Üzleti jog második zárthelyi

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Pölcz Márton (vitalap | szerkesztései) 2020. május 17., 22:08-kor történt szerkesztése után volt.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Üzleti jog


Üzleti jog ZH2 - feleletválasztós
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

A társasági szerződés

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Kétszemélyes pozíciókra alapított árucsere-szerződés
 2. Főszabályként többalanyú és többoldaló, kooperációs-szervező megállapodás
 3. Többalanyú és többoldaló árucsere-szerződés

Az egyesület

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Profitorientált jogi személy
 2. Nonprofit jogi személy
 3. Nonprofit és profitorientált formában is működni képes jogi személy

Az állami költségvetési szerv

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Intézménytípusú/vagyonegyesítő jogi személy
 2. Személyegyesítő jogi személy
 3. A gazdasági társaságok egyike

A kényszertársaság

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Is gazdasági társaság
 2. Nem gazdasági társaság
 3. Külön cégbírósági engedély alapján gazdasági társasággá minősíthető

A társaságok

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Általában továbbtársulhatnak, a Ptk. azonban hitelezővédelmi okokból tartalmaz néhány korlátozó szabályt
 2. Továbbtársulását a Ptk. nem engedi meg
 3. Továbbtársulását a Ptk. megengedi, ezt azonban az egyes társasági formák esetében külön-külön meghatározott követelmények teljesítésétől teszi függővé

A kft

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem működhet egyszemélyes társaság formájában
 2. Működhet egyszemélyes társaság formájában
 3. Egyszemélyes társaság formájában csak a taggyűlés fölhatalmazása nyomán működhet

A kkt

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem működhet egyszemélyes társaság formájában
 2. Működhet egyszemélyes társaság formájában
 3. Egyszemélyes társaság formájában csak a taggyűlés fölhatalmazása nyomán működhet

Az rt

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem működhet egyszemélyes társaság formájában
 2. Működhet egyszemélyes társaság formájában
 3. Egyszemélyes társaság formájában csak a taggyűlés fölhatalmazása nyomán működhet

A kft tagja

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Korlátlanul felel a kft tartozásáért
 2. Tagsági jogviszonyának megszünésétől számított 5 évig még felel a kft tartozásaiért
 3. Nem felel a kft tartozásáért

A részvényes

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Korlátlanul felel a rt tartozásáért
 2. Tagsági jogviszonyának megszünésétől számított 5 évig még felel a kft tartozásaiért
 3. Nem felel az rt tartozásáért

A "Corporate governance"

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A társasági jog egyik alapelve
 2. A versenyjog egyik alapelve
 3. Az iparjogvédelem egyik alapelve

Mit tartalmaznak a Ptk.-nak gazdasági társaságokról szóló közös szabályai?"

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Elsődlegesen a kooperációs jogi személy társasági formákat szabályozzák
 2. Lényegében a társasági jog alapelveit tartalmazzák
 3. A valamennyi társaságra irányadó rendelkezéseket tartalmazzák

A magyar jogban a gazdasági társaságnak

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Fogalmi eleme a társasági vagyon
 2. Nem fogalmi eleme a társasági vagyon
 3. Csak a cégbíróság külön rendelkezése esetén kell társasági vagyont képeznie

Az rt. részvényeit az alapításkor

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Kizárólag a társaság tisztségviselői szerezhetik meg
 2. Kizárólag a társaság alapító tagjai szerezhetik meg
 3. Bárki megszerezheti

Az alábbiakból mely társaságban állítható ki a tagsági jogokról értékpapír?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egyszemélyes kft.
 2. Egyszemélyes rt.
 3. Bt.

Mi az auditálás?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A GT felszámolásának első szakasza
 2. A társasági vagyon meghatározásának folyamata
 3. A társaság éves eredménybeszámolójának ellenőrzése

Ha a GT legalább 200 fő munkavállalót foglalkoztat, az üzemi tanács jelöli az adott társaság felügyelőbizottságának legalább

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. 1/2-ét
 2. 1/3-át
 3. 1/4-ét

Ki végezheti a GT hivatalbóli törlését?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A rendes bíróság
 2. A cégbíróság
 3. Akár a rendes, akár a cégbíróság.

