Valósidejű képfeldolgozás - Kertész ellenőrző kérdések

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Valósidejű képfeldolgozás

Tartalomjegyzék

Definiálja a valósidejű képfeldolgozás fogalmát, írjon néhány alkalmazási példát hangsúlyozva a valósidejű szempontokat!

 • Valósidejű képfeldolgozás fogalma:
  • Kép: Vizuális információkat tartalmazó összefüggő adathalmaz.
  • Képfeldolgozás: Olyan számítógépes algoritmusok összessége, amelyek digitális képi adatokon végeznek műveleteket, ezekből nyernek ki lényegi információkat.
  • Valósidejű: Olyan rendszerek jellemzője, amelyek meghatározott időn belül garantáltan választ adnak egy bekövetkező eseményre.
 • Alkalmazási példák:
  1. Dokumentum feldolgozás
  2. Orvosi képfeldolgozás
  3. Ipari mérések
  4. Robotika
  5. Kartográfia
  6. Igazságügy, biztonságtechnika
  7. Megfigyelés

Hasonlítsa össze a biológiai és a mesterséges látást. Írja le a kamera felépítését, modelljeit, szenzorait és paramétereit!

Milyen jellemzői vannak egy képnek, hogyan csoportosítjuk ezeket a jellemzőket?

Mi a hisztogram? Hogyan alkalmazzuk a hisztogramkiegyenlítést a képminőség javítására, írja le az eljárás algoritmusát.

 • Hisztogram: A kép intenzitásértékeinek sűrűségfüggvénye, ahol az értelmezési tartomány az intenzitásértékek, az értékkészlet pedig az adott intenzitásértéknek a darabszáma.
 • Hisztogram kiegyenlítés: Célja a kontrasztosság fokozása, a gyakori intenzitások ritkításával és a ritka intenzitások sűrítésével. Egyenletes eloszlású hisztogramot szeretnénk elérni.
 • Algoritmus:
  • A pixelek összességét tekintve [math] \sum_{q = 0}^{J}{\chi (q)} = \sum_{r = 0}^{I}{\tau (r)} = 1 [/math].
  • Az ideális eloszlás [math] \tau (r) \approx \frac{1}{I} [/math] lenne.
  • Így egyenletes eloszlásnál az [math]n.[/math] intenzitásérték [math] \sum_{r = 0}^{n}{\tau (r)} = \frac{n}{I} [/math]
  • Iterációval keressük azokat az [math]m_{n}[/math] értékeket, ahol

[math] \sum_{q=0}^{m_{n}}{\chi (q)} \leq \frac{n}{I} \lt \sum_{q = 0}^{m_{n + 1}}{\chi (q)} [/math]

Milyen pixel alapú műveleteket ismer? Rajzolja fel a karakterisztikákat!

 1. Kontraszt széthúzás:
 2. Binarizálás:
 3. Log függvény:
 4. Gamma korrekció:
 5. Szeletelés:
 6. Negálás:

Mi az előnye és a hátránya a pixel szintű kontrasztfokozó eljárásnak a hisztogram kiegyenlítéssel szemben?

 • Előny: Gyors (Look-up tábla) jól párhozamosítható (környezetfüggetlen) megvalósítás.
 • Hátrány:

Adja meg a lineáris régió alapú operátorok jellemzőit! Mi a jelentősége a linearitásnak?

Írjon fel egy példát a lineáris szűrőre, milyen problémát okoz a kép szélein és elosztott megoldások esetén a régió alapú szűrő alkalmazása!

Milyen zajtípusokat ismer és milyen módszerei vannak a képi zaj szűrésének?

Mi a medián szűrő? Milyen zajtípusokhoz használhatjuk? Mi a hátránya lineáris szűrőkkel szemben? Egy adott pixelre időtartományban alkalmazva milyen jelegű feladat megoldására alkalmas?

Milyen képjellemzőket ismer, hogyan definiálhatjuk őket?

Mit nevezünk képi élnek? Tervezzen képtartományban lineáris szűrőt a képi él kiemelésére!

Mi a kapcsolat a képi élek detektálásakor az első és másodrendű differencia között?

Mi az LoG (Laplacian of a Gaussian) szűrő és hogyan működik?

Hogyan fogalmazható meg a simítás és az élkeresés frekvenciatartományban?

Írja le a Canny éldetektáló algoritmus működését!

Hogyan ismerhetőek fel a képi sarkok?

Írja fel a lineáris szűrők gyorsítási lehetőségeit!

Hogyan alkalmazható a konvolúció illesztési feladatok megoldására?

Hogyan gyorsíthatóak az illesztési feladatok?

Milyen problémákat kell megoldani az illesztési feladatok során?