Üzleti jog második zárthelyi

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Üzleti jog


Üzleti jog ZH2 - feleletválasztós
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

Mit jelent a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének önfelelőssége?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A vezető tisztségviselő önfelelőssége azt jelenti, hogy a társaságnak okozott károkért nem felel
 2. A vezető tisztségviselő önfelelőssége azt jelenti, hogy önmaga közvetlenül felel, az általa társaságon kívül álló személyeknek okozott károkért
 3. A vezető tisztségviselő önfelelőssége azt jelenti, hogy a vezető tisztségviselő a tagok által nem utasítható és hatáskörét nem lehet elvonni

A munkaszerződés teljesítése során – kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő – úgy kell eljárni,…

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. ahogy azt az érintett az adott helyzetben a saját szempontjai alapján a maga számára nem tartja sérelmesnek
 2. ahogy azt a munkáltató/munkavállaló elvárja
 3. ahogy az adott helyzetben általában elvárható

Fejezze be a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! A cégek felett:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Rendes polgári bíróságok gyakorolják a törvényességi felügyeletet
 2. Cégbíróságok gyakorolják a törvényességi felügyeletet – ez biztos rossz
 3. Választott bíróságok gyakorolják a törvényességi felügy

A munkajogi megállapodás ....jön létre.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatával
 2. ráutaló magatartással
 3. egyoldalú jognyilatkozattal

Jelölje a helyes állítást!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A tisztességtelen piaci magatartások vonatkozásában a versenytársak közötti vitás ügyekben a bíróság jár el.
 2. A tisztességtelen piaci magatartások vonatkozásában a versenytársak közötti vitás ügyekben a Gazdasági Versenyhivatal jár el.
 3. A tisztességtelen piaci magatartások vonatkozásában a versenytársak közötti vitás ügyekben a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség jár el

Tegye az állítást igazzá! A versenykorlátozások joga ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Azonos a tisztességtelen piaci magatartások tilalmával.
 2. Kizárólag a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést, valamint a versenykorlátozó megállapodások, magatartások tilalmának szabályait fedi le.
 3. Egyaránt lefedi a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, a versenykorlátozó megállapodások, illetve gyakorlat tilalmát és a fúziókontrollt.

A gazdasági társaságban felügyelő-bizottság Válasszon ki egyet:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Operatív irányítást gyakorol
 2. Stratégiai döntéseket hoz
 3. Belső ellenőrzést végez

Az egyesülés

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Kooperációs gazdasági társaság.
 2. Profitorientált gazdasági társaság
 3. Egyszerre profitorientált és kooperációs gazdasági társaság

A Cégtörvény a gazdasági társasági jog Válasszon ki egyet:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Anyagi és alaki jogát egyaránt magában foglalja
 2. Alaki jogát foglalja magában
 3. Anyagi jogát foglalja magában

Kik között jön létre a munkaszerződés? Válasszon ki egyet:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Megrendelő és vállalkozó
 2. Munkáltató és munkavállaló
 3. Megbízó és megbízott

Betéti társaságban felügyelő bizottságot Válasszon ki egyet:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem kötelező választani
 2. Csak a cégbíróság külön határozata alapján kötelező választani
 3. Kötelező választani

Melyik nem kritériuma a szabadalmaztathatóságnak? Válasszon ki egyet:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az esztétikai érték
 2. Az ipari alkalmazhatóság
 3. A feltalálói tevékenységen való alapulás

Nem kaphat szabadalmi oltalmat a törvény szerint Válasszon ki egyet:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer
 2. Az atomenergia hasznosításával összefüggő eljárások
 3. Az iparilag alkalmazható számítógépes program által vezérelt robotikus eljárás

Jelölje a helyes állítást!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az anyagi versenyjog a versenykorlátozások tilalmával összefüggő tényállások szabályozásán túl a tisztességtelen piaci magatartás vonatkozásában is tartalmaz szabályokat.
 2. Az anyagi versenyjog kizárólag a versenykorlátozások tilalmával összefüggő tényállásokat szabályozza.
 3. Az anyagi versenyjog a versenyhivatal eljárásának rendjét szabályozza

Ki hoz érdemi döntést szabadalmi hatósági ügyekben?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
 2. A Magyar Szabadalmi Hivatal
 3. A szabadalmi ügyvivő

A „board” rendszer lényege:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az nyrt. felügyelő szerve (fb.) és ügyvezető szerve összemosódik.
 2. Az nyrt. ügyvezető szerve és könyvvizsgálója összemosódik.
 3. Az ügyvezetést egy testületi szerv látja el.

