VIKWiki:Wiki gyűlés 2006-04-11

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Gyűlés

 • Időpont
 • Helyszín
  • 18. emeleti konyha
 • Napirend
  • Gábor által befejezett HatSzMSz közös elolvasása
  • Utolsó korrektúra
  • Ünnepélyes elfogadás - megalakulás/átalakulás
  • Markert Laci öregtaggá nyilvánítása
 • Előzetesen elintézendő dolgok
  • Az HatSzMSz és a TagLista hol lesz hivatalosan? Aláírjuk, vagy csak a useridket írjuk mellé? [:)]
   • hat.sch.bme.hu ?
 • A gyűlés eredményei
  • Jelen voltak: DeákG, Fraller Balázs, Baka Gergő, Karakó Miki, Somodi Tibi, Szatmári Zoli, Molnár László, Haraszti Róbert, Szabó Marcell, Tóth Geri
  • Egyhangúan elfogadtuk az szmszt
  • HaT csoport vezető választás
   • Jelöltek:
    • SzaMa, jelölte: Zee
    • Soti, jelölte: SzaMa
   • Szamát megszavaztuk főnöknek ;)
   • Felelősök/Felügyelők megválasztása
    • InfoSite - SoTi
    • VillanySite - Molnár Laci
    • Wiki - Adamo
    • hat.sch - SzaMa
    • Pénzügyi - Fracsi
    • Fejlesztés - Zee
Név info2005 vill2005 info2004 vill2004 info2003 vill2003 info2002 vill2002 info2001 vill2001 Választható Egyebek .... nemet200x
SzaMa
SoTi +
Zee +
TGeRi +
DeakG +
Laci +
Lux +
Fracsi +
adamo + + + +
palacsint +
Ping-Win + + +
 • ToDo
  • Nevelőtanárok felkeresése elsősök ügyében
  • Tanároknak login
  • Jogosultságok meghegesztése
  • Küldetés és adatvédelmi nyilatkozat
  • Tárgyi levlisták
  • infosite-szerk->hat-szerk levlista
  • Csoportátnevezés, taglista letisztázása Vir-ben és egyébként.

-- SzaMa - 2006.03.22. -- SoTi - 2006.04.06. -- Markert Laci - 2006.04.11. -- Zee - 2006.04.14. -- adamo - 2006.04.14. -- palacsint - 2006.04.15.

Másolás levlistáról wiki-re

 • Felmerülő kérdések és lehetséges válaszok:
  • Hogyan másoljak levlistáról hasznos dolgokat wikire?
   • A1: Lehetőleg sehogy. Érdemesebb megkeresni a szerzőt a kéréssel, lehetőleg rakja fel ő, mi majd esetleg javítjuk a formai hibákat, bár ezt sem feltétlenül. Több előnye is van a dolognak. Egyrészt eddig nem wikifelhasználókat is be lehet vonni a wiki szerkesztésébe, másrészt nekünk kevesebb munka. Harmadrészt ha tényleg ért az adott területhez az illető, akkor elképzelhető, hogy később is nyomon követi az anyag sorsát, vagy ha hozzájut egy jobb megoldáshoz, akkor azt is kiteszi wikire (míg levlistára kérdés hiányában nem feltétlenül küldte volna el).
  • Ha a szerző nem válaszol vagy nem akar wikizni?
   • A1: Akkor nem marad más, rakjuk fel mi.
  • Szerzői jogok?
   • A1: Ha a levlistára elküldte az anyagot, akkor feltételezhetjük, hogy a nyilvánosságnak szánta az információkat. Ebben az esetben a wiki csak mintegy minőségi archívumként szolgál a levlista archívuma mellett. A szerzőt mindenesetre jelöljük. Én a (thx to nickname) formát szoktam használni, magamból kiindulva. Nem szeretem, ha mindenhova kiírják a valódi nevem. Ezek után a szerzőt is értesítsük ha pár sornál hosszabb anyagról van szó. Vagy inkább mindig?
   • A2: ha értesítjük és felhívjuk a figyelmét rá hogy neki is lehetősége van felrakni a wikire: talán folytatja vagy kiegészíti.

-- palacsint - 2006.04.15.

