Záróvizsga kvíz - Sznikák

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
ZVSznikák
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(-)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

Az alábbiak közül mely állítások igazak? (2023 jun)

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az érettség a szoftvertermékre vonatozó nemfunkcionális követelmény
 2. A Model-View-Controller interaktív rendszerek tervezésekor használható architektúra stílus
 3. Az ekvivalencia particionálás fehérdoboz tesztelési technika
 4. A SPICE lépcsős érettségi modell

Adottak az alábbi állítások a C# property, delegate és attribute vonatkozásában. Jelölje meg, mely állítások igazak. FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2023 jun)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. C# nyelven nincs lehetőség arra, hogy egy delegate objektumot függvényeknek paraméterként adjunk át.
 2. Egy C# property (tulajdonság) bevezetésekor a beállító szakasz megírása során a set kulcsszót kell használni, és a set kulcsszót követően "(" ")" zárójelek között be kell vezetni egy paramétert, melyben a tulajdonság új értékét megkapjuk.
 3. C# nyelven a readonly kulcsszó alkalmazásával van lehetőségünk csak olvasható tulajdonságok (property-k) bevezetésére.
 4. A C# eseményekről leiratkozás a -= operátorral lehetséges.

A feladat egy DocumentRepository (dokumentum tár) osztály elkészítése C# nyelven, mely egy eseménnyel jelzi, ha egy dokumentumot töröltek belőle, és az esemény paramétereiben megadja a törölt dokumentum nevét (docName, string típusú)! Adja meg, mely sorok alkalmazásával oldható meg az esemény megvalósítása és biztonságos elsütése! (2023 jun)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 2,5,6,9. Pontozás: nincs megadva.

 1. public DocumentDeletedHandler DocumentDeleted;
 2. DocumentDeleted(docName);
 3. public DocumentDeletedHandler DocumentDeleted(string docName);
 4. event void DocumentDeleted(string docName);
 5. delegate void DocumentDeletedHandler(string docName);
 6. if (DocumentDeleted != null)
 7. DocumentDeletedHandler(docName);
 8. public event DocumentDeletedHandler DocumentDeleted(string docName);
 9. public event DocumentDeletedHandler DocumentDeleted;
 10. public delegate DocumentDeletedHandler DocumentDeleted;
 11. if (DocumentDeletedHandler != null)

Az alábbi állítások a .NET Framework platformra vonatkoznak! Jelölje meg, mely állítások igazak! FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2023 jun)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Amikor egy .NET alapú projektet - speciálisabb beállítások alkalmazása nélkül - lefordítunk (pl. Visual Studioban), olyan .NET szerelvény (exe, dll) születik, mely natív utasításokat tartalmaz
 2. .NET környezetben az objektumok azonnal felszabadulnak, amint az utolsó hivatkozás is megszűnik rájuk
 3. A C# JIT compiler feladata, hogy a C# kódot köztes kódra fordítsa le
 4. A .NET futtatókörnyezet rövid neve: CLR (Common Language Runtime)

Jelölje meg, mely állítások igazak .NET környezetben szálkezelés vonatkozásában! FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2023 jun)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A .NET szál létrehozásakor egy szálfüggvényt kell a Thread osztály konstruktorának megadni (egy delegate formájában).
 2. A Thread osztály Join műveletével lehet egy szál futásának a végét bevárni.
 3. Amikor egy .NET AutoResetEvent objektum jelzett állapotba kerül, minden rá várakozó szál tovább futhat.

Adottak az alábbi állítások a Factory Method tervezési mintával kapcsolatban! Jelölje meg, mely állítások igazak. FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2023 jun)

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Factory Method tervezési minta megvalósításában egy osztály a leszármazott osztályára bízza egy másik osztály egy objektumának létrehozását.
 2. A Factory Method tervezési minta segítségével egy osztály akkor is létre tudja hozni egy másik osztály egy példányát, ha annak típusát nem ismeri.

Jelölje meg, mely állítások igazak! (A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.) (2023 jun)

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A háromrétegű architektúra egyik rétege az üzleti logikai réteg (Business Logic Layer).
 2. A Document-View architektúra az Observer tervezési minta elveire épül.

A Composite tervezési minta fontosabb osztályai a következők: Client, Component, Composite (összetett) és Leaf (levél). Jelölje meg a helyes választ! (2023 jun)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Component osztálynak van egy közös gyűjteménye Composite és Leaf objektumokból.
 2. A Composite osztálynak van egy művelete, mely egy ciklusban meghívja a tartalmazott objektumok ugyanolyan nevű műveletetét.
 3. A Composite osztálynak van egy gyűjteménye Component, valamint egy másik gyűjteménye Leaf objektumokból.
 4. A Client osztálynak van egy gyűjteménye Composite, valamint egy másik gyűjteménye Leaf objektumokból.
 5. A Component osztálynak van egy gyűjteménye Composite, valamint egy másik gyűjteménye Leaf objektumokból.

Adott az alábbi osztály: (2023 jun)

class DataProcessor
{
  static object syncRoot = new object(); // *1
  bool exit = false; // *2
  List<int> data = new List<int>(); // *3
  public void AddData(int n)
  {
    data.Add(n); // *4
  }
  public void SignalExit()
  {
    lock (syncRoot)
    {
      exit = true; // *5
    }
  }
  public void ProcessData()
  {
    while (!exit)
    {
      lock (syncRoot) // *6
      {
        if (data.Count > 0) // *7
        {
          int n = data[0];
          data.RemoveAt(0);
          Console.WriteLine(n);
        }
      }
      Thread.Sleep(10);
    }
  }
}

Jelölje meg mely állítások igazak a kódrészlet vonatkozásában többszálú környezetben! Célunk, hogy a DataProcessor osztály szálbiztos (thread-safe) legyen. FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet!