Egy kft. üzletrésze

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Tagsági jogokat megtestesítő értékpapír
 2. Értéke főszabályként a tagi vagyoni hozzájáruláshoz igazodik
 3. Nem állhat a tagok közös tulajdonában

Az iparjogvédelem alapvető logikája szerint

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az ipari vállalatot a verseytárssal szemben kívánja oltalmazni
 2. Az iparilag hasznosítható szerzői jogok védelmére szolgál
 3. Azt célozza, hogy a jogosultnak teljeskörű rendelkezést adjon az adott műszaki alkotás felhasználására, és védelmet nyújtson a kizárólagos jogot megsértőkkel szemben

A szabadalmas

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Aki a szabadalom fölött ténylegesen rendelkezik
 2. Aki a szabadalmi bejelentést benyújtotta
 3. Akit a szabadalmi hivatal, mint hivatásos feltalálót nyilvántartásba vett

A kft. legfőbb szerve:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A taggyűlés
 2. A felügyelőbizottság
 3. Az ügyvezetés

Egy kft.

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Csak profitorientált jelleggel működhet.
 2. Csak nonprofit jelleggel működhet.
 3. Működhet profitorientált és nonprofit jelleggel is

Egy nyrt. alapításához szükséges alaptőke

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. 3 millió forint
 2. 5 millió forint
 3. 20 millió forint

Egy zrt. alapításához szükséges alaptőke

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. 3 millió forint
 2. 5 millió forint
 3. 20 millió forint

Az alábbiak közül melyik a legkevésbé tőkeerős GT?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. kkt.
 2. kft.
 3. rt.

Az angol-amerikai szabályozási rendszerben a közgyűlés

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. könyvvizsgáló funkciót lát el
 2. egységes vezető szerv: stratégiai, operatív irányítási és ellenőrző funkciókat lát el egyszerre
 3. szerepe jelentéktelen

A német-kontinentális szabályozási rendszerben a tulajdonosi ellenőrzést

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a taggyűlés látja el.
 2. az ügyvezetés látja el.
 3. a felügyelőbizottság látja el.

Két kft. egyesülése esetén a keletkező cégforma

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Szintén kft.
 2. Biztosan rt.
 3. Lehet akár kft., akár rt.

Mik a jogi személy kritériumai?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Alapító, cél, szervezet
 2. Cél, vagyon, szervezet, felelősség
 3. Tagság, vagyon, szervezet

A szövetkezet

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Profitorientált jogi személy
 2. Nonprofit jogi személy
 3. A gazdasági társaságok egyike

A magyar jogban a szövetkezet

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Külön önálló szövetkezeti törvény tartalmazza
 2. A cégtörvényben (Ctv.) van szabályozva
 3. A Ptk.-ban van szabályozva

A helyi önkormányzati társulások

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem GT-i társaságok
 2. Külön cégbírósági engedély alapján GT-gá minősíthetők
 3. Gazdasági társaságok (GT-k)

A Ptk. szabályai szerint a cégnév és székhely

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Fogalmi eleme a gazdasági társaságnak
 2. Nem fogalmi eleme a gazdasági társaságnak
 3. Csak a cégbíróság kifejezett előírása nyomán lesz a GT fogalmi eleme

A bt. kültagja

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Csak vagyoni betétje erejéig felel a társaság tartozásaiért
 2. Korlátlanul és a többi kültaggal egyetemlegesen felel a társaság tartozásaiért
 3. Nem felel a társaság tartozásaiért

A GT-ban ki végzi az operatív irányítást?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A taggyűlés
 2. A felügyelőbizottság
 3. Az ügyvezetés

A Mitbestimmung

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A szerződési jog egyik alapelve
 2. A társasági jog egyik alapelve
 3. A iparjogvédelem egyik alapelve

GT

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az alapítók elhatározásától függően bármilyen formában alapítható
 2. Csak a cégbíróság előzetes jóváhagyásával alapítható bármilyen formában
 3. Csak és kizárólag a Ptk.-ban szabályozott formában alapítható

Ki lehet magyar GT alapítója, tagja?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Bel- és külföldi természetes-, jogi személy és bármilyen jogképes szervezet egyaránt
 2. Csak belföldi természetes személy
 3. Belföldi természetes-, jogi személy és bármilyen jogképes szervezet

A GT-i jogvitákban

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Választottbíróság nem járhat el.
 2. Választottbíróság csak akkor járhat el, ha a társasági szerződésben ez ki van kötve
 3. Törvény alapján választottbíróság is eljárhat

Melyik GT-ben NEM állítható ki a társasági jogokról értékpapír?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egyszemélyes kft.
 2. Egyszemélyes rt.
 3. Többszemélyes rt.