Tegye helyessé az állítást! A Gazdasági Versenyhivatal eljárása a következő szakaszokból áll:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. előzetes vizsgálat, érdemi vizsgálat és utóvizsgálat
 2. előzetes vizsgálat, utóvizsgálat
 3. érdemi eljárás és utóvizsgálat

A gazdasági társaságok számára kötelező tőkeminimumot.... Válasszon ki egyet:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Ptk. írja elő
 2. A tőkepiaci törvény, illetve egyes esetekben számviteli törvény írja elő
 3. A Cégtörvény írja elő

A munkáltató...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Csak jogi személy lehet.
 2. Csak szervezet (jogi személy vagy nem jogi személy) lehet.
 3. Csak jogképes személy lehet, vagyis lehet szervezet (jogi személy vagy nem jogi személy) és természetes személy (pl. egyéni vállalkozó) is.

A társasági szerződés

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Kétszemélyes pozíciókra alapított árucsere-szerződés
 2. Főszabályként többalanyú és többoldaló, kooperációs-szervező megállapodás
 3. Többalanyú és többoldaló árucsere-szerződés

Az egyesület

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Profitorientált jogi személy
 2. Nonprofit jogi személy
 3. Nonprofit és profitorientált formában is működni képes jogi személy

Az állami költségvetési szerv

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Intézménytípusú/vagyonegyesítő jogi személy
 2. Személyegyesítő jogi személy
 3. A gazdasági társaságok egyike

A kényszertársaság

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Is gazdasági társaság
 2. Nem gazdasági társaság
 3. Külön cégbírósági engedély alapján gazdasági társasággá minősíthető

A társaságok

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Általában továbbtársulhatnak, a Ptk. azonban hitelezővédelmi okokból tartalmaz néhány korlátozó szabályt
 2. Továbbtársulását a Ptk. nem engedi meg
 3. Továbbtársulását a Ptk. megengedi, ezt azonban az egyes társasági formák esetében külön-külön meghatározott követelmények teljesítésétől teszi függővé

A kft

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem működhet egyszemélyes társaság formájában
 2. Működhet egyszemélyes társaság formájában
 3. Egyszemélyes társaság formájában csak a taggyűlés fölhatalmazása nyomán működhet

A kkt

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem működhet egyszemélyes társaság formájában
 2. Működhet egyszemélyes társaság formájában
 3. Egyszemélyes társaság formájában csak a taggyűlés fölhatalmazása nyomán működhet

Az rt

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem működhet egyszemélyes társaság formájában
 2. Működhet egyszemélyes társaság formájában
 3. Egyszemélyes társaság formájában csak a taggyűlés fölhatalmazása nyomán működhet

A kft tagja

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Korlátlanul felel a kft tartozásáért
 2. Tagsági jogviszonyának megszünésétől számított 5 évig még felel a kft tartozásaiért
 3. Nem felel a kft tartozásáért

A részvényes

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Korlátlanul felel a rt tartozásáért
 2. Tagsági jogviszonyának megszünésétől számított 5 évig még felel a kft tartozásaiért
 3. Nem felel az rt tartozásáért

A "Corporate governance"

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A társasági jog egyik alapelve
 2. A versenyjog egyik alapelve
 3. Az iparjogvédelem egyik alapelve

Mit tartalmaznak a Ptk.-nak gazdasági társaságokról szóló közös szabályai?"

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Elsődlegesen a kooperációs jogi személy társasági formákat szabályozzák
 2. Lényegében a társasági jog alapelveit tartalmazzák
 3. A valamennyi társaságra irányadó rendelkezéseket tartalmazzák

A magyar jogban a gazdasági társaságnak

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Fogalmi eleme a társasági vagyon
 2. Nem fogalmi eleme a társasági vagyon
 3. Csak a cégbíróság külön rendelkezése esetén kell társasági vagyont képeznie

Az rt. részvényeit az alapításkor

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Kizárólag a társaság tisztségviselői szerezhetik meg
 2. Kizárólag a társaság alapító tagjai szerezhetik meg
 3. Bárki megszerezheti

Az alábbiakból mely társaságban állítható ki a tagsági jogokról értékpapír?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egyszemélyes kft.
 2. Egyszemélyes rt.
 3. Bt.

Mi az auditálás?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A GT felszámolásának első szakasza
 2. A társasági vagyon meghatározásának folyamata
 3. A társaság éves eredménybeszámolójának ellenőrzése

Ha a GT legalább 200 fő munkavállalót foglalkoztat, az üzemi tanács jelöli az adott társaság felügyelőbizottságának legalább

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. 1/2-ét
 2. 1/3-át
 3. 1/4-ét

Ki végezheti a GT hivatalbóli törlését?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A rendes bíróság
 2. A cégbíróság
 3. Akár a rendes, akár a cégbíróság.

Egy kft. üzletrésze

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Tagsági jogokat megtestesítő értékpapír
 2. Értéke főszabályként a tagi vagyoni hozzájáruláshoz igazodik
 3. Nem állhat a tagok közös tulajdonában

Az iparjogvédelem alapvető logikája szerint

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az ipari vállalatot a verseytárssal szemben kívánja oltalmazni
 2. Az iparilag hasznosítható szerzői jogok védelmére szolgál
 3. Azt célozza, hogy a jogosultnak teljeskörű rendelkezést adjon az adott műszaki alkotás felhasználására, és védelmet nyújtson a kizárólagos jogot megsértőkkel szemben

A szabadalmas

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Aki a szabadalom fölött ténylegesen rendelkezik
 2. Aki a szabadalmi bejelentést benyújtotta
 3. Akit a szabadalmi hivatal, mint hivatásos feltalálót nyilvántartásba vett

A kft. legfőbb szerve:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A taggyűlés
 2. A felügyelőbizottság
 3. Az ügyvezetés

Egy kft.

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Csak profitorientált jelleggel működhet.
 2. Csak nonprofit jelleggel működhet.
 3. Működhet profitorientált és nonprofit jelleggel is

Egy nyrt. alapításához szükséges alaptőke

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. 3 millió forint
 2. 5 millió forint
 3. 20 millió forint

Egy zrt. alapításához szükséges alaptőke

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. 3 millió forint
 2. 5 millió forint
 3. 20 millió forint

Az alábbiak közül melyik a legkevésbé tőkeerős GT?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. kkt.
 2. kft.
 3. rt.

Az angol-amerikai szabályozási rendszerben a közgyűlés

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. könyvvizsgáló funkciót lát el
 2. egységes vezető szerv: stratégiai, operatív irányítási és ellenőrző funkciókat lát el egyszerre
 3. szerepe jelentéktelen

A német-kontinentális szabályozási rendszerben a tulajdonosi ellenőrzést

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a taggyűlés látja el.
 2. az ügyvezetés látja el.
 3. a felügyelőbizottság látja el.

Két kft. egyesülése esetén a keletkező cégforma

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Szintén kft.
 2. Biztosan rt.
 3. Lehet akár kft., akár rt.

Mik a jogi személy kritériumai?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Alapító, cél, szervezet
 2. Cél, vagyon, szervezet, felelősség
 3. Tagság, vagyon, szervezet

A szövetkezet

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Profitorientált jogi személy
 2. Nonprofit jogi személy
 3. A gazdasági társaságok egyike

A magyar jogban a szövetkezet

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Külön önálló szövetkezeti törvény tartalmazza
 2. A cégtörvényben (Ctv.) van szabályozva
 3. A Ptk.-ban van szabályozva

A helyi önkormányzati társulások

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem GT-i társaságok
 2. Külön cégbírósági engedély alapján GT-gá minősíthetők
 3. Gazdasági társaságok (GT-k)

A Ptk. szabályai szerint a cégnév és székhely

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Fogalmi eleme a gazdasági társaságnak
 2. Nem fogalmi eleme a gazdasági társaságnak
 3. Csak a cégbíróság kifejezett előírása nyomán lesz a GT fogalmi eleme

A bt. kültagja

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Csak vagyoni betétje erejéig felel a társaság tartozásaiért
 2. Korlátlanul és a többi kültaggal egyetemlegesen felel a társaság tartozásaiért
 3. Nem felel a társaság tartozásaiért

A GT-ban ki végzi az operatív irányítást?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A taggyűlés
 2. A felügyelőbizottság
 3. Az ügyvezetés

A Mitbestimmung

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A szerződési jog egyik alapelve
 2. A társasági jog egyik alapelve
 3. A iparjogvédelem egyik alapelve

GT

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az alapítók elhatározásától függően bármilyen formában alapítható
 2. Csak a cégbíróság előzetes jóváhagyásával alapítható bármilyen formában
 3. Csak és kizárólag a Ptk.-ban szabályozott formában alapítható

Ki lehet magyar GT alapítója, tagja?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Bel- és külföldi természetes-, jogi személy és bármilyen jogképes szervezet egyaránt
 2. Csak belföldi természetes személy
 3. Belföldi természetes-, jogi személy és bármilyen jogképes szervezet

A GT-i jogvitákban

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Választottbíróság nem járhat el.
 2. Választottbíróság csak akkor járhat el, ha a társasági szerződésben ez ki van kötve
 3. Törvény alapján választottbíróság is eljárhat

Melyik GT-ben NEM állítható ki a társasági jogokról értékpapír?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egyszemélyes kft.
 2. Egyszemélyes rt.
 3. Többszemélyes rt.

Közkereseti társaságban felügyelőbizottságot

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem kötelező választani
 2. Csak cégbíróság külön határozata esetén kötelező választani
 3. Kötelező választani

GT-ban a tag vagyoni hozzájárulása

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Csak pénzből állhat
 2. Csak apportból állhat
 3. Állhat pénzből is és apportból is

Egy zrt esetén kötelező felügyelőbizottságot választani

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a részvényesek la. 5 %-ának kívánságára
 2. a részvényesek la 10 %-ának kívánságára
 3. minden esetben

Egy felügyelőbizottság minimális létszáma

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. 2 fő
 2. 3 fő
 3. 5 fő

A felszámolási eljárást

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A cégbíróság végzi.
 2. A rendes bíróság végzi.
 3. Végezheti cégbíróság és a rendes bíróság is.

Ha a tagok-alapítók mondják ki a megszűnését, akkor

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A cég végelszámolással szűnik meg.
 2. A rendes bíróság számolja fel a céget.
 3. A cégbíróság feloszlatja a céget.

A szabadalmi törvény szerint követelmény az újdonság. Új az,

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Amit még a szabadalmi hivatal nem ismer
 2. Ami nem tartozik a technika állásához
 3. Amit a feltaláló az oltalom megkérése előtt már szakcikkben ismertetett

Az alkalmazotti találmány

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Megalkotása a feltaláló munkaviszonyból eredő kötelezettsége
 2. A munkáltató tényleges tevékenységi körébe esik, de megalkotása konkrétan nem szerepelt a feltaláló munkaköri kötelességén belüli feladatai közé
 3. A munkaviszonyban álló alkalmazott szabadidejében, a munkáltatótól minden tekintetben független alkotása

Ha a topográfiát, mint szellemi alkotást sajátítják el jogellenesen, akkor

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az oltalom bitorlásáról beszélünk
 2. Szabadalombitorlásról
 3. A topográfia bitorlásáról beszélünk

Kényszerengedély

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Csak túlnyomórészt a belföldi kereslet kielégítéséhez szükséges hasznosításra adható
 2. Mo.-n kívüli felhasználás esetében adható
 3. Csak nemzetközi viszonosság alapján adható

Ha a feltaláló munkaköri kötelessége körében alkotta meg a találmányt, akkor

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Szolgálati találmányról beszélünk
 2. Alkalmazotti találmányról beszélünk
 3. Munkaköri találmányról beszélünk

Ha a termék minősége, hírneve lényegileg földrajzi származásnak tulajdonítható, és ezt feltüntetjük, ennek neve

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Eredetmegjelölés
 2. Földrajzi jelzés
 3. Védjegy

A versenytörvény

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Kizárólag anyagi jogi normákat tartalmaz
 2. Anyagi és eljárásjogi normákat is tartalmaz
 3. Kizárólag eljárásjogi normákat tartalmaz

Ki engedélyezi a vállalatok összefonódását

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Gazdasági Versenyhivatal
 2. A cégbíróság
 3. A rendes bíróság

Mi az a kartelljog?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megakadályozása
 2. A verseny vállalkozók általi korlátozásának megakadályozása
 3. A független vállalkozások összefonódásának – a koncentrációs folyamatnak – az ellenőrzése

Mi ez? A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megakadályozása.