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A SignalExit() függvényben a *5 sor körüli lock utasítás eltávolítható.
 2. A *1 sor elejéről a static kulcsszó eltávolítható, és célszerű is eltávolítani.
 3. A helyes működés érdekében a *4 sor köré egy lock blokkot kell tenni.
 4. A DataProcessor osztály jelen formájában szálbiztos (thread safe).

Adottak az alábbi állítások a Proxy tervezési minta vonatkozásában! Jelölje meg, mely állítások igazak. FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2023 jun)

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Proxy mintában van egy interfész/ősosztály, mely elrejti a kliens számára, hogy nem az eredeti, hanem egy proxy objektummal kommunikál.
 2. A Proxy tervezési minta lehetővé teheti, hogy egy objektumhoz más objektumok szabályozott módon férhessenek hozzá.
 3. A Proxy mintában a kliens objektum kéréseit az alkalmazás futása közben egy proxy objektum fogadja (vagyis a kliens egy proxy objektummal van közvetlen kapcsolatban).
 4. A Proxy tervezési minta lehetővé teszi objektumok fastruktúrába szervezését.

Adottak az alábbi állítások különböző tervezési mintákkal kapcsolatban! Jelölje meg, mely állítások igazak. FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2023 jan)

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az Adapter tervezési mintában az Adapter osztály a Target osztályból származik (vagy a Target interfészt implementálja).
 2. Az Adapter tervezési mintában (legalábbis annak object adapter változatában) az Adaptee (adaptálandó) osztály - amennyibe lehetősége van rá - továbbítja (delegálja) a kéréseket az Adapter (adapter) osztálynak.
 3. Az Adapter tervezési mintában a Client osztálynak van egy Target típusú mutatója vagy hivatkozása az Adapter osztály egy példányára.
 4. Az Adapter minta Object Adapter változatában a Target osztály az Adaptee osztályból származik

A feladat fájlrendszerbeli mappák és bennük levő fájlok nyilvántartása egy adott objektumstrukturában. Az egyes fájlokról a nevüket és a méretüket, valamint a mappákra a nevüket kell nyilvántartani (memóriában). (2023 jan)

Elegáns megoldást szeretnénk a következőre:

 • Mappa tartalmának listázásakor a mappában levő fájlok és a közvetlen benne levő mappák nevét és méretét kell kiírni a konzolra.
 • Az előző pontban, amikor egy mappa méretét írjuk ki a konzolra, akkor a mappa összméretét kell kiírni, melybe valamennyi - a hierarchiában tetszőlegesen mélységben levő - almappájában levő fájlok mérete is beleszámolódik.

Mely tervezési minta biztosít a fentiekre elegáns megoldást?

Típus: egy. Válasz: 9. Pontozás: nincs megadva.

 1. Aggregate
 2. Singleton
 3. Observer
 4. Memento
 5. FileSystemWatcher
 6. Container
 7. Proxy
 8. Strategy
 9. Composite
 10. Adapter

Adja meg, mely tervezési mintát valósítja meg az alábbi C# nyelvű kódrészlet! (2023 jan)

interface IDatabase
{
  Data1 GetData1(int id);
  Data2 GetData2(int id);
}
class Database: IDatabase
{
  public Data1 GetData1(int id) { ... }
  public Data2 GetData2(int id) { ... }
}
class DatabaseWithCache: IDatabase
{
  Database database = new Database();
  Cache cache = new Cache();
  public Data1 GetData1(int id)
  {
    Data1 data = cache.Lookup(id);
    // Ha megtaláltuk a cache-ben, visszatérünk azzal, ha nem, akkor lekérdezzük adatbázisból
    if (data != null) return data;
    else return database.GetData1(id);
  }
  public Data2 GetData2(int id)
  {
    Data2 data = cache.Lookup(id);
    // Ha megtaláltuk a cache-ben, visszatérünk azzal, ha nem, akkor lekérdezzük adatbázisból
    if (data != null) return data;
      else return database.GetData2(id);
  }
  ...
}

class Client
{
  void DoSomething(IDatabase db)
  {
    Data1 d = db.GetData1();
    // ...
  }
}

Típus: egy. Válasz: 8. Pontozás: nincs megadva.

 1. Adapter
 2. Abstract factory
 3. Factory method
 4. Strategy
 5. Observer
 6. Singleton
 7. Composite
 8. Proxy
 9. Memento

A feladat egy Warrior (harcos) osztály elkészítése C# nyelven, mely egy eseménnyel jelzi, ha a harcost sérülés (injury) érte, és az esemény paramétereiben megadja a sérüléspontok számát (points, egész szám)! Adja meg, mely sorok alkalmazásával oldható meg az esemény megvalósítása és biztonságos elsütése! (2023 jan)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 5,7,10,11. Pontozás: nincs megadva.

 1. public InjuredDelegate Injured;
 2. public InjuredDelegate Injured(int points);
 3. event void Injured(int points);
 4. public delegate InjuredDelegate Injured;
 5. public event InjuredDelegate Injured;
 6. public event InjuredDelegate Injured(int points);
 7. delegate void InjuredDelegate(int points);
 8. InjuredDelegate(points);
 9. if (InjuredDelegate != null)
 10. if (Injured != null)
 11. Injured(points);

Jelölje meg, mely állítások igazak .NET környezetben szálkezelés vonatkozásában! FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2023 jan)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Amikor egy AutoResetEvent objektum jelzett állapotba kerül, valamennyi rá várakozó szál tovább futhat.
 2. .NET környezetben egy folyamat (processz) akkor áll le, ha az összes előtérszála leáll.
 3. Egy változó növelése a ++ operátorral nem szálbiztos (nem thread safe).