HatSzMSz

Ez a dokumentum a Hallgatói Tudásbázist Felügyelők csoportjának alapdokumentuma, mely a legabsztraktabb módon definiálja, hogy mi a csoport célja, specifikálja a csoport működését és viszonyulását a környezetéhez. A csoport a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának hallgatóiból áll, a dokumentumban a hallgatók, oktatók, intézmény vezetése kifejezések mind a karra vonatkoznak.

Definíció

Hallgatói tudásbázisnak (Hat) nevezünk összefoglaló néven minden olyan gyűjtőmunkát vagy szellemi terméket, amelyet hallgatók egy csoportja hozott létre saját maguk illetve a többi hallgató tanulmányainak segítésére. A Hat spontán jelenség, mely az oktatás minden területén megjelenik, a hallgatók természetes igényei hozzák létre.

A Hallgatói Tudásbázis Felügyelők egy hallgatókból álló szervezet, melynek célja, hogy

 1. felügyelete alá vonja a hallgatói tudásbázis minél nagyobb részét, olyan (technikai) megoldásokat valósítson meg, majd felügyeljen, amik minden hallgató által elérhetőek, és kielégítik a hallgatók igényeit; a megoldások integrálják vagy tegyék szükségtelenné a spontán kialakult/kialakuló részeit Hat-nak.
 2. a hallgatói tudásbázis hatékonyságát növelje,a megoldásokat továbbfejlessze, népszerűsítse, a hallgatói együttműködés újabb lehetőségeit dolgozza ki. Jobbá tegye azt, egy saját maga által kialakított mérce alapján. Elsődlegesen a hallgatók hosszú távú érdekeit szolgálja - hogy ezek mik, arról a csoport saját álláspontot dolgoz ki. A mérce kialakításánál szempont, hogy egyéb szervezetek, személyek minél nagyobb mértékben támogassák, ám a mércét a csoport autonóm módon alakítja ki.
 3. A szervezet távolabbi célja más karok hasonló kezdeményezéseinek segítése, saját működésének, eredményeinek megismertetése minél szélesebb réteggel.

Szervezet működése

Tisztségek

A szervezet tagokból áll (felügyelők), akik maguk közül egy csoportvezetőt választanak. A szervezet tagjai a kar hallgatói közül kerülnek ki. A tagok közül kerül ki minden szolgáltatáshoz egy-egy megbízott vezető, és a gazdasági felelős. A tagok egyes hallgatóknak (akik nem tagok) jogokat biztosítanak a szervezettel kapcsolatban, ők a felhatalmazott hallgatók.

Bürokrácia

A tradicionális szervezetekkel ellentétben a HatFel erősen az Infokommunikációs Technológiákon alapszik.

 • A gyűlésekkel teljesen egyenértékű az (e-mail) levelezőlista.
  • Lehetséges és elégséges bárminemű kérdést itt megvitatni.
  • Lehetséges szavazást folytatni, az itt leadott szavazat teljes értékű.
  • A levelezőlista címe: infosite-szerk@sch.bme.hu
  • A levelezőlista tagja minden tag és minden felhatalmazott hallgató.
 • A csoport dokumentumai a csoport wikiwebén találhatóak
  • A dokumentumokban bekövetkezett változások azonnali érvényűek, amennyiben azt arra feljogosított személy végezte. Ellenkező esetben a változást vissza kell vonni.
  • A csoport Szervezeti és Működési Szabályzatát a tagok fogadják el egyszerű többséget igénylő szavazással. Az SzMSz módosítására is szavazással kerülhet sor.
  • A webet minden tag és felhatalmazott hallgató olvashatja.
  • A wikiweb címe: https://wiki.sch.bme.hu/
 • Jegyzőkönyv
  • A gyűlésekről és egyéb (nem automatikusan archivált) megbeszélésekről jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a wikire feltölteni.
  • A levelezőlistán folytatott beszélgetésekről nem szükséges jegyzőkönyvet készíteni, ám az áttekinthetőség miatt a fontosabb döntésekről javasolt wikibejegyzést írni.
 • Szavazás
  • A szavazásokat a csoportvezető vagy megbízottja hirdeti meg (gyűlésen vagy levelezőlistán). Az eredményeket ő összesíti.
  • A levelezőlistán egy szavazás a szükséges szavazatok számának beérkezéséig, de legfeljebb egy hétig tart.
  • Egy szavazásra érkezhet szavazat a levelezőlistán és a gyűlésen is, de minden tag csak egyszer szavazhat.
  • Egyszerű többség feltétele: a tagok több, mint fele igennel szavaz.
  • Kétharmados többség feltétele: a tagok legalább kétharmada (felfelé kerekítve) igennel szavaz.
 • A gyűlések
  • Gyűlést a csoportvezető, vagy megbízottja ír ki, egy wikilap létrehozásával, melyre a javasolt időpontot, helyszínt és napirendi pontokat írja ki, ezzel egyidejűleg a levelezőlistán tájékoztatja a csoport tagjait a kiírásról.
  • Ezek után a csoport tagjai a napirendi pontokat kiegészítik, és bejegyzik, hogy melyik időpontot tartják megfelelőnek.
  • Végül a csoportvezető vagy megbízottja kijelöli az időpontot - a tagok időpontjavaslatainak figyelembevételével.
  • A gyűlés után a csoportvezető vagy megbízottja a napirendi pontokat kiegészíti az eredményekkel, így jegyzőkönyvvé alakítva a lapot.

