Sharpe-modelljében a befektetők ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. a várt hozamot kívánatosnak, a hozadék szórását nemkívánatosnak tartják.
 2. a várt hozamot nemkívánatosnak, a hozadék szórását kívánatosnak tartják.
 3. mind a várt hozamot, mind a hozadék szórását nemkívánatosnak tartják.
 4. egyik sem helyes Sharpe-modelljére.

A Sharpe-modelljében a várható hozamok ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. a szórással arányosak.
 2. a varianciával arányosak.
 3. a bétával arányosak.
 4. a diverzifikálható kockázattal arányosak.

A béta azt méri, hogy ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. a befektetési lehetőségek hozamai mennyire mozognak együtt egymással.
 2. egy adott befektetési lehetőség hozamait mekkora mértékben magyarázzák a piaci portfólió teljesítmények.
 3. az adott befektetési lehetőség hozamai mennyire nagyok.
 4. egyik fenti sem igaz.

Két, kockázatos elemből álló portfólió elemei között a korreláció értéke -1. Ekkor ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. biztosan összeállítható (megfelelő súlyokkal) kockázatmentes portfólió.
 2. gyakran összeállítható (megfelelő súlyokkal) kockázatmentes portfólió, de ehhez még más feltételek teljesülése is szükséges.
 3. sem állítható össze kockázatmentes portfólió.
 4. a portfólió kockázata nagyobb lesz, mint az elemeké külön-külön.

Az egyenetlen kereskedés egyik lehetséges hatása ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. portfólión belüli autokorreláció.
 2. egy részvény hozamai között pozitív autokorreláció.
 3. pozitív keresztkorreláció két részvény hozamai között.
 4. egyik fenti sem.