BSc Vállalati információs rendszerek szakirány

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kiskoza (vitalap | szerkesztései) 2014. március 10., 11:54-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Bevezető

A szakirány koordinátora: ETT

A szakirány ismertetője

A megcélzott szakterület főbb jellegzetességei, trendjei

A vállalatok felismerték, hogy a piaci versenyben lemaradnak, ha nem rendelkeznek kellő informatikai infrastruktúrával. A piaci kihívásokra gyorsan és megbízhatóan csak úgy tudnak reagálni, ha gazdálkodási folyamataik teljes egészét átfogó informatikai rendszerekkel támogatják. Tevékenységüket ezért integrált vállalatirányítási informatikai rendszerrel irányítják, amelyek az üzleti, gazdálkodási, termeléstervezési és – irányítási folyamatok valamennyi elemét együttesen kezelik. Ezen rendszerek bevezetése megkezdődött nemcsak a nagyvállalati szférában, hanem a kis és a közepes mérető vállalkozásoknál is. A bevezetést követően a rendszert folyamatosan felügyelni kell, valamint a belső és a külső követelményekhez folyamatosan illeszteni kell. A szervezetközi együttműködés, mint például az ellátási lánc menedzsment (SCM), vagy az elektronikus államigazgatás (E-Government) újabb kihívásokat támaszt a rendszer fejlesztőivel és üzemeltetőivel szemben. A működés alatt felhalmozódó vállalati információvagyon kiaknázása, az abban rejlő összefüggések felismerése a jelen és a jövő nagy kihívásai. Folyamatos feladatot jelent a meglévő rendszerekben, mint például a vevőkapcsolatokat menedzselő (CRM) és erőforrás-tervező (ERP) rendszerekben elszórtan meglévő adatok és információ kinyerése, egységes kezelése. A totális integráció helyett az együttműködő rendszerek megvalósítása jelenti a legfőbb fejlődési irányt.

A megszerezhető kompetenciák

A szakirányon alapdiplomát szerzettek legfőbb kompetenciája a vállalati rendszerek, mint szoftver alkalmazások bevezetése, üzemeltetése, fejlesztése, illesztése más rendszerekhez a folyamatosan megújuló igények szerint. Képesek lesznek a rendszerek működését átlátni, az azokban megvalósított vállalati folyamatokat felismerni, azokat a valós üzleti folyamatokban alkalmazni, azokat átprogramozni a valós igényeknek megfelelően. Alkalmassá válnak a mesterképzésen való továbbtanulásra.

A megszerezhető ismeretek főbb témakörei

  • Tipikus vállalati alkalmazások funkcionális és műszaki architektúrája, működési alapelveik.
  • Termeléstervezés és –irányítás feladatai, informatikai támogatása a vezetés szempontjából.
  • Törzsadatok és azok meghatározási módszerei, a mozgásnemek, tranzakciók, modulok felépítése és egymásra épülése. Gazdálkodási alapismeretek, események, folyamatok, információmenedzsment.
  • Vállalati alkalmazások algoritmusai, tipikus programozási feladatai.
  • Adatbányászati algoritmusok és alkalmazási területeik, futásidő optimalizálás.

A témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb módszertanok és technológiák

A szakirány oktatási alapelve a folyamatszemlélet. Megtanítja a tipikus vállalati folyamatokat, átívelve a klasszikus funkcionális területek határain. Valódi vállalati rendszereken keresztül mintapéldákat mutat be, illetve ilyen rendszereken gyakorlatoztatja a hallgatókat. A fejlesztési feladatok végrehajtásában megköveteli az alapképzésben elsajátított szoftverfejlesztési módszertanok alkalmazását.

Felvételi ponthatárok ágazatonként

Ágazat neve Ágazat tanszéke 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vállalati információs rendszerek ETT, SZIT, TMIT 2.62 2.84 2.45 2.35 2.20 2.36

Közös tárgyak

Ágazatok

Ezen a szakirányon nincsenek ágazatok.

  • Önálló laboratórium
  • Szakdolgozat

Szakirányhoz kapcsolódó szabadon választható tárgyak

2 kredites

Több mint 2 kredites

Szakmai gyakorlat