Közkereseti társaságban felügyelőbizottságot

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem kötelező választani
 2. Csak cégbíróság külön határozata esetén kötelező választani
 3. Kötelező választani

GT-ban a tag vagyoni hozzájárulása

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Csak pénzből állhat
 2. Csak apportból állhat
 3. Állhat pénzből is és apportból is

Egy zrt esetén kötelező felügyelőbizottságot választani

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a részvényesek la. 5 %-ának kívánságára
 2. a részvényesek la 10 %-ának kívánságára
 3. minden esetben

Egy felügyelőbizottság minimális létszáma

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. 2 fő
 2. 3 fő
 3. 5 fő

A felszámolási eljárást

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A cégbíróság végzi.
 2. A rendes bíróság végzi.
 3. Végezheti cégbíróság és a rendes bíróság is.

Ha a tagok-alapítók mondják ki a megszűnését, akkor

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A cég végelszámolással szűnik meg.
 2. A rendes bíróság számolja fel a céget.
 3. A cégbíróság feloszlatja a céget.

A szabadalmi törvény szerint követelmény az újdonság. Új az,

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Amit még a szabadalmi hivatal nem ismer
 2. Ami nem tartozik a technika állásához
 3. Amit a feltaláló az oltalom megkérése előtt már szakcikkben ismertetett

Az alkalmazotti találmány

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Megalkotása a feltaláló munkaviszonyból eredő kötelezettsége
 2. A munkáltató tényleges tevékenységi körébe esik, de megalkotása konkrétan nem szerepelt a feltaláló munkaköri kötelességén belüli feladatai közé
 3. A munkaviszonyban álló alkalmazott szabadidejében, a munkáltatótól minden tekintetben független alkotása

Ha a topográfiát, mint szellemi alkotást sajátítják el jogellenesen, akkor

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az oltalom bitorlásáról beszélünk
 2. Szabadalombitorlásról
 3. A topográfia bitorlásáról beszélünk

Kényszerengedély

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Csak túlnyomórészt a belföldi kereslet kielégítéséhez szükséges hasznosításra adható
 2. Mo.-n kívüli felhasználás esetében adható
 3. Csak nemzetközi viszonosság alapján adható

Ha a feltaláló munkaköri kötelessége körében alkotta meg a találmányt, akkor

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Szolgálati találmányról beszélünk
 2. Alkalmazotti találmányról beszélünk
 3. Munkaköri találmányról beszélünk

Ha a termék minősége, hírneve lényegileg földrajzi származásnak tulajdonítható, és ezt feltüntetjük, ennek neve

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Eredetmegjelölés
 2. Földrajzi jelzés
 3. Védjegy

A versenytörvény

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Kizárólag anyagi jogi normákat tartalmaz
 2. Anyagi és eljárásjogi normákat is tartalmaz
 3. Kizárólag eljárásjogi normákat tartalmaz

Ki engedélyezi a vállalatok összefonódását

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Gazdasági Versenyhivatal
 2. A cégbíróság
 3. A rendes bíróság

Mi az a kartelljog?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megakadályozása
 2. A verseny vállalkozók általi korlátozásának megakadályozása
 3. A független vállalkozások összefonódásának – a koncentrációs folyamatnak – az ellenőrzése

Mi ez? A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megakadályozása.

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Fúziókontroll
 2. Kartelljog
 3. Monopóliumtilalom

Mi a versenyjog alaki joga?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A versenyhivatal eljárási szabályai
 2. Tisztességtelen piaci magatartások tilalma
 3. Versenykorlátozások tilalma

Nem klasszikus versenyjogi tényállás (versenytársi sérelem) a felsoroltak közül

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A fogyasztók megtévesztésének tilalma
 2. Kartelltilalom
 3. Monopóliumtilalom

Válassza ki a versenyjog alapnormáját!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A tőkepiacról szóló törvény
 2. A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény
 3. A gazdasági társaságokról szóló törvény

Nem klasszikus versenyjogi tényállás (versenytársi sérelem) a felsoroltak közül:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A fogyasztók megtévesztésének a tilalma
 2. Szolgai utánzás
 3. Hírnévsértés

Jelölje a helyes állítást!

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A kartelltilalomba ütköző magatartás főszabály szerint érvényes
 2. A kartelltilalomba ütköző magatartás főszabály szerint megtámadható és bírságot vonhat maga után
 3. A kartelltilalomba ütköző magatartás főszabály szerint semmis és bírságot vonhat maga után

A közalkalmazottakra vonatkozó szabályozás alapjogszabálya

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Munka Törvénykönyve
 2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
 3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény