TTMER36

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


Tudnivalók

A gyakorlat hivatalos utasítása

Ellenőrző kérdések

"A mérés elején kettő kérdésre kell választ adni. Egy vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez!"

 1. Mit jelentenek a következő betűszavak: PSTN, ISDN, VoIP?
  • PSTN – Public Switched Telephone Network - kapcsolt közcélú hálózat (Nyilvános áramkörkapcsolt telefonhálózat)
  • ISDN – Integrated Services Digital Network - Integrált szolgálatú digitális hálózat (Integrált Szolgáltatású Digitális Hálózat)
  • VoIP – Voice over IP - távközlési technológia, beszéd-, hangátvitel IP alapú hálózaton
 2. Mit jelentenek a következő betűszavak: TDM, IP, TPV, CM?
  • TDM – Time Divison Multiplexing - Időosztásos multiplexelés
  • IP – Internet Protocol - hálózati protokoll (Internet protokoll)
  • TPV – Tárolt ProgramVezérlésű (központ)
  • CM – Communication Manager - kommunikáció menedzser
 3. Mit jelentenek a következő betűszavak: H323, SIP, DHCP, PCM?
  • H323 – Packet-Based Multimedia Communications System - Multimédia kommunikáció szabvány
  • SIP – Session Initiation Protocol - Kapcsolatfelépítési protokoll
  • DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol - Dinamikus állomáskonfigurációs protokoll
  • PCM – Pulse Code Modulation - Impulzus kód moduláció
 4. Mit jelentenek a következők: G711, G723, G729, ALAW, ULAW?
  • G711 – ITU-T ajánlás beszédkódoló megvalósításához (A-law, u-law)
  • G723 – ITU-T ajánlás beszédkódoló megvalósításához (5,3 vagy 6,3 kbps, legnagyobb kompresszió, multimédia alkalmazásokhoz)
  • G729 – ITU-T ajánlás beszédkódoló megvalósításához (8 kbit/s, near toll quality)
  • ALAW – beszédkódolóban alkalmazott európai szabványú kvantálási karakterisztika
  • ULAW – beszédkódolóban alkalmazott amerikai szabványú kvantálási karakterisztika
 5. Mit jelentenek a következő betűszavak: BRI, PRI, TCP, UDP?
  • BRI – Basic Rate Interface /ISDN/ Alap sebességű interfész (ISDN)
  • PRI – Primary Rate Interface - Primer sebességű interfész (ISDN)
  • TCP – Transmission Control Protocol - szállítási protokoll (átvitelvezérlő protokoll)
  • UDP – User Datagram Protocol - szállítási protokoll (felhasználóitadatcsomag-protokoll)
 6. Rajzolja le egy TPV alközpont blokkvázlatát!
  • kp99.gif
 7. Rajzolja le egy kommunikáció menedzser (CM) blokkvázlatát!
 8. Ismertessen három mellékállomási szolgáltatást!
  • Pretranslation - Előválasztás
  • Speciális, funkciógombbal vagy speciális hívószámmal igénybevehető szolgáltatások
   • Auto-callback - ld. Ring Again
   • Automatic Dialing - Automatikus tárcsázás
   • Call Park - Hívás parkolás
   • Call Pickup - Hívás átvétel
   • ...
  • Kiegészítő ISDN szolgáltatások - Supplementary services - (Nemzetközileg (ITU-T, ETSI) szabványosított szolgáltatások)
   • Hívószámmal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások (Number Identification)
    • Direct-Dialling-In (DDI) (ETS 300 064-1) - direkt beválasztás
    • Multiple Subscriber Number (MSN) (ETS 300 052-1)
    • Calling Line Identification Presentation (CLIP)(ETS 300 092-1) - A hívó számának megjelenítése
    • ...
   • Call Offering supplementary services - Hívás felajánlás
    • Call Transfer (CT) - Hívás átadás - A bejövő hívás átadása másik melléknek, vagy a kezelőnek.
    • Diversion supplementary services
     • Call Forwarding Unconditional (CFU)(ETS 300 207-1) - feltétel nélküli hívásátirányítás
     • Call Forwarding Busy (CFB) (ETS 300 207-1)
     • Call Forwarding No Reply (No Answer) (CFNR)(ETS 300 207-1)
     • Call Deflection (CD) (ETS 300 207-1)
   • ...
  • Főnök-titkári szolgáltatások
  • Továbbiak itt...
 9. Mi a Ring_Again szolgáltatás?
  • Ring Again - Auto-callback - Automatikus újrahívás - A szolgáltatás lehetőséget ad arra, hogy a központ a hívott de foglalt állomást, amikor az felszabadul, automatikusan felcsengeti, és létrehozza a kapcsolatot a hívó és a hívott állomás között.
 10. Milyen szolgálatokkal rendelkezik egy analóg készülékvonal?
  • Kétirányú (duplex) jelátviteli képesség. Az irányok szétválasztása a készülékben - és ha szükséges a központban - villaáramkörökkel történik.