Az alábbi állítások a .NET Framework platformra vonatkoznak! Jelölje meg, mely állítások igazak! FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2023 jan)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 1,3,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. A JIT compiler feladata, hogy a szerelvények IL kódját jellemzően azok futtatásakor gépi kódra fordítsa
 2. Az azonosított .NET szerelvényeket csak egy alkalmazás használhatja
 3. Egy alkalmazás több szerelvényből is állhat
 4. Amikor egy .NET alapú projektet - speciálisabb beállítások alkalmazása nélkül - lefordítunk, olyan .NET szerelvény (exe, dll) születik, mely IL (Intermediate Language) kódú utasításokat tartalmaz

Adott az alábbi Pipes and filters (csővezeték) architektúra filter megvalósítás pszeudokód: (2023 jan)

void Run()
{
  Data data;
  while (data = inputPipe.Read())
  {
    Data processedData = ProcessData(data);
    outputPipe.Write(processedData);
  }
}

Melyik forgatókönyvnek felel meg a fenti kód?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Csővezeték által vezérelt
 2. Aktív szűrő által vezérelt
 3. Passzív szűrő által vezérelt
 4. Adatforrás által vezérelt
 5. Adatnyelő által vezérelt

Adottak az alábbi állítások a C# property, delegate és attribute vonatkozásában. Jelölje meg, mely állítások igazak. FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2023 jan)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Feltéve, hogy adott egy Circle osztály és annak egy int típusú Radius tulajdonsága (property), valamint a Circle osztály egy circle nevű példánya/objektuma, akkor a tulajdonság lekérdezése pl. az int n = circle.Radius; formában lehetséges.
 2. Egy C# attribútum alkalmazásakor az attribútum neve elé a @ karaktert kell tenni.
 3. A C# attribútumok segítségével deklaratív módon tudunk információt csatolni többek között tagváltozókhoz, metódusokhoz és osztályokhoz.
 4. Egy C# property (tulajdonság) bevezetésekor mindig be kell vezetni egy tagváltozót is az osztályban, melyben a property értéke tárolásra kerül.

Adott az alábbi osztály: (2023 jan)

class Game
{
  object syncRoot = new object(); // *1
  bool hasWon = false; // *2

  public void PrintWinner() // *3
  {
    // ...
    lock (syncRoot) // *4
    {
      if (!hasWon) // *5
      {
        hasWon = true;
        Console.WriteLine("Winner!");
      }
    }
  }
}

A Game osztályal objektumaival szemben elvárás, hogy objektumonként a "Winner!" szöveget csak egyszer írhatja ki a PrintWinner() művelet, akárhányszor is kerül meghívásra. Mely állítások igazak? A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl. Csak olyan megoldás fogadható el, mely nem jár az osztály használatakor szükségtelen teljesítményromlással (pl. nagy számú párhuzamos hozzáférés esetén sem).

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Game osztály jelen formájában szálbiztos (thread safe), de nem maradna az, ha a teljesítmény javítása érdekében a *5 sorban a "if (!hasWon)" feltételvizsgálatot a lock blokkon kívülre (az elé) helyeznénk.
 2. A Game osztály jelen formájában szálbiztos (thread safe).
 3. A Game osztály jelen formájában nem szálbiztos (thread safe), de azzá tehető, ha *3 sorban a public kulcsszó után kiírjuk a synchronized kulcsszót.
 4. A Game osztály jelen formájában nem szálbiztos (thread safe), de azzá tehető, ha a *1 sorban a syncRoot és a *2 sorban a hasWon változót statikussá tesszük.

Adottak az alábbi állítások a Document-View (Dokumentum-Nézet) architektúra vonatkozásában. Jelölje meg, mely állítások igazak! (2023 jan)

FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A nézetnek van egy hivatkozása a dokumentumára.
 2. Amikor egy nézetnek valamilyen adatra van szüksége (pl. a megjelenítéshez), akkor azt lekérdezi a dokumentumától.
 3. Amikor egy új nézet típust kell bevezetni, akkor szükség van a dokumentum osztály módosítására.
 4. A nézet ősosztályban van egy UpdateAllViews művelet, mely a többi nézetet is értesíti a változásról.
 5. A dokumentumnak minden nézet típusra van egy külön listája, melyben az adott típusú nézeteket tárolja.

Jelölje meg, mely állitások igazak .NET környezetben szálkezelés vonatkozásában! FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2022 jun)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. .NET környezetben egy folyamat (processz) a kilépéskor bevárja az összes háttérszálat.
 2. A lock utasítás eltérő folyamatok (processzek) szálai között is használható kölcsönös kizárás megvalósítására.
 3. Amikor egy ManualResetEvent objektum jelzett állapotba kerül, valamennyi rá várakozó szál tovább futhat.

Egy alkalmazásban a több helyről is használt UserRepository osztály a publikus műveleteiben relációs adatbázisból olvas fel felhasználókra vonatkozó adatokat a hívó számára. A kliens osztályok a UserRepository-t már egy az általa implementált IUserRepository interfészen keresztül érik el. Mely tervezési minta segítségével tudjuk a UserRepository osztály és a klienseinek módosítása nélkül megoldani, hogy az egyes kérések kiszolgálása nemrég lekérdezett friss adatok esetén cache-ből, egyébként az eredeti módon, az adatbázisból történhessen meg? (2022 jun)

Típus: egy. Válasz: 10. Pontozás: nincs megadva.

