Villamosenergia-piac és minőségszabályozás vizsgatételek

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


Tartalomjegyzék

Tajthy

=I. Egy középfeszültségre csatlakozó fogyasztó saját üzemi alállomásában az elszámolási mérés a középfeszültségen van. A fogyasztó csúcsigénye és villamos energia fogyasztása egy téli hónapban adott táblázatosan. (A lenti táblázatban lévő számértékek változhatnak.)
Közelítésként feltételezve, hogy az üzemben a hónap 30 napján folyamatos három műszakos üzem van, a beépített két darab 160 kVA-es közép/kisfeszültségű transzformátor, melyek
* vasvesztesége 1,8 kW,
* rézvesztesége 3,9 kW.
Az üzem átlagos teljesítmény tényezője cosφ = 0,98. Egy, vagy két transzformátoron keresztüli ellátás a gazdaságos.
Csúcsigény, kW Vill. en. fogyasztás, MWh
Csúcsidőben 120 30
Völgy időszakban 80 18


II. A paksi atomerőmű névleges teljesítménye 1840 MW, éves villamos energia termelése 14 Twh. Mekkora az erőmű éves kapacitás kihasználási tényezője.
III. Ismertesse az energia rendszerek vázlatát.
1). Ismertesse és hasonlítsa össze az általános árupiac és a villamos energia piac főbb elemeit és funkcióit. Miért árú a villamos energia?
IV. Ismertesse az energiarendszer általános blokk vázlatát, főbb elemeinek jellemzőit és a funkciókat. Milyen alap és átalakított energiahordozó csoportokat ismer?
V. Ismertesse az erőművek csoportosításának főbb szempontjait és csoportjait. Mi a célfüggvény a villamos energiatermelésnél, és ezt hogyan érvényesítjük?
VI. Ismertesse az energiaátalakítás egyszerűsített blokkvázlatát. Mit értünk önfogyasztás alatt és ez hogyan alakul az egyes erőmű típusoknál? Mi a hatásfok és a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás és a közöttük lévő kapcsolat?
VII. Hogyan alakul az eredő hatásfok sorosan, illetőleg párhuzamosan működő energia átalakító berendezéseknél? Miért olyan alacsony a villamos energia termelés hatásfoka? Mi az energetikai jelentősége a kapcsolt hő- és villamos energia termelésnek?
VIII. Ismertesse a napi terhelési görbék jellemzőit, milyen mennyiségekkel jellemezzük a változó terheléseket, és távlati tervezéshez miért szükségesek? Mit értünk csúcskihasználási óra szám, illetve terhelési tényező alatt milyen összefüggést ismer a két mennyiség között?
IX. Ismertesse a tartam görbe származtatását, milyen célra használjuk? Milyen információ veszteség van a tartam görbéknél a napi terhelési görbékhez képest?
X. Milyen meddő forrásokat és főbb meddő fogyasztói csoportokat ismer? Ismertesse a meddő kompenzálásból származó műszaki és gazdasági előnyöket. Milyen követelményeket támasztunk korszerű meddő kompenzáló berendezésekkel szemben?
XI. Ismertesse a jelenlegi villamos energia díjszabás kialakításának főbb jellemzőit. Milyen tarifális változások várhatók a szerkezetében a villamos energia piac liberalizálásakor?
XII. Egy 20 kV-os, 30 km. hosszú, 95 mm2 Aludúr fázisvezetőjű (r=0, 362 ohm/km) szabadvezetékről látunk el egy fogyasztói területet, amelynek éves villamos energia fogyasztása 9000 MWh. A terület éves csúcsigénye 2MW, a teljesítménytényező 0,9 és az évben állandónak lehet tekinteni. Határozza meg az évben fellepő veszteségeket.
XIII. Két azonos jellemzőkkel rendelkező transzformátor esetében, hogyan határozzuk meg egy vagy két transzformátoros üzemet tartsunk ipari állomásunkban? Milyen egyéb, műszaki szempontok figyelembe vétele szükséges?
XIV. Az évi 14 TWh termelésű, és 1840 MW névleges kapacitású Paksi atomerőműnek mekkora a kapacitás kihasználási tényezője? Mi a különbség a kapacitás kihasználási tényező és a terhelési tényező között?
Ha egy erőmű 4,8TWh villamos energiát és 0,2 PJ hő-t termel kapcsoltan. Határozza meg az éves tüzelőanyag felhasználást, ha a hő termelés hatásfoka 80%, a villamos energiatermelés fajlagos hő felhasználása 10,58 MJ/kWh. Mekkora az éves eredő hatásfok?