  • az előfizetői készülék távtáplálása
  • Jelzésátviteli képesség. A készülék és a központ jelzéseinek továbbítása. Ezen jelzések lehetnek:
   • egyenáramú jelzések (a távtápláló áramhurok zárása, megszakítása az SW kapcsolóval, melyet a kézibeszélő felemelése/letevése működtet.) Ezt a jelzést a perifériaegységben az (LD) áramdetektor veszi, és az (SM) jelzés multiplexer multiplexeli -egy üzenet formájában- abba a PCM jelfolyamba a amelyben a beszédjeleket is továbbítjuk a kapcsolómező felé. Az üzenet címzettje a központ számítógépe.
   • beszédsáv alatti jelzések ( 25 Hz-es csengetés). Ezt a központ küldi a készüléknek. A jelzést a perifériaegységben az (RG) áramkör kapcsolja a vonalra az (SD) jelzés demultiplexer által dekódolt jelzésüzenet alapján. Az üzenet forrása a központ számítógépe.
   • beszédsávba eső jelzések (számjegyek beküldése DTMF jelekkel, a központ jelzései: tárcsahang, csengetési visszhang ...) A számjegyek beküldése a központba hangfrekvenciásan kódolt jelzésekkel történik. Minden számjegynek két szinuszos jel összegéből álló jelzés felel meg a következő táblázat szerint:
   • DTMF.gif
   • a beszédsáv feletti jelzések (12-16 kHz-es tarifaimpulzusok)
 11. Milyen szolgálatokkal rendelkezik egy digitális készülékvonal?
  • Kétirányú jelátviteli képesség. A készülék és a központ között - az alapsebességű ISDN szabványnak megfelelően - kettő 64 kbit/s és egy 16 kbit/s kapacitású átviteli csatorna (2B+D) működik.
   • Az egyik 64 kbit/s kapacitású átviteli csatorna a beszéd átvitelére, a másik a készülékhez a V jelű interfészen keresztül csatlakoztatható /T/ adatátviteli terminal jelének átvitelére szolgál. A terminalok nagy része 64 kbit/s-nél kisebb sebességű jelet szolgáltat. A sebességkonverziót az ún. terminal adapter (digitális modem) végzi el, melyet sok esetben a készülékbe beépítenek.
   • Megjegyzés: Ez a köznapi modemes "betárcsázós" adatátviteli eljárás kezd kimenni a divatból. A kezdeti pont-pont közötti adatátviteli szolgáltatást a gyakorlatban kevesen használták, és a mára az internetes szolgáltatások (web, e-mail) teljesen kiszorították annyira, hogy korszerű központban már ez meg sem található a modemes adatátviteli szolgáltatás.
   • A készülék interfészek működhetnek kéthuzalos, vagy négyhuzalos hordozón.
   • A kéthuzalos kétirányú digitális átvitelt a szolgáltatók többféleképpen valósítják meg:
    • Echo törléses (EC) (echo cancellation) módszer (pl. MATÁV) Itt az irányok szétválasztása a készülékben és a központban villaáramkörökkel történik.
    • Időkompressziós (TCM) (time compression, ping-pong) módszer (pl. Datastar) Itt az átviteli utat időben váltakozva, hol a központ -> előfizető, hol az előfizető központ irányban használják.
  • Jelzésátviteli képesség. A 16 kbit/s kapacitású csatornát a készülék és a központ közti jelzések átvitelére használják fel. A jelzéseket itt - HDLC keretezett digitális üzenetekké - kódolják, és az üzeneteket továbbítják ezen a csatornán. A digitális telefonok analóg társaikkal szemben több szolgáltatással rendelkeznek. Ennek egyik műszaki alapja ez a nagy kapacitású jelzőcsatorna. A szolgáltatások nagy részét a készülékeken funkciógombokhoz rendelik, ez a készülékek kényelmes kezelését teszi lehetővé.
  • az előfizetői készülék távtáplálása.
 12. Mi az a DTMF? Mire használják?
  • A beszédsávba eső jelzések (számjegyek beküldése DTMF jelekkel, a központ jelzései: tárcsahang, csengetési visszhang ...) A számjegyek beküldése a központba hangfrekvenciásan kódolt jelzésekkel történik. Minden számjegynek két szinuszos jel összegéből álló jelzés felel meg a következő táblázat szerint:
  • DTMF jelszint: 800 Hz -4dBm0 1600 Hz -7dBm0
 13. Mit tud a 10/100BASE-TX interfészről?
  • A 100Base-TX a gyors Ethernet 5-ös kategóriájú csavart érpárokkal való kábelezési megoldása, kódolása: 4B/5B. Jelszintek: 0V- +-1V
 14. Ismertesse a TCP/IP modell rétegeit!
 15. Milyen interfészei vannak egy analóg telefon telefon adapternek (ATA)?
  • FXS (VoIP hálózat felé)
  • PSTN (analóg készülék felé)
  • Az egzakt választ nem találtam a mérési útmutatóban.