Tisztségek létrejötte, megszűnése, jogok

 • Tagok
  • Új tagot a csoportvezető, vagy a csoport tagjainak egyszerű többsége vehet fel.
  • Egy tag önmaga, vagy a csoport tagjainak egyszerű többsége szüntetheti meg a tagságát. Kivétel ez alól a csoportvezető, aki csak úgy veszítheti el csoporttagságát, ha előtte új csoportvezetőt választanak helyette.
  • A tagok névsorát a wiki megfelelő lapján kell tárolni.
  • A tagoknak részvételi, véleményezési és szavazati joguk van a csoport minden lépésével kapcsolatban.
 • Csoportvezető
  • A csoportvezetőt a csoport tagjai választják maguk közül, kétharmados többséggel, titkos szavazás útján.
  • Amennyiben az első szavazás alkalmával egyik jelölt sem kapja meg a szavazatok kétharmadát, akkor a legtöbb szavazatot kapó jelölt személyéről megerősítő szavazást kell tartani. Ekkor már csak arról folyik a szavazás, hogy elfogadják e a tagok az adott személyt a csoport vezetőjének.
  • Mandátuma új csoportvezető választásáig tart.
  • A csoport bármely tagja indítványozhat csoportvezető választást.
  • A csoportvezető nevét a wiki megfelelő lapján kell jelezni.
  • A csoportvezetőnek, tagokat megillető jogain kívül általános vétójoga van, kivéve az új csoportvezető választásának procedúráját.
  • A csoportvezető egy személyben képviseli a csoportot.
 • Szolgáltatások felelősei
  • A jelen dokumentum rögzíti a csoport által felügyelt szolgáltatásokat, ezekhez a tagok közül egy-egy felelős tartozik
  • A felelőst a csoportvezető nevezi ki a jelölt beleegyezésével.
  • A felelős tisztségét a csoportvezető vonja vissza.
  • A felelős kinevezésével és visszahívásával kapcsolatban a tagoknak véleményezési joguk van.
 • Gazdasági felelős
  • A felelőst a csoportvezető nevezi ki a jelölt beleegyezésével.
  • A felelős tisztségét a csoportvezető vonja vissza.
  • A felelős kinevezésével és visszahívásával kapcsolatban a tagoknak véleményezési joguk van.
 • Felhatalmazott hallgatók
  • Egy hallgatót a csoportvezető vagy a tagok egyszerű többsége tehet felhatalmazott taggá.
  • Egy hallgató felhatalmazását a csoportvezető, vagy a tagok egyszerű többsége indoklás mellett visszavonhatja.
  • A felhatalmazott hallgatók névsorát a wiki megfelelő lapján kell tárolni.
  • A felhatalmazott hallgatóknak részvételi és véleményezési joguk van a csoport minden lépésével kapcsolatban.