 1. Singleton
 2. Observer
 3. Memento
 4. Adapter
 5. Abstract factory
 6. Factory method
 7. Adapter factory
 8. CacheAdapter
 9. Composite
 10. Proxy

Adottak az alábbi állítások a C# property, delegate és attribute vonatkozásában. Jelölje meg, mely állítások igazak. FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2022 jun)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egy C# attribútum alkalmazásakor az attribútum nevét [ ] közé kell tenni.
 2. Feltéve, hogy adott egy Rectangle osztály és annak egy Width tulajdonsága (property), valamint a Rectangle osztály egy rect nevú példánya/objektuma, akkor a tulajdonság beállítása pl. a rect.Width = 10; formában lehetséges.
 3. C# nyelven delegate típusokat a delegate kulcsszó segítségével lehet definiálni.
 4. A C# tulajdonságok (property) segítségével deklaratív módon tudunk információt csatolni többek között tagváltozókhoz, metódusokhoz és osztályokhoz.

Adottak az alábbi állitások a Document-View (Dokumentum-Nézet) architektúra vonatkozásában. Jelölje meg, mely állítások igazak! FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2022 jun)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az architektúra az Observer tervezési minta koncepcióira épül.
 2. A nézetek másolatot tartanak fent a dokumentum adataiból.
 3. Amikor egy új nézet típust kell bevezetni, akkor szükség van a dokumentum osztály módosítására.
 4. A nézeteknek nincs közvetlen kapcsolatuk egymással (nincs egymásra hivatkozás)
 5. Egy nézet több dokumentumhoz is kapcsolódik (ezeket egy dokumentum listában tárolja a nézet).

A feladat egy KeyboardHandler osztály elkészítése C# nyelven, mely egy eseménnyel jelzi, ha a felhasználó lenyomott egy billentyűt, és az esemény paramétereiben megadja a lenyomott billenytủ ASCII kódját! Adja meg, mely sorok alkalmazásával oldható meg az esemény megvalósítása és biztonságos elsütése! (2022 jun)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 2,5,9,10. Pontozás: nincs megadva.

 1. public KeyPressedDelegate KeyPressed;
 2. delegate void KeyPressedDelegate(char key);
 3. event void KeyPressed(char key);
 4. public delegate KeyPressedDelegate KeyPressed;
 5. public event KeyPressedDelegate KeyPressed;
 6. public KeyPressedDelegate KeyPressed(char key);
 7. public event KeyPressedDelegate KeyPressed(char key);
 8. if (KeyPressedDelegate != null)
 9. if (KeyPressed != null)
 10. KeyPressed(key);
 11. KeyPressedDelegate(key);

Egy rendszermonitorozó alkalmazásba TCP/IP kapcsolaton másodpercenként érkeznek különböző mérési adatok. Az alkalmazásban a Monitor osztály feladata ezen adatok értelmezése, és az adatok bizonyos tartományokból való kiesése esetén riasztási értesítések küldése. Az alkalmazásnak különböző riasztási módokat kell támogatnia, pl. SMS és e-mail alapú riasztatást, de könnyen bővíthetőnek kell lennie újabb értesítési módokkal. Egy adott időpontban mindig csak egy riasztási módot lehet beállítani (ez a feltétel a későbbiekben sem változik). A riasztási adatokat auditálni is kell, melyre vonatkozóan a fájlba és relációs adatbázisba való naplózás közül egyet kell tudni beállítani. Melyik tervezési mintát célszerű a megvalósítás során választani? (2022 jun)

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Memento
 2. Factory method
 3. Strategy
 4. Adapter
 5. Composite
 6. Proxy
 7. Abstract factory
 8. Singleton
 9. AlertHandler

Adottak az alábbi állítások a Memento tervezési mintával kapcsolatban! Jelölje meg, mely állítások igazak. FIGYELEM, akárhány helyes válasz letezhet! (2022 jun)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Memento mintában az Originator osztálynak van olyan múvelete, melynek egy Memento objektumot lehet átadni. Ez a múvelet a Mementoban levő adatok alapján az Originator állapotát állítja.
 2. A Memento mintában a Memento osztálynak van olyan múvelete, mely egy Originator objektumot ad vissza.
 3. A Memento mintában az Originator osztálynak van olyan múvelete, mellyel egy Memento objektumot lehet kérni. Ez a Memento objektum az Originator állapotának másolatát tárolja.
 4. A Memento mintában a Memento osztálynak van olyan múvelete, melynek egy Originator objektumot lehet átadni. Ez a múvelet az Originatorban levő adatok alapján az Memento állapotát állítja.

Adott az alábbi osztály: (2022 jun)

class LongValue
{
  long val = 0; // 64 bites érték, *1
  object syncRoot1 = new object() ; // * 2$
  object syncRoot2 = new object() ; // * 3$
  public long GetValue() // *4
  {
    lock (syncRoot1) //*5
      { return val; }
  }
  public void SetValue(long v) // *6
  {
    lock (syncRoot2) // *7
      { val = v; }
  }
}

Mely állítás igaz? Csak olyan megoldás fogadható el, mely nem jár az osztály használatakor szükségtelen teljesítményromlással (pl. nagy számú párhuzamos hozzáférés esetén sem).

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A LongValue osztály jelen formájában is szálbiztos (thread safe).
 2. A LongValue osztály akkor lesz szálbiztos (thread safe), ha a *2 sorban a syncRoot1 és a *3 sorban a syncRoot2 változót statikussá tesszük.
 3. A LongValue osztály akkor lesz szálbiztos (thread safe), ha a *7 sorban a syncRoot2-t syncRoot1-re cseréljük.
 4. A LongValue osztály akkor lesz szálbiztos (thread safe), ha a *7 sorban a syncRoot2-t syncRoot1-re cseréljük, valamint a *2 sorban a syncRoot1 változót statikussá tesszük.
 5. A LongValue osztály akkor lesz szálbiztos (thread safe), ha *4 és *6 sorokban a public kulcsszó után kiírjuk a synchronized kulcsszót.