2008 őszétől megszűnt ellenőrző kérdések

2008. szeptember 14-i állapot PDF-ben:

Ezen a helyen volt linkelve a(z) thsz_lab_1_ellkerdesek.pdf nevű fájl ("thsz_lab_1_ellkerdesek.pdf" link szöveggel) a régi wiki http://wiki-old.sch.bme.hu/bin/view/Infoalap/TTMER36 oldaláról. (Ha szükséged lenne a fájlra, akkor a pontos oldalmegnevezéssel együtt küldd el a wiki
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
@sch.bme.hu címre a kérésedet)


 1. Ismertesse a távközlési mintahálózat vázlatos felépítését! (2008 őszi félévben nem kell)

mh99a.gif

 1. Rajzolja le egy analóg távbeszélőkészülék blokkvázlatát! Mely elemek valósítják meg a jelzésátviteli, és a kéthuzalos jelátviteli szolgálatokat? (2008 őszi félévben nem kell)
  • atel.gif
  • Jelmagyarázat:
   • E - hallgató
   • MIC - mikrofon
   • H - hibrid - hídkapcsolás a hallgató és a mikrofon jelének szétválasztására
   • BN - (Balanced Network) kiegyenlítő áramkör - a hibrid mint hídkapcsolás kiegyenlítésére
   • RID - Hívásjelző - csengő
   • DIC - Hívómű - billentyűzet (DTMF)
   • SW - A kézibeszélő által müködtetett kapcsoló. Letett kézibeszélő esetén a hívásjelző, felemelt kézibeszélő esetén a hibrid kapcsolódik a vonalra.
   • line - Analóg készülék vonal
  • Hagyományos analóg távbeszélő készülékek esetén a jelátvitel a készülék és a központ között analóg, az A/D átalakítás a központ periféria egységében történik. A csatlakozás a központhoz az ún. analóg készülék vonalon keresztül történik, mely a következő szolgálatokat nyújtja:
   • Kétirányú egyidejű (full duplex) jelátviteli képesség két vezetéken. Az irányok szétválasztása a készülékben és a központban villaáramkörökkel (H) történik. A villaáramkör (hibrid) egy nyolcpólus, egy hídkapcsolás, mely kiegyenlítettsége esetén a szembenlévő kapocspárok (MIC-E, line-BN) nem látják egymást. A kiegyenlítettségről a (BN) kiegyenlítő áramkör gondoskodik.
   • az előfizetői készülék távtáplálása. A távtáplálást a központban levő (DC) egyenáramú áramforrás (táphíd) biztosítja.
   • Jelzésátviteli képesség. A jelzés a vonalkapcsolt összeköttetések felépítésére és vezérlésére szolgáló adatcsere. Ezen jelzések lehetnek:
    • Egyenáramú jelzések (a távtápláló áramhurok zárása/megszakítása az SW kapcsolóval, melyet a kézibeszélő felemelése/letevése működtet.)
    • Beszédsáv (300-3400 Hz) alatti jelzések ( 25 Hz-es csengetés). Ezt a jelzést a központ küldi a készüléknek.