Kiss

A. kérdés Ábrázolja az idő függvényében a világ primer energia hordozó felhasználásának %-os összetételét az 1800 - 20xx -ig terjedő idő intervallumban. Olyan információkra támaszkodjék, amelyeket egy a villamos energetika szakterületen működő mérnöknek könyv nélkül is ismernie kell. (Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.) A „20xx –ig” azt jelenti, hogy keresse meg a lehető legfrissebb adatokat, és ábrázolja is azokat. Nevezze meg a forrást ahonnan az adat származik.
B. kérdés Ábrázolja egy magyar család évi energia mérlegét a valós közüzemi számlák alapján. A függő változók –jelen esetben téglalapok – az egyes tevékenységekre fordított energia költségek – egyszerű számításon - alapuló becsült értékek legyenek. Mutasson rá az egyes költség összetevők csökkentésének a lehetőségeire. (Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)
C. kérdés Ábrázolja az energia útját az erőmű -> hálózat -> fogyasztó láncban. Tűntesse fel a veszteségi teljesítmények %-os értékeit. Az input = 100 %, az output pedig a 0,4 kV-os fogyasztók kapcsain (a mérőórák után) lévő hatásos villamos teljesítmény %-os értéke legyen. (Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)
D. kérdés Egy háztartás a villamos energia felhasználásának egy részét napelemekkel kívánja biztosítani. Mutassa meg ábrákkal illusztrálva a probléma megoldásának műszaki – gazdasági oldalát. Vizsgálja meg, hogy milyen esetben hatékony ez a megoldás. (Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)
E. kérdés Egy háztartásban a vízmelegítéshez kisegítő energia forrásként napkollektort kívánnak felhasználni. Rajzolja fel a rendszer elvi sémáját a szükséges alkatelemek- és azok funkciójának megnevezésével. (Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)
F. kérdés Rajzolja fel egy erőművi blokk változó költségét [Ft/h] a teljesítmény [MW] függvényében. Adja meg a KV=f(P) függvényt leíró egyenletet. Magyarázza meg az egyenletben szereplő betűk jelentését. Írja le, hogy melyek azok a vizsgálatok, amelyeknél ezt az egyenletet felhasználjuk. (Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)
H. kérdés Egy erőművi blokkban kétféle tüzelőanyag használható fel. Az ezekre vonatkozó adatok:
e1=10400 kJ/kg, e2=13000 kJ/kg
a1=54,9 Ft/GJ, a2=63,5 Ft/GJ
Az egy év alatt termelt villamos energia: W≤14300 TJ.
A tüzelőanyagokra vonatkozó korlátozó feltételek:
420≤m1≤820 ktonna/év, 220≤m2 ≤620 kt/év.

Számítsa ki:
a.) a blokk által előállítható maximális energiát minimális költséggel kívánjuk előállítani; adja meg az m1 és m2-nek az ehhez munkaponthoz tartozó értékét [J];
b.) adja meg az évi tüzelőanyag költséget az m1 és m2-nek az a.) esetben kiszámított értékéhez!

Eredmények:
1. munkapont
m1=...... m2=...... K1=......
2. munkapont
m1=...... m2=...... K2=......
(Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)
J. kérdés Az 1. ábrán adott rendszerhez ismert a három erőművi blokk változó költség teljesítmény függvénye, melyeket a következő egyenletek determinálnak:
[math] K_{V1} = c_{1} + a_{1}P_{1} + b_{1}P^2_{1} [\frac{Ft}{s}], [/math] [math] K_{V2} = c_{2} + a_{2}P_{2} + b_{2}P^2_{2} [\frac{Ft}{s}], [/math] [math] K_{V3} = c_{3} + a_{3}P_{3} + b_{3}P^2_{3} [\frac{Ft}{s}] [/math]
Határozza meg azt a P10 és P20 valamint P30 teljesítmény értéket, amelyhez tartozó KV1 + KV2 + KV3 = minimum. (Ne számértékekkel, hanem betűkkel dolgozzon.)
K a.). kérdés Adott 120 kV-os 50 Hz-es hálózaton a vizsgálatkor egy betáplálás és egy fogyasztó működik.
Számítsa ki, hogy:
a.) mekkora I1 és I2 adódik a Kirchhoff egyenletek alapján; mekkora a Pv wattos veszteségi teljesítmény;
b.) mekkora I1 és I2 adódik a Lagrange szélsőérték-tétel alapján; mekkora a Pv wattos veszteségi teljesítmény;