Az alábbi álítások a .NET Framework platformra vonatkoznak! Jelölje meg, mely állitások igazak! FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2022 jun)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 2,3,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. A .NET szerelvények (exe, dll) natív gépi kódú utasításokat tartalmaznak
 2. Egy alkalmazás több szerelvényböl is állhat
 3. Az IL kódot a JIT compiler fordítja gépi kódra
 4. Azonosított .NET szerelvényekből lehet két ugyanolyan nevǔ (fájlnév) telepítve egy számítógépre

Jelölje meg, mely állitások igazak a Pipes and filters (csővezetékek és szürök) architektúra vonatkozásában! (2022 jun)

(A feladat csak akkor ér pontot, ha minden helyes választ -- és csakis ezeket -- megjelöl.)

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az architektúrában a csővezetékek és a szủrők mellett van egy adatforrás és egy adatnyelő is.
 2. Előnye, hogy a filterek rugalmasan kombinálhatók és lecserélhetők.
 3. Egyik előnye az egyszerű hibakezelés.

Adottak az alábbi állítások a Proxy tervezési minta vonatkozásában! Jelölje meg, mely állítások igazak. FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2022 jan)

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Proxy mintában van egy interfész/ősosztály, mely elrejti a kliens számára, hogy nem az eredeti, hanem egy proxy objektummal kommunikál.
 2. A Proxy tervezési minta lehetővé teszi objektumok fastruktúrába szervezését.
 3. A Proxy mintában a kliens objektum kéréseit az alkalmazás futása közben egy proxy objektum fogadja (vagyis a kliens egy proxy objektummal van közvetlen kapcsolatban).
 4. A Proxy tervezési minta lehetővé teszi elemi és összetett objektumok egységes kezelését

Adottak az alábbi állítások a C# property, delegate és attribute vonatkozásában. Jelölje meg, mely állítások igazak. FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2022 jan)

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egy C# attribútum alkalmazásakor az attribútum neve elé a @ karaktert kell tenni.
 2. Egy C# delegate objektumot át lehet adni függvényparaméterként is.
 3. A C# attribútumok segítségével deklaratív módon tudunk információt csatolni többek között tagváltozókhoz, metódusokhoz és osztályokhoz.
 4. Feltéve, hogy adott egy Rectangle osztály és annak egy Width tulajdonsága (property), valamint a Rectangle osztály egy rect nevű példánya/objektuma, akkor a tulajdonság beállítása a rect.SetWidth(10) formában lehetséges.

Adottak az alábbi állítások a .NET AutoResetEvent osztályával kapcsolatban. Jelölje meg mely állítások igazak! FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2022 jan)

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Eseményére feliratkozni a += operátorral lehet.
 2. Alapvetően a többszálú környezetben történő hatékony jelzés és jelzésre várakozás probléma megoldásának egy eszköze.
 3. Egy objektuma automatikusan jelzett állapotba kerül, amikor egy szál várakozni kezd rá.
 4. Amikor több szál is várakozik egy objektumára, és az objektum jelzett állapotba kerül, csak egy szál futhat tovább.

Egy alkalmazásban egy osztályt működését minél egyszerűbben bővíthetővé, kiterjeszthetővé szeretnénk tenni, akár a működésének/viselkedésének különböző aspektusai (szempontjai) szerint is. Mely tervezési mintát választaná ehhez? (2022 jan)

Típus: egy. Válasz: 9. Pontozás: nincs megadva.

 1. Singleton
 2. Factory method
 3. Abstract factory
 4. Adapter
 5. Memento
 6. Proxy
 7. Template Method
 8. Composite
 9. Strategy
 10. Observer

Az alábbi állítások a .NET Framework platformra vonatkoznak! Jelölje meg, mely állítások igazak! FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2022 jan)

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. C# kódot a JIT compiler fordítja köztes (IL) kódra
 2. A .NET IL kód processzor és architektúra független
 3. .NET környezetben az objektumok azonnal felszabadulnak, amint az utolsó hivatkozás is megszűnik rájuk
 4. Egy alkalmazás több szerelvényből is állhat

Adott az alábbi Pipes and filters (csővezeték) architektúra filter megvalósítás pszeudokód: (2022 jan)

Data Read()
{
  Data data = prevFilter.Read();
  Data processedData = ProcessData(data);
  return processedData;
}

Melyik forgatókönyvnek felel meg a fenti kód?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Passzív szűrő által vezérelt
 2. Csővezeték által vezérelt
 3. Adatforrás által vezérelt
 4. Adatnyelő által vezérelt
 5. Aktív szűrő által vezérelt

Jelölje meg, mely állítások igazak .NET környezetben szálkezelés vonatkozásában! FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2022 jan)

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. A szálbizosság (thread safety) fogalma azt jelenti, hogy az adott osztály többszálú környezetben is biztonságosan használható.
 2. A .NET Framework List osztálya szálbiztos (thread safe).
 3. Szálak kiléptetésére a Thread osztály Abort művelete javasolt.
 4. A Thread osztály Join műveletével lehet egy szál futásának a végét bevárni.

A feladat egy Collection (gyűjtemény) osztály elkészítése C# nyelven, mely egy eseménnyel jelzi, ha az elemszáma megváltozott, és az esemény paramétereiben megadja a régi és az új elemszámot! Adja meg, mely sorok alkalmazásával oldható meg az esemény megvalósítása és biztonságos elsütése! (2022 jan)

Típus: több. Válasz: 3,7,9,11. Pontozás: nincs megadva.