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Fúziókontroll
 2. Kartelljog
 3. Monopóliumtilalom

Mi a versenyjog alaki joga?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A versenyhivatal eljárási szabályai
 2. Tisztességtelen piaci magatartások tilalma
 3. Versenykorlátozások tilalma

Nem klasszikus versenyjogi tényállás (versenytársi sérelem) a felsoroltak közül

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A fogyasztók megtévesztésének tilalma
 2. Kartelltilalom
 3. Monopóliumtilalom

Válassza ki a versenyjog alapnormáját!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A tőkepiacról szóló törvény
 2. A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény
 3. A gazdasági társaságokról szóló törvény

Nem klasszikus versenyjogi tényállás (versenytársi sérelem) a felsoroltak közül:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A fogyasztók megtévesztésének a tilalma
 2. Szolgai utánzás
 3. Hírnévsértés

Jelölje a helyes állítást!

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A kartelltilalomba ütköző magatartás főszabály szerint érvényes
 2. A kartelltilalomba ütköző magatartás főszabály szerint megtámadható és bírságot vonhat maga után
 3. A kartelltilalomba ütköző magatartás főszabály szerint semmis és bírságot vonhat maga után

A közalkalmazottakra vonatkozó szabályozás alapjogszabálya

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Munka Törvénykönyve
 2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
 3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény

Jogi személy:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Jogalanyisággal rendelkező szervezet, amelyet az államnak, mint jogalkotónak nem kell elismernie.
 2. Szervezet, melyet jogszabály (végső soron az állam mint jogalkotó) jogalanynak nyilvánít és elismer.
 3. Jogalany, melyet jogszabály (végső soron az állam mint jogalkotó) szervezetnek nyilvánít és elismer.

A Ptk. a gazdasági társaságok ún.:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Anyagi joga, addig a cégtörvény (Ctv.) a gazdasági társaságok kötelmi joga, azaz eljárásjoga.
 2. Alaki joga, addig a cégtörvény (Ctv.) a gazdasági társaságok anyagi joga, azaz eljárásjoga.
 3. Anyagi joga, addig a cégtörvény (Ctv.) a gazdasági társaságok alaki joga, azaz eljárásjoga.

Tegye igazzá az állítást! Kiválás esetén ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A jogelőd cég fennmarad, a jogutód pedig megszűnik.
 2. A jogelőd cég megszűnik és átalakul a jogutód céggé.
 3. A jogelőd cég is fennmarad akként, hogy létrejön egy tőle független jogutód cég is.

A fantomcég hivatalbóli törlésére irányuló eljárást:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A cégbíróság folytatja le.
 2. A rendes bíróság folytatja le.
 3. A rendes bíróság és a cégbíróság is lefolytathatja.

A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt..., amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. nem tanúsíthat olyan magatartást
 2. tanúsíthat olyan magatartást
 3. tartózkodhat attól a magatartástól

Az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Megtámadható
 2. Érvénytelen
 3. Semmis

... részesülhet valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Védjegyoltalomban
 2. Használati mintaoltalomban
 3. Ipari formatervezési mintaoltalomban

Versenyfelügyeleti ügyekben a GVH versenyfelügyeleti eljárásait érdemben lezáró határozatokat és a megszüntető végzések egy részét a hivatalon belül elkülönült döntéshozó fórumként működő ... hozza meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. eljáró bíró
 2. Versenytanács
 3. Vizsgáló

A GVH autonóm államigazgatási szerv, országos illetékességgel rendelkező hatóság, amely a/az... ellenőrzése mellett működik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Miniszterelnök
 2. Országgyűlés
 3. Kormány

A versenyfelügyeleti ügyekben a ... döntenek a versenyfelügyeleti eljárás elrendeléséről, és gondoskodnak a döntés-előkészítéshez szükséges vizsgálatok lefolytatásáról.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Gazdasági Versenyhivatal szakmai irodái
 2. Szellemi Tulajdon Nemzeti Irodájának kirendeltségei
 3. hatáskörrel és illetékességel rendelkező bíróságok szervezeti egységei