Adatok: I=(100-j30) A, z1=(0,1+j0,4) Ohm/km, z2=(0,04+j0,25) Ohm/km, l=50 km.

Eredmények:
a.) kérdés:
I1=(......) A, I2=(......) A
b.) kérdés:
λ1=......, λ2=......
I1 =(......) A, I2 = (......) A

K b.). kérdés Oldja meg a K a.). kérdésben adott feladatot D.C. átvitelre. Magyarázza meg, a kapott eredmények elméleti és gyakorlati jelentőségét. (Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)
L. kérdés Becsülje meg a 100 Wnap/W2008 [%] értékét!
Ahol:
Wnap: a napbesugárzás évi hasznosítható energiája Magyarországon [J];
W2008: Magyarország primer energia hordozó energia felhasználása 2008-ban [J].
(Adja meg a számításainál felhasznált fogalmak definícióját!) A számításokhoz szükséges adatokat becsülje. (Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)
M. kérdés Egy beruházás három egymástól (gyakorlatilag) független részre bontható. A rendelkezésre álló beruházási keretösszeg = 1G Ft=1 milliárd Ft. (Relatív egységben kifejezett értéke = 1-gyel.) Az egyes H=f(B) függvényeket leíró egyenletek rendre:
N. kérdés Egy családi ház tetején 4 m2 felületű napkollektort helyezünk el víz melegítés céljából. Számítsa ki:
1. Mekkora az egy nap alatt megtermelt energia [J],
2. Hány m3 víz hőmérsékletét lehet 60 °C-kal megemelni ezzel az energiával.
3. Mire használható ez a vízmennyiség?
4. Mennyit kellene fizetnünk ennyi meleg vízért, ha közüzemi szolgáltatásként vennénk igénybe?
Adja meg a felhasznált betűk jelentését és azok mértékegységét. A számításhoz szükséges adatokat vegye fel. (Munkájához vonalzót használjon. Értékeljük, ha az ábra függvényeihez színes ceruzát és/vagy rost tollat használ.)

Dán

Sorolja fel a villamos energia minőség főbb mutatóit, jellemzően a villamos energia szolgáltatás mely fő eleme (termelés, átvitel, elosztás, fogyasztó) a felelős érte, melyek a jellemző értékek!
Ismertesse a minőségi jellemzőkre gyakorolt hatást a termelés-átvitel-fogyasztás felosztás szerint !
Sorolja fel a feszültség kimaradás áthidalási módszereket!
Ismertesse a feszültség letörés definícióját és mérését!
Ismertesse a feszültség letörés keletkezésének körülményeit!
Mutassa be a feszültség letörés kiértékelését az információ technológiai (IT) berendezések ITIC érzékenységi határgörbéje alapján!
Ismertesse az IT berendezések feszültségletöréssel szembeni érzékenységét!
Ismertesse az MSZ-EN 50160 szabvány szerinti mérési és kiértékelési módszert a harmonikusokra vonatkozóan!
Definiálja a teljes harmonikus torzulást, és az egyedi harmonikus torzulást! Adja meg a KIF és KÖF hálózatra a THDu a 3. és az 5. harmonikus Du megengedett értéket!
KÖF hálózaton nulla hibahelyi impedancián létrejött FN, 2FN, 3FN zárlatok közül van-e olyan, amelyik nem okoz feszültségletörést a kisfeszültségű hálózaton?
Mutassa be a Petersen tekercses földzárlat kezelést!

-- Rol - 2009.01.07.