Szoftverfejlesztés J2EE platformon - Vizsga, 2008.05.27.

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1. Sorolj fel néhány middleware szolgáltatást! (darabonként 1 pont, max. 5 pont) Explicit és implicit middleware fogalma, előnyök, hátrányok. (12 pont)

A middleware szolgáltatások olyan szolgáltatások, melyeket általában a középső réteg valósít meg, ilyenek pl:

 • Távoli eljáráshívás
 • Szálkezelés
 • Terheléskiegyenlítés
 • Átlátszó hibakezelés
 • Perzisztencia
 • Tranzakciókezelés
 • Objektumok életciklusa
 • Aszinkron üzenetkezelés
 • Biztonság

Explicit middleware:

 • Amikor az elosztott objektum felelős az egyes middleware szolgáltatásokért

Hátrányai:

 • felduzzad a forráskód
 • nem rugalmas a middleware (ha eladjuk a komponenst, ki kell adni a forráskódot, ha a vevő pl. más tranzakciókezelést akar)

Implicit middleware:

 • Amikor az elosztott objektum előtt van egy kérésmegszakító, és ez felelős az egyes middleware szolgáltatásokért
 • Külön leíró fájl tartalmazza, milyen middleware szolgáltatásokat veszünk igénybe
 • A kérésmegszakító a leíró fájl alapján generálódik

Előnyei:

 • A forráskód valóban csak üzleti logikát tartalmaz
 • A leíró fájlt módosíthatja a vevő, a forráskódot nem kell kiadnunk

2. Mire jó és hogyan működik a Java EE szerep alapú biztonsági modellje? Hogyan szabályozható Java EE webalkalmazásokban az adatforgalom biztonsága? (12 pont)

 • A telepítésleírókban absztrakt szerepeket definiálunk
 • Telepítéskor kell megadni, hogy mely csoportok/felhasználók tartoznak az adott szerepbe
 • Úgy írható meg az alkalmazás, jogosultságkezeléssel együtt, hogy azt sem tudjuk milyen lesz az autentikációs mechanizmus

Adatbiztonságot a <transport-guarantee> tag-ek között adjuk meg milyen legyen:

 • NONE: semmi
 • INTEGRAL: nem módosítható az adatforgalom
 • CONFIDENTIAL: nem is hallgatható le az adatforgalom

3. Mire szolgálnak és hogyan működnek a szervlet szűrők és a tag libraryk? (2*6 pont)

A szervlet szűrők célja megfigyelni, módosítani, közbeavatkozni a kérés, illetve a válasz alapján.

 • A szűrőket láncba szervezhetjük
 • Használati esetek:
  • Hozzáférés biztosítása, blokkolása
  • Cache, tömörítés, loggolás, titkosítás
  • Tartalom transzformációja (pl. XSLT)
  • Company name replacement filter

A szűrő tevékenysége:

 • Headerek vizsgálata
 • Request objektum átalakítása
 • Response objektum átalakítása
 • Következő szűrő meghívása
 • Szűrő lánc megszakítása (blokkolás), hívás átirányítás
 • Kivétel dobása

A szűrők végrehajtási sorrendje a web.xml-ben lévő <filter> tag-ek sorrendjét követi. Az elsőt a konténer hívja, az utolsó a szervletet (service())hívja.

Tag library-k:

 • JSP oldalak között megosztható, újrafelhasználható komponens, amely saját akció elemeket (tageket) definiál (custom tag)
 • az egyes tag-eket leíró fájlokból és azok feldolgozását végző Java fájlokból áll, általában .jar fájlok formájában
 • Egyedi URI tartozik hozzájuk, erre kell hivatkozni JSP oldalról

Szolgáltatások:

 • Attribútumok segítségével testreszabható
 • Visszatérési értékeket is adhat a hívó félnek
 • JSP oldal környezete, változói elérhetőek
 • Kommunikáció és egymásba ágyazhatóság a többi tag library-vel

4. Mi az objektum-relációs leképezés? Mik a tipikus megfeleltetések a relációs és OO fogalmak között? Ismertesse az EJB 3 entitások életciklusát! (12 pont)

Objektum-relációs leképezésnél egy relációs adatbázis szerkezetét képezzük le objektumokba, méghozzá a következő megfeleltetésekkel:

 • relációs tábla <-> entity bean osztály
 • relációs tábla oszlopai <-> entity bean attribútumai, melyek getterekkel, setterekkel érhetők el
 • relációs tábla sorai <-> entity bean példányai

Kapcsolatok leképezése:

 • 1-1 és 1-N kapcsolatokat lehet leképezni
 • N-N kapcsolatnál már kapcsolótáblára van szükség

Az entitások állapotai:

 • new: new-val létrehozva kerül ide, csak a memóriában létezik, a módosítások nem mennek adatbázisba
 • managed: létezik az adatbázisban, és hozzátartozik egy perzisztencia kontextushoz. Ez azzal jár, hogy a módosítások tranzakció commit végén, vagy explicit flush() hívással bekerülnek az adatbázisba
 • detached:adatbázisban megvan, de nem tartozik perzisztens kontextushoz -> ebben az állapotban olyan mint egy DTO -> nem kell külön DTO osztály
 • removed: még perzisztencia kontextushoz tartozik, de már ki van jelölve, hogy törölve lesz az adatbázisból

Az EJB3 entitások életciklusa:

Ezen a helyen volt linkelve a entitylifecycle.png nevű kép a régi wiki ezen oldaláról. (Kérlek hozd át ezt a képet ide, különben idővel el fog tűnni a régi wikivel együtt)

5. Mik az üzenetorientált köztesrendszerek (MOM) jellemzői? Ismertesd a JMS által nyújtott kommunikációs modelleket! Mik a message-driven bean jellemzői? (12 pont)

MOM jellemzői:

 • aszinkron, lazán csatolt, rendelkezésreállástól független, de tranzakcióbiztos feldolgozás
 • közvetített üzenetek biztos, egyszeri de csakis egyszeri továbbítása
 • egyes alkalmazások eseményvezérelt üzemeltetése
 • áttekinthető rendszer
 • egységes, platformfüggetlen, egyszerű programozási API felület

Kommunikációs modellek:

 • Point-to-point
 • Publish-subscribe

Message-driven bean jellemzői

 • aszinkron üzenetfeldolgozást végez
 • nincs local / remote interfésze, csak egyetlen fájl már EJB 2.x esetén is
 • szinkron módon, közvetlenül nem meghívható
 • állapotmentes
 • fogadhat üzeneteket: Queue-ból, Topic-ból
 • implementálja a javax.jms.MessageListener interfészt
 • ennek onMessage metódusában kapja meg az üzeneteket

-- palacsint - 2008.06.18.

-- aldaris - 2009.06.22.