    • Beszédsávba eső jelzések. (Számjegyek beküldése, a központ válaszjelzései: tárcsahang, csengetési visszhang ...) A számjegyek beküldése a központba hangfrekvenciásan kódolt jelzésekkel történik. Minden számjegynek két szinuszos jel összegéből álló jelzés felel meg a DTMF táblázat szerint.
    • DTMF jelszint: 800 Hz -4dBm0 1600 Hz -7dBm0
 1. Hogyan, és miért úgy csatlakoztatja az oszcilloszkópot egy távtáplált szimmetrikus interfész vezetékre? (2008 őszi félévben nem kell)
  • Oszcilloszkópok csatlakoztatása a távtáplálást is hordozó szimmetrikus interfész vezetékekre sok esetben nehézséget okoz, mivel az oszcilloszkópok aszimmetrikus bemenettel rendelkeznek. Elvben ugyan az oszcilloszkóppal a szimmetrikus vezetékpár egyik ágát leföldelhetjük, de ez a földelés sok esetben elrontja az interfész zavarvédelmét, és így a zavarfeszültséget láthatjuk a jel helyett. A földeléssel a távtápláló áramkört is rövidrezárhatjuk, megszüntetve ezzel az interfészre kötött végberendezés működését.
  • Szimmetrikus interfész vezeték vizsgálatakor az oszcilloszkópot két módon csatlakoztathatjuk:
   • a két függőleges bemenetet differenciál módban használva
   • szimmetrizáló mérőtranszformátort használva (a laborban túlnyomórészt ezt a megoldást alkalmazzuk) A szimmetrizáló transzformátoros mérőfejek egyenáramú leválasztással és 0 vagy 20 dB csillapítással rendelkeznek! A mérőfejek kapcsolási rajza a következő ábrán látható:
   • merofej.gif
  • Külön mérőfej van a hangfrekvenciás (0.2...20 kHz) és magasabb frekvenciás (0.2...2 MHz) mérésekre!!! Van olyan mérőfej is, mely az RJ-11-es csatlakozó T2-R2 pontjaihoz (négyhuzalos adás) csatlakozik.
 1. Mi a switch és mi a cross connect? (2008 őszi félévben nem kell)
  • A vonalak összekapcsolását vagy időosztásos elven működő - digitális (TDM (PCM)) - kapcsolómező (TPV), vagy (Packet (IP/RTP) switch) (CM) végzi. Ez azt jelenti hogy a kapcsolandó híranyagot digitális jel formájában kell továbbítani a központba. Analóg jel formájában érkező híranyagot a központban először digitalizálni kell.
  • A sok vonal csatlakoztatása fizikailag a központ rendezőjén (cross-connect) történik. A rendező egy nagyméretű csatlakozósor, melynek egyik oldalára a központ periféria-egységének végződéseit, másik oldalára pedig a készülékektől érkező vonalakat kötik be. Itt történik továbbá ezen végződések összekötése is.

-- Jani - 2008.09.14.

-- FaPe - 2008.10.16.