 1. public LengthChangedDelegate LengthChanged;
 2. event void LengthChanged(int oldValue, int newValue);
 3. delegate void LengthChangedDelegate(int oldValue, int newValue); 
 4. public delegate LengthChangedDelegate LengthChanged;
 5. public event LengthChangedDelegate LengthChanged(int oldValue, int newValue);
 6. public LengthChangedDelegate LengthChanged(int oldValue, int newValue);
 7. public event LengthChangedDelegate LengthChanged; 
 8. if (LengthChangedDelegate != null)
 9. if (LengthChanged != null) 
 10. LengthChangedDelegate(oldValue, newValue);
 11. LengthChanged(oldValue, newValue);

Adott egy osztály. Az objektumainak állapotát úgy szeretnénk elmenteni és visszaállítani egy másik osztályból, hogy nem tesszük publikussá a tagváltozóit. Mely tervezési mintát célszerű használni a megoldás során? (2022 jan)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Memento
 2. Strategy
 3. Observer
 4. Proxy
 5. Singleton
 6. Composite
 7. Adapter
 8. Factory method
 9. Snapshot
 10. UndoStore

Adottak az alábbi állítások a Document-View (Dokumentum-Nézet) architektúra vonatkozásában. Jelölje meg, mely állítások igazak! (2021 jan)

FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet!

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Document-View architektúrában a Controller osztály feladata a felhasználói interakciók kezelése.
 2. A Document-View architektúrában a dokumentumban külön tagváltozót vezetünk be minden egyes nézetre.
 3. A Document-View architektúrában a dokumentumnak van egy vagy több olyan művelete, mellyel az állapotát a nézetek bármikor le tudják kérdezni.
 4. A Document-View architektúrában a nézetnek van egy hivatkozása a dokumentumára.

Az alábbi állítások a .NET Framework platformra vonatkoznak! Jelölje meg, mely állítások igazak! FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2021 jan)

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. .NET platformra lehet C++nyelven is fejleszteni
 2. .NET környezetben az objektumok azonnal felszabadulnak, amint az utolsó hivatkozás is megszűnik rájuk
 3. A .NET futtatókörnyezet rövid neve: CLR

Adott az alábbi C# nyelvű .NET alkalmazás kódrészlet. (2021 jan)

class Counter
{
  int counter = 0; // *1
  object syncRoot = new object(); // *2
  public int GetValue() // *3
  {
    lock (syncRoot)
      { return counter; }
  }
  public void IncreaseCounter(int delta) // *4
  {
    lock (syncRoot)
      { counter += delta; }
  }
}

Jelölje meg mely állítások igazak a kódrészlet vonatkozásában többszálú környezetben! FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet!

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A *2 sor elejére nem kell plusszban beírni a static kulcsszót, anélkül is helyes a működés
 2. A kód nem működne megfelelően, ha a *2 sorban a syncRoot típusát int-re cserélnénk
 3. A *3 GetValue() függvényben a lock utasítás eltávolítható (ha legalább 32 bites környezetről van szó)
 4. A *4 IncreaseCounter() függvényben a lock utasítás eltávolítható
 5. A *4 IncreaseCounter() függvényben a lock utasítás eltávolítható, de akkor ki kell írni a függvény elé a synchronized kulcsszót.

A feladat egy Car osztály elkészítése C# nyelven, mely egy eseménnyel jelzi, ha az autó sebessége meghalad egy adott sebességkorlátot! (2021 jan)

Adja meg, mely sorok alkalmazására van szükség a megoldásban, ha nem használhatja a ?. operátort!

Típus: több. Válasz: 2,4,9,12. Pontozás: nincs megadva.

 1. event void SpeedLimitExceededDelegate(int speed, double percent);
 2. delegate void SpeedLimitExceededDelegate(int speed, double percent);
 3. public SpeedLimitExceededDelegate SpeedLimitExceeded;
 4. public event SpeedLimitExceededDelegate SpeedLimitExceeded;
 5. public delegate SpeedLimitExceededDelegate SpeedLimitExceeded;
 6. public event SpeedLimitExceededDelegate SpeedLimitExceeded(int speed, double percent);
 7. public SpeedLimitExceededDelegate SpeedLimitExceeded(int speed, double percent);
 8. public delegate SpeedLimitExceededDelegate SpeedLimitExceeded(int speed, double percent);
 9. if (SpeedLimitExceeded != null)
 10. if (SpeedLimitExceededDelegate != null)
 11. SpeedLimitExceededDelegate(speed, percent);
 12. SpeedLimitExceeded(speed, percent);

Adott egy Car nevű C# nyelven megírt osztály, mely már rendelkezik egy int típusú speed nevű tagváltozóval. Ezt kell egy olyan tulajdonsággal (property) kiegészíteni, mellyel a jármű sebessége lekérdezhető, beállítható, de a beállításra csak az osztályon belül van lehetőség. Melyik a helyes és legcélravezetőbb megoldás? (2021 jan)

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. public int Speed { get { return speed; }; set { speed = value; } }
 2. public int Speed { get { return length; }; set { } }
 3. public int Speed { get { return speed; }; }
 4. public int Speed { get { return speed; }; private set { speed = value; } }
 5. public int Speed { get { return speed; }; set; }

Adottak az alábbi állítások különböző tervezési mintákkal kapcsolatban! Jelölje meg, mely állítások igazak. FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2021 jan)

Típus: több. Válasz: 1,2,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az Adapter tervezési mintában a Client osztálynak van egy Target típusú mutatója vagy hivatkozása az Adapter osztály egy példányára.
 2. Az Adapter tervezési mintában az Adapter osztály a Target osztályból származik (vagy a Target interfészt implementálja).
 3. Az Adapter minta Object Adapter változatában a Adaptee implementálja a Target interfészt (vagy a Target osztályból származik).
 4. Az Adapter tervezési mintában (legalábbis annak object adapter változatában) az Adapter (adaptáló) osztály - amennyibe lehetősége van rá - továbbítja (delegálja) a kéréseket az Adaptee (adaptálandó) osztálynak.