Feladatok

 • A csoportvezető feladatai, melyeket részben vagy teljesen átdelegálhat más tagnak, a tag beleegyezésével:
  • A csoport munkájának irányítása. A célkitűzés leképezése konkrét feladatokká, a feladatok kiosztása.
  • Felelősségek kiosztása és visszavonása.
  • Szavazások lefolytatása, gyűlések összehívása, adminisztrálása. (A tagok javaslatainak figyelembe vételével.)
  • Tagok, felhatalmazott hallgatók listájának karbantartása.
  • Fél évente összefoglalja a csoport előző féléves munkáját.
  • A csoport képviselete más szervezetek előtt.
  • A tagok munkájának elismerése, jutalmazása. Tegyen meg mindent, hogy más szervezetek is elismerjék a tagok munkáját.
 • A szolgáltatások felelőseinek feladatai
  • A szolgáltatás működését biztosítani, vagy személyesen, vagy kapcsolatot tartva a szolgáltatás rendszergazdájával.
  • A szolgáltatott tartalmat felügyelni, az megfelel-e a csoport célkitűzésének.
  • A szolgáltatás továbbfejlesztését irányítani.
 • A gazdasági felelős feladatai
  • A csoport anyagi tőkéjét (ha van ilyen) felügyelni.
  • Bevételi forrásokat keresni.
  • A csoport kiadásait adminisztrálni.
  • Leltárt vezetni a csoport esetleges tulajdonairól.
 • A tagok feladatai:
  • Mindent megtenni a csoport céljainak minél teljeskörűbb teljesítéséhez
   • Feladatok és tisztségek elvállalásával.
   • Új feladatok és tisztségek javaslásával.
   • A csoport célkitűzésének szem előtt tartásával és folyamatos kommunikálásával tanulmányai során, és a közösségi életben.

A HatFel viszonya más szervezetekkel

 • HK - A HatFel mindent elkövet, hogy jó viszonyt alakítson ki a kari Hallgatói Képviselettel, de tőlük teljesen függetlenül, autonóm módon működik.
 • Kir-Dev - Ez a csoport nyújtja a HatFel által felügyelt tudásbázisok egy részét működtető informatikai hátteret (InfoSite, VillanySite motor).
 • KSzk - Ez a csoport működteti a Wikit, a HatFel által felügyelt tudásbázis egyik részét

A szervezet távolabbi céljai

A szervezetet megismertetni minél több emberrel. Segíteni más karoknak hatékonyabb tudásbázist és/vagy hasonló szervezetet létrehozni.

A csoport által felügyelt szolgáltatások

InfoSite

Az InfoSite egy tanulmányi portál. Az informatika szak minden alapképzéses tárgyához, szigorlatokhoz, és a szakirányos tárgyak jelentős részéhez tartalmaz információt és segédanyagokat.

Ezek típusai

 • Hírek
 • Zárthelyi időpontok
 • Zárthelyivel kapcsolatos további tudnivalók
 • Jegyzetek, összefoglalók
 • Korábbi zárthelyik gyakran megoldással
 • Korábbi vizsgák gyakran megoldással

A portál adminisztrátorai a HaT felügyelői. Ők törölhetnek, módosíthatnak, létrehozhatnak segédanyagokat, felvehetnek híreket eseményeket és engedélyezhetik a hallgatók által feltöltött segédanyagokat.

A portál tartalmának eléréséhez a hallgatóknak regisztrálni kell. A regisztrált hallgató megtekintheti a híreket, eseményeket, segédanyagokat tölthet le, segédanyagokat tölthet fel. A feltöltött segédanyagok engedélyezés után jelennek meg az oldalon.

A portál technikai felügyeletét a kirdev végzi. A fejlesztési terveket a HaT felügyelői dolgozzák ki, a kirdev pedig lefejleszti.

A HaT felügyelőinek feladata, hogy a tantárgyakkal kapcsolatos hírekről és eseményekről tájékoztassák a hallgatókat az InfoSite-on keresztül, továbbá, hogy a portál tartalma megfeleljen az általunk felállított mércének(lásd A hallgatói tudásbázis jóságának mércéje).

Minden félévnek van legalább egy felelőse. Az ő feladata az adott félévhez tartozó információ közzé tétele és a félév tárgyaihoz feltöltött segédanyagok ellenőrzése, engedélyezése vagy elutasítása.

