Szoftverfejlesztés J2EE platformon - Vizsga, 2009.05.28.

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1. Sorolj fel néhány middleware szolgáltatást! (darabonként 1 pont, max. 5 pont) Magyarázd meg az explicit és implicit middleware fogalmát, ismertesd előnyeit, hátrányait. (Összesen 12 pont)

A middleware szolgáltatások olyan szolgáltatások, melyeket általában a középső réteg valósít meg, ilyenek pl:

 • Távoli eljáráshívás
 • Szálkezelés
 • Terheléskiegyenlítés
 • Átlátszó hibakezelés
 • Perzisztencia
 • Tranzakciókezelés
 • Objektumok életciklusa
 • Aszinkron üzenetkezelés
 • Biztonság

Explicit middleware:

 • Amikor az elosztott objektum felelős az egyes middleware szolgáltatásokért

Hátrányai:

 • felduzzad a forráskód
 • nem rugalmas a middleware (ha eladjuk a komponenst, ki kell adni a forráskódot, ha a vevő pl. más tranzakciókezelést akar)

Implicit middleware:

 • Amikor az elosztott objektum előtt van egy kérésmegszakító, és ez felelős az egyes middleware szolgáltatásokért
 • Külön leíró fájl tartalmazza, milyen middleware szolgáltatásokat veszünk igénybe
 • A kérésmegszakító a leíró fájl alapján generálódik

Előnyei:

 • A forráskód valóban csak üzleti logikát tartalmaz
 • A leíró fájlt módosíthatja a vevő, a forráskódot nem kell kiadnunk

2. Mire jó és hogyan működik a Java EE szerep alapú biztonsági modellje? Hogyan szabályozható Java EE webalkalmazásokban az adatforgalom biztonsága?

 • A telepítésleírókban absztrakt szerepeket definiálunk
 • Telepítéskor kell megadni, hogy mely csoportok/felhasználók tartoznak az adott szerepbe
 • Úgy írható meg az alkalmazás, jogosultságkezeléssel együtt, hogy azt sem tudjuk milyen lesz az autentikációs mechanizmus

Adatbiztonságot a <transport-guarantee> tag-ek között adjuk meg milyen legyen:

 • NONE: semmi
 • INTEGRAL: nem módosítható az adatforgalom
 • CONFIDENTIAL: nem is hallgatható le az adatforgalom

3. Mi a JSF, mik az előnyei? Ismertesd részletesen egy JSF oldal életciklusának lépéseit! (12 pont)

Java Server Faces egy szerver oldali, komponens alapú felhasználói felület-keretrendszer, webes és általános környezetre.

Előnyei:

 • MVC, UI-koncepció webes környezetben, a korábbi tapasztalatokra építve
 • komponens alapú, támogatást biztosít a kliens megjelenítéstől független viselkedésre
 • Finomabban hangolható, mint a JSP, a felületi elemek állapottal rendelkeznek a szerver oldalon
 • Konkrét megjelenítési technológiától független, de úgy tervezték meg, hogy JSP környezetben és annak hiányában is tudjon működni
 • A felületi komponensek állapota, eseménymodellje, rendering környezet jól specifikált
 • Java EE 5 része, minden webkonténer tartalmaz implementációt

Az életciklus lépései:

 1. A komponensfa (Nézet, View) felépítése
  • Objektum-hierarchia (újra)felépítése
  • Eseménykezelő validátorok bedrótozása
  • View elmentése a FacesContext-en belül
  • nem-postback esetben ugrás a 6. fázishoz
 1. A request értékek beállítása
  • Minden komponens (kivéve rendered="false") a beépített decode metóduson keresztül nyeri ki a request-ből az új értékét
  • Ez az érték megfelelő típusra konvertálódik, és a komponensben lokálisan tárolódik
  • A konverziós hibák a FacesContext-ben tárolódnak
  • Az immediate="true" komponensekre a validáció és az alkalmazásesemények meghívása is itt történik
 1. Validáció
  • A JSF implementáció minden regisztrált bemeneti validátort meghív a komponensfán
  • A hibaüzenetek a FacesContext-be kerülnek
  • Hiba esetén rögtön a 6. pontra ugrik a feldolgozás
  • ValueChange események meghívása
 1. Modell frissítése
  • A JSF implementáció végigmegy a komponensfán, és a komponensek lokális értékeit beírja a value attribútummal a komponensekhez kötött alkalmazásspecifikus objektumokba
  • Típuskonverzió illetve konverziós hiba is történhet itt
 1. Alkalmazás-események meghívása
  • A JSF implementáció minden alkalmazásszintű eseményt kezel, pl form elküldése vagy új oldal megnyitása
 1. Válasz renderelése
  • Az implementáció a komponensek beépített encode metódusán keresztül felépíti a komponensfa megfelelő leírását
  • Ha itt hiba történik, akkor még elő tudja szedni a korábbi renderelt állapotot, és azt egészíti ki a jelenlegi hibakóddal
  • Itt minden esetben a megfelelő RenderKit kerül meghívásra
  • Az állapotot elmenti, és a következő kérések feldolgozásakor el tudja érni az 1.-es fázisban

4. Milyen módokon lehet EJB3 entitások öröklését megvalósitani, mik ezek előnyei/hátrányai? (12 pont)

Egy tábla egy osztályhierarchiához:

 • egy táblában minden gyermekosztály
 • diszkriminátor oszlop írja le a típust

Előnyök:

 • hatékony (nem kell join)
 • polimorfizmust támogatja

Hátrányok:

 • mély hierarchia esetén sok oszlop
 • a gyermekosztályok attribútumainak megfelelő oszlopoknak nullázhatóknak kell lenniük

Külön tábla gyermekosztályonként:

 • az ősosztályban definiált oszlopok egy táblában
 • a gyermekosztályban definiált oszlopok külön táblákban, + idegen kulcs az ősre

Előnyök:

 • nincsenek fölösleges oszlopok
 • definiálható nem nullázható oszlop
 • polimorfizmust támogatja

Hátrány:

 • mély hierarchia esetén a sok join rontja a teljesítményt

Egy tábla egy konkrét osztályhoz:

 • külön tábla minden altípushoz
 • minden tábla tartalmazza az ősosztály attribútumait is

Előny:

 • hatékony

Hátrány:

 • polimorfizmus támogatása nehézkes

5. Mik a Java Connector Architecture megoldandó feladatai? Milyen irányokba kell egy Resource Adapternek interfészt nyújtania? Sorold fel a lehetséges System Contractokat! (3+3+6 pont)

 • Léteznek speciális rendszerek, melyek csak natív hívásokkal (JNI) vagy socketeken keresztül érhetők el -> ezeket az együttműködési formákat biztonságossá, robusztussá kell tenni
 • Együttműködés az alkalmazásszerver szolgáltatásaival (connection pooling, tranzakciók, biztonság)
 • alkalmazásszerverek közötti hordozhatóság
  • M*N integrációs probléma megoldása
  • nagyobb esély, hogy készmegoldást találunk egy elterjedt EIS-hez (Enterprise Information System) történő kapcsolódáshoz

Resource Adapter:

 • kliens felé
 • alkalmazásszerver szolgáltatásai felé
 • az EIS felé

A lehetséges System Contract-ok:

 • Life Cycle Management
 • Connection Management
 • Security Management
 • Transaction Management
 • Work Management
 • Transaction Inflow
 • Message Inflow

-- JoE - 2009.05.31.

-- aldaris - 2009.06.22.