Egy online bolt alkalmazásban a feladata egy a bevásárlókosár lezárását (szállítási cím kezelése, megerősítés, fizetés) kezelő osztály megvalósítása. Az osztálynak több fizetési módot (pl. bankkártya, átutalás) kell támogatnia, és könnyen kiterjeszthetőnek kell lennie újabb fizetési módokkal. Mely tervezési mintát alkalmazná a megvalósítás során? (2021 jan)

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Composite
 2. Memento
 3. Observer
 4. Strategy
 5. Singleton
 6. Proxy
 7. Factory method
 8. Adapter
 9. Abstract factory

Az alábbi állítások a .NET Framework platformra vonatkoznak! Jelölje meg, mely állítások igazak! FIGYELEM, akárhány helyes válasz létezhet! (2021 jan)

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A C# kódot a JIT compiler fordítja gépi (IL) kódra
 2. A dinamikusan lefoglalt memória felszabadítása nem a fejlesztő feladata
 3. Az elterjedtebb processzorok képesek a köztes (IL) kódot közvetlenül futtatni
 4. A C# kódot a JIT compiler fordítja köztes (IL) kódra

Ön egy alkalmazást fejleszt .NET platformra. Az alkalmazást a felhasználók a saját gépeiken több példányban is mepróbálhatják elindítani (akár teljesen egyidőben). Az ön feladata annak megoldása, hogy az alkalmazás csak egy példányban fusson: vagyis, ha az alkalmazásból úgy indít új példányt a felhasználó, hogy már fut, akkor az újabb példány ezt detektálja, és azonnal lépjen ki (fejezze be a futását). Mit használna az alábbiak közül ennek megvalósításához? (2021 jan)

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. lock
 2. synchronized
 3. StartCoordinator
 4. AutoResetEvent
 5. Mutex
 6. Singleton
 7. ThreadPool

Adja meg, mely tervezési mintát valósítja meg az alábbi C# nyelvű kódrészlet! (2021 jan)

interface Item
{
  void Method1();
}

class SimpleItem: Item
{
  public void Method1() { … }
}

class SeveralItems: Item
{
  Item[] items;
…
  public void Method1()
  {
    foreach (var item in items)
    item.Method1();
  }
}

class Client
{
  Item[] items;
  …
  void PorcessAllItems() // [sic.]
  {
    …
    foreach (var item in items)
    item.Method1();
    …
}
}

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Composite
 2. Adapter
 3. Memento
 4. Observer
 5. Proxy
 6. Abstract factory
 7. Singleton
 8. Strategy
 9. Factory method

Adottak az alábbi állítások a C# nyelvi eszközökről (property, delegate, event és attribute). Jelölje meg, mely állítások igazak. FIGYELEM, több helyes válasz is létezhet! (2020 jan)

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. A C# property-k segítségével deklaratív módon tudunk információt csatolni többek között tagváltozókhoz, metódusokhoz és osztályokhoz.
 2. C# event-re feliratkozni az "=" operátorral lehet.
 3. C# event tagváltozóra helyes példa a következő:
  event int CompareDelegate(object a, object b);
 4. C# event tag értéke null abban az esetben, ha nincs az eseményre feliratkozó.

Adott az alábbi C# nyelvü .NET alkalmazás kódrészlet, melyben a .NET beépített List<T> osztályát használjuk (és nem lehet helyette más osztályt használni). (2020 jan)

class DataProcessor
{
  static List<int> items = new List<int>();
  object syncObject = new object();

  public int GetItem(int index) {
    lock (syncObject) { return items[index]; }
  }

  public void AddItem(int n) {
    lock syncObject { items.Add(n); }
  }
}

Jelölje meg a helyes állítást!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A megoldás jelen formájában nem szálbiztos (thread safe), de azzá tehető, ha GetItem és az AddItem müveletek fejlécsorát - a public kulcsszót követően - kiegészítjük a synchronized kulcsszóval.
 2. A megoldás jelen formájában nem szálbiztos (thread safe), de azzá tehető, ha a syncObject tagváltozó elé a static kulcsszót beírjuk.
 3. A megoldás szálbiztos (thread safe), és nem tehető triviális módon hatékonyabbá.
 4. A megoldás szálbiztos (thread safe), és a GetItem müveletben a lock eltávolításával hatékonyabbá tehető (hiszen a GetItem nem módosít állapotot).
 5. A megoldás szálbiztos (thread safe), és a lock utasítások eltávolításával hatékonyabbá tehető.

Jelölje meg, hogy a .NET Framework esetében mely állítások igazak! FIGYELEM, több helyes válasz is létezhet! (2020 jan)

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az alábbi forgatókönyv a klasszikus DLL hell probléma legjellemzőbb esetének jó definíciója: egy alkalmazás telepítésekor hiányzik egy vagy több DLL a célkörnyezetben, mely szükséges lenne az alkalmazás futásához, így az alkalmazás nem müködik megfelelően (mert a szükséges DLL-ek telepítéséről a felhasználó nem gondoskodott).
 2. A .NET IL kód nagyon hatékony, mert a processzorok közvetlenül tudják futtatni.
 3. Az azonosított (erős névvel aláírt) szerelvények lehetővé teszik, hogy több kiadó/fejlesztőcég azonos (fájl)névvel és azonos verzióval telepítsen .NET szerelvényeket.
 4. A privát szerelvényeket egyszerúbb telepíteni, mint az azonosított szerelvényeket.