VillanySite

A site technikai felügyeletét a kirdev végzi, a hatfel pedig a tartalmat felügyeli. A fejlesztési terveket a hatfel dolgozza ki, a kirdev pedig lefejleszti.

-- adamo - 2006.02.09.

Wiki

A wiki rendszergazdai feladatait a KSzK végzi (nagyrészt Bandita), a tartalmat a hallgatók viszik fel, a HatFel tagjai a többi hallgatóval azonos jogokkal rendelkeznek, de moderátor funkciókat látnak el. Amennyiben a kialakult wiki közösség önszabályozása nem elégséges, a rendszergazda a HatFel tagjainak megkülönböztetett jogokat adnak.

Wikire felkerülő tartalom

 • félévenként minden tárgyhoz:
  • kedvcsináló, a hallgatók közvetlen ajánlásai intelmei.
  • a tárgy főoldalán általános információk zh-ról, vizsgákról, tankönyvekről, hirdetésekről aktualitásokról.
  • óravázlatok kivonatosan, alias MiVoltAzOran, pl: InfElmMiVoltAzOran
  • a félév során elvégzendő számonkérések, házi feladatok támogatása tudásbázis építéssel.

Nem támogatott formátumok a wikin

 • a hallgatók közös munkáját nem támogató formátumok (zh, vizsgakérdések, hirdetmények stb. önálló fájlként) feltöltését nem a VikWiki hanem sokkal inkább a InfoSite feladata ellátni. Ezért az ilyen anyag a VikWikin való közzétételét át kell irányítani az InfoSite megfelelő oldalára.

Levelező lista monitorozás Külön figyelmet érdemel és gyakorlatilag a PR-hoz tartozik a levelező listák forgalmának figyelése :) és az oda felkerült adatok mentésének foganatosítása saját kezűleg a felügyelők által, vagy a közzétevő hallgató aktív közreműködésével.

-- adamo - 2006.02.09.

Tudásbázis készítése során összegyűjtött elveink

A hallgatói tudásbázis hatékonyságának mércéje

 • Minél gazdagabb szolgáltatásokat üzemeltetni, minél többen használják ezeket.
  • A hallgatók igényeit elégítse ki.
  • Minél több hasznos tartalom és funkció legyen rajta
  • Legyen felhasználóbarát.
  • Legyen esztétikus.
 • Minél több hallgató vegyen benne részt aktívan vagy passzívan.
 • Minél több oktató támogassa aktívan vagy passzívan.

A hallgatói tudásbázis jóságának mércéje

A hallgatók hosszú távú érdekeit képviselje: célja segíteni a hallgatóknak, hogy:

 1. Könnyebben szerezzenek ugyanolyan, vagy mélyebb, alaposabb tudást.
 2. A számonkéréseken várható feladatokra felkészüljenek, így érdemjegyük a tudásukat tükrözze.
 3. Tanulmányaikkal kapcsolatos, de nem feltétlenül tanulmányi információkat és kényelmi szolgáltatásokat nyújt (pl zh naptár).

Ugyanakkor nem lehet célja, hogy a segédanyagok révén

 1. A hallgatók érdemjegye javuljon a tudásuk növekedése nélkül.
 2. A hallgatók kevesebbet gyakoroljanak önálló feladataik során.
 3. Felületessé váljon a tanulás, vagy könnyebbé váljon bárminemű csalás .

A hallgatók hosszútávú érdekei

tanulni tanulni tanulni :)

 • Na ez a rész nem fog bekerülni az SzMSzbe. Ezt nagyon alaposan át kell beszélni.

Lehetne írni olyat, hogy

 • Tanulmányaik során használható tudásra tegyenek szert.
 • A megszerzett tudásuk alkalmazásában megfelelő gyakorlatuk legyen.
 • Az oktatás magas színvonala biztosítsa, hogy a diplomájuk értéke ne csökkenjen évek múltával sem.

De ezt szerintem nem kellene most belerakni ebbe az SzMSzbe.

-- SzaMa - 2006.01.12. -- adamo - 2006.02.09. -- GÁbor - 2006.03.19.