Jelölje meg, mely állítások igazak a szálkezelésre .NET környezetben! FIGYELEM, több helyes válasz is létezhet! (2020 jan)

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A ManualResetEvent osztályt jellemzően arra használjuk, hogy adott erőforrás elérésére vonatkozó kölcsönös kizárást valósítsunk meg a segítségével.
 2. A Mutex előnye a lock utasítással szemben, hogy különböző folyamatok szálai között is használható.
 3. Az x++ müvelet .NET környezetben atomi (és így szálbiztos), ha az x típusa int (32 bites).
 4. A ReaderWriterLock használata akkor célszerủ a lock utasítással szemben, ha egy olyan erőforrást védünk vele, melyet gyakran írunk és ritkán olvasunk.

Adott az alábbi Pipes and filters (csővezeték) architektúra filter megvalósítás pszeudokód: (2020 jan)

void Run()
{
  Data data;
  while(data = inputPipe.Read())
  {
    Data processedData = ProcessData(data);
    outputPipe.Write(processedData);
  }
}

Melyik forgatókönyvnek felel meg a fenti kód? Jelölje meg a helyes választ!

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Adatforrás által vezérelt
 2. Adatnyelő által vezérelt
 3. Csővezeték által vezérelt
 4. Aktív szürő által vezérelt
 5. Passzív szưrő által vezérelt


Adottak az alábbi állítások a kétrétegű, valamint a háromrétegü architektúrával kapcsolatban! Jelölje meg, mely állítások igazak! (2020 jan)

FIGYELEM, több helyes válasz is létezhet!

Típus: több. Válasz: 2,3,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. A kétrétegü architektúrát ma már soha nem használjuk a háromrétegü architektúra előnyei miatt.
 2. A kétrétegü architektúra lehetővé teszi, hogy ugyanahhoz az adatbázishoz több kliensalkalmazást készítsünk.
 3. A háromrétegü architektúra lehetővé teszi, hogy adott üzleti logikához egyszerűen készítsünk különböző frontend alkalmazásokat, úgymint desktop, web, mobil.
 4. A háromrétegü architektúra előnye a kétrétegüvel szemben, hogy az adatbázis sémája a kliensalkalmazástól függetlenül egyszerübben átszervezhető.

Melyek a Singleton tervezési minta megvalósításának kellékei? Jelölje meg a helyes válaszokat! FIGYELEM, több helyes válasz is létezhet! (2020 jan)

Típus: több. Válasz: 2,3,6. Pontozás: nincs megadva.

 1. Globális változó
 2. Statikus tagváltozó
 3. Statikus metódus vagy statikus property
 4. Virtuális metódus
 5. Absztrakt metódus
 6. Védett konstruktor
 7. Védett destruktor
 8. Globális pointer vagy referencia

Egy alkalmazásban a CommHandler osztály felelős egy külső rendszer adott szolgáltatásainak eléréséért. A CommHandler osztályt a felhasználói/kliensei egy interfész típusként (ICommHandler) kapják meg és használják. Egy új, jogosultság hozzáférést ellenőrző objektumot szeretnénk beékelni az osztály és a felhasználói közé olyan módon, hogy az osztályt és a felhasználóit a lehető legkevésbé érintse a változtatás. Mely tervezési mintát a legcélszerübb választani a probléma megoldására? Jelölje meg a helyes választ! (2020 jan)

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Factory method
 2. Abstract factory
 3. Composite
 4. Proxy
 5. Observer
 6. Adapter
 7. Singleton
 8. Strategy

Adottak az alábbi állítások a Memento tervezési mintával kapcsolatban. Jelölje meg a helyes válaszokat! FIGYELEM, több helyes válasz is létezhet! (2020 jan)

Típus: több. Válasz: 2,3,6. Pontozás: nincs megadva.

 1. A mintában a Memento osztálynak van olyan művelete, melynek egy Originator objektumot lehet átadni. Ez a müvelet az Originatorban levő adatok alapján a Memento állapotát állítja.
 2. A mintában az Originator osztálynak van olyan müvelete, mellyel egy Memento objektumot lehet kérni. Ez a Memento objektum az Originator állapotának másolatát tárolja.
 3. A mintában az Originator osztálynak van olyan művelete, melynek egy Memento objektumot lehet átadni. Ez a művelet a Mementoban levő adatok alapján az Originator állapotát állítja.
 4. A mintában a CareTaker Originator objektumokat tárol.
 5. A mintában az Originator osztályt becsomagoljuk egy Memento objektummal, a Memento tárolja az Originator állapotát.
 6. A minta elérhetővé teszi a külvilág számára az objektum belső állapotát az egységbezárás megsértése nélkül (vagyis anélkül, hogy publikussá tennénk az állapotát).

A Composite tervezési minta fontosabb osztályai a következők: Client, Component, Composite (összetett) és Leaf (levél). Jelölje meg a helyes választ! (2020 jan)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Composite osztálynak van egy Component gyüjteménye.
 2. A Component osztálynak van egy gyüjteménye Composite, valamint egy másik gyüjteménye Leaf objektumokból.
 3. A Component osztálynak van egy közös gyüjteménye (heterogén kollekció) Composite és Leaf objektumokból.
 4. A Composite osztálynak van egy gyüjteménye Component, valamint egy másik gyưjjteménye Leaf objektumokból.
 5. A Client osztálynak van egy gyűjteménye Composite, valamint egy másik gyüjteménye Leaf objektumokból.